open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2011 N 523

Про затвердження тимчасових

графіків особистого прийому громадян

у Державній реєстраційній службі

Відповідно до статті 40 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статті 22 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ),
статті 11 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"
( 3460-17 ) та з метою забезпечення заходів щодо реалізації
конституційних прав громадян на особистий прийом у Державній
реєстраційній службі України, обов'язкове одержання обґрунтованої
відповіді Н А К А З У Ю:
1. Затвердити тимчасовий Графік особистого прийому громадян
Головою, першим заступником Голови, заступником Голови та
тимчасовий Графік особистого прийому громадян керівниками
самостійних структурних підрозділів Державної реєстраційної служби
України (далі - Графіки), що додаються.
2. Першому заступнику Голови, заступнику Голови, керівникам
самостійних структурних підрозділів забезпечити неухильне
виконання цього наказу.
3. Департаменту контролю, документального забезпечення,
роботи зі зверненнями громадян та адміністративно-господарської
роботи вжити необхідних заходів з організації особистого прийому
громадян відповідно до затверджених тимчасових Графіків та у
відповідності з чинним законодавством.
4. Прес-службі забезпечити оприлюднення наказу на офіційному
веб-сайті Державної реєстраційної служби України.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Л.В.Єфіменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

реєстраційної служби України

11.11.2011 N 523

ТИМЧАСОВИЙ ГРАФІК

особистого прийому громадян

Головою, першим заступником Голови,

заступником Голови Державної

реєстраційної служби України

------------------------------------------------------------------ | Посада, | Адреса | День прийому | Часи прийому | | прізвище, ім'я | | | | | та по батькові | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Голова |вул. |остання | з 10.00 до | |Єфіменко Леонід |М.Раскової, 15 |п'ятниця січня,| 12.00 | |Васильович | |березня, | | | | |травня, липня, | | | | |вересня, | | | | |листопада | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Перший заступник|вул. |третя п'ятниця | з 10.00 до | |Голови |М.Раскової, 15 |лютого, квітня,| 12.00 | |Завальна | |червня, | | |Інна Ігорівна | |серпня, | | | | |жовтня, грудня | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Заступник Голови|вул. |перша п'ятниця | з 10.00 до | |Кухаренко Ірина |М.Раскової, 15 |кожного місяця | 12.00 | |Анатоліївна | | | | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

реєстраційної служби України

11.11.2011 N 523

ТИМЧАСОВИЙ ГРАФІК

особистого прийому громадян керівниками

структурних підрозділів Державної

реєстраційної служби України

------------------------------------------------------------------ | Структурний | Адреса | День прийому | Часи прийому | | підрозділ | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Департамент у |вул. |щовівторка | з 10.00 до | |справах |М.Раскової, 15 |кожного тижня | 17.00 | |цивільного стану| | | | |громадян | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Департамент |вул. |щочетверга | з 10.00 до | |державної |М.Раскової, 15 |кожного тижня | 17.00 | |реєстрації | | | | |речових прав на | | | | |нерухоме майно | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Департамент |вул. |щосереди | з 10.00 до | |державної |М.Раскової, 15 |кожного тижня | 17.00 | |реєстрації | | | | |юридичних осіб | | | | |та фізичних | | | | |осіб-підприємців| | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Департамент |вул. |щочетверга | з 10.00 до | |легалізації |М.Раскової, 15 |кожного тижня | 17.00 | |об'єднань | | | | |громадян, | | | | |державної | | | | |реєстрації | | | | |друкованих | | | | |засобів масової | | | | |інформації та | | | | |інформагентств | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Відділ роботи зі|вул. |понеділок, | з 10.00 до | |зверненнями |М.Раскової, 15 |вівторок | 17.00 | |громадян | | | | |Департаменту | | | | |контролю, | | | | |документального | |---------------+---------------| |забезпечення, | |п'ятниця | з 10.00 до | |роботи зі | |щотижнево | 16.00 | |зверненнями | | | | |громадян та | | | | |адміністративно-| | | | |господарської | | | | |роботи | | | | ------------------------------------------------------------------

РЕКОМЕНДАЦІЇ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЯ

НА ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ДО ДЕРЖАВНОЇ

РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Громадянам, які звернулись на особистий прийом,
рекомендується:
1. Уважно ознайомитися з графіками особистого прийому
громадян в Державній реєстраційній службі України та положеннями
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
2. Із заявою чи пропозицією слід звертатися до посадової
особи, в межах компетенції якої знаходиться порушене у зверненні
питання. Скарга на дії /бездіяльність чи рішення керівника
структурного підрозділу подається у порядку підлеглості
керівництву Укрдержреєстру, у підпорядкуванні якої знаходиться
державний орган, організація чи посадова особа, дії якої
оскаржуються.
3. Якщо питання, яке потребує вирішення, відрізняється
складністю, а його розгляд вимагає вивчення значної кількості
документів, фактів тощо, то заявникові бажано завчасно викласти
питання в письмовій формі. При собі необхідно мати документи, які
засвідчують особу, а також документи, що обґрунтовують порушене на
особистому прийомі питання.
4. Намагатися відповідати по суті на запитання посадової
особи, яка веде прийом. Точні відповіді на запитання дозволяють
всебічно з'ясувати зміст звернення, досягнути єдиного розуміння,
знайти шлях оптимального вирішення порушених на особистому прийомі
питань.
5. Уважно вислухати роз'яснення посадової особи, яка веде
прийом. Це допоможе швидше прийняти за зверненням правильне і
обґрунтоване рішення.
6. Бути самокритичним. Не виключена можливість, що
розв'язання питання, з яким громадянин звернувся на особистий
прийом, не відноситься до компетенції Державної реєстраційної
служби України, або не можуть бути задоволені з об'єктивних
причин. У випадках незгоди з прийнятим по зверненню рішенням
заявник має право на отримання інформації щодо надання роз'яснення
про можливість і порядок його оскарження.
7. Пам'ятати, що керівництво Укрдержреєстру зацікавлене в
правильному та своєчасному вирішенні порушеного громадянином
питання, завжди готове надати допомогу і дати пораду, надати
роз'яснення в межах компетенції та відповідно до чинного
законодавства України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: