open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.10.2003 N 496
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

податкової адміністрації

N 163 ( v0163225-05 ) від 04.05.2005 )
Про організаційні заходи щодо припинення обігу

марок акцизного збору попереднього зразка

(витяг)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації

N 522 ( v0522225-03 ) від 31.10.2003 )
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
15 жовтня 2003 року N 1636 ( 1636-2003-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року
N 567" Н А К А З У Ю:
1. Головам ДПА в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві і Севастополі та начальникам регіональних управлінь
Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю
за виробництвом та обігом підакцизних товарів в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі забезпечити:
1.2. проведення станом на 1 листопада 2003 року
інвентаризації марок акцизного збору попереднього зразка у
продавця марок, на підприємствах-виробниках, в імпортерів
алкогольних напоїв тютюнових виробів, а також залишків алкогольної
та тютюнової продукції, маркованої акцизними марками попереднього
зразка, на підприємствах-виробниках. в імпортерів та у суб'єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють оптову роздрібну
торгівлю ними;
1.3. узагальнення на місцевому рівні результатів
інвентаризацій та надання до регіонального податкового органу
заявки-розрахунку на виготовлення необхідної кількості марок
акцизного збору нового зразка з голографічними захисними
елементами під інвентаризаційні залишки для виробників, імпортерів
та суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють оптову і
роздрібна торгівлю в розрізі видів продукції, місткості тари та
регіонів, де вироблено продукцію;
1.4. надання до 3 листопада 2003 року Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та
обігом підакцизних товарів ДПА України узагальнених результатів
інвентаризації акцизних марок попереднього зразка та продукції
маркованої такими акцизними марками, а також разової
заявки-розрахунку на виготовлення необхідної кількості марок
акцизного збору нового зразка з голографічними захисними
елементами під інвентаризаційні залишки для виробників, імпортерів
та суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють оптову і
роздрібну торгівлю в розрізі видів продукції, місткості тари та
регіонів, де вироблено продукцію;
1.5. створення комісії по знищенню виявлених залишків марок
акцизного збору попереднього зразка, визначення місця та способу
його проведення (паперорозрізальні машини, спалення, тощо) та
оформлення їх результатів;
1.6. надання інформації про результати знищення виявлених
залишків марок акцизного збору попереднього зразка Департаменту з
питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом
та обігом підакцизним товарів ДПА України в термін до 25 листопада
2003 року;
1.7. видачу та/або обмін до 30 листопада 2003 року марок
акцизного збору нового зразка з голографічними захисними
елементами підприємствам-виробникам, імпортерам, суб'єктам
підприємницької діяльності, що здійснюють оптову і роздрібну
торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами; ( Підпункт
1.7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 522 ( v0522225-03 ) від 31.10.2003 )
1.8. контроль з 1 листопада 2003 року за обігом алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, маркованих лише акцизними марками
нового зразка з голографічними захисними елементами та за
зберіганням до 1 грудня 2003 року інвентаризаційних залишків
алкогольних напоїв та тютюнових виробів із марками акцизного збору
попереднього зразка.
2. Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПА України
забезпечити узагальнення результатів інвентаризацій та на їх
підставі надати 5 листопада 2003 року державному спеціалізованому
підприємству Міністерства фінансів окрему рознарядку на
виготовлення марок акцизного збору нового зразка з голографічними
захисними елементами для маркування залишків алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, маркованих акцизними марками попереднього
зразка та виявлених під час інвентаризації, а також для обміну
невикористаних марок акцизного збору попереднього зразка. ( Пункт
2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 522 ( v0522225-03 ) від 31.10.2003 )
3. Затвердити форми актів інвентаризації акцизних марок
попереднього зразка і маркованої такими марками продукції, звітів
про результати таких інвентаризацій, заявок на отримання марок
акцизного збору згідно з додатками 1-5: заявка-розрахунок на отримання акцизних марок під
інвентаризаційні залишки (додаток 1); ( Абзац другий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 522 ( v0522225-03 ) від 31.10.2003 ) акт інвентаризації акцизних марок попереднього зразка
(додаток 2); акт інвентаризації алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
маркованих акцизними марками попереднього зразка (додаток 3); інформація про результати інвентаризації акцизних марок
попереднього зразка (додаток 4) (не наводиться); інформація про результати інвентаризації алкогольних напоїв
та тютюнових виробів, маркованих акцизними марками попереднього
зразка (додаток 5) (не наводиться).
4. Пункт 6 наказу ДПА України від 05.06.2003 р. N 274 "Про
запровадження акцизних марок нового зразка з голографічними
захисними елементами" (із змінами, внесеними наказом ДПА України
від 08.07.2003 р. N 342) доповнити новим абзацом такого змісту: "проведення протягом 3-х днів перерахування на окремий
спеціальний рахунок фінансово-адміністративними відділами
регіональних управлінь Департаменту з питань адміністрування
акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних
товарів ДПА України коштів, отриманих від суб'єктів
підприємницької діяльності при поданні ними попередньої
заявки-розрахунку про потребу в марках".
Голова Ю.Кравченко

Додаток 1

до наказу Державної

податкової адміністрації

України

21.10.2003 N 496

(в редакції наказу Державної

податкової адміністрації

України

від 31.10.2003 N 522

( v0522225-03 )

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп
РУ ДААК)
Штамп підприємства Начальнику _________________
N ___ "___"__________200_ р. (назва РУ ДААК ДПАУ) ____________________________

ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК

на отримання акцизних марок

під інвентаризаційні залишки

реєстраційний N _____ від _____________

Отримувач акцизних марок ____________________________________

(повна назва - для юридичної особи, _________________________________________________________________

прізвище, ім'я по батькові - для фізичної особи, _________________________________________________________________

повна юридична та фізична адреса, _________________________________________________________________

банківські реквізити)
--------------------------------------------------- Ідентифікаційний код | | | | | | | | | платника згідно з ЄДРПОУ | | | | | | | | | -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Ідентифікаційний код | | | | | | | | | | | платника згідно з ДРФО | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------- росить видати марки акцизного збору:
------------------------------------------------------------------ N | Тип акцизної марки для маркування |Кількість,| з/п| | штук | ---+-------------------------------------------------+----------| 1 |лікеро-горілчана продукція вітчизняного | | |виробництва (ЛГП) | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |виноробна продукція вітчизняного | | |виробництва (ВП) | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |алкогольні напої імпортного виробництва (АІ) | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |алкогольні напої імпортного виробництва з | | |вмістом спирту від 1,2 до 8,5% (АІ 1,2 - 8,5%) | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |тютюнові вироби вітчизняного виробництва (ТВ) | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |тютюнові вироби імпортного виробництва (ТІ) | | -----------------------------------------------------------------
Для обміну невикористаних марок акцизного збору попереднього
зразка:
------------------------------------------------------------------ N |Вказати вид продукції |Місткість тари (для |Кількість| з/п|(тип акцизної марки): ЛГП, | алкогольних напоїв | марок, | |ВП, АІ, АІ від 1,2 до 8,5%, | вітчизняного | штук | |ТІ, ТВ | виробництва) | | ---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | ---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | ---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | ---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | ---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | ---+-----------------------------+--------------------+---------| |Усього: | х | | -----------------------------------------------------------------
Для маркування підакцизної продукції, маркованої акцизними
марками попереднього зразка:
------------------------------------------------------------------ N |Вказати вид продукції |Місткість тари (для |Кількість| з/п|(тип акцизної марки): ЛГП, | алкогольних напоїв | марок, | |ВП, АІ, АІ від 1,2 до 8,5%, | вітчизняного | штук | |ТІ, ТВ | виробництва) | | ---+-----------------------------+--------------------+---------| | | | | ---+-----------------------------+--------------------+---------| |Усього: | х | | -----------------------------------------------------------------
З правилами виробництва, зберігання і продажу марок акцизного
збору, маркування і реалізації алкогольних напоїв та тютюнових
виробів ознайомлені:
Директор (керівник) ____________

(підпис)
Головний бухгалтер ____________

(підпис)
Пакет документів та Заявку-розрахунок перевірено
Начальник (заступник начальника)
відділу адміністрування
акцизного збору
(РУ ДААК ДПАУ в АР Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі) __________ ____________ ______

(підпис) (П.І.Б.) (дата)
До видачі:
Начальник РУ ДААК ДПАУ
в АР Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі __________ ____________ ______

(підпис) (П.І.Б.) (дата)
М.П.
Гербова печатка РУ ДААК ДПАУ
Видано марки акцизного збору:
------------------------------------------------------------------ N |Тип акцизної марки |Місткість тари|Серія |Номер |Кількість| з/п| (ЛГП, ВП, АІ, АІ | (для алкого- | | | марок, | | від 1,2 до 8,5%, | льних напоїв | | | штук | | ТІ, ТВ) | вітчизняного | | | | | | виробництва) | | | | | | | | | | ---+--------------------+--------------+-------+------+---------| | | | | | | ---+--------------------+--------------+-------+------+---------| | | | | | | ---+--------------------+--------------+-------+------+---------| |Усього: | х | х | х | | -----------------------------------------------------------------
Матеріально відповідальна особа за
зберігання та продаж акцизних
марок - посада __________ ____________ ______

(підпис) (П.І.Б.) (дата)
Отримано відповідно до довіреності від "___" ________ 200_ р.
серія ___ N _______ виданої ______________________________________

(прізвище, ім'я по батькові _______________________________________________________ зазначені

та посада особи, яка отримує акцизні марки)
марки акцизного збору в кількості _______ штук ________ ________.

(підпис) (дата)
( Додаток 1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 522 ( v0522225-03 ) від 31.10.2003 )
Додаток 2

до наказу ДПА України

21.10.2003 N 496

Штамп підприємства

АКТ

Інвентаризації акцизних марок попереднього зразка для
маркування алкогольних напоїв (тютюнових виробів) у продавця
марок, на підприємстві-виробнику, в імпортера (необхідне
підкреслити) _____________________________________________________

(повна назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, _________________________________________________________________

по батькові - для фізичної особи, _________________________________________________________________
повна юридична та фізична адреса, де проводилась інвентаризація, _________________________________________________________________
реквізити ліцензії на право здійснення виробництва (імпорт), _________________________________________________________________

оптову, роздрібну торгівлю)
Інвентаризація акцизних марок попереднього зразка проводилась
станом на 1 листопада 2003 року комісією в складі: олова ___________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)
члени комісії ____________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
якою встановлено залишок акцизних марок за їх типами (окремо
вказати залишки марок попереднього зразка, отриманих та
відправлених за межі митної території України для маркування
імпортних алкогольних напоїв та тютюнових виробів) в такій
кількості:
------------------------------------------------------------------ N | Тип акцизної марки|Марки придбавалися| Реквізити |Кількість| з/п|(АВ, АІ, АІ від 1,2| для маркування | акцизної | марок, | | до 8,5%, ТІ, ТВ) |алкогольних напоїв| марки* | штук** | | |------------------+-----------| | | | Тип | Місткість |Серія|Номер| | | |(ЛГП,| тари (для | | | | | | ВП) |алкогольних | | | | | | | напоїв | | | | | | |вітчизняного| | | | | | |виробництва)| | | | ---+-------------------+-----+------------+-----+-----+---------| | | | | | | | ---+-------------------+-----+------------+-----+-----+---------| | | | | | | | ---+-------------------+-----+------------+-----+-----+---------| | | | | | | | ---+-------------------+-----+------------+-----+-----+---------| | | | | | | | ---+-------------------+-----+------------+-----+-----+---------| |Усього: | | | | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Вказується тільки для цілих пачок, а у разі наявності
акцизних марок розсипом вказується їх загальна кількість. ** Окремо вказати марки: для продавців - марки, які повернуті
покупцем та у виробників тютюнових виробів - марки, які були
отримані від замовників.
Підписи: ________________________________________________________

Голова інвентаризаційної комісії _________________________________________________________________

Члени інвентаризаційної комісії _________________________________________________________________

Члени інвентаризаційної комісії
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 522 ( v0522225-03 ) від 31.10.2003 )
Додаток 3

до наказу ДПА України

21.10.2003 N 496

Штамп підприємства

АКТ

Інвентаризації алкогольних напоїв (тютюнових виробів),
маркованих акцизними марками попереднього зразка на
підприємстві-виробнику, в імпортера, в оптовій (роздрібній)
торговельній мережі (необхідне - підкреслити) ____________________

(повна назва - для _________________________________________________________________
юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, _________________________________________________________________
повна юридична та фізична адреса, де проводилась інвентаризація) _________________________________________________________________
реквізити ліцензії на право здійснення виробництва (імпорт), _________________________________________________________________

оптову, роздрібну торгівлю
Інвентаризація продукції із акцизними марками попереднього
зразка проводилась станом на 1 листопада 2003 року комісією в
складі: олова ___________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали) лени комісії ____________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
якою встановлено залишок продукції із акцизними марками
попереднього зразка за видами продукції та місткості тари,
виробників та регіонів, де вироблено продукцію в такій кількості:
----------------------------------------------------------------------------------- N |Тип акцизної| Вид | Місткість | Кіль- | Назва | Індекс | За | з/п| марки | продукції: |тари, в яку | кість | та код |регіону,|вибірковими| |попереднього| для | розлиті | марко-| ЄДРПОУ |в якому | даними | | зразка (АВ,|алкогольних | алкогольні | ваної | (ДРФО) |виготов-| реквізити | | АІ, АІ від | напоїв | напої |продук-|вітчизня-| лена | акцизних | |1,2 до 8,5%,|вітчизняного|вітчизняного| ції, | ного | продук-| марок | | ТІ, ТВ) |виробництва |виробництва,| штук |виробника| ція | (2-3 штук)| | |(ЛГП або ВП)| л | | та | |-----------| | | | | |імпортера| |Серія|Номер| ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | АВ | ЛГП | 0,05 | | | 01 | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | | | | | | і т.д. | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | УСЬОГО | | | | | | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | АВ | ЛГП | 0,1 | | | 01 | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | | | | | | і т.д. | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | УСЬОГО | | | | | | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | і т.д. | | | | | | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | АВ | | 0,05 | | | 01 | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | | | | | | і т.д. | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | УСЬОГО | | | | | | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | і т.д. | | | | | | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | ТВ | | | | | 01 | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | | | | | | і т.д. | | | ---+------------+------------+------------+-------+---------+--------+-----+-----| | і т.д. | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Узагальнені результати інвентаризації на __ аркушах додаються
до акта інвентаризації і є невід'ємною його частиною.
Підписи: ________________________________________________________

Голова інвентаризаційної комісії _________________________________________________________________

Члени інвентаризаційної комісії _________________________________________________________________

Члени інвентаризаційної комісії

додаток до акта

інвентаризації

_______________________________________________

назва суб'єкта підприємницької діяльності

штук ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Індекс | Назва | Горілка та лікеро-горілчані вироби (ЛГП) | Інші алкогольні напої (ВП) |Алко- |Алко- |Тютю- |Тютю- | регіону,| області | вітчизняного виробництва | вітчизняного виробництва |гольні |гольні |нові |нові | в якому | | | |напої |напої |вироби |вироби | виготов-| | | |імпорт-|імпорт-|вітчиз-|імпорт-| лена | |-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------|ного |ного |зняного|ного | проду- | |0,05|0,1|0,2|0,25|0,37|0,375|0,4|0,45|0,5|0,61|0,7|0,75|1,0 л|0,05|0,1|0,2|0,25|0,375|0,4|0,45|0,5|0,61|0,7|0,75|1,0 л|вироб- |вироб- |вироб- |вироб- | кція | | л | л | л | л | л | л | л | л | л | л | л | л |і | л | л | л | л | л | л | л | л | л | л | л |і |ництва |ництва |ництва |ництва | | | | | | | | | | | | | | |біль-| | | | | | | | | | | |біль-| |(1.2- | | | | | | | | | | | | | | | | |ше | | | | | | | | | | | |ше | |8,5%) | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 |15 |16 | 17 | 18 |19 | 20 |21 | 22 |23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 1 |АР Крим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 2 |Вінницька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 3 |Волинська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 4 |Дніпропет- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ровська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 5 |Донецька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 6 |Житомирська| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 7 |Закарпат- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 8 |Запорізька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 9 |Івано- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Франківська| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 10 |Київська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 11 |Кіровоград-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 12 |Луганська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 13 |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 14 |Миколаїв- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 15 |Одеська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 16 |Полтавська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 17 |Рівненська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 18 |Сумська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 19 |Тернопіль- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 20 |Харківська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 21 |Херсонська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 22 |Хмельницька| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 23 |Черкаська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 24 |Чернівецька| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 25 |Чернігів- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 26 |м. Київ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| 27 |м. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Севастополь| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+---+---+----+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+----+---+---+----+-----+---+----+---+----+---+----+-----+-------+-------+-------+-------| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: