open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.12.2005 N 521
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства економіки

N 93 ( v0093665-08 ) від 27.03.2008 }
Про оприлюднення у мережі Інтернет

інформації про діяльність Міністерства

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" та у
зв'язку зі змінами в структурі центрального апарату Міністерства
економіки Н А К А З У Ю:
1. Визначити ВЕБ-сайт з адресою http/www.me.gov.ua офіційним
сайтом Міністерства економіки України, інтегрованим до Урядового
ВЕБ-порталу.
2. Департаменту інформатизації: забезпечити адміністрування ВЕБ-сайта Міністерства, його
технічне функціонування, а також захист інформації, яка
розміщується на ВЕБ-сайті, від несанкціонованого доступу; при розміщенні інформації на ВЕБ-сайті керуватися вимогами
Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ).
3. Директорам департаментів, начальникам самостійних
підрозділів забезпечити згідно з додатком: регулярне інформаційне наповнення ВЕБ-сайта, достовірність та
якість інформації; актуалізацію інформаційного ресурсу, який розміщений на
ВЕБ-сайті, в міру того, як відбувається оновлення інформації; дотримання вимог з розміщення інформації, розповсюдження чи
оприлюднення якої заборонено законодавством; неприпустимість розміщення конфіденційної інформації, якій
надається гриф "Для службового користування" в Міністерстві
(додаток 1 до Інструкції "Про порядок обліку, збереження і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, яка містить конфіденційну інформацію, що є
власністю держави у Міністерстві", затвердженої наказом
Мінекономіки від 18.05.99 N 67.
4. Відділу протоколу адміністративного департаменту
забезпечити переклад на англійську та російську мови інформації,
яка розміщується на ВЕБ-сайті.
5. Сектору систематизації актів законодавства та
літературного редагування документів юридичного департаменту
забезпечити літературне редагування інформації, яка розміщується
на ВЕБ-сайті.
6. Адміністративному департаменту забезпечити виділення
щороку необхідних коштів для оплати послуг
Інтернет-сервіс-провайдерів, з якими Міністерство укладає
відповідні угоди щодо доступу до мережі Інтернет.
7. Департаменту організаційної роботи при формуванні планів
науково-дослідних робіт передбачати виконання досліджень із
розроблення та модернізації ВЕБ-ресурсів Міністерства.
8. Затвердити такі, що додаються: процедуру інформаційної підтримки ВЕБ-сайта Міністерства; супровідну форму подання інформації для розміщення на
ВЕБ-сайті Міністерства.
9. Директорам департаментів, начальникам самостійних
підрозділів у двотижневий термін з моменту підписання цього наказу
оновити інформацію на ВЕБ-сайті згідно з додатком та визначити в
департаменті особу, відповідальну за поповнення інформації на
сайті.
10. Директорам департаментів, начальникам самостійних
підрозділів, які розробляють накази, забезпечити в день реєстрації
їх передачу в електронному вигляді до відділу Інтернет-ресурсів та
баз даних загального користування департаменту інформатизації та
сектору систематизації актів законодавства та літературного
редагування документів юридичного департаменту.
11. Начальнику відділу документального забезпечення
адміністративного департаменту здійснювати випуск наказів лише за
умови підтвердження надходження їх електронної версії до
департаменту інформатизації та юридичного департаменту.
12. Вважати такими, що втратили чинність накази Міністерства
економіки від 19.02.2001 N 36 "Про організацію розміщення
інформації на офіційних WEB-сторінках Мінекономіки України в
мережах Internet та Intranet" та від 07.05.2001 N 100
( v0100557-01 ) "Про затвердження Інструкції щодо формування,
передачі і обробки інформації, яка пропонується для розміщення на
офіційних WEB-сторінках Мінекономіки України".
13. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
першого заступника Міністра Романюка С.А.
Міністр економіки А.Яценюк

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

20.12.2005 N 521

ПЕРЕЛІК

відповідальних за інформаційне наповнення рубрик

------------------------------------------------------------------ | Структурний підрозділ, | Рубрики ВЕБ-сайта | | відповідальний за | | | інформаційне наповнення | | | ВЕБ-сайта | | |-------------------------------+--------------------------------| |175 Департамент забезпечення |прес-релізи (щодо діяльності | |роботи Міністра (патронатна |Міністра) | |служба) |оголошення (щодо діяльності | | |Міністра) | | |новини (щодо діяльності | | |Міністра) | | |публікації (щодо діяльності | | |Міністра) | | |публікації в засобах масової | | |інформації (щодо діяльності | | |Міністра) | |-------------------------------+--------------------------------| |150 Адміністративний |адреса | |департамент |структура центрального апарату | | |керівництво | | |довідник керівників структурних | | |підрозділів | | |підвідомчі організації | | |вакансії | |-------------------------------+--------------------------------| |152 Департамент оборони та |оборонна реформа | |безпеки | | |-------------------------------+--------------------------------| |154 Департамент |про Міністерство | |організаційної роботи |діяльність Міністерства | |-------------------------------+--------------------------------| |155 Департамент регіонального |розвиток регіонів | |розвитку |регіональна політика | |-------------------------------+--------------------------------| |156 Департамент економічної |стратегія та програма | |стратегії |економічного та соціального | | |розвитку | | |програма діяльності Уряду | | |прогнози | | |підсумки економічного та | | |соціального розвитку країни | |-------------------------------+--------------------------------| |160 Департамент співробітництва|взаємодія з міжнародними | |з міжнародними фінансовими |організаціями | |організаціями | | |-------------------------------+--------------------------------| |161 Департамент з питань |відносини власності | |санації та банкрутства | | |-------------------------------+--------------------------------| |163 Департамент координації |державні закупівлі | |державних закупівель | | |-------------------------------+--------------------------------| |164 Департамент регуляторної |реалізація державної політики у | |політики |сфері підприємництва та | | |конкуренції | |-------------------------------+--------------------------------| |165 Департамент економічної |розвиток ринків товарів та | |конкуренції та секторальних |послуг | |перетворень | | |-------------------------------+--------------------------------| |167 Департамент інвестиційної |інвестиційна та фінансова | |діяльності |політика | | |інноваційна політика | |-------------------------------+--------------------------------| |168 Департамент |зовнішньоекономічна політика | |зовнішньоекономічної політики |зовнішня торгівля | |-------------------------------+--------------------------------| |169 Департамент |зовнішньоекономічна політика | |співробітництва з СНД та |зовнішня торгівля | |Російською Федерацією | | |-------------------------------+--------------------------------| |170 Департамент двостороннього |зовнішньоекономічна політика | |торговельно-економічного |зовнішня торгівля | |співробітництва | | |-------------------------------+--------------------------------| |171 Департамент координації |взаємодія з міжнародними | |міжнародної технічної допомоги |організаціями | |-------------------------------+--------------------------------| |172 Департамент європейської та|співробітництво Україна - НАТО | |євроатлантичної інтеграції |зовнішньоекономічна діяльність | | |інтеграція України до ЄС | |-------------------------------+--------------------------------| |173 Департамент співробітництва|співробітництво із COT | |з COT | | |-------------------------------+--------------------------------| |131 Управління суспільно- |взаємодія з Верховною Радою | |політичного моніторингу |України | | |робота із зверненнями громадян | | |інтернет-приймальня | | |форум | | |прес-релізи (щодо діяльності | | |Міністерства) | | |новини (щодо діяльності | | |Міністерства) | | |публікації (щодо діяльності | | |Міністерства) | | |публікації в засобах масової | | |інформації (щодо діяльності | | |Міністерства) | |-------------------------------+--------------------------------| |Усі структурні підрозділи |нормативно-правові акти | |відповідно до своїх |обговорення проектів документів | |функціональних обов'язків |каталог послуг | | |форум | | |прес-релізи щодо діяльності | | |Міністерства, погоджені з | | |управлінням | | |суспільно-політичного | | |моніторингу | | |прес-релізи про події за участю | | |Міністра, погоджені з відділом | | |висвітлення діяльності Міністра | | |у засобах масової інформації | | |департаменту забезпечення | | |роботи Міністра | | |оголошення | | |методичні рекомендації | | |зразки документів | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

20.12.2005 N 521

ПРОЦЕДУРА

інформаційної підтримки ВЕБ-сайта Міністерства

1. У кожному департаменті, самостійному підрозділі
Міністерства визначається особа, яка несе персональну
відповідальність за інформаційну підтримку закріплених за даним
структурним підрозділом рубрик ВЕБ-сайта Міністерства (додаток до
наказу).
2. Інформація, яка має бути розміщена на ВЕБ-сайті, повинна
мати електронну, версію та подаватися разом із супровідною формою,
що підписується начальником відділу та погоджується директором
департаменту або самостійного підрозділу.
3. Установлюється такий механізм інформаційної підтримки
ВЕБ-сайта Міністерства: інформацію, яка має бути розміщена на ВЕБ-сайті, автор
документа передає відповідальному від департаменту, самостійного
підрозділу; за необхідності відповідальний залучає літредакторів; відповідальний визначає ключові та актуальні документи, що
будуть розміщуватися на англомовній і російськомовній версіях
ВЕБ-сайта, та залучає для перекладу відділ протоколу
адміністративного департаменту; відповідальний подає інформацію, яка має бути розміщена на
ВЕБ-сайті Міністерства, та супровідну форму до відділу
Інтернет-ресурсів та баз даних загального користування
департаменту інформатизації (кабінет 231).
Директор департаменту
інформатизації І.Заболоцький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

20.12.2005 N 521
ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту

(керівник самостійного
підрозділу) __________

(індекс)
______________________

(підпис)

СУПРОВІДНА ФОРМА

подання інформації для розміщення

на ВЕБ-сайті Міністерства

------------------------------------------------------------------ |Назва| Ім'я |Пріоритет | Розміщення | Інформація | |доку-| файлу |розміщення:|------------------------| про | |мента|(елект- |1 - негайно|ВЕБ-сайт| Місце | документ: | | | ронна |2 - до |Мініс- | розміщення |1 - новий | | | версія |кінця |терства:| на ВЕБ-сайті |2 - онов- | | |докумен-|робочого |А - зов-|---------------|лення роз- | | | та) |дня |нішний |рубрика|підруб-|міщеного | | | |3 - протя- |Б - вну-| ВЕБ- | рика |раніше | | | |гом доби |трішній | сайта | ВЕБ- |(вказати | | | | | | | сайта |якого) | | | | | | | |попередня | | | | | | | |версія доку-| | | | | | | |мента: | | | | | | | |2.1 - зали- | | | | | | | |шити | | | | | | | |2.2 - вилу- | | | | | | | |чити | ------------------------------------------------------------------
Пояснення щодо змісту та структури документа можна отримати:
Прізвище, ім'я, по батькові __________ Тел. ______ E-mail _______
Відповідальна особа ______________ _______________

(прізвище) (підпис)
Дата __________
Директор департаменту
інформатизації І.Заболоцький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: