open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2016  № 523

Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та на підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства (протокол № 6/2 від 16 травня 2016 року) НАКАЗУЮ:

1. Розширити провадження освітньої діяльності у вищих навчальних закладах відповідно до списку згідно з додатком 1.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А.Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН інформацію про прийняття органом ліцензування рішення та повідомити навчальні заклади про прийняте органом ліцензування рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Тимчасово виконуючий
обов'язки МіністраР.В. Греба


Додаток 1
до наказу Міністерства
18.05.2016  № 523

ПЕРЕЛІК
здобувачів (ліцензіатів), яким розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні


п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійний обсяг (особи)

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
(ідентифікаційний код 02125266)

1

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

5 осіб

2

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

5 осіб

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
(ідентифікаційний код 02125438)

1

01 Освіта

011 Науки про освіту

15 осіб

2

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

15 осіб

Національний авіаційний університет
(ідентифікаційний код 01132330)

1

12 Інформаційна безпека

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

30 осіб

2

12 Інформаційна безпека

125 Кібербезпека

26 осіб

Чорноморський державний університет імені Петра Могили
(ідентифікаційний код 23623471)

1

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

10 осіб

2

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

10 осіб

3

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

10 осіб

4

05 Соціальні та поведінкові науки

054 Соціологія

7 осіб

5

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

5 осіб

6

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

9 осіб

7

10 Природничі науки

101 Екологія

10 осіб

8

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

9 осіб

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
(ідентифікаційний код 02125639)

1

01 Освіта

011 Науки про освіту

30 осіб

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

15 осіб

3

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

10 осіб

Вінницький національний аграрний університет
(ідентифікаційний код 00497236)

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

30 осіб

2

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

20 осіб

3

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

16 осіб

4

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

25 осіб

5

18 Виробництво та технологія

181 Харчові технології

20 осіб

6

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

20 осіб

7

20 Аграрні науки і продовольство

204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

15 осіб

8

21 Ветеринарна медицина

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

6 осіб

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(ідентифікаційний код 05385631)

1

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

10 осіб

2

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

5 осіб

3

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

10 осіб

4

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

10 осіб

5

10 Природничі науки

101 Екологія

10 осіб

6

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

10 осіб

7

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

10 осіб

8

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

10 осіб

9

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

5 осіб

10

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

10 осіб

11

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

5 осіб

Маріупольський державний університет
(ідентифікаційний код 26593428)

1

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

5 осіб

2

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

5 осіб

3

05 Соціальні та поведінкові науки

056 Міжнародні економічні відносини

5 осіб

Вінницький національний технічний університет
(ідентифікаційний код 02070693)

1

07 Управління і адміністрування

073 Менеджмент

15 осіб

2

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

15 осіб

3

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

30 осіб

4

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

15 осіб

5

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз

15 осіб

6

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

15 осіб

7

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

15 осіб

8

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

15 осіб

9

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

10 осіб

10

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

20 осіб

11

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

10 осіб

12

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

20 осіб

13

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

20 осіб

14

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

15 осіб

15

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

20 осіб

16

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

10 осіб

17

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

15 осіб

18

27 Транспорт

275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

15 осіб

Одеський національний морський університет
(ідентифікаційний код 01127777)

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

10 осіб

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

10 осіб

3

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

10 осіб

4

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

10 осіб

5

27 Транспорт

275 Транспортні технології (морський транспорт)

10 осіб

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(ідентифікаційний код 00493706)

1

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

15 осіб

2

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

20 осіб

Черкаський державний технологічний університет
(ідентифікаційний код 053090336)

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

5 осіб

2

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

5 осіб

3

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

7 осіб

4

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

5 осіб

5

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

4 особи

6

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

4 особи

7

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

4 особи

8

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

3 особи

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
(ідентифікаційний код 02138872)

1

01 Освіта

011 Науки про освіту

10 осіб

2

01 Освіта

015 Професійна освіта

10 осіб

Державний університет телекомунікацій
(ідентифікаційний код 38855349)

1

05 Соціальні та поведінкові науки

054 Соціологія

5 осіб

Херсонський державний університет
(ідентифікаційний код 02125609)

1

01 Освіта

011 Науки про освіту

5 осіб

2

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

5 осіб

3

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

5 осіб

4

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

15 осіб

5

08 Право

081 Право

5 осіб

6

09 Біологія

091 Біологія

5 осіб

7

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

5 осіб

8

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

5 осіб

Харківська державна академія культури
(ідентифікаційний код 30036001)

1

02 Культура та мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

6 осіб

2

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

8 осіб

3

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

6 осіб

Національна академія Національної гвардії України
(ідентифікаційний код 08610502)

1

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251 Державна безпека

5 осіб

2

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами Збройних Сил)

5 осіб

3

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

5 осіб

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
(ідентифікаційний код 02125668)

1

01 Освіта

011 Науки про освіту

10 осіб

2

01 Середня освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

10 осіб

3

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

10 осіб

4

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

10 осіб

5

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

10 осіб

6

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

10 осіб

7

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

10 осіб

Київський університет імені Бориса Грінченка
(ідентифікаційний код 02136554)

1

01 Освіта

011 Науки про освіту

20 осіб

2

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

5 осіб

3

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

5 осіб

4

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

5 осіб

5

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

5 осіб

6

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

5 осіб

7

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

20 осіб

8

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

5 осіб

9

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

5 осіб

Запорізький державний медичний університет
(ідентифікаційний код 02010741)

1

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

50 осіб

2

22 Охорона здоров'я

226 Фармація

15 осіб

Полтавська державна аграрна академія
(ідентифікаційний код 00493014)

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

14 осіб

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

15 осіб

3

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

25 осіб

4

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

15 осіб

5

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

20 осіб

Уманський національний університет садівництва
(ідентифікаційний код 00493787)

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

15 осіб

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

10 осіб

3

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

15 осіб

4

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

15 осіб

5

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

15 осіб

6

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

50 осіб

7

20 Аграрні науки та продовольство

202 Захист і карантин рослин

15 осіб

8

20 Аграрні науки та продовольство

203 Садівництво та виноградарство

25 осіб

9

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

10 осіб

10

20 Аграрні науки та продовольство

206 Садово-паркове господарство

10 осіб

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)
(ідентифікаційний код 02071228)

1

01 Освіта

011 Науки про освіту

10 осіб

2

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

10 осіб

3

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

10 осіб

4

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

10 осіб

5

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

10 осіб

6

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

10 осіб

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
(ідентифікаційний код 04543387)

1

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

10 осіб

2

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

10 осіб

Миколаївський національний аграрний університет
(ідентифікаційний код 00497213)

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

10 осіб

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

10 осіб

3

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

8 осіб

4

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

10 осіб

Запорізький національний університет
(ідентифікаційний код 02125243)

1

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

15 осіб

2

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

10 осіб

Директор департаменту
атестації кадрів
вищої кваліфікації
та ліцензуванняА.Г. Шевцов

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: