open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.08.2004 N 517

Про затвердження Положення про Управління

справами та його структурні підрозділи
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

фінансів

N 759 ( v0759201-04 ) від 07.12.2004 )

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від
08.07.04 N 457 ( v0457201-04 ) "Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів від 27.01.04 N 41" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Управління справами та його
структурні підрозділи, що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про
Протокольний відділ, затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 28.07.03 N 471 "Про затвердження Положення про
Департамент організаційно-розпорядчої і кадрової роботи та його
структурні підрозділи".
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 08.10.03 N 575 ( v0575201-03 ) "Про
затвердження Положення про Адміністративно-господарське управління
та його структурні підрозділи" (із змінами, внесеними наказом
Міністерства фінансів України від 27.05.04 N 350 ( v0350201-04 ).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра фінансів Шевченка Ю.І.
Виконуючий обов'язки першого
заступника Міністра фінансів А.І.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

12.08.2004 N 517

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління справами

1. Загальні положення
1.1. Управління справами (далі - Управління) є самостійним
структурним підрозділом Міністерства фінансів України (далі -
Міністерство), діяльність якого спрямовується і координується
заступником Міністра згідно з розподілом функціональних
повноважень.
1.2. Управління здійснює господарське та матеріально-технічне
забезпечення працівників центрального апарату Міністерства,
створює належні умови праці, забезпечує організацію поточних
ремонтів приміщень, здійснення протокольних заходів, передбачених
Державним протоколом, здійснює контроль за організацією
господарського і транспортного обслуговування, здійснює
організацію видавничої діяльності, виконання заходів цивільної
оборони та їх матеріально-технічне забезпечення, контроль за
дотриманням правил протипожежної безпеки працівниками
Міністерства, загальне діловодство. ( Пункт 1.2 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 759
( v0759201-04 ) від 07.12.2004 )
1.3. Управління у своїй роботі керується Конституцією і
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Положенням про Міністерство, наказами Міністерства, а
також цим Положенням.
1.4. До складу Управління входять: відділ матеріально-технічного постачання; відділ з контролю та експлуатації інженерно-технічних та
телекомунікаційних систем і засобів зв'язку; відділ з питань видавничої діяльності; відділ документального забезпечення; відділ попереднього розгляду вхідної кореспонденції; сектор мобілізаційної роботи; протокольний відділ.( Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 759 ( v0759201-04 ) від 07.12.2004 )
2. Основними завданнями Управління є:
2.1. Господарське та матеріально-технічне забезпечення
працівників центрального апарату Міністерства, створення належних
умов праці.
2.2. Організація видавничої діяльності.
2.3. Організація виконання заходів цивільної оборони та їх
матеріально-технічне забезпечення, контроль за дотриманням правил
протипожежної безпеки працівниками Міністерства. ( Пункт 2.3
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 759 ( v0759201-04 ) від 07.12.2004 )
2.4. Документування управлінської діяльності Міністерства,
регламентування та організація діловодства від моменту надходження
або створення документів до передачі їх до архіву або знищення,
сканування документів.
2.5. Здійснення протокольних заходів, передбачених Державним
протоколом.
3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує безперебійну роботу технічних засобів у
Міністерстві.
3.2. Готує необхідну документацію для придбання нової
техніки, запасних частин, витратних матеріалів, інших матеріальних
ресурсів, забезпечує їх зберігання і видачу.
3.3. Організовує роботу Тендерного комітету Міністерства з
питань закупівлі товарів, робіт і послуг для господарських потреб.
3.4. Сприяє ефективному і цільовому використанню коштів
державного бюджету, організовує роботу із проведення Міністерством
закупівель товарів, робіт, послуг відповідно до чинного
законодавства.
3.5. Забезпечує центральний апарат Міністерства всіма видами
зв'язку, контролює роботу внутрішньої АТС, здійснює її
обслуговування і програмування абонентів.
3.6. Організовує роботу щодо забезпечення працівників
центрального апарату Міністерства робочими місцями, меблями,
обладнанням, канцелярським приладдям тощо.
3.7. Організовує проведення поточних ремонтів службових
приміщень, обладнання, меблів тощо.
3.8. Здійснює контроль за організацією транспортного
обслуговування центрального апарату Міністерства та здійснює
контроль за використанням транспорту.
3.9. Забезпечує розміщення та створення умов для перебування
в м. Києві відряджених працівників фінансової системи та
представників міжнародних організацій, які прибувають до
Міністерства.
3.10. Забезпечує утримання службових приміщень у належному
санітарному та протипожежному стані, здійснює контроль за
дотриманням правил протипожежної безпеки працівниками
Міністерства. ( Пункт 3.10 розділу 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 759 ( v0759201-04 ) від
07.12.2004 )
3.11. Забезпечує друкування проекту Державного бюджету
України, виготовлення поліграфічної продукції, інструктивних та
нормативних матеріалів і готує їх до розсипки.
3.12. Здійснює організаційно-технічне забезпечення підготовки
та проведення апаратних нарад у першого заступника Міністра.
3.13. Забезпечує стенографування (технічний запис) засідань
колегії Міністерства.
3.14. Забезпечує друкування та копіювання матеріалів, їх
літературне редагування.
3.15. Організовує виконання заходів цивільної оборони
центрального апарату Міністерства та їх матеріально-технічне
забезпечення, готує пропозиції щодо організації занять з цивільної
оборони з працівниками центрального апарату.
3.16. Здійснює розробку графіку чергування у приймальні
Міністра фінансів України та організацію його виконання.
3.17. Організовує діловодство в центральному апараті
Міністерства.
3.18. Здійснює контроль за дотриманням правил документування
управлінської діяльності Міністерства.
3.19. Одержує, реєструє, сканує, здійснює попередній розгляд,
розподіл вхідної кореспонденції та передає її за належністю
керівництву Міністерства і відповідним структурним підрозділам до
відома і виконання.
3.20. Реєструє вихідну кореспонденцію, накази з основної
діяльності, службові розпорядження.
3.21. Організовує і забезпечує зберігання документів в архіві
Міністерства, складає зведену номенклатуру справ.
3.22. Вносить пропозиції щодо удосконалення автоматизованого
ведення діловодства, поліпшення довідково-інформаційного
обслуговування з використанням різноманітних технічних засобів.
3.23. Здійснює щомісячний аналіз вхідної і вихідної
кореспонденції та готує керівництву Міністерства аналітичну
інформацію про кількість її надходження.
3.24. Організовує переговори та зустрічі з іноземцями -
представниками дипломатичних установ в Україні, міжнародних та
закордонних організацій з керівництвом Міністерства.
3.25. Здійснює протокольне забезпечення заходів міжнародного
характеру, які проводяться у Міністерстві за участю Міністра
фінансів України та його заступників.
3.26. Здійснює організаційно-протокольне та
консульсько-візове забезпечення візитів Міністра фінансів та його
заступників за кордон.
3.27. Бере участь в підготовці документації для організації
медичного огляду і медичного обслуговування державних службовців
згідно встановленого положення.
3.28. Організовує контроль за списками працівників
Міністерства, які стоять на квартирному обліку у
райдержадміністраціях м. Києва, а також прийняті на роботу за
переводом з наданням житла.
3.29. Організовує у встановленому порядку оздоровлення
працівників Міністерства на базах відпочинку та в
санаторно-курортних закладах.
3.30. Здійснює перегляд нормативно-правових актів з питань,
віднесених до компетенції Управління, з метою приведення їх у
відповідність до чинного законодавства.
4. Управління має право:
4.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб
центрального апарату Міністерства, установ і організацій, що
належать до сфери управління Міністерства, документи та інформацію
з питань, які належать до компетенції Управління.
4.2. Брати участь у нарадах та інших заходах, які проводяться
у центральному апараті Міністерства та підпорядкованих установах,
скликати наради з питань, що належать до компетенції Управління.
4.3. Вносити керівництву Міністерства пропозиції з питань
удосконалення структури, штатного розпису Управління та установ і
організацій, що належать до сфери управління Міністерства.
4.4. Вносити керівництву Міністерства пропозиції щодо
заслуховування звітів керівників структурних підрозділів
Міністерства та керівників установ і організацій, що належать до
сфери управління Міністерства.
4.5. За дорученням керівництва Міністерства розглядати та
надавати відповіді на запити та листи з питань, які належать до
компетенції Управління.
5. Начальник Управління:
5.1. Управління справами очолює начальник Управління, який
призначається на посаду та звільняється з посади в установленому
порядку.
5.2. Начальник Управління має заступника відповідно до
штатного розпису Міністерства.
5.3. Начальник Управління та його заступник призначаються з
осіб, які мають вищу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Начальник Управління: 5.4.1. Здійснює керівництво Управлінням і організовує його
роботу. 5.4.2. Несе відповідальність перед керівництвом Міністерства
за виконання покладених на Управління завдань. 5.4.3. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника
Управління, розробляє положення про Управління, посадові
інструкції працівників Управління. 5.4.4. Подає керівництву Міністерства пропозиції щодо
заохочення та притягнення до відповідальності працівників
Управління. 5.4.5. Подає керівництву Міністерства пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників Управління. 5.4.6. Подає керівництву Міністерства пропозиції по
вдосконаленню роботи Міністерства. 5.4.7. Бере участь у засіданнях колегії Міністерства, а також
у нарадах, які проводяться в Міністерстві, у разі розгляду питань,
що належать до компетенції Управління. 5.4.8. Підписує від імені структурного підрозділу службові
листи, доповідні записки, довідки і документи інформаційного,
довідкового або аналітичного характеру, які підготовлені для
внутрішнього використання в центральному апараті Міністерства. 5.4.9. Вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Управління, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
органами. 5.4.10. За письмовим дорученням начальника Управління
документи та поточне листування з питань, віднесених до
компетенції Управління, підписує його заступник.
Начальник Управління справами В.Г.Лук'янчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

12.08.2004 N 517

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ матеріально-технічного

постачання Управління справами

1. Загальні положення
1.1. Відділ матеріально-технічного постачання (далі - відділ)
є структурним підрозділом Управління справами (далі - Управління)
Міністерства фінансів України (далі - Міністерство).
1.2. Відділ забезпечує придбання, облік та експлуатацію
матеріалів, технічних засобів і транспорту, контролює їх
використання та належну експлуатацію, у відповідності до вимог
протипожежної безпеки в центральному апараті Міністерства фінансів
України, здійснює організацію та чергування у приймальні Міністра
фінансів України (у святкові та вихідні дні - цілодобово, у робочі
дні - у неробочий час з 17.30 до 9.00). ( Пункт 1.2 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 759
( v0759201-04 ) від 07.12.2004 )
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України,
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Положенням про Міністерство, наказами Міністерства,
Положенням про Управління, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями відділу є:
2.1. Забезпечення необхідним господарським інвентарем,
матеріалами, комплектуючими, канцелярськими товарами працівників
центрального апарату Міністерства;
2.2. Організація робочих місць працівників у відповідності до
вимог санітарних норм та правил протипожежної безпеки, організації
чергування в приймальні Міністра фінансів України; ( Пункт 2.2
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 759 ( v0759201-04 ) від 07.12.2004 )
2.3. Здійснення обліку матеріально-технічних цінностей та
проведення їх розподілу за підрозділами центрального апарату
згідно існуючих норм.
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Здійснює матеріально-технічне забезпечення і
господарське обслуговування працівників центрального апарату
Міністерства;
3.2. Здійснює підготовку пропозицій та необхідних документів
на придбання та списання матеріально-технічних цінностей,
канцелярських виробів та інших матеріалів необхідних для роботи;
3.3. Здійснює облік, проводить комплектацію та розподіл
меблів та інших засобів за підрозділами Міністерства;
3.4. Бере участь у проведенні тендерів із забезпечення
центрального апарату Міністерства обладнанням, канцелярськими
товарами та наданням послуг сторонніми організаціями;
3.5. Бере участь у організації поточних ремонтів службових
приміщень центрального апарату Міністерства;
3.6. Здійснює контроль за транспортним обслуговуванням
керівного складу центрального апарату Міністерства;
3.7. Бере участь в підготовці документації для організації
медичного огляду і медичного обслуговування державних службовців
згідно встановленого положення;
3.8. Здійснює облік пропуску матеріально-технічних цінностей
та транспортних засобів, які знаходяться в користуванні
підрозділів Міністерства.
3.9. Розробляє графік чергування відповідальних
чергових-комендантів у приймальні Міністра фінансів України та
контролює його виконання. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.9 згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 759 ( v0759201-04 ) від
07.12.2004 )
4. Відділ має право:
4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних
підрозділів Міністерства інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на відділ завдань;
4.2. Здійснювати контроль за дотриманням правил експлуатації
та переміщенням меблів, канцтоварів та транспортних засобів;
4.3. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами
Міністерства, контрагентами у процесі виконання покладених на
відділ завдань.
4.4. Планувати, організовувати чергування у приймальні
Міністра фінансів України у неробочий час, святкові та вихідні
дні. ( Розділ 4 доповнено пунктом 4.4 згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 759 ( v0759201-04 ) від 07.12.2004 )
5. Начальник відділу:
5.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на
посаду та звільняється з посади в установленому порядку.
5.2. Начальник відділу має заступника відповідно до штатного
розпису Міністерства.
5.3. Начальник відділу та його заступник призначаються з кола
осіб, які мають вищу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Начальник відділу: 5.4.1. Здійснює керівництво відділом і організовує його
роботу; 5.4.2. Несе відповідальність за виконання покладених на
відділ завдань; 5.4.3. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу,
розробляє Положення про відділ, посадові інструкції працівників
відділу; 5.4.4. Подає пропозиції начальнику Управління щодо заохочення
та притягнення до відповідальності працівників відділу; 5.4.5. Подає пропозиції начальнику Управління про
призначення, звільнення та переміщення працівників відділу; 5.4.6. Подає пропозиції начальнику Управління про
вдосконалення організації роботи відділу; 5.4.7. Бере участь у нарадах, які проводяться в Управлінні, у
разі розгляду питань, що належать до компетенції відділу. 5.4.8. Вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
відділу, співпрацює з цих питань зі структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
органами; 5.4.9. За письмовим дорученням начальника відділу документи
та поточне листування з питань, віднесених до компетенції відділу,
підписує його заступник.
Начальник відділу матеріально-
технічного постачання А.О.Карпов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

12.08.2004 N 517

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ контролю та експлуатації

інженерно-технічних та телекомунікаційних систем

і засобів зв'язку Управління справами

1. Загальні положення
1.1. Відділ контролю та експлуатації інженерно-технічних та
телекомунікаційних систем і засобів зв'язку (далі - відділ) є
структурним підрозділом Управління справами (далі - Управління)
Міністерства фінансів України (далі - Міністерство).
1.2. Відділ забезпечує придбання, підтримання в належному
робочому стані технічних засобів, інженерного обладнання,
телекомунікаційних систем та засобів зв'язку, які експлуатуються в
центральному апараті Міністерства, здійснює постійний контроль за
їх належною експлуатацією, а також за дотриманням правил
протипожежної безпеки працівниками Міністерства. ( Пункт 1.2
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 759 ( v0759201-04 ) від 07.12.2004 )
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України,
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Положенням про Міністерство, наказами Міністерства,
положенням про Управління, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями відділу є:
2.1. Підготовка пропозицій та необхідної документації для
придбання нової техніки, запасних частин, витратних матеріалів,
інших матеріальних ресурсів, їх облік, зберігання, видача та
списання;
2.2. Здійснення обліку, проведення розподілу і закріплення
комп'ютерної, офісної, копіювальної, побутової техніки за
співробітниками центрального апарату Міністерства;
2.3. Забезпечення безперебійної роботи технічних засобів,
інженерно-технічних та телекомунікаційних систем, засобів зв'язку,
які експлуатуються у центральному апараті Міністерства;
2.4. Забезпечення працівників центрального апарату
Міністерства технікою, засобами зв'язку та телекомунікацій, а
також здійснення контролю за дотриманням правил протипожежної
безпеки працівниками Міністерства. ( Пункт 2.4 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 759
( v0759201-04 ) від 07.12.2004 )
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Займається впровадженням та сприянням застосування
сучасних технологій при виконанні підрозділами Міністерства своїх
функціональних обов'язків.
3.2. Забезпечує організаційно-технічне виконання та
координацію робіт із здійснення комплексного технічного
забезпечення центрального апарату Міністерства, спрямованого на
максимальне забезпечення працівників та структурних підрозділів
зв'язком, офісною технікою та витратними матеріалами до неї.
3.3. Виконує роботи із забезпечення безперебійної роботи
технічних засобів, а саме: копіювальних і факсимільних апаратів,
після друкарської техніки, що експлуатуються в центральному
апараті Міністерства.
3.4. Забезпечує працівників центрального апарату Міністерства
засобами зв'язку: аналоговими, цифровими, радіо- та мобільними
телефонами, радіостанціями.
3.5. Бере участь у вирішенні питань із забезпечення керівних
працівників Міністерства телефонами АТС-10, АТС-100 та ВЧ.
3.6. Забезпечує безперебійну роботу, програмування та
перепрограмування внутрішніх цифрових АТС центрального апарату
Міністерства.
3.7. Виконує підключення та технічне обслуговування
телевізійної та радіоапаратури, ремонту побутових приладів, які
знаходяться на балансі Міністерства.
3.8. Займається заправкою та відновленням картриджів до
лазерних та струменевих принтерів.
лазерних та струменевих принтерів.
3.9. Забезпечує безперебійну роботу та правильне користування
кондиціонерами (повітря), проведення контролю за їх експлуатацією
відповідно до технічних умов.
3.10. Забезпечує відповідними технічними засобами протокольні
заходи Міністерства (колегії, наради, засідання, прес-конференції
та ін.), а в разі необхідності - їх супроводження.
3.11. Готує пропозиції щодо придбання нових технічних
засобів, запасних частин та витратних матеріалів для ремонту і
безперебійної роботи офісної та іншої техніки центрального апарату
Міністерства.
3.12. Бере участь у підготовці документації для проведення
тендерів та участь у роботі тендерного комітету.
3.13. Проводить навчальні заняття для працівників
центрального апарату Міністерства з набуття навичок роботи з
новими технічними засобами.
3.14. Контролює правильність експлуатації технічних засобів
відповідно до технічних умов і норм обслуговування.
3.15. Здійснює облік і несе матеріальну відповідальність за
збереження технічних засобів.
3.16. Розподіляє технічні засоби (за узгодженням з
керівництвом) і закріплює їх за співробітниками центрального
апарату Міністерства.
3.17. Забезпечує технічними засобами робочі місця
працівників.
3.18. Забезпечує переміщення технічних засобів у межах
підрозділів Міністерства та контролює їх несанкціоноване
переміщення.
3.19. Забезпечує приймання-передачу технічного обладнання
іншим організаціям (головним обласним, районним фінансовим
управлінням, навчальним закладам). '*
3.20. Контролює роботу внутрішньої АТС, виконує
перекомутацію, обслуговування і перепрограмування абонентів.
3.21. Здійснює контроль за переміщенням технічних засобів за
межі приміщень Міністерства.
3.22. Бере участь у друкуванні проектів Державного бюджету
України, звітів про його виконання та інших документів з питань,
що віднесені до діяльності Міністерства та потребують залучення
спеціалістів відділу.
3.23. Здійснює контроль за дотриманням правил протипожежної
безпеки працівниками Міністерства. ( Розділ 3 доповнено пунктом
3.23 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 759 ( v0759201-04 )
від 07.12.2004 )
4. Відділ має право:
4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних
підрозділів Міністерства, органів виконавчої влади документи та
матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління
завдань.
4.2. Готувати пропозиції щодо придбання необхідного
технологічного обладнання і матеріалів, забезпечення телефонами, а
також з інших питань, що входять до компетенції Управління.
4.3. Здійснювати контроль за дотриманням правил експлуатації
технічних засобів та за переміщенням технічних засобів та офісної
техніки, а також за дотриманням правил протипожежної безпеки
працівниками Міністерства. ( Пункт 4.3 розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 759
( v0759201-04 ) від 07.12.2004 )
4.4. Контролювати технічне обслуговування технічних засобів.
5. Начальник відділу
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади в установленому порядку.
5.2. Начальник відділу має заступника відповідно до штатного
розпису Міністерства.
5.3. Начальник відділу та його заступник призначаються з
осіб, які мають вищу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Начальник відділу: 5.4.1. Здійснює керівництво відділом і організовує його
роботу; 5.4.2. Несе відповідальність перед керівництвом Управління за
виконання покладених на відділ завдань; 5.4.3. Закріплює обов'язки за заступником начальника відділу,
погоджує Положення про відділ, посадові інструкції працівників
відділу; 5.4.4. Подає начальнику Управління пропозиції щодо заохочення
та притягнення до відповідальності працівників відділу; 5.4.5. Подає начальнику Управління пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників відділу; 5.4.6. Подає начальнику Управління пропозиції по
вдосконаленню роботи відділу; 5.4.7. Бере участь у засіданнях колегії Міністерства
(відповідно до компетенції), а також у нарадах, які проводяться в
Міністерстві, у разі розгляду питань, що належать до, компетенції
відділу; 5.4.8. Розробляє положення про відділ та погоджує посадові
інструкції його працівників; 5.4.9. Вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
відділу, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
органами; 5.4.10. За письмовим дорученням начальника відділу документи
та поточне листування з питань, віднесених до компетенції відділу,
підписує його заступник.
Заступник начальника Управління -
начальник відділу контролю та
експлуатації інженерно-технічних
та телекомунікаційних систем і
засобів зв'язку В.В.Горбяк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

12.08.2004 N 517

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань видавничої

діяльності Управління справами

1. Загальні положення
1.1. Відділ з питань видавничої діяльності (далі - відділ) є
структурним підрозділом Управління справами (далі - Управління)
Міністерства фінансів України (далі - Міністерство).
1.2. Відділ забезпечує Міністерство поліграфічною продукцією
та послугами, забезпечує літературне редагування матеріалів і
документів та бібліотечне обслуговування.
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією і законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
Положенням про Міністерство, наказами Міністерства, Положенням про
Управління, а також цим Положенням.
1.4. До складу відділу входять такі підрозділи: - сектор літературного редагування; - бюро копіювальних та палітурних робіт; - бюро комп'ютерного набору.
2. Основними завданнями відділу є:
2.1. Виготовлення інструктивно-нормативних матеріалів щодо
проекту Державного бюджету України на відповідний рік,
нормативно-розпорядчих та інших документів Міністерства,
забезпечення ними структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.
2.2. Проведення передплати на періодичні видання та
оформлення щорічної передплати для структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства.
2.3. Забезпечення обліку виходу на роботу працівників
Міністерства і передавання даних до Фінансового управління та
Управління кадрів і навчальних закладів.
2.4. Літературне редагування нормативно-розпорядчих та інших
документів Міністерства відповідно до затвердженого переліку.
2.5. Формування бібліотечного фонду та обслуговування
працівників Міністерства літературою і періодичними виданнями.
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Здійснює ксерокопіювання, тиражування, палітурне
оформлення, електронну обробку, сканування та комп'ютерний набір
матеріалів щодо проекту Державного бюджету України на відповідний
рік і нормативно-розпорядчих та інших документів Міністерства,
забезпечення ними структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.
3.2. Забезпечує оперативне виготовлення поліграфічної
продукції, інструктивно-нормативних матеріалів для центрального
апарату Міністерства; перевірку документів і матеріалів, які
призначені для ксерокопіювання, надання дозволу на їх
ксерокопіювання та розповсюдження; виписку паперу, витратних
матеріалів та обладнання з бази матеріально-технічного постачання
Міністерства.
3.3. Визначає найоптимальніший варіант видання друкованої
продукції з точки зору технологічності та економії коштів.
3.4. Розміщує замовлення Міністерства на виготовлення
поліграфічної продукції на поліграфічних підприємствах.
3.5. Контролює своєчасне виконання замовлень структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства на виготовлення
поліграфічної продукції, перевіряє рахунки за виготовлені на
поліграфічних підприємствах замовлення.
3.6. Приймає та опрацьовує заявки департаментів (управлінь,
відділів) Міністерства щодо проведення передплати на періодичні
видання, вивчає потребу у виданнях, вносить пропозиції, контролює
надходження передплатних видань до відділу документального
забезпечення.
3.7. Передає методично-інструктивні матеріали Міністерства
для опублікування їх в додатку до журналу "Фінанси України" та
своєчасно забезпечує випусками адресатів, оформлює фінансові
документи у бухгалтерії.
3.8. Укладає та видає телефонні довідники Міністерства,
обласних фінансових управлінь.
3.9. Надає відповідну інформацію про Міністерство для
розміщення її у довідкових виданнях.
3.10. Опрацьовує і зводить інформацію від департаментів
(управлінь, відділів) про вихід на роботу працівників Міністерства
і передає дані до Фінансового управління та Управління кадрів і
навчальних закладів.
3.11. Забезпечує літературне редагування
нормативно-розпорядчих та інших документів Міністерства відповідно
до затвердженого переліку.
3.12. Надає працівникам Міністерства консультації щодо
складних випадків українського правопису та стилістичного
оформлення документів.
3.13. Формує бібліотечний фонд та обслуговує працівників
Міністерства відповідною літературою та періодичними виданнями,
необхідними в роботі.
3.14. Виписує та оформлює у бухгалтерії Міністерства
документи на отримання паперу, матеріалів та обладнання
одержувачам з бази матеріально-технічного постачання Міністерства,
бере участь у проведенні щорічної інвентаризації матеріальних
цінностей відповідно до наказу Міністерства.
4. Відділ має право:
4.1. Одержувати від структурних підрозділів Міністерства та
установ і організацій, які належать до сфери його управління,
інформацію, що сприятиме організації і проведенню роботи відділу.
4.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та
Управління справами.
4.3. Надавати працівникам структурних підрозділів
Міністерства, установ і організацій, які належать до сфери його
управління, консультації та роз'яснення з питань, що відносяться
до компетенції відділу.
5. Начальник відділу:
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади в установленому порядку.
5.2. Начальник відділу має заступників відповідно до штатного
розпису Міністерства.
5.3. Начальник відділу та його заступники призначаються з
осіб, які мають вищу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Начальник відділу: 5.4.1. Здійснює керівництво відділом і організовує його
роботу;

5.4.2. Несе відповідальність перед керівництвом Управління за
виконання покладених на відділ завдань;роботу;

5.4.2. Несе відповідальність перед керівництвом Управління за
виконання покладених на відділ завдань; 5.4.3. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу,
розробляє Положення про відділ, посадові інструкції працівників
відділу; 5.4.4. Подає начальникові Управління пропозиції: - щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної
відповідальності працівників відділу; - про призначення, звільнення та переміщення працівників
відділу; - про вдосконалення роботи відділу. 5.4.5. Бере участь у нарадах, які проводяться в Міністерстві,
у разі розгляду питань, що належать до компетенції відділу; 5.4.6. Вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
відділу; 5.4.7. За письмовим дорученням начальника відділу документи
та поточне листування з питань, віднесених до компетенції відділу,
підписують його заступники.
Начальник відділу
з питань видавничої діяльності І.В.Держук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

12.08.2004 N 517

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ документального забезпечення

Управління справами

1. Загальні положення
1.1. Відділ документального забезпечення (далі - відділ) є
структурним підрозділом Управління справами (далі - Управління)
Міністерства фінансів України (далі - Міністерство).
1.2. Відділ забезпечує ведення загального діловодства і
документування управлінської діяльності на основі використання
інформаційної автоматизованої системи "Діловодство".
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією, законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
Положенням про Міністерство, наказами Міністерства, Положенням про
Управління, а також цим Положенням.
1.4. До складу відділу входить сектор сканування документів
(далі - сектор).
2. Основними завданнями відділу є:
2.1. Додержання правил документування управлінської
діяльності Міністерства, регламентування та організація
діловодства від моменту надходження або створення документів до
передачі їх в архів або знищення.
2.2. Приймання та централізована реєстрація у
реєстраційно-контрольних картках вхідної кореспонденції, розподіл
і передача вхідної кореспонденції для сканування та попереднього
розгляду відділу попереднього розгляду вхідної кореспонденції та
за належністю керівництву Міністерства і відповідним структурним
підрозділам до відома і виконання.
2.3. Підготовка аналітичної інформації про кількість вхідної
і вихідної кореспонденції для керівництва Міністерства.
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Приймає і централізовано реєструє вхідну кореспонденцію
шляхом створення реєстраційної в експедиції та
реєстраційно-контрольної у канцелярії карток АІС "Діловодство".
3.2. Здійснює сканування і передачу вхідної кореспонденції
для розгляду відділом попереднього розгляду кореспонденції та за
належністю керівництву Міністерства і відповідним структурним
підрозділам до відома та виконання, на кожне контрольне доручення
відкриває реєстраційно-контрольну картку.
3.3. Здійснює сканування документів, розпізнавання та
формування архіву електронних їх копій в АІС "Діловодство".
3.4. Здійснює оперативний пошук і надає довідки про
структурний підрозділ, у якому знаходяться на виконанні документи,
відповідно до запитів керівництва Міністерства, місцевих
фінансових органів, а також міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, що є співвиконавцями.
3.5. Забезпечує своєчасну централізовану реєстрацію, обробку
і відправлення вихідної кореспонденції, а також доставку нарочним
до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України.
3.6. Реєструє вхідну і вихідну кореспонденцію "Для службового
користування" в книгах вхідної та вихідної кореспонденції, а також
в реєстраційно-контрольних картках АІС "Діловодство".
3.7. Створює реєстри вхідної кореспонденції, за якими
відповідні працівники (помічники, референти заступників Міністра)
отримують вхідну кореспонденцію.
3.8 Надсилає структурним підрозділам щотижня перелік
нормативних документів, які надійшли до Міністерства.
3.9. Здійснює щомісячний аналіз вхідної і вихідної
кореспонденції та готує керівництву Міністерства аналітичну
інформацію про кількість її надходження.
3.10. Отримує і відправляє письмову кореспонденцію - прості
та рекомендовані листи, поштові картки, бандеролі, телеграми, а
також отримує періодичні видання через відділення зв'язку.
3.11. Невідкладно доставляє структурним підрозділам
Міністерства вхідну кореспонденцію з терміном виконання 1-2 дні.
3.12. Відправляє факсограми за дорученням керівництва
Міністерства та приймає їх від органів виконавчої влади і місцевих
фінансових органів.
3.13. Відправляє кореспонденцію з питань, які не входять до
компетенції Міністерства, за належністю.
3.14. Складає реєстри на прості та рекомендовані відправлення
через відділення зв'язку.
3.15. Тиражує термінову вхідну кореспонденцію, а також
документи для структурних підрозділів Міністерства, що розміщені в
інших адміністративних будинках.
3.16. Здійснює контроль та вживає заходів щодо своєчасного
проходження документів, які надходять до Міністерства на розгляд
та виконання.
3.17. Організовує тривале і постійне зберігання документів,
складає зведену номенклатуру справ Міністерства на основі
номенклатур, поданих департаментами і управліннями, та погоджує її
з Центральним державним архівом вищих органів влади та управління
(далі - ЦДАВО), а також подає описи для постійного зберігання і
затвердження експертною комісією Міністерства (далі - ЕК)
відповідно до плану її роботи.
3.18. Складає графіки здачі справ до архіву Міністерства
структурними підрозділами.
3.19. Приймає справи відповідно до Методичних рекомендацій
щодо формування документів у справи, здійснює їх індексацію
забезпечує зберігання і видачу, передає на державне зберігання до
ЦДАВО, надає методичну допомогу відповідальним за ведення
діловодства у структурних підрозділах щодо вдосконалення цієї
роботи, а також відповідно до діючих інструкцій і положень надає
роз'яснення і вказівки з питань архівної справи.
3.20. Реєструє і здійснює облік наказів з основної
діяльності, розпоряджень, готує, реєструє і веде облік наказів на
відрядження працівників центрального апарату (в межах країни), а
також робить відмітки у посвідченнях про відрядження прибуваючих
до Міністерства.
3.21. Реєструє та вводить до реєстраційно-контрольних карток
зміст контрольних пунктів організаційно-розпорядчих документів
Міністерства (наказів, службових розпоряджень, протоколів нарад і
окремих доручень керівництва).
3.22. Вносить пропозиції щодо удосконалення автоматизованого
ведення діловодства, поліпшення довідково-інформаційного
обслуговування з використанням різноманітних технічних засобів.
3.23. Координує і здійснює контроль за веденням діловодства у
структурних підрозділах центрального апарату Міністерства.
3.24. Взаємодіє у процесі виконання покладених на нього
завдань із структурними підрозділами Міністерства і відповідними
службами Адміністрації Президента України, Верховної Ради України
і Кабінету Міністрів України.
3.25. Здійснює перевірки стану ведення діловодства та
архівної справи у структурних підрозділах Міністерства, проводить
навчання з питань діловодства з відповідальними за це
працівниками.
3.26. Бере участь у розробці Інструкції з діловодства,
вносить при необхідності зміни та доповнення до неї, готує
методичні рекомендації, проекти наказів та розпоряджень з питань
діловодства у центральному апараті Міністерства.
3.27. Вносить пропозиції щодо поліпшення організації і
ведення діловодства.
3.28. Засвідчує підписи керівництва Міністерства гербовою
печаткою і завіряє печаткою і штампом Управління справами копії
документів Міністерства.
4. Відділ має право:
4.1. Вносити пропозиції щодо удосконалення ведення
діловодства у Міністерстві, збереження документів відповідно до
чинного законодавства.
4.2. Одержувати від структурних підрозділів Міністерства
відомості щодо ведення діловодства, архівної справи, пояснення
причин допущених недоліків з вказаних питань та вносити пропозиції
щодо їх усунення.
4.3. Повертати на доопрацювання структурним підрозділам
центрального апарату Міністерства документи, що не відповідають
вимогам ведення діловодства.
4.4. Перевіряти стан ведення діловодства та архівної справи у
структурних підрозділах Міністерства, проводити навчання з питань
ведення діловодства з відповідальними за ведення діловодства
працівниками.
4.5. Надавати практичну допомогу структурним підрозділам
Міністерства з питань ведення діловодства та архівної справи.
4.6. Організовувати наради з питань, що належать до
компетенції відділу.
4.7. Залучати фахівців інших структурних підрозділів
Міністерства, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що
належать до компетенції відділу.
5. Заступник начальника Управління - начальник відділу:
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади в установленому порядку.
5.2. Заступник начальника Управління - начальник відділу має
заступника відповідно до штатного розпису Міністерства.
5.3. Заступник начальника Управління - начальник відділу та
його заступник призначаються з осіб, які мають вищу освіту,
необхідний досвід управлінської роботи та відповідають іншим
вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Заступник начальника Управління - начальник відділу: 5.4.1. Здійснює керівництво відділом і організовує його
роботу; 5.4.2. Несе відповідальність перед керівництвом Управління за
виконання покладених на відділ завдань; 5.4.3. Розподіляє обов'язки між заступником і працівниками
відділу, готує положення про відділ, посадові інструкції
працівників відділу; 5.4.4. Подає начальнику Управління пропозиції про заохочення
та притягнення до відповідальності працівників відділу; 5.4.5. Подає начальнику Управління пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників відділу; 5.4.6. Готує начальнику Управління пропозиції про
вдосконалення роботи відділу; 5.4.7. Бере участь у засіданнях і нарадах, які проводяться в
Управлінні, у разі розгляду питань, що належать до компетенції
відділу; 5.4.8. Готує проекти службових листів, доповідних записок,
довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного
характеру, які підписує начальник Управління; 5.4.9. Вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
відділу, співпрацює із структурними підрозділами Міністерства, а
також з іншими органами.
Заступник начальника Управління
справами - начальник відділу
документального забезпечення А.С.Кулик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

12.08.2004 N 517

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ попереднього розгляду вхідної

кореспонденції Управління справами

1. Загальні положення
1.1. Відділ попереднього розгляду вхідної кореспонденції
(далі - відділ) є структурним підрозділом Управління справами
(далі - Управління) Міністерства фінансів України (далі -
Міністерство).
1.2. Відділ забезпечує попередній розгляд вхідної
кореспонденції на основі використання інформаційної
автоматизованої системи "Діловодство".
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України,
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Положенням про Міністерство, наказами Міністерства,
Положенням про Управління, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями відділу є:
2.1. Попередній розгляд, розподіл вхідної кореспонденції,
отриманої від відділу документального забезпечення та передача її
на розгляд керівництву Міністерства і відділу документального
забезпечення Управління для подальшого доведення до структурних
підрозділів.
2.2. Підготовка проектів резолюцій Першого
віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів України та
першого заступника Міністра фінансів України.
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Приймає від відділу документального забезпечення
зареєстровану кореспонденцію та здійснює попередній її розгляд,
розподіл та передачу на розгляд Першому віце-прем'єр-міністру
України, Міністру фінансів України, першому заступнику та
заступникам Міністра фінансів України відповідно до розподілу
обов'язків; директорам департаментів; управлінь у складі
департаментів; самостійних управлінь та відділів.
3.2. Здійснює оперативний пошук документів в АІС
"Діловодство", що надійшли раніше, для визначення виконавців.
3.3. Готує проекти резолюцій за підписом Першого
віце-прем'єр-міністра, Міністра фінансів України та першого
заступника Міністра фінансів України, вносить їх до
реєстраційно-контрольних карток АІС "Діловодство" і передає
документи разом з проектами резолюцій на розгляд Першому
віце-прем'єр-міністру України, Міністру фінансів України, першому
заступнику Міністра фінансів України.
3.4. Передає відділу документального забезпечення документи
разом з остаточною резолюцією Першого віце-прем'єр-міністра
України, Міністра фінансів України та першого заступника Міністра
фінансів України для подальшого доведення їх до виконавців.
3.5. Передає документи з терміном виконання 1-2 дні та з
грифом "негайно", терміново" відділу документального забезпечення
для оперативної доставки структурним підрозділам Міністерства.
3.6. Готує пропозиції щодо встановлення терміну відповідно до
чинного законодавства виконання документу та передає вхідну
кореспонденцію до відділу документального забезпечення.
3.7. Вносить пропозиції щодо удосконалення автоматизованого
ведення діловодства з питань оперативного розгляду вхідної
кореспонденції.
3.8. Взаємодіє у процесі виконання покладених на нього
завдань із структурними підрозділами Міністерства і відповідними
службами Адміністрації Президента України, Верховної Ради України
і Кабінету Міністрів України.
3.9. Вносить пропозиції щодо удосконалення процесу
попереднього розгляду вхідної кореспонденції у Міністерстві.
3.10. Надає практичну допомогу структурним підрозділам
Міністерства з питань розгляду вхідної кореспонденції.
4. Відділ має право:
4.1. Організовувати наради з питань, що належать до
компетенції відділу.
4.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів
Міністерства, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що
належать до компетенції відділу.
5. Начальник відділу:
5.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на
посаду та звільняється з посади в установленому порядку.
5.2. Начальник відділу має заступника відповідно до штатного
розпису Міністерства.
5.3. Начальник відділу та його заступник призначаються з
осіб, які мають вищу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Начальник відділу: 5.4.1. Здійснює керівництво відділом і організовує його
роботу; 5.4.2. Несе відповідальність перед начальником Управління за
виконання покладених на відділ завдань; 5.4.3. Розподіляє обов'язки між заступником і працівниками,
готує положення про відділ, посадові інструкції працівників
відділу; 5.4.4. Подає начальнику. Управління пропозиції про заохочення
та притягнення до відповідальності працівників відділу; 5.4.5. Подає начальнику Управління пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників відділу; 5.4.6. Готує начальнику Управління пропозиції про
вдосконалення роботи відділу; 5.4.7. Бере участь у засіданнях і нарадах, які проводяться в
Управлінні, у разі розгляду питань, що належать до компетенції
відділу; 5.4.8. Вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
відділу, співпрацює із структурними підрозділами Міністерства, а
також з іншими органами; 5.4.9. Готує проекти службових листів, доповідних записок,
довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного
характеру для начальника Управління, які підписує начальник
Управління.
Начальник відділу попереднього
розгляду вхідної кореспонденції Г.М.Мельниченко

( Положення про відділ мобілізаційної роботи Управління
справами вратило чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 759 ( v0759201-04 ) від 07.12.2004 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

12.08.2004 N 517

ПОЛОЖЕННЯ

про протокольний відділ Управління справами

1. Загальні положення
1.1. Протокольний відділ (далі відділ) є структурним
підрозділом Управління справами (далі - Управління) Міністерства
фінансів України (далі - Міністерство).
1.2. Відділ забезпечує здійснення протокольних заходів,
передбачених Державним протоколом, міжнародним етикетом, основними
принципами організації роботи з іноземцями та іншими
нормативно-правовими актами, що стосуються протокольних питань.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, Положенням про Міністерство фінансів, наказами
Міністерства, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями відділу є:
2.1. Організація переговорів та зустрічей з іноземцями Ч
представниками дипломатичних установ в Україні, міжнародних та
закордонних організацій з керівництвом Міністерства.
2.2. Протокольне забезпечення заходів міжнародного характеру,
які проводяться у Міністерстві, у яких беруть участь Міністр
фінансів України та його заступники.
2.3. Організаційно-протокольне та консульсько-візове
забезпечення візитів Міністра фінансів України та його заступників
за кордон.
2.4. Проведення консультацій, у разі необхідності, для
представників державних, господарських та громадських організацій
з питань протокольної практики та організації протокольної служби.
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань
забезпечує:
3.1. Складання плану зустрічей керівництва Міністерства з
представниками та делегаціями іноземних держав відповідно до
розпоряджень Президента України, доручень Кабінету Міністрів
України, Адміністрації Президента України, листів Міністерства
закордонних справ України, а також письмових заявок (нот або
листів) безпосередньо від представництв та організацій іноземних
країн.
3.2. Здійснення телефонного та телефаксного зв'язку з
представництвами та штаб-квартирами іноземних організацій у рамках
підготовки до організації переговорів та зустрічей.
3.3. Складання та погодження програми перебування іноземних
делегацій у Міністерстві.
3.4. Замовлення залів офіційних делегацій для прийому
делегацій у міжнародному аеропорту "Бориспіль" та аеропорту
"Київ".
3.5. Організацію зустрічей та проводів представників
іноземних делегацій в аеропорту та на вокзалі.
3.6. Організацію протокольних заходів для учасників
переговорів (подання чаю, кави).
3.7. Екскурсійне обслуговування та культурну програму
учасників офіційних делегацій, які прибувають в Україну на
запрошення керівництва Міністерства.
3.8. Здійснення перекладу документів, матеріалів і
міжнародної кореспонденції, що надходять на ім'я Міністра фінансів
України та його заступників.
3.9. Підготовку записів бесід, витягів зі щоденників
зустрічей керівництва Міністерства з представниками офіційних
іноземних делегацій та дипломатичних місій, акредитованих в
Україні.
3.10. Підготовку відповідних документів, необхідних для
оформлення перепусток та проведення переговорів керівництва
Міністерства з представниками іноземних організацій та їх
представництв в Україні.
3.11. Організацію придбання та оформлення необхідної
сувенірно-подарункової та квіткової продукції для вручення
іноземним делегаціям, підготовка у друкованому вигляді листівок
для поздоровлення керівників та відповідальних працівників
Адміністрації Президента України, Верховної Ради України,
центральних та інших органів виконавчої влади України від Міністра
фінансів України та його заступників.
3.12. Внесення пропозицій щодо здійснення фінансування для
забезпечення протокольною атрибутикою, сувенірами, буфетною
продукцією тощо в період організації прийому іноземних делегацій.
3.13. Роботу з оформлення консульсько-візової документації
Міністрові фінансів та його заступникам у період підготовки до
відряджень за кордон.
3.14. Сприяння прес-службі Міністерства у висвітленні
зустрічей керівництва Міністерства з іноземними делегаціями.
3.15. Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства з
питань державної таємниці, охорони інформації з обмеженим доступом
під час здійснення переговорів та зустрічей з іноземними
делегаціями.
4. Відділ має право:
4.1. Представляти Міністерство в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, установах та організаціях з
питань, які відносяться до його компетенції.
4.2. Брати участь у роботі конференцій, конгресів,
симпозіумів і нарад з питань міжнародних відносин.
4.3. Залучати працівників Міністерства та організацій, які
належать до підготовки і проведення заходів із прийому іноземних
делегацій та окремих іноземців у Міністерстві.
4.4. Отримувати в установленому порядку необхідну інформацію
від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
установ і організацій, а також структурних підрозділів
Міністерства з питань, які належать до компетенції відділу.
4.5. Вносити на розгляд керівництву Міністерства пропозиції
щодо кандидатур зі складу співробітників відділу для направлення
їх на навчання на курсах підвищення кваліфікації у навчальних
закладах при Міністерстві для підвищення кваліфікаційного рівня.
5. Начальник відділу:
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством.
5.2. Начальник відділу має заступника відповідно до штатного
розпису.
5.3. Начальник відділу відповідно до покладених на нього
завдань: 5.3.1. Здійснює керівництво і організовує роботу відділу; 5.3.2. Несе відповідальність перед начальником Управління за
виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх
функцій; 5.3.3. Розподіляє обов'язки між заступником начальника
відділу та працівниками, розробляє положення про відділ та
посадові інструкції працівників відділу; 5.3.4. Подає начальнику Управління пропозиції щодо заохочення
та притягнення до відповідальності працівників відділу; 5.3.5. Подає начальнику Управління пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників відділу; 5.3.6. Подає начальнику Управління пропозиції щодо
вдосконалення роботи відділу; 5.3.7. Бере участь у нарадах, які проводяться в Міністерстві,
у разі розгляду питань, що належать до компетенції відділу; 5.3.8. Вживає заходів щодо підвищення кваліфікації
працівників відділу, співпрацює з цих питань із структурними
підрозділами Міністерства, органами державної влади України, а
також з іншими органами.
Заступник начальника
протокольного відділу О.С.Букрєєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: