open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.10.2003 N 522
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

податкової адміністрації

N 163 ( v0163225-05 ) від 04.05.2005 )
Про внесення змін до наказу ДПА

від 21.10.2003 р. N 496

(Витяг)

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
23.04.2003 р. N 567 ( 567-2003-п ) "Про запровадження марок
акцизного збору нового зразка з голографічними і захисними
елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
(із змінами та доповненнями) Н А К А З У Ю:
Внести зміни до наказу Державної податкової адміністрації
України від 21.10.2003 р. N 496 ( v0496225-03 ) "Про організаційні
заходи щодо припинення обігу марок акцизного збору попереднього
зразка".
1. В підпункті 1.7 пункту 1 слово "продаж" замінити словами
"видачу та/або обмін".
2. Пункт 2 доповнити словами "а також для обміну
невикористаних марок акцизного збору попереднього зразка".
3. У абзаці 2 пункту 3 слово "придбання" замінити словом
"отримання".
4. Додаток 1 до наказу ДПА України від 21.10.2003 р. N 496
( v0496225-03 ) викласти в новій і редакції (додаток 1).
5. У додатку 2 до наказу ДПА України від 21.10.2003 р. N 496
( v0496225-03 ) після слів "якою встановлено залишок акцизних
марок за їх типами" доповнити словами "(окремо вказати залишки
марок попереднього зразка, отриманих та відправлених за межі
митної території України для маркування імпортних алкогольних
напоїв та тютюнових виробів)".
Голова Ю.Кравченко

Додаток 1

до наказу Державної

податкової адміністрації

України

21.10.2003 N 496

( v0496225-03 )

(в редакції наказу Державної

податкової адміністрації

України

від 31.10.2003 N 522

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп
РУ ДААК)
Штамп підприємства Начальнику _________________
N ___ "___"__________200_ р. (назва РУ ДААК ДПАУ) ____________________________

ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК

на отримання акцизних марок

під інвентаризаційні залишки

реєстраційний N _____ від _____________

Отримувач акцизних марок ____________________________________

(повна назва - для юридичної особи, __________________________________________________________________

прізвище, ім'я по батькові - для фізичної особи, __________________________________________________________________

повна юридична та фізична адреса, __________________________________________________________________

банківські реквізити)
--------------------------------------------------- |Ідентифікаційний код | | | | | | | | | |платника згідно з ЄДРПОУ | | | | | | | | | --------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- | Ідентифікаційний код | | | | | | | | | | | | платника згідно з ДРФО | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------- просить видати марки акцизного збору:
------------------------------------------------------------------ | N | Тип акцизної марки для маркування |Кількість,| |з/п| | штук | |---+-------------------------------------------------+----------| | 1 |лікеро-горілчана продукція вітчизняного | | | |виробництва (ЛГП) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | 2 |виноробна продукція вітчизняного | | | |виробництва (ВП) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | 3 |алкогольні напої імпортного виробництва (АІ) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | 4 |алкогольні напої імпортного виробництва з | | | |вмістом спирту від 1,2 до 8,5% (АІ 1,2 - 8,5%) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | 5 |тютюнові вироби вітчизняного виробництва (ТВ) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | 6 |тютюнові вироби імпортного виробництва (ТІ) | | ------------------------------------------------------------------
Для обміну невикористаних марок акцизного збору попереднього
зразка:
------------------------------------------------------------------ | N |Вказати вид продукції |Місткість тари (для |Кількість| |з/п|(тип акцизної марки): ЛГП, | алкогольних напоїв | марок, | | |ВП, АІ, АІ від 1,2 до 8,5%, | вітчизняного | штук | | |ТІ, ТВ | виробництва) | | |---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | | |---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | | |---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | | |---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | | |---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | | |---+-----------------------------+--------------------+---------| | |Усього: | х | | ------------------------------------------------------------------
Для маркування підакцизної продукції, маркованої акцизними
марками попереднього зразка:
------------------------------------------------------------------ | N |Вказати вид продукції |Місткість тари (для |Кількість| |з/п|(тип акцизної марки): ЛГП, | алкогольних напоїв | марок, | | |ВП, АІ, АІ від 1,2 до 8,5%, | вітчизняного | штук | | |ТІ, ТВ | виробництва) | | |---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | | |---+-----------------------------+--------------------+---------| | |Усього: | х | | ------------------------------------------------------------------
З правилами виробництва, зберігання і продажу марок акцизного
збору, маркування і реалізації алкогольних напоїв та тютюнових
виробів ознайомлені:
Директор (керівник) ____________

(підпис)
Головний бухгалтер ____________

(підпис)
Пакет документів та Заявку-розрахунок перевірено
Начальник (заступник начальника)
відділу адміністрування
акцизного збору
(РУ ДААК ДПАУ в АР Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі) __________ ____________ ______

(підпис) (П.І.Б.) (дата)
До видачі:
Начальник РУ ДААК ДПАУ
в АР Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі __________ ____________ ______

(підпис) (П.І.Б.) (дата)
М.П.
Гербова печатка РУ ДААК ДПАУ
Видано марки акцизного збору:
------------------------------------------------------------------ | N |Тип акцизної марки |Місткість тари|Серія |Номер |Кількість| |з/п| (ЛГП, ВП, АІ, АІ | (для алкого- | | | марок, | | | від 1,2 до 8,5%, | льних напоїв | | | штук | | | ТІ, ТВ) | вітчизняного | | | | | | | виробництва) | | | | | | | | | | | |---+--------------------+--------------+-------+------+---------| | | | | | | | |---+--------------------+--------------+-------+------+---------| | | | | | | | |---+--------------------+--------------+-------+------+---------| | |Усього: | х | х | х | | ------------------------------------------------------------------
Матеріально відповідальна особа за
зберігання та продаж акцизних
марок - посада __________ ____________ ______

(підпис) (П.І.Б.) (дата)
Отримано відповідно до довіреності від "___" ________ 200_ р.
серія ___ N _______ виданої ______________________________________

(прізвище, ім'я по батькові ________________________________________________________ зазначені

та посада особи, яка отримує акцизні марки)
марки акцизного збору в кількості _______ штук ________ ________.

(підпис) (дата)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: