open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2005 N 519
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету лісового господарства

N 582 ( v0582245-07 ) від 06.10.2007 }
Про затвердження форми сертифіката про походження

лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів

для здійснення експортних операцій

та Інструкції про його заповнення

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21
грудня 2005 року N 1260 ( 1260-2005-п ) "Про затвердження
Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення
експортних операцій" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Сертифіката про походження лісоматеріалів
та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних
операцій (додаток 1).
2. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення бланку
Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (додаток 2).
3. Управлінню технічної політики і охорони праці
(Вороток В.В.) довести цей наказ до відома обласних управлінь
лісового господарства.
4. Начальникам обласних управлінь лісового господарства:
4.1. Визначити структурний підрозділ відповідальний за видачу
Сертифікатів;
4.2. Довести до відома експортерів Тимчасовий порядок видачі
сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, через місцеві
засоби масової інформації;
4.3. Забезпечити оперативний розгляд поданих заявниками
документів та видачу Сертифікатів.
5. Начальнику Херсонського обласного управління лісового
господарства (Слюсаренко В.О.) забезпечити видачу Сертифікатів
суб'єктам підприємницької діяльності АР Крим.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови відповідно до посадових обов'язків.
Голова В.О.Червоний

Додаток

до наказу

22.12.2005 N 519

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок заповнення бланку "Сертифіката

про походження лісоматеріалів та виготовлених

з них пиломатеріалів для здійснення

експортних операцій"

До товарно-транспортної накладної типової форми N 1-ТН
( z0817-05 ) на відвантаження лісопродукції (деревної сировини),
крім дров, в обов'язковому порядку на кожну партію вантажу
додається "Сертифікат про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій", надалі Сертифікат, який заповнюється у двох примірниках
у наступній послідовності:
------------------------------------------------------------------ | Назва рядка | Порядок заповнення | |--------------------+-------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------+-------------------------------------------| |Серія і номер |Серія не заповнюється, а номер заповнюється| | |відповідно порядкового номеру в журналі | | |реєстрації | |--------------------+-------------------------------------------| |Лісокористувач- |Вказується повне або скорочене найменування| |продавець |підприємства, що проводить відвантаження | | |деревної сировини | | |Наприклад: | | |- Державне підприємство "Київське лісове | | |господарство"; | | |- ДП "Київський лісгосп" | |--------------------+-------------------------------------------| |Код за ЄДРПОУ |Вказується ідентифікаційний код | | |підприємства лісокористувача - продавця | | |Наприклад: | | |33713790 | |--------------------+-------------------------------------------| |Поштова адреса |Вказується: поштовий індекс, область, | |продавця |район, назва населеного пункту, вулиця та | | |номер будівлі, місцезнаходження | | |лісокористувача - продавця | | |Наприклад: 62500, Харківська обл., | | |Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, | | |вул. Жовтнева, 19 | |--------------------+-------------------------------------------| |Місце продажу |Вказується назва пункту навантаження | |Н.СКЛАД / ЛІСНИЦТВО |Наприклад: | | |Рубіжанське лісництво; | | |- Гайсинський нижній лісосклад; | | |- Жмеринський деревообробний цех; | | |- Копайгорадський лісопункт | |--------------------+-------------------------------------------| |Дільниця |Вказується номер дільниці | |--------------------+-------------------------------------------| |Обхід |Вказується номер обходу | |--------------------+-------------------------------------------| |Форма розрахунків |Вказується порядок проведення розрахунків | | |за відвантажену деревну сировину | | |Наприклад: | | |- Готівкова | | |- Безготівкова | | |- Товарообмін | | |- В рахунок зарплати | |--------------------+-------------------------------------------| |Характеристика Об'єм|Заповнюється шляхом переносу даних з | |(м. куб.), вартість |товаросупровідних документів на придбану в | |(грн.), сума з ПДВ |лісокористувача лісопродукцію | |(грн.) | | |--------------------+-------------------------------------------| |Експортер |Вказується найменування підприємства | | |(організації) або прізвище та ініціали | | |фізичної особи - експортера | | |Наприклад: | | |- ТОВ "Омега" | | |- Вишгородська ЦРЛ | | |- Іванов П.М. | | |- ПП Сірепко О.І. | |--------------------+-------------------------------------------| |Ідентифікаційний код|Вказується ідентифікаційний код | | |підприємства (організації) або фізичної | | |особи-експортера | | |Наприклад: 2166975326105 | |--------------------+-------------------------------------------| |Індивідуальний |Вказується Індивідуальний податковий номер,| |податковий N |із свідоцтва про реєстрацію платника | | |податку на додану вартість | | |Наприклад: 009914102029 | |--------------------+-------------------------------------------| |Сертифікат виписаний|При відвантаженні автотранспортом | |на підставі |вказується Товарно-транспортна накладна, | | |при відвантаженні залізничним транспортом | | |вказується залізнична накладна та | | |рахунок-фактура | |--------------------+-------------------------------------------| |Серія |Вказується серія товарно-транспортної | | |накладної Наприклад: 03 ААГ | |--------------------+-------------------------------------------| |Номер |Вказується номер товарно-транспортної | | |накладної, залізничної накладної, | | |рахунка-фактури | | |Наприклад: 123456 | |--------------------+-------------------------------------------| |Дата |Вказується дата виписки | | |товарно-транспортної накладної, залізничної| | |накладної, рахунка-фактури | | |Наприклад: 29.03.2005 | |----------------------------------------------------------------| |Породно-сортиментна структура партії лісопродукції | |----------------------------------------------------------------| |Назва продукції |Вказується найменування продукції, що | | |експортується | | |Наприклад: | | |- Пиловник; | | |- Фансировина; | | |- Техсировина | |--------------------+-------------------------------------------| |Порода |Вказується порода (родова назва) деревини | | |Наприклад: | | |- береза | | |- сосна | | |- дуб | |--------------------+-------------------------------------------| |Сорг |Наприклад - 1, 2, 3 | |--------------------+-------------------------------------------| |1 Геометричні |При оформленні лісоматеріалів круглих | |розміри |вказується діаметр в сантиметрах та довжина| | |в метрах однієї кололи або групи колод, що | | |відвантажуються | | |Наприклад: | | |- D 14-18 см, L 4 м | | |- D 26 см, L 2.5 м | | |При оформленні пиломатеріалів вказуються | | |товщина, ширина та довжина, або їх групи | | |в мм. | | |Наприклад: | | |25x1205x4000, | | |28-32x85-110x3 70-720 | |--------------------+-------------------------------------------| |Об'єм, м куб. |Вказується об'єм в кубічних метрах | | |деревини, що експортується. | | |Наприклад: | | |- 12,00 | | |- 58,45 | |--------------------+-------------------------------------------| |КІЛЬКІСТЬ КОЛОД |Вказується кількість колод в штуках, в разі| | |відпуску деревини у круглому вигляді при | | |умові поштучного визначення об'ємів | | |Наприклад: | | |-50; | | |-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |Вартість (грн.) |Вказується вартість продукції з | | |товаросупровідних документів (без ПДВ по | | |курсу НБУ в день оформленим сертифікату) | |--------------------+-------------------------------------------| |Відповідальні особи |Вказується посада, прізвище та ініціали | | |відповідальної особи за підготовку та | | |уповноваженої особи за видачу Сертифікату. | | |На обох примірниках Сертифікату ставиться | | |їх особистий підпис | |--------------------+-------------------------------------------| |М.П. |На обох примірниках Сертифікату ставиться | | |печатка управління | |--------------------+-------------------------------------------| |Дата оформлення |Вказується дата оформлення Сертифікату | |(день, місяць, рік) |Наприклад: 07.03.2005 | |--------------------+-------------------------------------------| |Отримав |Вказується прізвище, ініціали та підпис | | |представника підприємства (організації) або| | |фізичної особи експортера | ------------------------------------------------------------------
Без пред'явлення супроводжувальних документів
(товарно-транспортна, залізнична накладна) "Сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів" -
НЕДІЙСНИЙ

Додаток 1
Серія 001 N 000001

СЕРТИФІКАТ

про походження лісоматеріалів та виготовлених

з них пиломатеріалів для здійснення

експортних операцій

Лісокористувач-продавець Код за ЄДРПОУ--------------------------------------------- ----------------- | | | | | | | | | | | --------------------------------------------- -----------------
__________________________________________________________________

поштова адреса продавця
------------------------------------------------------------------ | Місце продажу |Форма| Характеристика | |-----------------------------|роз- |----------------------------| |н.склад/лісництво|діль-|обхід|раху-|об'єм,|вартість,|сума з ПДВ,| | |ниця | |нків |куб. м| грн. | грн. | |-----------------+-----+-----+-----+------+---------+-----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Ідентифікаційний код ------------------------- Експортер | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------- ------------------------- | | Індивідуальний податковий N |------------------------------------| ------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------- -------------------------
Сертифікат
виписаний
на підставі ______________________ Серія _____ N _____ Дата _____

Супроводжувальний

документ
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: