open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
11.01.2006 N 82/7/15-0517

ДПАУ розглянула лист ДПА у м. Києві щодо оподаткування
податком на прибуток операцій з іпотечними активами і повідомляє.
Відповідно до Закону України від 05.06.2003 р. N 898-IV "Про
іпотеку" ( 898-15 ) (далі - Закон N 898) іпотекою вважається вид
забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що
залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким
іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником
забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх
вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими
кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.
Згідно із статутом Державної іпотечної установи (далі -
Установа), затвердженим постановою КМУ від 23.12.2004 р. N 1715
( 1715-2004-п ), предметом діяльності Установи є придбання,
отримання у заставу, відчуження та здійснення інших операцій з
іпотечними активами; надання іпотечним кредиторам кредитів,
виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотечними активами;
випуск цінних паперів тощо.
Крім того, обов'язковою умовою придбання або отримання у
заставу Установою іпотечних активів є зобов'язання іпотечного
кредитора щодо заміни або зворотного викупу окремих іпотечних
активів, які перестали відповідати вимогам до іпотечних кредитів
або за якими позичальники (іпотекодавці) порушили свої
зобов'язання.
Підпунктом 7.9.1 ст.7 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон) встановлено, що
не включаються до валового доходу і не підлягають оподаткуванню
кошти або майно, залучені платником податку на підставі договору
концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову
(відповідального зберігання), а також згідно з іншими
цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права
власності на таке майно.
В свою чергу, не включаються до валових витрат кошти або
майно, надані платником податку на підставі договірної концесії,
комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального
зберігання) або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що
не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі
(пп. 7.9.2 ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ).
З огляду на викладене, при оподаткуванні операцій з придбання
Установою іпотечних активів у комерційних банків та зворотного
викупу іпотечних активів банками в Установи слід користуватися
пп. 7.9.1 та 7.9.2 ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ).
Щодо операцій з продажу заставної із зобов'язанням зворотного
викупу, то зазначаємо таке.
Згідно зі ст. 20 Закону N 898 ( 898-15 ) "Заставна" - це
борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його
власника на отримання від боржника виконання за основним
зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій
формі, а в разі невиконання основного зобов'язання - право
звернути стягнення на предмет іпотеки. Заставна оформлюється, якщо
її видача передбачена іпотечним договором.
У разі видачі заставної припиняються грошові зобов'язання
боржника за договором, який обумовлює основне зобов'язання, та
виникають грошові зобов'язання боржника щодо платежу за заставною.
Після видачі заставної виконання основного зобов'язання та
звернення стягнення на предмет іпотеки може бути здійснено лише на
підставі вимоги власника заставної.
Крім того, продаж заставної із зобов'язанням зворотного
викупу є договором, згідно з яким будь-яка особа-кредитор
зобов'язується сплатити іпотекодержателю (власнику заставної)
грошові кошти, а іпотекодержатель (власник заставної)
зобов'язується передати заставну цьому кредитору і викупити її за
погодженою сторонами ціною у визначений строк у майбутньому, але
не пізніше строку повного виконання основного зобов'язання
боржником.
Відповідно до п. 7.6 ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ) операції з
торгівлі цінними паперами та деривативами відносяться до операцій
особливого виду і оподатковуються за правилами, встановленими цим
пунктом.
Зокрема, пп. 7.6.1 ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ) встановлено, що
платники податку ведуть окремий податковий облік фінансових
операцій з цінними паперами та деривативами у розрізі окремих
видів цінних паперів.
Абзацом п'ятим цього підпункту встановлено, що норми цього
пункту не поширюються на операції з емісії корпоративних прав або
інших цінних паперів, що здійснюються платником податку, а також з
їх зворотного викупу або погашення таким платником податку. Тому,
якщо емітентом заставної є Установа, то вона не відображає
операцію емісії заставної та її зворотний викуп в податковому
обліку.
Відповідно до пп. 7.6.3 Закону ( 334/94-ВР ) під терміном
"витрати" слід розуміти суму грошових коштів або майна, отриману
(нараховану) платником податку від продажу, обміну, або інших
способів відчуження цінних паперів або деривативів, збільшену на
вартість будь-яких матеріальних цінностей або нематеріальних
активів, які передаються платнику податку у зв'язку з таким
продажем, обміном або відчуженням.
З урахуванням викладеного, у комерційного банку фінрезультат
від продажу заставної виникає за наявності доходів від продажу
(зворотного викупу Установою) заставної та витрат на її придбання,
лише за наслідками звітного періоду, в якому цей платник продає
таку заставну Установі.
В.о. Голови Г.Оперенко
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: