open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2007 N 528

Про виконання Протокольного рішення

за підсумками наради у Першого віце-прем'єр-міністра

України Азарова М.Я. від 07.08.07 N 34268/0/1-07

На виконання Протокольного рішення за підсумками наради
у Першого віце-прем'єр-міністра України М.Я. Азарова з питань
контролю за якістю лікарських засобів, що закуповуються
за бюджетні кошти від 07.08.2007 N 34268/0/1-07 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад робочої групи для забезпечення виконання
Протокольного рішення за підсумками наради у Першого
віце-прем'єр-міністра України М.Я. Азарова з питань контролю за
якістю лікарських засобів, що закуповуються за бюджетні кошти від
07.08.2007 N 34268/0/1-07 (додається)
2. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я
України з реалізації Протокольного рішення за підсумками наради
у Першого віце-прем'єр-міністра України М.Я. Азарова з питань
контролю за якістю лікарських засобів, що закуповуються за
бюджетні кошти від 07.08.2007 N 34268/0/1-07 (далі - План,
додається).
3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, Державної
служби лікарських засобів і виробів медичного призначення,
Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів
забезпечити виконання Плану.
4. Першим заступникам, заступникам Міністра охорони здоров'я
України відповідно до визначених функціональних обов'язків
забезпечити контроль за виконанням положень Плану заходів
у визначені терміни.
Міністр Ю.О.Гайдаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

05.09.2007 N 528

СКЛАД

робочої групи для забезпечення

Протокольного рішення за підсумками наради

у Першого віце-прем'єр-міністра України М.Я. Азарова

з питань контролю за якістю лікарських засобів,

що закуповуються за бюджетні кошти

від 07.08.2007 N 34268/0/1-07

Біловол О.М. - Перший заступник Міністра охорони здоров'я,

голова робочої групи,
Гудзенко О.П. - Заступник Міністра охорони здоров'я,

заступник голови робочої групи,
Пономаренко А.М. - Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду - Перший

заступник головного державного санітарного

лікаря України
Жданова М.П. - Директор Департаменту розвитку медичної

допомоги
Лоєнко Є.О. - Начальник Управління правового забезпечення

та міжнародної діяльності
Дудар Л.М. - Начальник Управління державних закупівель
Константінов Ю.Б. - Голова Державної служби лікарських засобів

і виробів медичного призначення
Чумак В.Т. - Директор ДП "Державний фармакологічний центр

МОЗ України"
Онищенко В.В. - В.о. Головного державного інспектора України

з контролю якості лікарських засобів
Мойсеєва Г.В. - Директор ДП "Центр імунобіологічних

препаратів".

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

05.09.2007 N 528

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації Протокольного рішення

за підсумками наради у Першого віце-прем'єр-міністра

України М.Я. Азарова з питань контролю за якістю

лікарських засобів, що закуповуються за бюджетні

кошти від 07.08.2007 N 34268/0/1-07

------------------------------------------------------------------ | | Зміст заходу | Термін | Виконавці | | | |виконання | | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | 1.|Пункт 1 доручення КМУ |25.09.2007| | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | |Розробити та затвердити план | |Державна інспекція | | |дієвих заходів щодо | |з контролю якості | | |забезпечення контролю якості | |лікарських засобів,| | |лікарських засобів, що | |Управління | | |закуповуються за кошти | |державних | | |державного бюджету. В разі | |закупівель | | |необхідності підготувати | | | | |відповідний | | | | |нормативно-правовий акт | | | | |і подати до Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |у встановленому порядку. | | | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | 2.|Пункт 2 доручення КМУ |25.11.2007| | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | |Розробити та затвердити | |Департамент | | |в установленому порядку | |розвитку медичної | | |стандарти лікування хвороб | |допомоги, | | |(відповідно до МКХ-10) | |ДП "Державний | | |з урахуванням рекомендацій | |фармакологічний | | |Всесвітньої Організації | |центр МОЗ України" | | |охорони здоров'я. | | | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | 3.|Пункт 3 доручення КМУ |25.11.2007| | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | |Подати узгоджені пропозиції | |Державна служба | | |щодо приведення відповідно | |лікарських засобів | | |до законодавства положень | |і виробів медичного| | |структур МОЗ стосовно обігу | |призначення, | | |лікарських засобів, у тому | |Департамент | | |числі імунобіологічних | |державного | | |препаратів і виробів | |санітарно- | | |медичного призначення. | |епідеміологічного | | | | |нагляду | | | | |ДП "Державний | | | | |фармакологічний | | | | |центр МОЗ України",| | | | |Державна інспекція | | | | |з контролю якості | | | | |лікарських засобів | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | 4.|Пункт 4 доручення КМУ |25.11.2007| | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | |Розробити та подати на | |Державна служба | | |затвердження до Кабінету | |лікарських засобів | | |Міністрів України | |і виробів медичного| | |у встановленому порядку | |призначення, | | |проект Концепції розвитку | |Департамент | | |фармацевтичної галузі | |розвитку медичної | | |України, у якій передбачити | |допомоги, | | |вимоги до раціональної | |ДП "Державний | | |фармакотерапії. | |фармакологічний | | | | |центр МОЗ України" | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | 5.|Пункт 5 доручення КМУ |25.11.2007| | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | |Підготувати та подати зміни | |Державна служба | | |до Закону України "Про | |лікарських засобів | | |ліцензування певних видів | |і виробів медичного| | |господарської діяльності" | |призначення | | |( 1775-14 ) щодо особливостей| | | | |ліцензування господарської | | | | |діяльності у сфері охорони | | | | |здоров'я, зокрема видачі | | | | |ліцензії та її анулювання. | | | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | 6.|Пункт 6 доручення КМУ |25.10.2007| | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | |Розробити та затвердити план | |Державна служба | | |заходів щодо контролю | |лікарських засобів | | |за реалізацією лікарських | |і виробів медичного| | |препаратів рецептурної | |призначення, | | |групи, в т.ч. призначенням | |Департамент | | |лікарських засобів та | |розвитку медичної | | |біологічно-активних добавок, | |допомоги, | | |передбачивши удосконалення | |ДП "Державний | | |процедури виписування | |фармакологічний | | |рецептів на лікарські засоби.| |центр МОЗ України" | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | 7.|Пункт 7 доручення КМУ |05.10.2007| | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | |Розглянути питання та подати | |Державна служба | | |узгоджені пропозиції щодо: | |лікарських засобів | | |- удосконалення законодавства| |і виробів медичного| | |стосовно контролю за рекламою| |призначення, | | |лікарських засобів; | |ДП "Державний | | |- внесення змін до Постанови | |фармакологічний | | |КМУ від 25.12.1996 року | |центр МОЗ України" | | |N 1548 ( 1548-96-п ) | | | | |в частині встановлення | | | | |граничної торговельної | | | | |надбавки (націнки) на інсулін| | | | |та його аналоги, | | | | |що реалізуються через аптечну| | | | |мережу, на рівні не більше | | | | |10 відсотків оптової ціни | | | | |виробника (митної вартості), | | | | |як це передбачено для | | | | |державних та комунальних | | | | |закладів охорони здоров'я, | | | | |що закуповують лікарські | | | | |засоби за бюджетні кошти | | | | |з метою недопущення | | | | |необґрунтованого підвищення | | | | |ціни у 2007 році на зазначені| | | | |лікарські засоби та | | | | |відповідно перевитрат | | | | |бюджетних коштів; | | | | |- внесення змін до | | | | |нормативно-правових актів | | | | |згідно із Законом України | | | | |"Про лікарські засоби" | | | | |( 123/96-ВР ) з урахуванням | | | | |відповідних змін, пов'язаних | | | | |із вступом України до СОТ. | | | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | 8.|Пункт 8 доручення КМУ |25.09.2007| | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | |Подати пропозиції щодо | |Департамент | | |розроблення Комплексної | |розвитку медичної | | |програми "Цукровий діабет" | |допомоги | | |( 545/99 ) щодо надання | | | | |адресної допомоги на цукровий| | | | |і нецукровий діабет, | | | | |а в 2008 році врахувати | | | | |цільові видатки на | | | | |медикаментозне забезпечення | | | | |таких хворих на рівні | | | | |бюджетів АР Крим, обласних, | | | | |мм. Києва та Севастополя. | | | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | 9.|Пункт 9 доручення КМУ |25.12.2007| | |---+-----------------------------+----------+-------------------| | |Створити, починаючи | |ДП "Державний | | |з 1 січня 2008 року, систему | |фармакологічний | | |інформаційного забезпечення | |центр МОЗ України",| | |лікувально-профілактичних | |Департамент | | |закладів та населення, в т.ч.| |розвитку медичної | | |довідника для лікаря про | |допомоги | | |наявні ліки на ринку України,| | | | |передбачивши у них | | | | |особливості їх застосування | | | | |та стандарти лікування. | | | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: