open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2012  № 526

Про затвердження Положення про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Гранітні скелі"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Гранітні скелі", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
19.10.2012 № 526

ПОЛОЖЕННЯ
про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Гранітні скелі"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Гранітні скелі" (далі - Пам'ятка природи) створено розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.75 № 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 15 гектарів розташована на правому березі р. Берда біля с. Миколаївка на території Миколаївської сільської ради Бердянського району Запорізької області (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Пам'ятки природи встановлюються у натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 71135, Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Миколаївка, вул. Горького, 13.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою забезпечення охорони та збереження у природному стані кам'янистих хаотичних розсипів різноманітних гірських порід на лівому березі р. Берда, що є зразком водної і вітрової ерозії та унікальних геологічних утворень - скель з гротами, печерами, щілями та глибокими впадинами, по яких протікають струмки.

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

створення умов для збереження у природному стані унікальних геологічних утворень - скель з гротами, печерами, щілями та глибокими впадинами;

поширення екологічних знань серед населення регіону;

підтримання загального екологічного балансу у регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

будь-яке будівництво, що може вплинути на місцеву флору та фауну, зміну характеру місцевості, ландшафтів і не пов'язане з охороною території;

передача у господарське використання земельних ділянок;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів Пам'ятки природи;

знищення та пошкодження форм рельєфу та геологічних відслонень, збір відбитків викопної флори і фауни;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження пожеж (створення мінералізованих смуг та догляд за ними);

будь-яке засмічення та забруднення території Пам'ятки природи;

використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами рослин та лісу за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існуючому природному комплексу, що охороняється;

зберігання на території Пам'ятки природи отрутохімікатів;

внесення у ґрунт мінеральних добрив;

заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені, бруньок, хвої та ін.);

знищення та пошкодження дерев, чагарників, трав'янистої рослинності;

нерегульований збір та заготівля насіння дерев і чагарників, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин;

нерегульоване сінокосіння;

інтродукція нових видів рослин та тварин;

влаштування пасовищ, таборів для худоби та птиці, нерегульоване випасання худоби та прогін її через територію;

знищення та відлов усіх видів тварин, розорення їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць і пуху;

мисливство, за винятком регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

організація таборів відпочинку, стоянок автотранспорту, встановлення наметів, розведення вогнищ;

проведення у межах Пам'ятки природи та її охоронній зоні археологічних досліджень без відповідного дозволу та погодження;

екскурсії поза межами екологічних стежок та без наявності екскурсовода;

неорганізований відпочинок громадян;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

відвідування території з додержанням загальних вимог природоохоронного законодавства, за винятком обмежень, що встановлюються цим положенням та Землекористувачем;

наукова, природоохоронна, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Пам'ятка природи, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: