open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2012  № 516

Про затвердження Положення про зоологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Рибчинецька дубина"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про зоологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Рибчинецька дубина", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
19.10.2012 № 516

ПОЛОЖЕННЯ
про зоологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Рибчинецька дубина"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Зоологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Рибчинецька дубина" (далі - Пам'ятка природи) створено розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 14.10.75 № 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 40 гектарів розташована на території Рибчинецької сільської ради Хмільницького району Вінницької області у кв. 10 дочірнього підприємства "Хмільницький райагроліс" і перебуває у користуванні Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Віноблагроліс" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Пам'ятки природи встановлюються у натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 21110, вул. Тарногородського, 9, м. Вінниця, тел./факс 0432-53-93-89.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою збереження рідкісної колонії кібчиків в окремому масиві лісу біля р. Снивода, серед насаджень ялини, вільхи та інших порід.

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

створення умов для збереження місць гніздування птахів;

охорона та збереження природного комплексу території, його рослинного та тваринного світу;

створення умов для збереження та охорони рідкісних видів рослин, які занесені до Червоної книги України;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Пам'ятки природи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Пам'ятки природи;

рубки головного користування та прохідні рубки догляду;

мисливство;

турбування у гніздовий період, знищення та відлов усіх видів птахів, що мешкають території Пам'ятки природи, пошкодження їх жител, гнізд, інших сховищ і домівок, збір яєць, пуху;

усі види діяльності, що можуть привести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

будь-яке засмічення та забруднення території Пам'ятки природи;

несанкціонована заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань;

добування (збирання) або знищення чи пошкодження тварин, рослин, у тому числі видів, занесених до Червоної книги України;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок - без відповідних наукових обґрунтувань);

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування;

зберігання на території Пам'ятки природи отрутохімікатів;

інтродукція нових видів рослин і тварин;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

перебування на території Пам'ятки природи з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби державної охорони), недозволеними до використання знаряддями лову тварин;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

використання земельних ділянок території Пам'ятки природи не за цільовим призначенням;

надання у господарське використання окремих земельних ділянок;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

наукова, природоохоронна, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятки природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Пам'ятка природи, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: