open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНА
Н А К А З
13.09.2006 N 519

Про організацію професійної

підготовки та проведення дорадчої

діяльності на професійному рівні

На виконання Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу
діяльність" ( 1807-15 ) з метою професійної підготовки, складання
кваліфікаційних іспитів та одержання кваліфікаційних свідоцтв
дорадників та експертів-дорадників, включення їх до Реєстру
сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників
Н А К А З У Ю:
1. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій, головам регіональних кваліфікаційних комісій
здійснити заходи, передбачені наказами Міністерства аграрної
політики від 11 липня 2005 року N 311 ( v0311555-05 ) "Про
професійне навчання дорадників та експертів-дорадників" та від
31 січня 2006 року N 26 ( v0026555-06 ) "Про затвердження складу
регіональних кваліфікаційних комісій, регіональних координаторів
та апеляційної комісії" для організованого початку професійної
підготовки членів регіональних кваліфікаційних комісій та фізичних
осіб, які проводять дорадчу діяльність, починаючи з січня
2007 року. Забезпечити роботу регіональних кваліфікаційних комісій
та вручення кваліфікаційних свідоцтв сільськогосподарських
дорадників, експертів-дорадників.
2. Ректорам Національного аграрного університету, Львівського
державного аграрного університету, Подільського державного
аграрно-технічного університету, Таврійської державної
агротехнічної академії, Полтавської державної аграрної академії,
Уманського аграрного університету:
2.1. До 25 жовтня 2006 року за погодженням з головними
управліннями агропромислового розвитку регіону (згідно з додатком)
надати міністерству пропозиції щодо обсягів і строків професійної
підготовки членів регіональних кваліфікаційних комісій та фізичних
осіб, які проводять дорадчу діяльність, у 2007 році;
2.2. Створити належні умови для навчання та проживання членів
регіональних кваліфікаційних комісій та фізичних осіб, які
проводять дорадчу діяльність;
2.3. Навчання членів регіональних кваліфікаційних комісій та
фізичних осіб, які проводять дорадчу діяльність, розпочати в січні
2007 року та здійснювати відповідно до методичних рекомендацій з
проведення кваліфікаційного іспиту фахівців, які мають бажання на
професійному рівні проводити дорадчу діяльність, затверджених
Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва
10 квітня 2006 року;
2.4. Слухачам, які успішно завершили навчання, видавати
свідоцтва про навчання встановленого зразка.
3. Головам регіональних кваліфікаційних комісій:
3.1. Розробити графіки проведення кваліфікаційних іспитів і
подати їх Міністерству аграрної політики України на затвердження в
установленому порядку до 30 листопада 2006 року;
3.2. Через засоби масової інформації проінформувати
зацікавлених осіб про адресу, терміни подання заяв та необхідних
документів, час і місце складання кваліфікаційних іспитів;
3.3. Здійснити проведення кваліфікаційних іспитів з врученням
кваліфікаційних свідоцтв сільськогосподарських дорадників,
експертів-дорадників та надати інформацію щодо порядку та переліку
необхідних документів для включення їх до Реєстру
сільськогосподарських дорадників і експертів дорадників
(постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 897
( 897-2006-п ).
4. Директору Науково-методичного центру аграрної освіти
Іщенко Т.Д.:
4.1. Надати методичну допомогу визначеним аграрним вищим
навчальним закладам для здійснення професійної підготовки фізичних
осіб, які проводять дорадчу діяльність.
4.2. До завершення 2006 року організувати на базі
Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного
аграрного університету відповідну професійну підготовку голів
регіональних кваліфікаційних комісій та їх заступників;
4.3. Забезпечити організацію виготовлення бланків
кваліфікаційних свідоцтв сільськогосподарських дорадників та
сільськогосподарських експертів-дорадників, свідоцтв про навчання
дорадників, здійснювати суворий облік їх видачі та використання, а
також бланків сертифікатів на право надання дорадчих послуг,
реєстраційних карток сільськогосподарських дорадників,
експертів-дорадників та іншої документації;
4.4. Сприяти створенню сучасного науково-методичного
забезпечення навчального процесу та забезпечити контроль за
виконанням навчальних планів і програм та своєчасне внесення до
них змін і доповнень, пов'язаних із запровадженням у
сільськогосподарське виробництво новітніх технологій та
реалізацією планів соціально-економічного розвитку сільської
місцевості;
4.5. Створити Навчально-методичну раду з питань
сільськогосподарського дорадництва з числа представників органів
влади та місцевого самоврядування, науковців, членів
всеукраїнської громадської професійної організації, яка об'єднує
суб'єктів дорадчої діяльності для розробки проектів
науково-методичних та нормативно-правових документів з питань
сільськогосподарської дорадчої діяльності.
5. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
(Гойчук А.Ф.) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 р. N 897 ( 897-2006-п ) "Про затвердження
положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також
сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників" створити
реєстри сільськогосподарських дорадчих служб,
сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників та
забезпечити своєчасне внесення відповідних відомостей до них з
видачею сертифікатів та реєстраційних карток.
6. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.), Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва щорічно відповідно до замовлень вищих
навчальних закладів Міністерства аграрної політики та дорадчих
служб здійснювати планування та передбачати відповідні кошти з
Державного бюджету України для підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації дорадників, виготовлення бланкової
документації.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток

до Наказу Мінагрополітики

України

13.09.2006 N 519

------------------------------------------------------------------ | N | Вищий учбовий заклад проведення |Області, АР Крим | |з/п|професійної підготовки членів регіональних| | | |кваліфікаційних комісій та фізичних осіб, | | | | які проводять дорадчу діяльність | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 | Національний аграрний університет | Київська | | | |-----------------| | | | Житомирська | | | |-----------------| | | | Чернігівська | |---+------------------------------------------+-----------------| | 2 | Подільський державний аграрно-технічний | Вінницька | | | університет |-----------------| | | | Тернопільська | | | |-----------------| | | | Хмельницька | | | |-----------------| | | | Чернівецька | |---+------------------------------------------+-----------------| | 3 |Львівський державний аграрний університет | Волинська | | | |-----------------| | | | Закарпатська | | | |-----------------| | | |Івано-Франківська| | | |-----------------| | | | Львівська | | | |-----------------| | | | Рівненська | |---+------------------------------------------+-----------------| | 4 |Таврійська державна агротехнічна академія | АР Крим | | | |-----------------| | | | Донецька | | | |-----------------| | | | Луганська | | | |-----------------| | | | Запорізька | | | |-----------------| | | | Херсонська | |---+------------------------------------------+-----------------| | 5 | Полтавська державна аграрна академія |Дніпропетровська | | | |-----------------| | | | Миколаївська | | | |-----------------| | | | Полтавська | | | |-----------------| | | | Харківська | | | |-----------------| | | | Сумська | |---+------------------------------------------+-----------------| | 6 | Уманський державний аграрний університет | Кіровоградська | | | |-----------------| | | | Одеська | | | |-----------------| | | | Черкаська | ------------------------------------------------------------------

ПЛАН

контролю Наказу від 13.09.2006 року N 519

"Про організацію професійної підготовки

та проведння дорадчої діяльності

на професійному рівні

------------------------------------------------------------------ |N п/п |Пункт наказу| Виконавці |Відповідальні | Термін | | | | | виконавці | виконання | |------+------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | | 4 | |------+------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 4 |Науково- |Іщенко Т.Д. | 20.12.2006. | | | |методичний | | | | | |центр аграрної| | | | | |освіти | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту Манзюк В.А.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: