open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.08.2010 N 523

Про затвердження плану

невідкладних заходів щодо погашення

заборгованості із заробітної плати

працівникам державних підприємств,

що належать до сфери управління

міністерства

З метою виконання указів Президента України, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року N 1609-р
( 1609-2010-р ) "Про затвердження плану невідкладних заходів щодо
погашення заборгованості із заробітної плати" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план невідкладних заходів щодо погашення
заборгованості із заробітної плати працівникам державних
підприємств, що належать до сфери управління міністерства, що
додається.
2. Заступникам Міністра аграрної політики України, керівникам
урядових органів державного управління, що діють у складі
міністерства, керівникам структурних підрозділів міністерства, які
здійснюють координацію діяльності державних підприємств, що
належать до сфери управління міністерства, взяти під особистий
постійний контроль погашення існуючої та недопущення виникнення
нових заборгованостей із виплати заробітної плати працівникам
державних підприємств.
3. Керівникам структурних підрозділів міністерства, які
здійснюють координацію діяльності державних підприємств,
попередити керівників державних підприємств, що у разі невиконання
указів Президента України та рішень Кабінету Міністрів України
щодо погашення заборгованості із заробітної плати до них будуть
вжиті заходи відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

27.08.2010 N 523

ПЛАН

невідкладних заходів щодо погашення

заборгованості із заробітної плати

працівникам державних підприємств,

що належать до сфери управління

міністерства

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Строк |Відповідальні | |з/п | | виконання | за виконання | | | | | та виконавці | |----+------------------------------+-------------+--------------| | 1. |Провести засідання колегії, на|У двотижневий|Адаменко Г.М. | | |якому розглянути стан | строк | Керівники | | |погашення заборгованості із | | структурних | | |заробітної плати, затвердити | | підрозділів | | |відповідні заходи та прийняти | | міністерства | | |рішення про притягнення | | | | |до відповідальності посадових | | | | |осіб і керівників підприємств,| | | | |установ та організацій, які | | | | |допустили порушення | | | | |законодавства з питань | | | | |своєчасної виплати заробітної | | | | |плати. | | | | |Копію рішення колегії подати | | | | |Мінпраці. | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| | 2. |Проводити засідання Комісії з | Щомісяця |Ахіджанов Б.Р.| | |питань забезпечення | до 20 числа |Адаменко Г.М. | | |своєчасності і повноти сплати | | Керівники | | |податків та погашення | | структурних | | |заборгованості із заробітної | | підрозділів | | |плати, пенсій, стипендій та | |міністерства | | |інших соціальних виплат, на | | | | |яких заслуховувати звіти | | | | |керівників підприємств, | | | | |установ та організацій | | | | |про вжиті заходи щодо | | | | |погашення заборгованості із | | | | |заробітної плати та здійснення| | | | |постійного контролю | | | | |за виконанням їх рішень. | | | | |Копію рішення Комісії подавати| | | | |Мінпраці. | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| | 3. |Провести на державних | До |Ахіджанов Б.Р.| | |підприємствах, які мають | 20 вересня | Керівники | | |заборгованість із заробітної | 2010 року | структурних | | |плати, аналіз витрат | | підрозділів | | |на утримання адміністративно- | |міністерства | | |господарського апарату, | | | | |легкового автотранспорту, | | | | |благодійництво та інших витрат| | | | |невиробничого характеру, | | | | |прийняти рішення щодо їх | | | | |скорочення та спрямування | | | | |зазначених фінансових ресурсів| | | | |на погашення заборгованості із| | | | |заробітної плати та внести | | | | |відповідні зміни до фінансових| | | | |планів на 2010 рік. | | | | |Інформацію про вжиті заходи, | | | | |порівняльну таблицю до | | | | |фінансового плану подати | | | | |Мінпраці. | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| | 4. |Провести детальний аналіз | До | Леурдо Ю.М. | | |фінансово-господарської | 20 вересня | Керівники | | |діяльності неактивних | 2010 року | структурних | | |підприємств та підприємств, | | підрозділів | | |щодо яких порушено справу про | |міністерства | | |банкрутство, на яких | | | | |заборгованість із заробітної | | | | |плати має довготривалий | | | | |характер, визначити шляхи та | | | | |строки відновлення їх | | | | |господарської діяльності, | | | | |приватизації або ліквідації. | | | | |Інформацію про заплановані | | | | |заходи та строки їх виконання | | | | |подати Мінпраці. | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| | 5. |Забезпечити погашення | Щомісяця |Адаменко Г.М. | | |заборгованості із заробітної | до 15 числа | Керівники | | |плати працівникам державних | | структурних | | |підприємств, що належать до | | підрозділів | | |сфери управління міністерства:| |міністерства | | |до 1 вересня 2010 року у сумі,| | | | |на яку мала бути скорочена | | | | |заборгованість у червні-липні | | | | |2010 року відповідно до | | | | |завдань,установлених Кабінетом| | | | |Міністрів України; | | | | |у серпні-грудні 2010 року | | | | |не менш як 3,8 відсотка | | | | |щомісяця, у грудні 2010 року | | | | |не менш як 5 відсотків | | | | |заборгованості на 1 червня | | | | |2010 року. | | | | |Інформацію про стан виконання | | | | |подавати Мінпраці. | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| | 6. |Подати Мінекономіки пропозиції| До | Леурдо Ю.М. | | |щодо виключення з переліку | 1 вересня | Керівники | | |об'єктів права державної | 2010 року | структурних | | |власності, що не підлягають | | підрозділів | | |приватизації, підприємств, | |міністерства | | |які мають довготривалу | | | | |заборгованість із заробітної | | | | |плати, діяльність яких не | | | | |відповідає критеріям, | | | | |визначеним частиною другою | | | | |статті 5 Закону України "Про | | | | |приватизацію державного | | | | |майна" ( 2163-12 ). | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| | 7. |Забезпечити у 2010 році | 1 вересня |Синявська І.М.| | |своєчасну виплату | 2010 року | | | |заробітної плати за час | | | | |щорічної відпустки | | | | |педагогічним та | | | | |науково-педагогічним | | | | |працівникам. | | | | |Інформацію про проведену | | | | |роботу подавати Мінпраці. | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| | 8. |Інформувати Мінпраці та | Щотижня |Адаменко Г.М. | | |Мінфін про заборгованість із | | Керівники | | |заробітної плати та інших | | урядових | | |соціальних виплат працівникам | | органів | | |бюджетної сфери за рахунок | | державного | | |державного бюджету. | |управління, що| | | | |діють у складі| | | | |міністерства | | | | | Керівники | | | | | структурних | | | | | підрозділів | | | | |міністерства | |----+------------------------------+-------------+--------------| | 9. |Проводити аналіз дебіторської | 1 вересня |Гаврилюк В.М. | | |та кредиторської | 2010 року | Керівники | | |заборгованості на державних | 1 листопада| урядових | | |підприємствах, що належать до | 2010 року | органів | | |сфери управління міністерства,| 20 грудня | державного | | |та вжити заходів щодо | 2010 року |управління, що| | |поліпшення розрахунків між | |діють у складі| | |суб'єктами господарської | |міністерства | | |діяльності та бюджетами всіх | | Керівники | | |рівнів. | | структурних | | |Інформацію про проведену | | підрозділів | | |роботу з наведенням конкретних| |міністерства | | |даних подавати Мінпраці. | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| |10. |Розглядати питання щодо | 1 вересня | Леурдо Ю.М. | | |можливості реалізації майна та| 2010 року | Керівники | | |земельних ділянок підприємств,| 1 листопада | структурних | | |які мають заборгованість із | 2010 року | підрозділів | | |заробітної плати, що не | 20 грудня |міністерства | | |використовуються для | 2010 року | | | |організації виробничого | | | | |процесу, та вжити | | | | |в установленому порядку | | | | |заходів до їх реалізації і | | | | |спрямування коштів | | | | |на погашення заборгованості | | | | |із заробітної плати. | | | | |Інформацію про проведену | | | | |роботу з наведенням конкретних| | | | |даних подавати Мінпраці. | | | |----+------------------------------+-------------+--------------| |11. |Вживати заходів щодо | Постійно |Ахіджанов Б.Р.| | |недопущення бюджетними | |Гаврилюк В.М. | | |установами кредиторської | | Керівники | | |заборгованості суб'єктам | | урядових | | |господарської діяльності за | | органів | | |виконані роботи, надані | | державного | | |послуги та отримані | |управління, що| | |матеріальні цінності. | |діють у складі| | | | |міністерства | | | | | Керівники | | | | | структурних | | | | | підрозділів | | | | |міністерства | |----+------------------------------+-------------+--------------| |12. |Розглядати можливості | Щомісяця | Кіщак Ю.П. | | |першочергового спрямування | до 5 числа | | | |коштів, які повертаються з | | | | |державного бюджету, | | | | |на погашення заборгованості | | | | |із заробітної плати. | | | | |Інформацію про результати | | | | |розгляду подавати Мінпраці. | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник
начальника Управління
організаційних структур
і соціально-трудових відносин Г.М.Адаменко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: