open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2006 N 522

Про реорганізацію Комітету

з питань народної і нетрадиційної медицини

при Міністерстві охорони здоров'я України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони здоров'я

N 768 ( v0768282-06 ) від 20.11.2006 }

З метою приведення організаційно-правової форми Комітету з
питань народної і нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони
здоров'я України у відповідність до вимог чинного законодавства
України Н А К А З У Ю:
1. Реорганізувати Комітет з питань народної і нетрадиційної
медицини при Міністерстві охорони здоров'я України у Державне
підприємство "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини
Міністерства охорони здоров'я України".
2. Затвердити склад комісії з реорганізації Комітету з питань
народної і нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони
здоров'я України (додаток 1).
3. Визначити Державне підприємство "Комітет з питань народної
і нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров'я України"
правонаступником Комітету з питань народної і нетрадиційної
медицини при Міністерстві охорони здоров'я України.
4. Здійснити передачу з балансу Міністерства охорони здоров'я
України до статутного фонду Державного підприємства "Комітет з
питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони
здоров'я України" бувших у використані меблів, про що скласти
відповідний акт прийому-передачі комісією у складі згідно з
додатком 2.
5. Затвердити статут Державного підприємства "Комітет з
питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони
здоров'я України" (додається).
6. Голові комісії з реорганізації Комітету з питань народної
і нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони здоров'я України
Гарник Т.П. забезпечити:
6.1. державну реєстрацію статуту Державного підприємства
"Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства
охорони здоров'я України" та здійснення заходів щодо реорганізації
в порядку встановленому чинним законодавством України.
6.2. подання до Департаменту кадрової політики, освіти та
науки МОЗ України завірені в установленому порядку копії Статуту,
свідоцтва про державну реєстрацію та довідки про внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Державного підприємства "Комітет з питань народної і нетрадиційної
медицини Міністерства охорони здоров'я України".
6.3. дотримання норм чинного законодавства України під час
проведення реорганізації, зокрема соціально-правових гарантій
працівників.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
Ю.О. Гайдаєва.
Міністр Ю.В.Поляченко

Додаток 1

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

27.07.2006 N 522

СКЛАД

комісії щодо реорганізації Комітету

з питань народної і нетрадиційної медицини

при Міністерстві охорони здоров'я України

Голова комісії:
Т.П. Гарник - Голова Комітету з питань народної

і нетрадиційної медицини при МОЗ України;
Члени комісії:
О.Л. Ілларіонова - Головний бухгалтер Комітету з питань

народної і нетрадиційної медицини

при МОЗ України;
І.А. Салієнко - Провідний спеціаліст Комітету з питань

народної і нетрадиційної медицини

при МОЗ України;
Л.В. Рібун - Головний спеціаліст відділу організації

і управління Департаменту кадрової

політики, освіти і науки МОЗ України;
М.К. Шкорботун - Завідуюча сектором економічної діяльності

державних підприємств та суб'єктів

господарювання Департаменту економіки,

фінансів та майнових відносин МОЗ України;
М.Г. Бєлотєлов - Начальник відділу правового забезпечення

Юридичного управління МОЗ України.
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 768 ( v0768282-06 ) від 20.11.2006 }
Додаток 2

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

27.07.2006 N 522

СКЛАД

комісії щодо передачі до статутного фонду

Державного підприємства "Комітет з питань

народної і нетрадиційної медицини

Міністерства охорони здоров'я України"

матеріальних цінностей

Голова комісії:
О.В. Білий - Начальник Управління справами МОЗ України.
Члени комісії:
О.П. Кудлай - Завідувач сектору бухгалтерського обліку

апарату управління, заступник головного

бухгалтера Департаменту економіки, фінансів

та майнових відносин МОЗ України;
В.С. Панченко - Головний спеціаліст відділу зведеної

фінансової звітності та методології

бухгалтерського обліку Департаменту

економіки, фінансів та майнових відносин

МОЗ України;
А.А. Щербина - Завідувач сектором матеріально-технічного

забезпечення Управління справами

МОЗ України;
Т.П. Гарник - Голова Комітету з питань народної

і нетрадиційної медицини при МОЗ України;
О.Л. Ілларіонова - Головний бухгалтер Комітету з питань

народної і нетрадиційної медицини

при МОЗ України;
Т.І. Герцюк - Головний спеціаліст Комітету з питань

народної і нетрадиційної медицини

при МОЗ України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

27.07.2006 N 522

Міністр ____________ Ю.В. Поляченко

СТАТУТ

державного підприємства "Комітет

з питань народної і нетрадиційної медицини

Міністерства охорони здоров'я України"

1. Загальні положення
1.1. Державне підприємство "Комітет з питань народної і
нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров'я України"
(надалі - Підприємство) засноване на державній власності та
підпорядковане Міністерству охорони здоров'я України (надалі -
Орган управління майном). Підприємство є правонаступником Комітету з питань народної і
нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони здоров'я України,
утвореного наказом МОЗ України від 04.12.98 N 343 ( v0343282-98 ).
2. Назва та місцезнаходження підприємства
2.1. Повне найменування Підприємства: - українською мовою - Державне підприємство "Комітет з питань
народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров'я
України"; - російською мовою - Государственное предприятие "Комитет по
вопросам народной и нетрадиционной медицины Министерства
здравоохранения Украины"; - англійською мовою - State Enterprise "Committee of
Indigenous and Nontraditional Medicine Ministry of Health of
Ukraine".
2.2. Скорочене найменування Підприємства: - українською мовою - ДП "Комітет з НіНМ МОЗ України"; - російською мовою - ГП "Комитет по НиНМ МЗ Укрины"; - англійською мовою - SE "Committee of INM MH of Ukraine".
2.3. Місцезнаходження Підприємства: 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7.
3. Мета та основні напрямки діяльності
3.1. Підприємство створене з метою: - розробки пропозицій щодо реалізації Міністерством охорони
здоров'я України державної політики в сфері охорони здоров'я з
питань народної і нетрадиційної медицини (надалі - НіНМ); - направлення осіб, які не мають спеціальної медичної освіти,
на проходження атестації та експертизи цілительських здібностей; - видачі особам, які не мають спеціальної медичної освіти,
спеціальних дозволів з НіНМ.
3.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 3.2.1. Розробка пропозицій щодо реалізації державної політики
в сфері охорони здоров'я з питань НіНМ. 3.2.2. Визначення перспектив розвитку та наукових досліджень
з пріоритетних напрямків НіНМ, впровадження в практику охорони
здоров'я досягнень НіНМ. 3.2.3. Опрацювання заходів, спрямованих на реформування
галузі НіНМ. 3.2.4. Вивчення потреби різних регіонів України у фахівцях з
НіНМ. 3.2.5. Здійснення контролю у встановленому порядку за
проведенням атестації і експертизи цілительских здібностей осіб,
які не мають спеціальної медичної освіти та виявили бажання
займатися медичною діяльністю в галузі НіНМ. 3.2.6. Залучення до співпраці з питань НіНМ на договірних
засадах провідних фахівців різних галузей народного господарства,
фізичних та юридичних осіб. 3.2.7. Залучення на договірних засадах підприємств та установ
України для сприяння у реалізації відповідних напрямів діяльності
Комітету. 3.2.8. Вивчення досліджень та аналіз впливу на психічне та
фізичне здоров'я населення методів НіНМ. 3.2.9. Створення та організація роботи банку даних про осіб,
які практикують із залученням методів НіНМ в Україні. 3.2.10. Спільні наукові дослідження з установами, центрами та
фірмами іноземних країн відповідно до покладених на Підприємство
завдань на підставі договорів. 3.2.11. Участь в аналізі і контролі технологій щодо
застосування методів НіНМ в регіонах України. 3.2.12. Прийняття участі в розробці національних стандартів і
нормативних документів по сертифікації технологій і методів,
засобів та їх якості, що застосовуються в НіНМ. 3.2.13. Сумісна діяльність з суб'єктами господарювання:
проведення господарських операцій, сумісне володіння майном на
території України та за її межами відповідно до чинного
законодавства України. 3.2.14. Надання не заборонених чинним законодавством України
послуг суб'єктам господарювання: освітніх, науково-дослідних,
виробничих, транспортно-експедиційних, маркетингових та інших. 3.2.15. Здійснення медичної практики. 3.2.16. Участь в організації та проведенні з'їздів,
конференцій, нарад, міжнародних виставок з питань НіНМ, охорони
здоров'я. 3.2.17. Організація та проведення наукового обгрунтування
методів НіНМ відповідно до сучасного рівня науково-технічного
прогресу. 3.2.18. Проведення рецензування, в т.ч. із залученням
фахівців, робіт з вивчення та аналізу методів (засобів) НіНМ. 3.2.19. Вивчення передового досвіду зарубіжних країн у
використанні методів НіНМ, ознайомлення з ними вітчизняних
фахівців, встановлення зв'язків та співробітництва з закордонними
науковими і підприємницькими установами для виконання
дослідницьких програм та інвестицій в галузі НіНМ. 3.2.20. Надання на договірних засадах науково-методичних
послуг юридичним та фізичним особам, які здійснюють медичну
практику методами НіНМ. 3.2.21. Ведення просвітницької діяльності. 3.2.22. Ведення видавничої діяльності. Види діяльності, що потребують ліцензування будуть
здійснюватися після одержання необхідних ліцензій.
4. Юридичний статус Підприємства
4.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки
юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної
реєстрації.
4.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і
відповідно до чинного законодавства України та цього статуту, який
затверджується Органом управління майном.
4.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах
та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це
не суперечить антимонопольному законодавству та іншим
нормативно-правовим актам України. Створення будь-яких спільних підприємств за участю
Підприємства здійснюється Фондом державного майна за згодою Органу
управління майном.
4.4. Підприємство веде самостійний баланс, має поточні
розрахункові рахунки в національній та іноземній валюті в
установах банків, печатку.
4.5. Підприємство несе відповідальність за своїми
зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним
законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави та Органу управління майном.
4.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові
та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і
відповідачем у суді, господарському та третейському суді у
відповідності до чинного законодавства України.
5. Майно Підприємства
5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також цінності, вартість яких відображається у
самостійному балансі Підприємства.
5.2. Статутний фонд Підприємства становить 688 (шістсот
вісімдесят вісім) гривень.
5.3. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється
за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право
повного господарського відання, Підприємство володіє, користується
та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо
нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству
України та цьому Статуту.
5.4. Джерелами формування майна Підприємства є: - майно, передане йому Органом управління майном; - доходи, одержані від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), а також від інших видів фінансово-господарської
діяльності; - кредити банків та інших кредиторів; - капітальні вкладення і дотації з бюджетів; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств і громадян; - придбання майна іншого підприємства, організації; - інше майно, набуте на підставах, не заборонених
законодавством.
5.5. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю
і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з
Органом управління майном у порядку, встановленому чинним
законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна
кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є
державною власністю.
5.6. Підприємство має право відповідно до чинного
законодавства України здавати в оренду майно та інші матеріальні
цінності, які йому належать, підприємствам, організаціям та
установам, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому
Органом управління майном відповідного до чинного законодавства
України.
5.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами і державними
органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або
господарського суду.
6. Права та обов'язки Підприємства
6.1. Права Підприємства 6.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність,
визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно
до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів,
кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт та економічної
ситуації. 6.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, надає послуги за
цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а
у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими
державними цінами. 6.1.3. Підприємство за погодженням з Органом управління
майном вправі створювати філії, представництва, відділення та інші
відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних розрахункових
рахунків і затверджувати Положення про них.
6.2. Обов'язки Підприємства 6.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності
Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні
замовлення та інші договірні зобов'язання. 6.2.2. Підприємство: - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з чинним законодавством України; - створює належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; - здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної
плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості
як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках
роботи Підприємства, забезпечує економічне і раціональне
використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з
працівниками Підприємства.
6.3. Підприємство веде бухгалтерській облік результатів своєї
роботи, складає статистичну інформацію та адміністративні дані
згідно з чинним законодавством України. Директор спільно з
головним бухгалтером несуть персональну відповідальність за
додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку
та статистичної звітності.
6.4. Директор несе відповідальність за формування та
виконання фінансових планів, в межах своєї компетенції видає
накази, обов'язкові до виконання для всіх структурних підрозділів
та працівників Підприємства, укладає колективний договір від імені
адміністрації.
7. Управління Підприємством

і самоврядування трудового колективу
7.1. Управляння Підприємством здійснює Директор, який
призначається Органом управління майном шляхом укладення з ним
контракту.
7.2. Підприємство самостійно розробляє та затверджує штатний
розпис та визначає структуру управління.
7.3. Директор Підприємства самостійно вирішує питання
діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до
компетенції Органу управління майном. Директор Підприємства: - несе повну відповідальність за стан та діяльність
Підприємства; - діє без довіреності від імені Підприємства, представляє
його в усіх органах, установах та організаціях; - розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного
законодавства України; - укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків поточний (розрахунковий) та інші рахунки; - несе відповідність за формування та виконання фінансових
планів. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну
господарську діяльність Підприємства.
7.4. Заступник Директора Підприємства, головний бухгалтер,
керівники та спеціалісти структурних підрозділів призначаються на
посаду і звільняються з посади Директором Підприємства.
7.5. Трудовий колектив Підприємства має повноваження
відповідно до цього статуту і чинного законодавства України та
реалізує їх на загальних зборах трудового колективу, які є
правомочними за умови присутності 2/3 загального чисельності
працівників. Рішення трудового колективу приймається простою більшістю
голосів.
7.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Підприємства, розробляються і приймаються його органами
управління за участю трудового колективу та відображаються у
колективному договорі. Колективним договором також регулюються
питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового
колективу з адміністрацією Підприємства.
7.7. Право укладення колективного договору від імені власника
надається директору Підприємства, а від імені трудового
колективу - уповноваженому ним органу.
8. Господарська та соціальна

діяльність Підприємства
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
8.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на
оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, передбачених
законодавством України податків та інших платежів до бюджету,
використовується відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Підприємство може утворювати цільові фонди, призначені
для покриття своїх витрат, порядок створення та використання яких
визначається відповідними Положеннями.
8.4. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства
є частина доходу, одержаного в результаті його господарської
діяльності. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці,
встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок,
відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок
і доплат на умовах, передбачених колективним договором. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого чинним законодавством України мінімального розміру
заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора
Підприємства визначаються в контракті.
8.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або
благодійні внески членів трудового колективу, підприємств,
організацій, громадян та інші надходження, включаючи
централізовані капітальні вкладення та кредити.
8.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами,
організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності
здійснюються на основі договорів.
8.7. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність
згідно з чинним законодавством України.
8.8. Питання соціального розвитку, включаючи умови праці,
життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування
членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим
колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не
передбачено чинним законодавством України.
8.9. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється
згідно з чинним законодавством України.
9. Ліквідація і реорганізація Підприємства
9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням
Органу управління майном, а також за рішенням суду, господарського
суду згідно з чинним законодавством України.
9.2. Орган управління майном або господарський суд встановлює
строки та порядок проведення ліквідації, а також строк для подачі
претензій кредиторів, який не може бути менше двох місяців з
моменту прийняття рішення про ліквідацію. До складу ліквідаційної
комісії входять представники Органу управління майном та
Підприємства. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться
згідно з чинним законодавством України.
9.3. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам,
які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до чинного законодавства України.
9.4. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим
із моменту виключення його з державного реєстру підприємств та
організацій України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: