open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
08.07.2010 N 528

Про впровадження ДСТУ Б А.2.2-7:2010

Відповідно до статті 12 Закону України "Про захист населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру" ( 1809-14 ), статті 11 Закону України "Про правові
засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), Порядку надання вихідних
даних для проектування об'єктів містобудування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року
N 489 ( 489-2009-п ), та у зв'язку із прийняттям і набуттям
чинності з 1 липня 2010 року Національним стандартом
ДСТУ Б А.2.2-7:2010 "Розділ інженерно-технічних заходів цивільного
захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації
об'єктів. Основні положення" (далі - ДСТУ Б) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Розподіл об'єктів будівництва, визначених додатком А
ДСТУ Б, між МНС та територіальними органами управління у частині
надання вихідних даних та вимог, необхідних для проектування
розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної
оборони) (далі - Розподіл об'єктів) (додається).
1.2. Розподіл реалізації завдань, які відповідно до ДСТУ Б
покладаються на МНС, між структурними підрозділами Міністерства та
ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та
Севастополь (далі - Розподіл реалізації завдань) (додається).
1.3. Зразки документації, необхідної для організації
впровадження ДСТУ Б (додаються).
2. Департаменту цивільного захисту (Квашук В.П.) забезпечити: проведення комплексу заходів щодо безумовного впровадження
вимог ДСТУ Б; через управління (відділи) цивільного захисту ГУ МНС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь
надання завдань для проектування розділу інженерно-технічних
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної
документації на будівництво об'єктів, відповідно до Розподілу
реалізації завдань та Розподілу об'єктів, затверджених цим
наказом; реалізацію разом із центральним органом виконавчої влади з
питань будівництва, архітектури та містобудування (його
територіальними органами) єдиної технічної політики щодо
реалізації вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони) у складі проектної документації.
3. Державній інспекції цивільного захисту та техногенної
безпеки (Стоєцький В.Ф.) забезпечити організацію проведення
державної експертизи з питань техногенної безпеки розділу
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
у складі проектної документації на будівництво об'єктів, із
залученням Департаменту цивільного захисту (Квашук В.П.) та ГУ МНС
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та
Севастополь, відповідно до Розподілу реалізації завдань,
затвердженого цим наказом.
4. Всеукраїнському науково-дослідному інституту цивільного
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру МНС (Євдін О.М.),
Департаменту кадрової політики (Шевченко І.О.), Управлінню освіти
і науки (Євсюков О.П.) у термін до 1 жовтня 2010 року підготувати
узгоджені пропозиції щодо створення у складі Всеукраїнського
науково-дослідного інституту цивільного захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру МНС окремого структурного підрозділу для забезпечення
наукового та технічного супроводу питань реалізації
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
у складі проектної та містобудівної документації, за рахунок
перерозподілу штатної чисельності наукових установ Міністерства.
5. Департаменту цивільного захисту (Квашук В.П.), Управлінню
освіти і науки (Євсюков О.П.), Всеукраїнському науково-дослідному
інституту цивільного захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру МНС
(Євдін О.М.), Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту (Босак В.В.): провести до 1 липня 2010 року навчальний семінар із фахівцями
проектних організацій, територіальних органів Міністерства та
місцевих органів виконавчої влади щодо порядку та особливостей
впровадження ДСТУ Б; організувати спільно із Управлінням міжнародного
співробітництва (Овдієнко О.М.) вивчення досвіду профільного
міністерства Російської Федерації щодо впровадження вимог
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
у складі містобудівної та проектної документації, у тому числі
шляхом направлення на навчання профільних фахівців; підготувати до видання у 2011 році методичний посібник щодо
розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони) у складі проектної документації; передбачати під час планування наукової діяльності виконання
науково-дослідних робіт щодо розвитку та удосконалення вимог
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
у містобудівній та проектній документації; опрацювати питання та до 1 листопада цього року підготувати
пропозиції щодо запровадження з 2011 року на базі Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту навчання фахівців
з питань аналізу ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, аудиту
безпеки підприємств та впровадження інженерно-технічних заходів
цивільного захисту (цивільної оборони).
6. Начальникам ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Київ та Севастополь: забезпечити придбання необхідної кількості ДСТУ Б та вивчення
його вимог у системі професійної підготовки; покласти на начальників управлінь (відділів) цивільного
захисту організацію роботи щодо підготовки, надання завдань для
проектування розділу інженерно-технічних заходів цивільного
захисту (цивільної оборони), для чого внести відповідні зміни до
положень про управління (відділи) цивільного захисту у частині
повноваження щодо реалізації цих завдань; забезпечити проведення державної експертизи з питань
техногенної безпеки розділу інженерно-технічних заходів цивільного
захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації на
будівництво об'єктів, відповідно до Розподілу реалізації завдань,
затвердженого цим наказом; організувати вивчення посадовими особами головних управлінь
документів, затверджених цим наказом, та забезпечити якісне і
повне їх виконання; поінформувати структурні підрозділи з питань будівництва,
архітектури та містобудування місцевих органів виконавчої влади, а
також проектні інститути про набуття чинності національним
стандартом ДСТУ Б А.2.2-7:2010 та забезпечити чітку взаємодію при
реалізації вимог цього нормативного акта; забезпечити, у взаємодії з місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, внесення змін до
регіональних та місцевих правил забудови стосовно процедури
реалізації вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони) у складі проектної документації; не допускати приймання в експлуатацію об'єктів, визначених
додатком 2 до Порядку надання вихідних даних для проектування
об'єктів містобудування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 489 ( 489-2009-п ), без
реалізації проектних вимог інженерно-технічних заходів цивільного
захисту (цивільної оборони); поінформувати про виконання вищезазначених заходів
Міністерство у термін до 15 січня 2011 року.
7. Державній інспекції цивільного захисту та техногенної
безпеки (Стоєцький В.Ф.), Департаменту цивільного захисту
(Квашук В.П.) забезпечити належний контроль за дотриманням вимог
ДСТУ Б міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями.
8. Адміністративному департаменту (Пачків І.В.) забезпечити
тиражування цього наказу та доведення його до місцевих органів
виконавчої влади, підрозділів МНС.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Міністра Антонця В.М.
Міністр Н.Шуфрич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

08.07.2010 N 528

РОЗПОДІЛ

об'єктів будівництва, визначених додатком А

ДСТУ Б А.2.2-7:2010, між МНС та територіальними

органами управління у частині надання вихідних даних

та вимог, необхідних для проектування розділу

інженерно-технічних заходів цивільного

захисту (цивільної оборони)

1. Перелік об'єктів будівництва, визначених додатком А
ДСТУ Б А.2.2-7:2010, на проектування яких підготовка і надання
вихідних даних та вимог, необхідних для розроблення розділу
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної
оборони), здійснюється Департаментом цивільного захисту МНС:
1.1 Об'єкти, що можуть спричинити виникнення надзвичайної
ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан
захисту населення і територій: магістральні нафтопродуктопроводи та газопроводи, об'єкти
транспортування природного, зрідженого газу високого тиску; інші
продуктопроводи, за допомогою яких транспортуються небезпечні
речовини; хімічно небезпечні об'єкти 1 та 2 ступеня хімічної небезпеки,
склади хімічно небезпечних речовин, магістральні аміакопроводи; склади газу і газопродуктів; будівлі та споруди з покрівлею площею понад 10000 кв. метрів,
виготовленою з використанням вантових і аркових конструкцій; вибухонебезпечні об'єкти зберігання, утилізації та знищення
боєприпасів усіх видів, вибухових речовин, ракет і ракетного
палива; гідроенергетичні та гідротехнічні споруди 1 класу; радіаційно небезпечні об'єкти - атомні електростанції,
уранодобувні і переробні підприємства; будинки з висотністю понад 16 поверхів, крім житлових
будинків, що споруджуються за проектами повторного застосування,
умовною висотою до 73,5 метра; пункти захоронення та зберігання радіоактивних відходів.
1.2 Об'єкти національної економіки, що забезпечують стійке
функціонування держави в умовах надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру і на особливий період: пункти управління керівництва держави, центральних і місцевих
органів виконавчої влади; об'єкти газопостачання, які визначені у пункті 1.1 цього
Розподілу; об'єкти електропостачання, (об'єкти виробництва,
транспортування та розподілу електроенергії, у тому числі
повітряні лінії електропередачі потужністю понад 110 кВ), які
визначені у пункті 1.1 цього Розподілу; об'єкти залізничного транспорту (пасажирські вокзали при
кількості пасажирів 1500 та більше на добу, пункти управління
залізничним рухом); об'єкти метрополітену (лінійні ділянки, депо та станції,
пункти управління рухом); інші об'єкти національної економіки, яким присвоєна (або які
підлягають віднесенню на етапі проектування), відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 227
( 227-2010-п ), категорія з цивільного захисту (цивільної оборони)
"Особливої важливості".
1.3 Особливо важливі об'єкти, будівництво яких затверджується
Кабінетом Міністрів України, а також об'єкти експериментального
будівництва.
1.4 Об'єкти будівництва, визначені додатком А
ДСТУ Б А.2.2-7:2010, замовником яких є МНС.
1.5 Об'єкти, які будуються у зоні відчуження навколо
Чорнобильської АЄС.
1.6 Інші об'єкти (будівлі і споруди) додатка 2 до Порядку
надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 травня 2009 року N 489 ( 489-2009-п ), яким відповідно до
ДБН В.1.2-14 встановлено клас наслідків (відповідальності) - ССЗ,
та об'єкти житлового-цивільного призначення IV, V категорії
складності (згідно ДБН Д.1.1-7) ( v0285241-00 ).
2. Перелік об'єктів будівництва на проектування яких
підготовка і надання вихідних даних та вимог, необхідних для
розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони), здійснюється територіальними органами
управління МНС.
2.1 Об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної
ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан
захисту населення і територій: об'єкти біохімічного, біологічного і фармацевтичного
виробництва; об'єкти збирання, оброблення, зберігання, захоронення,
знешкодження та утилізації токсичних відходів; об'єкти видобування нафти, нафтохімії і нафтопереробки,
нафтобази, склади нафтопродуктів, резервуарні парки та наливні
станції нафтопродуктів, товарно-сировинні парки нафтопереробних
заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств; об'єкти видобування, зберігання, переробки і транспортування
природного, зрідженого газу (газопроводи середнього та низького
тиску); хімічно небезпечні об'єкти 3 та 4 ступеня хімічної небезпеки,
склади хімічно небезпечних речовин; об'єкти знезараження, підготовки та очищення питної води і
каналізаційних стоків у системах очисних споруд; станції
розподілення повітря (якщо вони належать до вибухонебезпечної
категорії); автозаправні станції та комплекси, газозаправні (з
використанням зрідженого газу), газонаповнювальні станції та
пункти, газові котельні (за винятком котелень, призначених для
теплопостачання житлових і громадських будинків); будівлі та споруди з покрівлею площею від 1000 до
10000 кв. метрів, виготовленою з використанням вантових і аркових
конструкцій; повітряні лінії електропередачі напругою більш як 110 кВ; гідроенергетичні та гідротехнічні споруди 2, 3 та 4 класу; наземні об'єкти вугільної та гірничодобувної промисловості.
2.2 Об'єкти національної економіки, що забезпечують стійке
функціонування держави в умовах надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру і на особливий період: пункти управління керівництва місцевих органів виконавчої
влади; об'єкти газопостачання (об'єкти видобування, зберігання
(газосховища), переробки, транспортування та розподілу природного,
скрапленого газу, зокрема газозаправні станції та пункти
зрідженого і скрапленого газу, газонаповнювальні станції та
пункти, склади газу та газопродуктів), за виключенням об'єктів,
які наведені у пункті 1 цього Розподілу; об'єкти водопостачання та водовідведення (зокрема об'єкти
знезараження, підготовки, очищення, зберігання питної води та
знезараження і очищення каналізаційних стоків у системах очисних
споруд); об'єкти електропостачання, за виключенням об'єктів, які
наведені у пункті 1 цього Розподілу; об'єкти електрозв'язку, проводового та радіомовлення і
телебачення; об'єкти повітряного транспорту (аеропорти та аеродроми,
центри управління повітряним рухом); об'єкти морського та річкового транспорту (порти,
судноремонтні заводи та бази, об'єкти роботи із вантажами, пункти
управління рухом); об'єкти залізничного транспорту, за виключенням об'єктів, які
наведені у пункті 1 цього Розподілу; об'єкти автомобільного транспорту (пасажирські автовокзали
при кількості пасажирів 1500 та більше на добу, автомобільні
заправні станції та комплекси); інші об'єкти національної економіки, яким присвоєна (або які
підлягають віднесенню на етапі проектування), відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р.
N 227дск ( 227-2010-п ), перша та друга категорії з цивільного
захисту (цивільної оборони) (за виключенням об'єктів, які наведені
у пункті 1 цього Розподілу).
2.3. Інші об'єкти (будівлі і споруди) додатка 2 до Порядку
надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 травня 2009 року N 489 ( 489-2009-п ), яким відповідно до
ДБН В.1.2-14 встановлено клас наслідків (відповідальності) - СС2,
СС1.
2.4 Споруди підземного простору населених пунктів, які
планується використовувати для укриття населення: автодорожні магістральні, міські, пішохідні тунелі; камери (транспортні, з'їздів, підземні переходи між
станціями, склади тощо); споруди котлованного типу (автостоянки, паркінги, гаражі,
підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування,
магазини тощо).
2.5 Об'єкти, будівництво яких планується на території, що
розташована у небезпечних зонах, визначених ДБН В.1.2-4 (за
виключенням об'єктів, які наведені у пункті 1 цього Розподілу).
Примітки: 1. МНС може делегувати територіальним органам управління
повноваження щодо надання вихідних даних та вимог, необхідних для
розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони). 2. МНС (Департамент цивільного захисту) може залучати
територіальні органи управління до підготовки вихідних даних та
вимог, необхідних для розроблення розділу інженерно-технічних
заходів цивільного захисту (цивільної оборони), для об'єктів
будівництва, які відповідно до цього Розподілу належать до
компетенції МНС. 3. При зверненні замовників будівництва безпосередньо до МНС
повноваження щодо надання вихідних даних та вимог, необхідних для
розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони), а також погодження проектної документації
цього об'єкту визначаються Департаментом цивільного захисту МНС.
Директор Департаменту
цивільного захисту В.П.Квашук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

08.07.2010 N 528

РОЗПОДІЛ

реалізації завдань, які відповідно

до національного стандарту ДСТУ Б А.2.2-7:2010

покладаються на МНС, між структурними підрозділами

Міністерства та Головних управлінь МНС

в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Київ та Севастополь

---------------------------------------------------------------------- | N | Короткий зміст | Розподіл завдань та функцій | |з/п| завдання |-----------------------------------------------| | |відповідно ДСТУ |Державні урядові органи| ГУ МНС в АР Крим, | | |Б А.2.2-7:2010 |управління, Департамент|областях, містах Києві | | |(номер пункту) | цивільного захисту та | та Севастополі | | | | інші структурні | | | | |підрозділи МНС України | | |---+----------------+-----------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+----------------+-----------------------+-----------------------| | 1 |Підготовка та |Департамент цивільного |Управління (відділи) | | |надання |захисту за участю |цивільного захисту - | | |замовнику |Всеукраїнського |загальна організація | | |будівництва |науково-дослідного |роботи фахівців | | |вихідних даних |інституту цивільного |територіальних органів | | |та вимог, |захисту населення і |управління щодо | | |необхідних для |територій від |підготовки та надання | | |розроблення |надзвичайних ситуацій |замовнику будівництва | | |розділу |техногенного та |завдання (за погодження| | |інженерно- |природного характеру - |із місцевими органами | | |технічних |загальна організація |виконавчої влади, | | |заходів |роботи щодо підготовки |відповідними органами | | |цивільного |та надання замовнику |державного нагляду) на | | |захисту |будівництва завдання на|розроблення розділу ІТЗ| | |(цивільної |розроблення розділу ІТЗ|ЦЗ (для об'єктів | | |оборони) |ЦЗ (для об'єктів |визначених у додатку 2 | | |(далі - розділ |визначених у додатку 2 |Порядку надання | | |ІТЗ ЦЗ) |Порядку надання |вихідних даних для | | |(пункт 5.2 |вихідних даних для |проектування об'єктів | | |ДСТУ Б) |проектування об'єктів |містобудування, | | | |містобудування, |затвердженого | | | |затвердженого |постановою Кабінету | | | |постановою Кабінету |Міністрів України | | | |Міністрів України |від 20 травня 2009 року| | | |від 20 травня 2009 року|N 489) ( 489-2009-п ), | | | |N 489) ( 489-2009-п ) |відповідно до | | | | |Розподілу об'єктів, | | | | |затверджених цим | | | | |наказом | | | |-----------------------+-----------------------| | | |Державна інспекція |Територіальні органи | | | |цивільного захисту та |державного нагляду у | | | |техногенної безпеки - |сфері цивільного | | | |надає технічні умови |захисту та техногенної | | | |для проектування |безпеки - надають | | | |об'єктів, що можуть |технічні умови для | | | |спричинити виникнення |проектування об'єктів, | | | |надзвичайної ситуації |що можуть спричинити | | | |техногенного і |виникнення надзвичайної| | | |природного характеру та|ситуації техногенного і| | | |вплинути на стан |природного характеру та| | | |захисту населення і |вплинути на стан | | | |територій, проекти |захисту населення і | | | |будівництва яких |територій, проекти | | | |підлягають державній |будівництва яких | | | |експертизі з питань |підлягають державній | | | |техногенної безпеки |експертизі з питань | | | |(для об'єктів, які |техногенної безпеки | | | |наведені у пункті 1 |(для об'єктів, які | | | |додатка 2 Порядку |наведені у пункті 1 | | | |надання вихідних даних |додатка 2 Порядку | | | |для проектування |надання вихідних даних | | | |об'єктів |для проектування | | | |містобудування, |об'єктів | | | |затвердженого |містобудування, | | | |постановою Кабінету |затвердженого | | | |Міністрів України |постановою Кабінету | | | |від 20 травня 2009 року|Міністрів України | | | |N 489) ( 489-2009-п ), |від 20 травня 2009 року| | | |із врахуванням вимог |N 489) ( 489-2009-п ), | | | |наказу ДІЦЗ та ТБ від |із врахуванням вимог | | | |3 березня 2010 р. N 12 |наказу ДІЦЗ та ТБ | | | | |від 3 березня 2010 р. | | | | |N 12 | |---+----------------+-----------------------+-----------------------| | 2 |Внесення змін |Департамент цивільного |Управління (відділи) | | |(перепогодження)|захисту - загальна |цивільного захисту - | | |до наданих |організація роботи щодо|організація роботи | | |замовнику |внесення змін |фахівців територіальних| | |будівництва |(перепогодження) до |органів управління щодо| | |вихідних даних |завдання на розроблення|внесення змін | | |та вимог, |розділу ІТЗ ЦЗ (для |(перепогодження) до | | |необхідних для |об'єктів визначених у |завдання на розроблення| | |розроблення |додатку 2 Порядку |розділу ІТЗ ЦЗ (для | | |розділу ІТЗ ЦЗ |надання вихідних даних |об'єктів визначених у | | |(пункт 5.2 |для проектування |додатку 2 Порядку | | |ДСТУ Б) |об'єктів |надання вихідних даних | | | |містобудування, |для проектування | | | |затвердженого |об'єктів | | | |постановою Кабінету |містобудування, | | | |Міністрів України |затвердженого | | | |від 20 травня 2009 року|постановою Кабінету | | | |N 489) ( 489-2009-п ) |Міністрів України | | | | |від 20 травня 2009 року| | | | |N 489) ( 489-2009-п ) | | | |-----------------------+-----------------------| | | |Державна інспекція |Територіальні органи | | | |цивільного захисту та |державного нагляду у | | | |техногенної безпеки - |сфері цивільного | | | |внесення змін |захисту та техногенної | | | |(перепогодження) до |безпеки - внесення змін| | | |технічних умов для |(перепогодження) до | | | |проектування об'єктів, |технічних умов для | | | |що можуть спричинити |проектування об'єктів, | | | |виникнення надзвичайної|що можуть спричинити | | | |ситуації техногенного і|виникнення надзвичайної| | | |природного характеру та|ситуації техногенного і| | | |вплинути на стан |природного характеру та| | | |захисту населення і |вплинути на стан | | | |територій, проекти |захисту населення і | | | |будівництва яких |територій, проекти | | | |підлягають державній |будівництва яких | | | |експертизі з питань |підлягають державній | | | |техногенної безпеки |експертизі з питань | | | |(для об'єктів, які |техногенної безпеки | | | |наведені у пункті 1 |(для об'єктів, які | | | |додатку 2 Порядку |наведені у пункті 1 | | | |надання вихідних даних |додатку 2 Порядку | | | |для проектування |надання вихідних даних | | | |об'єктів |для проектування | | | |містобудування, |об'єктів | | | |затвердженого |містобудування, | | | |постановою Кабінету |затвердженого | | | |Міністрів України |постановою Кабінету | | | |від 20 травня 2009 року|Міністрів України | | | |N 489) ( 489-2009-п ), |від 20 травня 2009 року| | | |із врахуванням вимог |N 489) ( 489-2009-п ), | | | |наказу ДІЦЗ та ТБ від |із врахуванням вимог | | | |3 березня 2010 р. N 12 |наказу ДІЦЗ та ТБ від | | | | |3 березня 2010 р. N 12 | |---+----------------+-----------------------+-----------------------| | 3 |Погодження |Департамент цивільного |Управління (відділи) | | |проектних рішень|захисту разом із |цивільного захисту | | |розділу за |Всеукраїнським науково-|разом із фахівцями | | |відсутності норм|дослідним інститутом |органу державного | | |та правил на |цивільного захисту |нагляду у сфері | | |проектування |населення і територій |цивільного захисту та | | |(пункт 4.6 |від надзвичайних |техногенної | | |ДСТУ Б) |ситуацій техногенного |безпеки - підготовка | | | |та природного |пропозицій до МНС | | | |характеру, Державною |щодо узгодження | | | |інспекцією цивільного |проектних рішень | | | |захисту та техногенної |розділу ІТЗ ЦЗ за | | | |безпеки - підготовка |відсутності норм та | | | |пропозицій до розгляду |правил на проектування | | | |на науково-технічній | | | | |раді МНС щодо | | | | |узгодження проектних | | | | |рішень розділу ІТЗ ЦЗ | | | | |за відсутності норм та | | | | |правил на проектування | | |---+----------------+-----------------------+-----------------------| | 4 |Проведення |Державна інспекція |Фахівці органу | | |державної |цивільного захисту та |державного нагляду у | | |експертизи |техногенної безпеки - |сфері цивільного | | |розділу ІТЗ ЦЗ у|проведення державної |захисту та техногенної | | |складі проектної|експертизи розділу ІТЗ |безпеки - проведення | | |документації на |ЦЗ у складі проектної |державної експертизи | | |будівництво |документації на |розділу ІТЗ ЦЗ у складі| | |об'єктів, що |будівництво об'єктів, |проектної документації,| | |можуть |що можуть спричинити |для об'єктів, що | | |спричинити |виникнення надзвичайної|можуть спричинити | | |виникнення |ситуації техногенного і|виникнення надзвичайної| | |надзвичайної |природного характеру та|ситуації техногенного і| | |ситуації |вплинути на стан |природного характеру та| | |техногенного і |захисту населення і |вплинути на стан | | |природного |територій (із |захисту населення і | | |характеру та |врахуванням вимог |територій (із | | |вплинути на стан|наказу ДІЦЗ та ТБ |врахуванням вимог | | |захисту |від 3 березня 2010 р. |наказу ДІЦЗ та ТБ | | |населення і |N 12) |від 3 березня 2010 р. | | |територій | |N 12) | | |(пункт 4.7 |-----------------------+-----------------------| | |ДСТУ Б) |Державна інспекція |Територіальний орган | | | |цивільного захисту та |державного нагляду у | | | |техногенної безпеки |сфері цивільного | | | |спільно із |захисту та техногенної | | | |Департаментом |безпеки спільно із | | | |цивільного захисту - |управлінням (відділом) | | | |проведення державної |цивільного захисту - | | | |експертизи проектної |проведення державної | | | |документації розділу |експертизи проектної | | | |ІТЗ ЦЗ у складі |документації розділу | | | |проектної документації |ІТЗ ЦЗ у складі | | | |для об'єктів, які |проектної документації | | | |наведені у пункті 2-4 |для об'єктів, які | | | |додатка 2 Порядку |наведені у пункті 2-4 | | | |надання вихідних даних |додатка 2 Порядку | | | |для проектування |надання вихідних даних | | | |об'єктів |для проектування | | | |містобудування, |об'єктів | | | |затвердженого |містобудування, | | | |постановою Кабінету |затвердженого | | | |Міністрів України |постановою Кабінету | | | |від 20 травня 2009 року|Міністрів України | | | |N 489 ( 489-2009-п ) |від 20 травня 2009 року| | | |(за винятком об'єктів, |N 489 ( 489-2009-п ) | | | |уже визначених |(за винятком об'єктів, | | | |у пункті 1 цього |уже визначених | | | |додатка) у разі |у пункті 1 цього | | | |надходження проектів |додатка) у разі | | | |від ДП |надходження проектів | | | |"Укрдержбудекспертиза" |від ДП | | | | |"Укрдержбудекспертиза" | |---+----------------+-----------------------+-----------------------| | 5 |Зберігання |Всеукраїнський науково-|Управління (відділи) | | |екземплярів |дослідний інститут |цивільного захисту - | | |проектної |цивільного захисту |організація зберігання | | |документації |населення і територій |екземплярів проектної | | |розділу ІТЗ ЦЗ |від надзвичайних |документації розділу | | |(пункт 4.10 |ситуацій техногенного |ІТЗ ЦЗ для об'єктів, | | |ДСТУ Б) |та природного |завдання на | | | |характеру - зберігання |розроблення якого | | | |екземплярів проектної |надавались | | | |документації розділу |територіальним органом | | | |ІТЗ ЦЗ для об'єктів, |управління та об'єктів,| | | |завдання на |визначених МНС | | | |розроблення якого | | | | |надавались центральним | | | | |апаратом МНС | | |---+----------------+-----------------------+-----------------------| | 6 |Ведення переліку| |Управління (відділи) | | |новобудов, | |цивільного захисту | | |проектна | |разом із фахівцями | | |документація | |органу державного | | |яких містить | |нагляду у сфері | | |розділ ІТЗ ЦЗ | |цивільного захисту та | | | | |техногенної безпеки - | | | | |ведення переліку | | | | |новобудов, проектна | | | | |документація яких | | | | |містить розділ ІТЗ ЦЗ | |---+----------------+-----------------------+-----------------------| | 7 |Здійснення | |Територіальний орган | | |контролю за | |державного нагляду у | | |реалізацією | |сфері цивільного | | |запроектованих | |захисту та техногенної | | |ІТЗ ЦЗ під час | |безпеки спільно із | | |будівництва | |управління (відділом) | | |об'єктів | |цивільного захисту - | | | | |здійснення контролю за | | | | |реалізацією | | | | |запроектованих ІТЗ ЦЗ | | | | |під час будівництва | | | | |об'єктів | |---+----------------+-----------------------+-----------------------| | 8 |Ведення переліку| |Управління (відділи) | | |проектних | |цивільного захисту - | | |організацій | |ведення переліку | | |регіону, які | |проектних організацій | | |мають ліцензію | |регіону, які мають | | |на проектування | |ліцензію на | | |розділу ІТЗ ЦЗ | |проектування розділу | | |(пункт 4.4 | |ІТЗ ЦЗ | | |ДСТУ Б) | | | ----------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
цивільного захисту В.П.Квашук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

08.07.2010 N 528

ЗРАЗКИ

документації, необхідної для організації

впровадження ДСТУ Б "Розділ інженерно-технічних

заходів цивільного захисту (цивільної оборони)

у складі проектної документації об'єктів.

Основні положення"

ЖУРНАЛ

обліку завдань на розроблення розділу

інженерно-технічних заходів цивільного захисту

(цивільної оборони) у проектній документації

та контролю за їх реалізацією

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата, | Повна |Замовник | Проектна | Дата, |Інформація| Дата, |Інформація |Інформація|Інформація|Інформація|Інформація| Дата |Інформація| Інформація | |з/п|реєстра-| назва | проекту |організація,|реєстра- | про |реєстра-|про проход-| про | про | про | про | початку |про здій- | про | | | ційний |проектної| будів- | розробник | ційний |уточнення | ційний | ження ПД | затверд- | праців- | надход- | органі- |будівництва| снення |прийняття в | | | номер |докумен- | ництва |розділу ІТЗ | номер | (зміни) | номер |комплексної|ження ПД | ника, | ження |зацію, що | об'єкта |перевірок |експлуатацію| | |надход- | тації |(юридична|ЦЗ (юридична|завдання | завдання |надход- |експертизи | | закріп- |екземпляра| здійснює | | об'єкта |закінченого | | | ження | | назва, | назва, |(вихідних|(вихідних |ження ПД| | |леного за | розділу | будів- | | будів- | будів- | | | заявки | | поштова | поштова |даних) на|даних) на | на | | | об'єктом | ІТЗ ЦЗ | ництво | | ництва | ництвом | | | | | адрес, | адрес, | розроб- | розроб- | погод- | | | будів- | об'єкта |(юридична | | | об'єкту | | | | |відпові- | відпові- | лення | лення | ження | | | ництва | будів- | назва, | | | | | | | | дальна | дальна | розділу | розділу | | | | | ництва | поштова | | | | | | | | особа, | особа, | ІТЗ ЦЗ | ІТЗ ЦЗ | | | | | | адрес, | | | | | | | |телефон) | телефон) | | | | | | | | відпові- | | | | | | | | | | | | | | | | | дальна | | | | | | | | | | | | | | | | | особа, | | | | | | | | | | | | | | | | | телефон) | | | | |---+--------+---------+---------+------------+---------+----------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+--------+---------+---------+------------+---------+----------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ

обліку екземплярів розділу інженерно-технічних

заходів цивільного захисту (цивільної оборони)

об'єктів будівництва

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата, |Реєстраційний| Інформація | Інформація | Дата |Інформація| Інформація |Інформація| Інформація | |з/п|надходження | номер | про | про | початку | про | про | про | про | | | екземпляра | екземпляра |організацію -|організацію, |будівництва| внесення |працівника, |фахівців, |прийняття в | | |розділу ІТЗ | розділу ІТЗ |розробника ПД| що здійснює | об'єкта |змін до ПД|закріпленого| які |експлуатацію| | | ЦЗ об'єкта | ЦЗ об'єкта | розділу ІТЗ | будівництво | | розділу |за об'єктом |отримували|закінченого | | |будівництва |будівництва |ЦЗ (юридична | (юридична | | ІТЗ ЦЗ |будівництва |ПД розділу|будівництвом| | | | | назва, | назва, | | | |для роботи| об'єкту | | | | | поштова | поштова | | | | | | | | | | адрес, | адрес, | | | | | | | | | |відповідальна|відповідальна| | | | | | | | | | особа, | особа, | | | | | | | | | | телефон) | телефон) | | | | | | |---+------------+-------------+-------------+-------------+-----------+----------+------------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+-------------+-------------+-------------+-----------+----------+------------+----------+------------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ

обліку надання консультативної допомоги

та інформаційних послуг з питань розроблення

інженерно-технічних заходів цивільного захисту

(цивільної оборони)

------------------------------------------------------------------------ | N | Дата та час| Назва | Перелік |Інформація| П.І.Б. | |з/п| надання | організації, | питань, з | про | посадової | | |консультації|посада та П.І.Б.| яких | прийняті | особи, що | | | | посадової | надавалася |рішення з | надавала | | | | особи, яка |консультація|посиланням|консультацію| | | |консультувалася | | на | | | | | | |нормативні| | | | | | |документи | | |---+------------+----------------+------------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+------------+----------------+------------+----------+------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Умовні скорочення: ІТЗ ЦЗ - інженерно-технічні заходи
цивільного захисту (цивільної оборони); ПД - проект документація. 2. У разі необхідності журнали обліку можуть доповнюватись
додатковою інформацією. 3. Журнали ведуться відповідно до вимог загального
діловодства та повинні мати інвентарні номери.

Додаток 1

до пункту 1.7 Примірного

положення про порядок

ведення претензійної

та позовної роботи

в системі МНС

ЖУРНАЛ

обліку претензій, пред'явлених Міністерством,

органами та підрозділами МНС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Дата | Найменування | Сума | Суть |Дата відповіді,| Дата і | Результати розгляду |Дата і номер |Примітки| |з/п| і | підприємства |претензії|претензії| яка | номер | претензії | платіжного | | | |номер| (установи, | (якщо | |передбачається | відповіді|---------------------|документа про| | | | | організації), | вона | | | та її |якою мірою|якою мірою|перерахування| | | | | якому |підлягає | | |реєстрації| визнана |відхилена | суми, | | | | | пред'явлена |грошовій | | | в |(повністю,|(повністю,| визнаної у | | | | | претензія, | оцінці) | | |канцелярії|частково),|частково),| відповіді | | | | |місцезнаходження| | | | | сума | сума | | | |---+-----+----------------+---------+---------+---------------+----------+----------+----------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до пункту 1.7 Примірного

положення про порядок

ведення претензійної

та позовної роботи

в системі МНС

ЖУРНАЛ

обліку претензій, пред'явлених Міністерству,

органам та підрозділам МНС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата і | Дата і | Найменування | Сума | Суть |Структурний| Дата і | Результат розгляду |Дата і номер |Примітки| |з/п|вхідний| номер | заявника, |претензії|претензії|підрозділ, | номер | претензії | платіжного | | | | номер |претензії|місцезнаходження| (якщо | | який |відповіді|---------------------|документа про| | | | | | |претензія| | перевіряє | |якою мірою|якою мірою|перерахування| | | | | | |підлягає | |претензію і| |відхилено |задоволено| суми, | | | | | | |грошовій | | готує | |(повністю,|(повністю,| визнаної у | | | | | | |оцінці) | | відповідь | |частково),|частково),| відповіді | | | | | | | | | на неї | | сума | сума | | | |---+-------+---------+----------------+---------+---------+-----------+---------+----------+----------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до пункту 1.7 Примірного

положення про порядок

ведення претензійної

та позовної роботи

в системі МНС

ЖУРНАЛ

обліку позовних заяв, пред'явлених Міністерством,

органами та підрозділами МНС

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Найменування | Суть | Ціна | Дата і |Найменування|Дата та| Дата і | Результат розгляду | Дата |Примітки| |з/п|одержання | відповідача, |позовних| позову | номер |суду, номер | суть | номер |----------------------| передачі | | | | позовних |місцезнаходження| вимог | (якщо |позовної| справи |рішення|заяви про|Апеляційної|Касаційної| наказу та | | | |матеріалів| | | позов | заяви | | | перегляд|інстанції |інстанції |рішення суду| | | |юридичною | | |підлягає| | | |рішення і| | | до | | | | службою | | |грошовій| | | |кому вона| | |бухгалтерії | | | | | | |оцінці) | | | |подається| | |(фінансового| | | | | | | | | | | | | | відділу), | | | | | | | | | | | | | | відмітка | | | | | | | | | | | | | |про зараху- | | | | | | | | | | | | | | вання суми | | | | | | | | | | | | | | на рахунок | | | | | | | | | | | | | | МНС | | |---+----------+----------------+--------+--------+--------+------------+-------+---------+-----------+----------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до пункту 1.7 Примірного

положення про порядок

ведення претензійної

та позовної роботи

в системі МНС

ЖУРНАЛ

обліку позовних заяв, пред'явлених Міністерством,

органами та підрозділами МНС

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Дата і | Найменування | Суть | Ціна |Найменування|Дата, номер і| Дата і |Дата заяви|Результати |Результати|Відмітка |Примітки| |з/п|надходження| номер | позивача, |позову| позову |суду, номер | короткий | суть | про | розгляду | розгляду | про | | | | і вхідний |позовної|місцезнаходження| | (якщо | справи |зміст відзиву| рішення |апеляційне| справи в | справи в |стягнення| | | | номер | заяви | | | позов | |(заперечення)| суду |оскарження|апеляційній|касаційній| суми | | | | позовної | | | |підлягає| |відповідачів | першої | |інстанції |інстанції |позову за| | | | заяви | | | |грошовій| | |інстанції| | | | судовим | | | | | | | |оцінці) | | | | | | |рішенням | | | | | | | | | | | | | | |та витрат| | |---+-----------+--------+----------------+------+--------+------------+-------------+---------+----------+-----------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до пункту 9.3 Примірного

положення про порядок

ведення претензійної

та позовної роботи

в системі МНС

ЖУРНАЛ

обліку та реєстрації довіреностей, виданих

для представництва інтересів Міністерства,

органу чи підрозділу МНС

------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Номер |Прізвище,|Займана|Термін дії | Ким |Примітки| |з/п|реєстрації|реєстрації|ім'я, по |посада |довіреності|видана| | | | | |батькові | | | | | |---+----------+----------+---------+-------+-----------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: