open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.10.2008 N 519
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

вугільної промисловості

N 136 ( v0136644-10 ) від 11.05.2010 }
Про конкурсний відбір керівників державних

суб'єктів господарювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

вугільної промисловості

N 615 ( v0615644-08 ) від 25.11.2008

N 71 ( v0071644-09 ) від 25.02.2009 }

З метою забезпечення вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 3 вересня 2008 р. N 777 ( 777-2008-п ) Н А К А З У Ю:
1. Створити Постійно діючу комісію для проведення конкурсного
відбору керівників державних суб'єктів господарювання, що належать
до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України
(далі - Комісія) (додаток 1).
2. Затвердити Положення про Комісію (додаток 2).
3. Комісії оприлюднити оголошення про проведення конкурсного
відбору керівників державних підприємств "Ровенькиантрацит",
"Свердловантрацит", "Селидіввугілля", "Орджонікідзевугілля",
"Торезантрацит", "Первомайськвугілля", "Донбасантрацит",
"Красноармійськвугілля" та його результатів.
4. Комісії розпочати прийом заяв на участь у конкурсному
відбору керівників державних підприємств "Ровенькиантрацит",
"Свердловантрацит", "Селидіввугілля", "Орджонікідзевугілля",
"Торезантрацит", "Первомайськвугілля", "Донбасантрацит",
Красноармійськвугілля" у термін з 3 жовтня 2008 та провести
конкурсний відбір.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Францишко О.К.
Міністр В.Полтавець

Додаток 1

до наказу Мінвуглепрому

03.10.2008 N 519

СКЛАД

Постійно діючої комісії для проведення

конкурсного відбору керівників державних

суб'єктів господарювання, що належать

до сфери управління Міністерства

вугільної промисловості України

Полтавець Віктор - Міністр вугільної промисловості України,
Іванович голова Комісії
Офіцеров Сергій - перший заступник Міністра вугільної
Павлович промисловості України, заступник голови

Комісії
Члени Комісії:
Корзун Анатолій - заступник Міністра
Васильович
Батечко - директор Департаменту кадрової
Микола Андрійович та соціальної політики
Лазаренко Сергій - начальник Управління юридичного
Жоржийович забезпечення
Лесик Леся - начальник Управління бухгалтерського
Степанівна обліку, звітності та бюджетного

фінансування
Марушкевич - директор Департаменту
Ірина Миколаївна фінансово-економічних питань
Новіков - начальник Управління майнових
Олексій Антонович відносин
Хаджинов Віталій - начальник Державної інспекції
Андрійович з контролю якості вугільної продукції
За посадою - представник облдержадміністрації

(Донецької, Луганської, Львівської,

Волинської, Дніпропетровської,

Київської)
Зінчук - заступник директора Департаменту
Олена Федорівна кадрової та соціальної політики -

начальник відділу керівних кадрів

та державної служби, секретар Комісії.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості N 615 ( v0615644-08 ) від 25.11.2008, N 71
( v0071644-09 ) від 25.02.2009 }

Додаток 2

до наказу Мінвуглепрому

03.10.2008 N 519

ПОЛОЖЕННЯ

про Постійно діючу комісію для проведення

конкурсного відбору керівників державних

суб'єктів господарювання, що належать

до сфери управління Міністерства вугільної

промисловості України

1. Постійно діюча комісія для проведення конкурсного відбору
керівників державних суб'єктів господарювання, що належать до
сфери управління Міністерства вугільної промисловості України
(далі - Комісія) діє на постійній основі.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими документами, наказами і розпорядженнями
Міністра вугільної промисловості України, рішеннями колегії
Мінвуглепрому, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є розгляд питань щодо
конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління Міністерства вугільної
промисловості України.
4. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться в міру потреби. Засідання Комісії є правомочним у разі
участі в ньому не менш як двох третин її складу. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на
засіданні її членів і оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів членів Комісії голос
головуючого на засіданні є вирішальним.
5. Комісію очолює за посадою Міністр, який: - керує діяльністю Комісії і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань; - організовує попередній розгляд документів, що надійшли до
Мінвуглепрому на конкурс; Попередній розгляд документів проводиться відповідно:
Управлінням кадрової політики, Фінансово-економічним
департаментом, Департаментом координації виробничої діяльності,
Управлінням перспективного розвитку, Управлінням юридичного
забезпечення. Склад Комісії утворюється за посадами: Міністр, перший
заступник, заступники Міністра, керівники структурних підрозділів,
представники Донецької, Луганської, Львівської, Волинської,
Дніпропетровської, Київської облдержадміністрацій. Секретар
Комісії - за посадою працівник Управління кадрової політики
України.
6. Персональний склад Комісії затверджує її Голова.
7. Засідання Комісії скликається її Головою. Головує на
засіданнях Комісії її Голова, а в разі його відсутності -
заступник Голови, який виконує його обов'язки і несе персональну
відповідальність за прийняття рішень щодо конкурсного відбору
керівників державних суб'єктів господарювання, (I-II групи), що
належать до сфери управління Мінвуглепрому.
8. Порядок денний засідань Комісії формується її секретарем
на основі пропозицій членів Комісії, схвалюється Головою і
затверджується Комісією.
9. Комісія відповідно до покладених на неї завдань вносить у
встановленому порядку пропозиції Міністру щодо призначення
керівників державних суб'єктів господарювання, що належать до
сфери управління Міністерства вугільної промисловості України, які
пройшли конкурсний відбір та укладення з ними контракту.
10. Комісія має право одержувати у встановленому порядку від
підприємств, які підпорядковані Міністерству, інформацію,
документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції.
11. Комісія, відповідно до затвердженого Порядку проведення
конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання
(далі - Порядок): - оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору
(далі - оголошення) та його результати; - приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам
Порядку документи, подані претендентами; - ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного
відбору або відхилення їх кандидатур; - приймає і реєструє пропозиції, внесені учасниками
конкурсного відбору; - забезпечує відкритість конкурсного відбору та за
результатами розгляду зазначених пропозицій визначає його
переможця.
12. Комісія ухвалює рішення про затвердження результатів
Конкурсу, яке є підставою вважати конкурсний відбір таким, що
закінчився.
13. Організаційне та матеріальне забезпечення діяльності
Комісії здійснює Департамент соціальної інфраструктури та
адміністративного забезпечення.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: