open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2008 N 517
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 46 ( v0046342-09 ) від 24.01.2009 }
Про використання пакетів "Сек'юрпак"

З метою забезпечення чіткої ідентифікації товарів, що
ввозитимуться на митну територію України автомобільним транспортом
у ході проведення експерименту відповідно до наказу Держмитслужби
від 12.05.08 N 487 ( v0487342-08 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок використання пакетів "Сек'юрпак" при
ввезенні товарів на митну територію України автомобільним
транспортом, що додається.
2. Начальникам Ягодинської, Львівської, Ужгородської митниць
забезпечити застосування пакетів "Сек'юрпак" виключно до товарів,
що ввозяться у ході експерименту.
3. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома
особового складу та забезпечити можливість ознайомлення з ним
суб'єктів підприємницької діяльності шляхом розміщення його на
інформаційних стендах у місцях розташування відповідних
підрозділів митних органів і в пунктах пропуску через державний
кордон України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Федорова О.О.
Голова Державної
митної служби України В.І.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

17.05.2008 N 517

ПОРЯДОК

використання пакетів "Сек'юрпак"

при ввезенні на митну територію України

товарів автомобільним транспортом

1. Загальні положення
Порядок використання пакетів "Сек'юрпак" при ввезенні на
митну територію України товарів автомобільним транспортом (далі -
Порядок) розроблено з метою надійної ідентифікації товарів, які
ввозяться на митну територію України автомобільним транспортом на
умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із
застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення
( 995_012 ) (далі - Конвенція МДП) з використанням Повідомлення
про ввезення товарів на умовах Конвенції МДП (далі - Повідомлення
МДП), відповідно до Тимчасового порядку митного оформлення
товарів, що ввозяться за процедурою МДП, затвердженого наказом
Держмитслужби України 12.05.2008 N 487 ( v0487342-08 ) "Про
проведення експерименту з контролю за переміщенням товарів за
процедурою МДП" (далі - Тимчасовий порядок). Терміни, що вживаються у цьому Порядку: "пакет "Сек'юрпак" - одноразовий номерний пакет для захисту,
зберігання і транспортування товаросупровідних документів (далі -
пакет). Опис конструкції, принцип дії та інструкція додається
(російською мовою); "Митний орган відправлення" - визначений для проведення
експерименту митний орган України, у зоні діяльності якого
розташовано пункт пропуску, через який здійснюється ввезення
товарів на митну територію України; "Митний орган призначення" - митний орган, у зоні діяльності
якого розташований суб'єкт підприємницької діяльності, на адресу
якого ввозяться товари; "Проміжний митний орган" - будь-який митний орган України, де
здійснюється часткове розвантаження, перевантаження товарів або
інші операції з товарами, пов'язані з необхідністю зміни
транспортного засобу, митного режиму, усунення загрози псування
вантажу тощо; "Консолідований вантаж" - вантаж, що перевозиться одним
транспортним засобом, але складається з декількох партій товарів,
призначених різним одержувачам; "Товари" - будь-яке рухоме майно, а також транспортні засоби,
за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для
перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України; "Уповноважена особа" - особа, яка на підставі договору або
належно оформленого доручення, виданого власником товарів і
транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з
пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам
для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх
через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися
зазначеними товарами і транспортними засобами; "Перевізник" - особа, зареєстрована як суб'єкт
підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з
використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів,
переміщує товари через митний кордон України. Інші терміни вживаються в значеннях, що визначені Митним
кодексом України ( 92-15 ).
2. Дії посадових осіб митного органу відправлення
Посадова особа митного органу відправлення після проведення
всіх процедур відповідно до Тимчасового порядку ( v0487342-08 ),
до всіх роздрукованих примірників електронних копій Повідомлення
МДП, поряд з унесеною інформацією про особу, що приймає заявлені
товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих
товарів у митний орган призначення, й також відомостями про
накладене митне забезпечення, вносить відомості про номер пакету,
в який буде вкладено товаросупровідні документи; усі подані до митного оформлення та засвідчені в
установленому порядку товаросупровідні документи, що прямують
разом з товаром та підлягають врученню митному органу призначення,
крім одного роздрукованого примірника електронної копій
Повідомлення МДП (примірник перевізника), вкладає в пакет; на пакеті у місцях для запису адреси відправника та
отримувача зазначає митний орган відправлення та митний орган
призначення, за наявності на пакеті місця для запису інформації,
зазначає у ньому серію та номер книжки МДП, та закриває пакет. У
разі відсутності на пакеті окремо виділеного місця для запису
інформації, серія та номер книжки МДП вноситься до графи
відправник. Закритий пакет передається особі, що приймає заявлені товари
до перевезення та взяла зобов'язання щодо доставки цих товарів у
митний орган призначення, після чого посадова особа митниці дає
дозвіл на переміщення товарів в митний орган призначення.
3. Дії посадових осіб митного органу призначення
При надходженні товарів, у митний орган призначення у
визначений митним органом відправлення строк доставки (або раніше)
посадова особа цього митного органу: перевіряє відповідність номера пакета зазначеному на
роздрукованому примірнику Повідомлення МДП; пакет перевіряє на відсутність слідів розкриття та за
відсутністю зауважень відкриває його; усі товаротранспортні та інші товаросупровідні документи, що
були доставлені у пакеті, приймаються посадовою особою митного
органу призначення відповідно до вимог наказу Держмитслужби
України від 21.11.2005 N 1136 ( z1474-05 ) "Про місця прибуття
автотранспорту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
09.12.2005 за N 1474/11754 (зі змінами). У разі виявлення ознак спроби несанкціонованого розкриття
пакета, його розкриття проводиться комісійно, про що складається
акт довільної форми. Підрозділ митного оформлення митниці призначення, у зоні
діяльності якого розташовано місце прибуття автотранспорту,
долучає використаний пакет "Сек'юрпак" до матеріалів справи
здійсненого митного оформлення товарів у відповідний митний режим. У разі перевезення консолідованих товарів контроль за
подальшим їх переміщенням до наступного на шляху прямування
митного органу призначення, здійснюється відповідно до Положення
про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці
призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від
08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (далі - Положення).
4. Дії посадових осіб підрозділів митної варти

у разі здійснення переогляду товарів
Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено
за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є
обґрунтовані підстави вважати, що зазначені товари і транспортні
засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм
Митного кодексу України та інших законів України з питань митної
справи. При переогляді товарів та транспортних засобів посадова особа
підрозділу митної варти: перевіряє відповідність номера пакету номеру зазначеному на
роздрукованому примірнику Повідомлення МДП; пакет перевіряє на відсутність слідів розкриття; для перевірки товаросупровідних документів, що вкладені в
пакет, здійснює його розкриття; за результатами переогляду складає акт про проведення
переогляду товарів та інших предметів згідно з формою,
затвердженою наказом Держмитслужби України від 17.10.2000 N 573
( v0573342-00 ) "Про затвердження Порядку замовлення, видачі,
зберігання, обліку та використання спеціального митного штампа
"Переогляд" (зі змінами); після проведення процедури переогляду до відповідного аркушу
книжки МДП (для митниці призначення) прикріплює пакет "Сек'юрпак"
та здійснює запис про переогляд; цей запис завіряється відбитком штампа "Переогляд" і підписом
посадової особи підрозділу митної варти, що здійснювала переогляд
товарів. Один примірник акта про проведення переогляду товарів та
інших предметів обов'язково долучається до товаросупровідних
документів.
5. Дії посадових осіб проміжного митного органу
В окремих випадках, коли товари не можуть прибути в митний
орган призначення у строк, установлений митним органом
відправлення, внаслідок дії надзвичайних або невідворотних
обставин чи подій, що перешкоджають руху транспортного засобу,
відповідно до Положення ( z0042-99 ), посадовою особою проміжного
митного органу виконуються дії, передбачені розділом 3 цього
Порядку. Контроль за подальшим переміщенням товарів до митного органу
призначення здійснюється відповідно до Положення ( z0042-99 ).
Начальник Управління контролю
за переміщенням вантажів В.А.Луговець

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
Додаток

до Порядку використання

пакетів "Сек'юрпак" при

ввезенні на митну територію

України товарів

автомобільним транспортом

( va517342-08 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: