open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.11.2007 N 519
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

вугільної промисловості

N 164 ( v0164644-08 ) від 15.04.2008 }
Про створення комісії з питань

скорочення дебіторської та кредиторської

заборгованостей
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

вугільної промисловості

N 65 ( v0065644-08 ) від 11.02.2008 }

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
за 9 місяців 2007 року показав, що в цілому дебіторська
заборгованість підприємств Мінвуглепрому зросла з початку року на
48,1 млн.грн. і станом на 30.09.07 складає 1,7 млрд.грн. (із неї
прострочена - 1,1 млрд.грн.). Кредиторська заборгованість за цей
період зросла на 489,4 млн.грн. і становить 8,1 млрд.грн. та
перевищує дебіторську в 4,7 рази. Прострочена кредиторська
заборгованість складає 5,6 млрд. гривень. Ріст кредиторської заборгованості відбувся за рахунок
неоплати спожитої електроенергії - 13,4 млн.грн., отриманих
матеріалів та обладнання - 136,2 млн.грн., виконаних робіт та
отриманих послуг - 60,1 млн.грн., несплати страхових внесків,
нарахованих штрафів та пені до Пенсійного фонду та фондів
соціального страхування, а також невідшкодування витрат
Пенсійному фонду на виплату та доставку пільгових пенсій -
259,5 млн. гривень. Найбільший ріст кредиторської заборгованості за операціями
матеріально-технічного постачання допустили: ДП "Шахта
"Куйбишевська" - 0,9 млн.грн., ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" -
6 млн.грн., ДП "Артемвугілля" - 4,5 млн.грн.,
ДП "Дзержинськвугілля" - 4,1 млн.грн., ДВАТ "Шахта
"Новодзержинська" - 0,6 млн.грн., ДП "Луганськвугілля" -
12,2 млн.грн., ВАТ "Лисичанськвугілля" - 3 млн.грн.,
ДП "Донбасантрацит" - 1,5 млн.грн., ДП "Ровенькиантрацит" -
135,9 млн.грн., ДП "Свердловантрацит" - 16,8 млн.грн.;
ДП "Антрацит" - 13,7 млн.грн., ДП "Львіввугілля" - 4,7 млн.грн.,
ДП "Волиньвугілля" - 2,4 млн. гривень. З метою забезпечення оперативного та ефективного управління
активами і пасивами та єдиного комплексного підходу щодо
своєчасного прийняття заходів із скорочення дебіторської та
кредиторської заборгованості (далі - заборгованості)
підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства
вугільної промисловості України та щодо яких Міністерство здійснює
функції з управління державними корпоративними правами (далі -
підприємства) Н А К А З У Ю:
1. Створити Комісію Мінвуглепрому з розгляду питань
скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості
підприємств (далі - Комісія) та затвердити її персональний склад.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 65 ( v0065644-08 ) від 11.02.2008 }
2. Затвердити Положення про Комісію Мінвуглепрому з розгляду
питань скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості
підприємств.
3. Керівникам підприємств:
3.1. З метою зменшення боргових навантажень на підприємство
та посилення контролю за обґрунтованістю прийняття рішень стосовно
залікових операцій, списання простроченої заборгованості,
укладання господарських договорів на продаж/придбання товарів
(робіт, послуг) створити на підприємстві постійно діючу комісію з
питань скорочення дебіторської та кредиторської заборгованостей,
до складу якої включити спеціалістів виробничих, економічних та
юридичних служб.
3.2. Визначити зі складу членів постійно діючої комісії
підприємства осіб, які будуть нести персональну відповідальність
за своєчасність, якісність і повноту документів для розгляду
Комісією Мінвуглепрому, а також здійснення контролю за виконанням
заходів щодо скорочення заборгованості.
3.3. Організувати ретельну інвентаризацію дебіторської та
кредиторської заборгованості станом на 01.10.2007 відповідно до
Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ) (держ. реєстр.
26.08.94 за N 202/412), і за її результатами розробити створеною
комісією відповідні заходи щодо її скорочення, які, затвердивши, в
терміни, визначені графіком (додаток), представити на паперових та
магнітних носіях на розгляд Комісії Мінвуглепрому разом з
наступними матеріалами: 3.3.1. Зведені результати інвентаризації. 3.3.2. Суми списаної заборгованості з поясненням причин
передчасного списання. 3.3.3. Затверджені керівником заходи із скорочення
заборгованості з контрольними термінами її погашення. 3.3.4. У разі наявності безнадійної заборгованості
представити матеріали щодо її списання на розгляд Комісії
Мінвуглепрому для прийняття відповідного рішення (з відповідним
пакетом документів).
3.4. Щомісяця 7 числа представляти Управлінню бухгалтерського
обліку, звітності та бюджетного фінансування (Л.С.Лесик)
інформацію щодо стану дебіторської та кредиторської
заборгованостей з поясненнями причин їх зростання або зменшення за
формами Мінвуглепрому 6001, 7002, 7003 (для вугледобувних,
вуглепереробних та шахтобудівельних підприємств, а також
вантажно-транспортних управлінь та ремонтно-механічних заводів).
3.5. Укладати договори на придбання/реалізацію товарів
(робіт, послуг) виключно після проведення юридичної експертизи: до
1 млн.грн. - на підприємстві, більше 1 млн.грн. - на підприємстві
та за погодженням Комісії Мінвуглепрому.
4. Комісії Мінвуглепрому розглянути матеріали інвентаризації
дебіторської та кредиторської заборгованостей та надати мені
відповідні висновки та пропозиції.
5. Контрольно-ревізійному управлінню (М.І.Маяцький) включати
до програм контрольних заходів питання стосовно дотримання вимог
цього наказу та надавати керівництву Мінвуглепрому інформацію про
факти порушення цього наказу, виявлені в результаті ревізій і
перевірок.
6. Заступнику Міністра Г.С.Чобаняну, Фінансово-економічному
департаменту під час приймання фінансових планів враховувати суми
погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей та
контролювати їх при прийманні звітів про виконання фінансових
планів. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства вугільної промисловості N 65 ( v0065644-08 ) від
11.02.2008 }
7. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження
Мінвуглепрому від 15.09.2006 N 86-р ( va086644-06 ) "Про
моніторинг дебіторської та кредиторської заборгованості".
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр С.Тулуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства вугільної

промисловості України

26.11.2007 N 519

СКЛАД КОМІСІЇ

Мінвуглепрому з розгляду питань

скорочення дебіторської та кредиторської

заборгованостей підприємств

------------------------------------------------------------------ |Чобанян Геннадій |- заступник Міністра, голова Комісії | |Самвелович | | |-----------------------+----------------------------------------| |Ященко Юрій Петрович |- заступник Міністра, заступник голови | | |Комісії | |-----------------------+----------------------------------------| |Бараненко Олександр |- начальник відділу гірничої техніки | |Григорович |Управління енергозабезпечення та | | |машинобудування | |-----------------------+----------------------------------------| |Єрмаков Віктор |- начальника Управління реструктуризації| |Миколайович | | |-----------------------+----------------------------------------| |Коломієць Володимир |- Управління перспективного розвитку | |Олексійович | | |-----------------------+----------------------------------------| |Лазаренко Сергій |- начальник Управління юридичного | |Жоржийович |забезпечення | |-----------------------+----------------------------------------| |Лесик Леся Степанівна |- начальник Управління бухгалтерського | | |обліку, звітності та бюджетного | | |фінансування | |-----------------------+----------------------------------------| |Морозов Олег |- головний спеціаліст відділу | |Анатолійович |координації проектування, будівництва та| | |реконструкції Управління інвестицій та | | |капітального будівництва | |-----------------------+----------------------------------------| |Недобой Оксана |- головний спеціаліст відділу | |Володимирівна |претензійної та позовної роботи | | |Управління | |-----------------------+----------------------------------------| |Терзієв Іван |- заступник начальника Управління | |Миколайович |координації виробничої діяльності - | | |начальник відділу промислового | | |транспорту | |-----------------------+----------------------------------------| |(за посадою) |- начальник Контрольно-ревізійного | | |Управління | |-----------------------+----------------------------------------| |(за посадою) |- начальник Управління організації | | |державних закупівель | |-----------------------+----------------------------------------| |(за посадою) |- директор Фінансово-економічного | | |департаменту | |-----------------------+----------------------------------------| |Зазимко Тетяна |- начальник відділу зведеної фінансової | |Вікторівна |та бухгалтерської звітності Управління | | |бухгалтерського обліку, звітності та | | |бюджетного фінансування, секретар | | |Комісії. | ------------------------------------------------------------------{ Склад в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 65 ( v0065644-08 ) від 11.02.2008 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства вугільної

промисловості України

26.11.2007 N 519

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію Мінвуглепрому з розгляду питань

скорочення дебіторської та кредиторської

заборгованостей підприємств

1. Загальні положення
1.1 Це Положення визначає порядок здійснення розгляду заходів
щодо скорочення дебіторської та кредиторської заборгованостей
(далі - заборгованості) підприємствами, що належать до сфери
управління Міністерства вугільної промисловості України та щодо
яких Міністерство здійснює функції з управління державними
корпоративними правами (далі - підприємства) з метою забезпечення
оперативного та ефективного управління активами і пасивами та
єдиного комплексного підходу щодо своєчасного прийняття заходів із
скорочення заборгованості.
1.2 Комісія Мінвуглепрому з розгляду питань скорочення
дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємств (далі -
Комісія) створюється наказом Мінвуглепрому.
1.3 Комісія у своїй діяльності керується чинним
законодавством України, іншими нормативно-правовими актами,
нормативними документами Мінвуглепрому та цим Положенням.
1.4 Положення регулює питання підготовки, внесення і розгляду
матеріалів щодо виконання заходів зі скорочення заборгованості та
проведення залікових операцій, визнання заборгованості безнадійною
та юридичної експертизи підприємства при укладанні господарських
договорів.
1.5 Проведення залікових операцій, списання безнадійної
заборгованості, що перевищує 200 тис. грн. здійснюється виключно
на підставі рішення (протоколу) Комісії, затвердженого головою
Комісії або його заступником.
1.6 Списання заборгованості проводиться підприємством згідно
з чинним законодавством після погодження з Комісією Мінвуглепрому
на підставі юридичного висновку щодо ведення претензійно-позовної
роботи та розпорядчого акта по підприємству.
1.7 Визнання дебіторської заборгованості сумнівною та
створення резерву сумнівних боргів проводиться підприємствами у
відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10
"Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 08.10.99 N 237 ( z0725-99 ) (держ. реєстр.
25.10.99 за N 725/4018), та чинного законодавства з урахуванням
обмежень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.11.2006 N 1673 ( 1673-2006-п ) при наявності погодження
Комісії.
1.8 Кількісний та персональний склад Комісії а також зміни у
складі Комісії визначаються наказом Міністерства вугільної
промисловості України.
2. Функції і задачі Комісії
2.1 Функції Комісії. 2.1.1 Розгляд документів та прийняття відповідних рішень з
визнання заборгованості безнадійною, проведення залікових операцій
між підприємствами та їх контрагентами, крім внутрішніх
розрахунків між відокремленими (структурними) підрозділами
підприємств, погодження договорів з метою надання юридичної
експертизи. 2.1.2 Підготовка рішень Комісії та затвердження їх головою
або його заступником. 2.1.3 Розсилка рішень Комісії відповідним підприємствам.
2.2 Задачі Комісії. 2.2.1 Розгляд результатів аналізу заборгованості (дослідження
стану, вивчення динаміки, складу, структури, причин, строків
існування і давності створення) для надання допомоги підприємствам
в управлінні заборгованістю, прийняття рішення щодо заходів,
спрямованих на їх скорочення. 2.2.2 Заслуховування звітів керівників підприємств з питань
проведеної роботи щодо своєчасного повернення боргів, своєчасної
сплати кредиторської заборгованості, повноти та ефективності
вжитих ними заходів тощо. 2.2.3 Здійснення аналізу діяльності підприємств щодо
дотримання ними вимог чинного законодавства, інших
нормативно-правових актів та нормативних документів Мінвуглепрому,
пов'язаних із питаннями скорочення заборгованості. 2.2.4 Надання керівництву Мінвуглепрому відповідних висновків
та пропозицій за результатами проведеної роботи. 2.2.5 Вирішення інших питань у межах своїх повноважень.
3. Організація роботи Комісії
3.1 Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на
місяць після надання вугледобувними, вуглепереробними та
шахтобудівельними підприємствами, а також вантажно-транспортними
управліннями та ремонтно-механічними заводами Мінвуглепрому
інформації щодо стану дебіторської та кредиторської
заборгованостей, а у разі необхідності частіше.
3.2 В разі тимчасової відсутності голови Комісії його
функції, які покладено на нього цим Положенням, виконує заступник
голови Комісії.
3.3 За рішенням Комісії до роботи можуть залучатися фахівці
структурних підрозділів Мінвуглепрому та представники підприємств.
3.4 Рішення Комісії оформляється протоколом, який
підписується членами Комісії та затверджується головою або
заступником голови Комісії.
3.5 Комісія має право одержувати від підприємств додаткову
інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованих рішень за
поданим на її розгляд боргом.
3.6 Голова Комісії: - визначає порядок денний засідання Комісії - проводить засідання Комісії; - вирішує питання щодо забезпечення діяльності Комісії; - приймає рішення про зміни в персональному складі Комісії; - затверджує протокол рішення Комісії.
3.7 Секретар Комісії призначається наказом Мінвуглепрому;
веде та оформлює протоколи засідань Комісії; здійснює оперативне
інформування членів Комісії (а в разі необхідності і керівників
підприємств) про організаційні питання її діяльності; забезпечує
своєчасне надання членам Комісії необхідних матеріалів для
розгляду на засіданнях Комісії та своєчасне інформування їх про
місце і час проведення засідань.
3.8 Члени Комісії зобов'язані: - брати участь у засіданнях Комісії та прийнятті її рішень; - ознайомлюватися з документами щодо проведення залікових
операцій, визнання заборгованості безнадійною та які надійшли для
погодження юридичної експертизи підприємства при укладанні
господарських договорів; - вносити питання до порядку денного засідання Комісії; - висловлювати свою окрему думку щодо рішень Комісії.
3.9 Члени Комісії зобов'язані додержуватись норм чинного
законодавства України, інших нормативно-правових актів та
нормативних документів Мінвуглепрому, цього Положення, об'єктивно,
оперативно та неупереджено розглядати надані документи.
4. Порядок розгляду документів
4.1. Порядок розгляду документів в Комісії. 4.1.1 Управління бухгалтерського обліку, звітності та
бюджетного фінансування організовує роботу з прийняття від
підприємств пакетів документів. Після отримання сформованого
пакету документів секретар Комісії Мінвуглепрому проводить
перевірку наявності документів відповідно до пунктів 4.2.1-4.2.4
Положення. 4.1.2 У разі відсутності повного пакету документів чи
невідповідності їх змісту вимогам цього Положення у тижневий
термін повертаються підприємству для доопрацювання. 4.1.3 За наявності всіх документів секретар Комісії здійснює
реєстрацію та направляє пакет документів на розгляд членам
Комісії.
4.2 Підготовка та подання підприємствами на розгляд Комісії в
установленому порядку сформованих пакетів документів: 4.2.1 Для прийняття рішення щодо проведення залікових
операцій: - супроводжувальний лист; - опис та схема залікової операції; - пояснення щодо необхідності та економічної доцільності
операції; - інформація про дозвіл податкових органів на проведення
операції у разі наявності податкової застави на активи
підприємства; - рішення постійно діючої комісії підприємства щодо
доцільності проведення залікових операцій. 4.2.2 Для погодження рішення стосовно визнання заборгованості
безнадійною: - супроводжувальний лист з обґрунтуванням необхідності
операції; - довідка за підписом головного бухгалтера про стан
розрахунків з підприємством на останню звітну дату; - довідка за підписом головного бухгалтера щодо податкових
наслідків визнання заборгованості безнадійною; - правовий висновок юридичного відділу підприємства щодо
строків позовної давності; - довідка про проведену претензійно-позовну роботу; - рішення суду про визнання банкрутом або довідка
Держкомстату України про виключення підприємства-боржника з
ЄДРПОУ; - у разі пропущення строків позовної давності та/або
відсутності претензійно-позовної роботи додається акт службового
розслідування і матеріали щодо притягнення винних осіб до
відповідальності; - рішення постійно діючої комісії підприємства щодо списання
безнадійної заборгованості. 4.2.3 Для отримання юридичної експертизи: - супроводжувальний лист з обґрунтуванням необхідності
укладання договору; - проект договору. 4.2.4 При необхідності Комісія має право вимагати надання
додаткових документів.
4.3. Процедура, регламент погодження та прийняття рішення. 4.3.1 Перевірка документів на відповідність вимогам цього
Положення, реєстрація та подальша передача сформованих пакетів
документів на погодження членам Комісії здійснюється секретарем
Комісії в тижневий термін. 4.3.2 Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше ніж 50% його кількісного складу. 4.3.3 Рішення Комісії з питань, що регулює це Положення,
приймається простою більшістю голосів членів Комісії, які беруть
участь у її засіданні. Кожний член Комісії має один голос. Якщо
голоси розділилися порівну, приймається рішення, за яке
проголосував головуючий на засіданні Комісії. 4.3.4 Рішення Комісії узагальнюються та вносяться до
протоколу, який підписується членами Комісії та передається голові
Комісії на затвердження. 4.3.5 Про прийняті Комісією рішення секретар Комісії у
тижневий термін після затвердження і реєстрації протоколу
повідомляє зацікавлені підприємства шляхом оформлення
листа-погодження або листа-відмови в погодженні за підписом голови
Комісії або його заступника.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та бюджетного
фінансування Л.Лесик

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: