open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
18.06.2011 N 516

Про проведення експерименту з використання

електронних замків з функцією GPS - GSM навігації

З метою посилення контролю за транзитними перевезеннями
вантажів, визначення доцільності запровадження нового виду митного
забезпечення під час здійснення контролю за товарами та
предметами, які переміщуються митною територією України та
перебувають під митним контролем, а також для забезпечення їх
ідентифікації та запобігання несанкціонованому доступу до них
Н А К А З У Ю:
1. Провести експеримент з використання нового виду митного
забезпечення - електронних замків з функцією GPS - GSM навігації
(далі - ЕЗ) під час здійснення контролю за переміщенням товарів в
контейнерах автомобільним транспортом транзитом через митну
територію України.
2. Затвердити Порядок проведення експерименту з використання
електронних замків з функцією GPS - GSM навігації, що додається.
3. Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників
та кінології Держмитслужби спільно з Департаментом організації
митного контролю та оформлення та Департаментом митних
інформаційних технологій і статистики до початку експерименту
організувати практичне навчання працівників митниць, які будуть
задіяні у проведенні експерименту.
4. Департаменту митних інформаційних технологій і статистики
до початку експерименту доопрацювати програмно-інформаційні
комплекси з урахуванням вимог цього наказу.
5. Керівникам митниць, задіяних у проведенні експерименту:
5.1. Забезпечити участь у практичному навчанні працівників,
задіяних у експерименті;
5.2. Під особисту відповідальність організувати зняття ЕЗ з
контейнерів після їх прибуття до митниці призначення;
5.3. В тижневий строк після завершення експерименту передати
ЕЗ разом з ключами до них і пропозиціями стосовно результатів
експерименту до Департаменту організації митного контролю та
оформлення.
6. Департаменту розвитку митної інфраструктури та
міжнародного співробітництва забезпечити наявність в митницях
необхідної для проведення експерименту кількості ЕЗ та
сейф-пакетів.
7. Департаменту організації митного контролю та оформлення
забезпечити загальну координацію проведення експерименту та в
десятиденний строк після його завершення надати пропозиції Голові
Служби щодо доцільності запровадження нового виду митного
забезпечення в митних органах України.
8. Експеримент провести з 20.06.2011 по 30.06.2011.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту організації митного контролю та оформлення
Сьомку С.М.
Голова Служби І.Г.Калєтник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

18.06.2011 N 516

ПОРЯДОК

проведення експерименту з використання

електронних замків з функцією GPS - GSM навігації

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає умови проведення експерименту з
використання електронних замків з функцією GPS - GSM навігації
(далі - ЕЗ).
1.2. Терміни вживаються в цьому Порядку в значеннях, що
визначені у Положенні про порядок здійснення контролю за доставкою
вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом
Держмитслужби від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ), зареєстрованому
в Мін'юсті України 22.01.99 за N 42/3335 (зі змінами) (далі -
Положення).
1.3. Експеримент поширюється на перевезення товарів в
контейнерах автомобільним транспортом транзитом через митну
територію України.
1.4. ЕЗ встановлюються посадовою особою митниці в'їзду за
результатами проведення митного контролю додатково до наявного
забезпечення або до митного забезпечення, що використовується
митними органами України.
1.5. Комплект дублікатів ключів від усіх ЕЗ, які приймають
участь у експерименті, зберігається в Моніторинговому центрі
Держмитслужби.
1.6. Прийом, зберігання, видача та контроль за використанням
ЕЗ в митницях, задіяних у проведенні експерименту, організовується
керівниками митниць або уповноваженими ними особами.
1.7. Рішення щодо застосування ЕЗ приймається керівником
митниць або вповноваженими ними особами на рівні керівників митних
постів або підрозділів митного оформлення.
2. Дії посадових осіб митниці відправлення
2.1. Посадова особа митниці відправлення: 2.1.1. Після проведення у встановленому порядку митного
контролю та оформлення товару встановлює ЕЗ на контейнер з
товаром; 2.1.2. Після завершення процедур, пов'язаних з встановленням
ЕЗ, заповнює Акт приймання-передачі ЕЗ (далі - Акт) за формою, що
наведена в додатку до цього Порядку, підписує його та засвідчує
ОНП. Акт заповнюється у трьох примірниках. Особа, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере
зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення,
підписує кожний примірник Акта. Один примірник Акта разом з примірником ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) типу ТР 80 та примірниками товаросупровідних
документів залишається у підрозділі митниці відправлення, який
проводив процедури, пов'язані з встановленням ЕЗ. Другий і третій
примірники Акта разом з ВМД, товаросупровідними документами та
ключем від ЕЗ слідує до митниці призначення. 2.1.3. Вносить інформацію про номер встановленого ЕЗ та про
номер сейф-пакета, у який буде запаковано примірник ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ), примірники Акта, товаросупровідні
документи і ключ від ЕЗ до програмно-інформаційного комплексу
"Контроль за доставкою товарів. Транзит товарів" Єдиної
автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ПІК
ЄАІС) разом з інформацією, яка передається до ПІК ЄАІС відповідно
до вимог пункту 5.6 Положення ( z0042-99 ). 2.1.4. Запаковує примірник ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ),
примірники Акта, товаросупровідні документи на товар і ключ від ЕЗ
у одноразовий сейф-пакет для направлення його до митниці
призначення. 2.1.5. Після відправлення транспортного засобу з товаром,
разом з виконанням вимог пункту 5.5 Положення ( z0042-99 ), з
використанням відомчої телефонної мережі (ІР-телефонії) через
оперативного чергового митниці відправлення передає інформацію про
номер ЕЗ та номер ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) типу ТР 80, за
якою слідує товар, до оперативного чергового митниці призначення.
3. Дії посадових осіб митниці призначення
3.1. Оперативний черговий митниці призначення, після
отримання від оперативного чергового митниці відправлення
інформації про направлення контейнера, на який накладено ЕЗ з
номером ЕЗ та номером ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) типу ТР 80,
невідкладно передає її до відділу контролю за переміщенням
товарів.
3.2. Керівник відділу контролю за переміщенням товарів
митниці призначення або вповноважена ним особа ставить на окремий
контроль переміщення контейнера, на який накладено ЕЗ.
3.3. При надходження контейнера з ЕЗ в митницю призначення
посадова особа митниці призначення: 3.3.1. Виконує дії, передбачені пунктом 5.10 Положення
( z0042-99 ); 3.3.2. Розкриває сейф-пакет з примірником ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), товаросупровідними документами на товар і ключем
від ЕЗ. Знімає ЕЗ з вантажного приміщення транспортного засобу,
звіряє його номер з номером, унесеним до ПІК ЄАІС; 3.3.3. Виконує дії, передбачені пунктом 5.11 Положення
( z0042-99 ). При цьому до ПІК ЄАІС в обов'язковому порядку
вноситься інформація про зняття ЕЗ; 3.3.4. Робить у другому і третьому примірниках Акта, які
надійшли разом з вантажем, запис про надходження ЕЗ, сейф-пакета з
ключем від ЕЗ та товаросупровідними документами на товар і завіряє
її ОНП. Другий примірник Акта разом з примірником ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) та примірниками товаросупровідних документів
залишається в підрозділі митниці призначення, якій проводив
процедури, пов'язані зі зняттям ЕЗ. Третій примірник Акта разом з
товаросупровідними документами на товар повертається особі, яка
брала зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю
призначення; 3.3.5. Передає ЕЗ на зберігання.
Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення С.М.Сьомка

Додаток

до Порядку проведення

експерименту з використання

електронних замків

з функцією GPS - GSM

навігації

АКТ N

приймання-передачі ЕЗ

від __.____________.2011

Цей акт складений на підставі наказу Держмитслужби України від ___.___.2011 N ____ "Про проведення експерименту з використання
електронних замків з функцією GPS - GSM навігації".
Ми, що нижче підписалися:
Представник митного органу ___________________________________ ________________________________________________________________
(назва митного органу, посада, назва структурного підрозділу,

прізвище, ім'я та по батькові інспектора,

що виконав процедури з встановлення ЕЗ)
________________________________________________________________ _______________________________________________________________,
з одного боку і
Представник перевізника _____________________________________ ________________________________________________________________
(Зазначаються дані про перевізника товару: літерний код альфа-2
країни місцезнаходження відповідно до Класифікації держав світу,
найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

або ідентифікаційний номер за ДРФО /за наявності/,

номер телефону) ________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, номер і серія паспорта особи,

що приймає задекларовані товари до перевезення

та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів

у митницю призначення) _______________________________________________________________,
з другого боку, склали цей акт про наступне.
Посадовою особою _________________________________ митниці на
контейнер N _________ накладено електронний замок N ___________.
Примірник ВМД, примірники Акта, товаросупровідні документи на
товар і ключ від ЕЗ запаковано в одноразовий сейф-пакет
N _____________.
Представник перевізника надає зобов'язання доставити електронний
замок N _________ та сейф-пакет N ___________ з ключем від
електронного замка і товаросупровідними документами на товар в
митницю призначення в незмінному стані.
Представник митниці: Представник перевізника:
Підпис, ОНП. Підпис, дата.

Зворотний бік
Акта приймання-передачі ЕЗ
Інформація про зняття електронного замка посадовою особою митниці
призначення.
Посадовою особою _______________________________________ митниці
з контейнера N __________ знято електронний замок N ____________.

Представник митниці: Представник перевізника:
Підпис, ОНП. Підпис, дата.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: