open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2014  № 516

Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та провізорів у 2014 році

Відповідно до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2014 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 212, пункту 2.2.6 Положення про роботу Конкурсної комісії з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 21 червня 2013 року № 536 "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) План прийому студентів до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2014 році, що додається.

2) План випуску студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2014 році, що додається.

3) Квоту цільового прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України у 2014 році, що додається.

4) План прийому клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів та докторантів до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ МОЗ України у 2014 році, що додається.

5) План випуску клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів та докторантів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ МОЗ України у 2014 році, що додається.

6) План прийому слухачів, лікарів-інтернів, провізорів-інтернів до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2014 році, що додається.

7) План випуску слухачів, лікарів-інтернів, провізорів-інтернів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2014 році, що додається.

2. Ректорам та директорам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ МОЗ України, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних державних адміністрацій відповідно до компетенції:

1) забезпечити виконання державного замовлення в обсягах, затверджених цим наказом;

2) у п'ятиденний строк укласти з Міністерством охорони здоров'я України державний контракт на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації відповідно до пункту 3.2.6.1 Положення про роботу Конкурсної комісії з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 21 червня 2013 року № 536 "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Лазоришинця.

Міністр

О. МусійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.07.2014 № 516

ПЛАН
прийому студентів до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2014 році

№№ пп

Найменування вищих медичних навчальних закладів

Загальний план прийому

у т.ч. спеціальності з напряму 1101 "Медицина"

у т.ч. спеціальності з напряму 1102 "Фармація"

Лікарі всього

в т.ч. лікарські спеціальності

Сестринська справа

Лабораторна діагностика

Стоматологія ортопедична

Фармація

Технологія парфюмерно-
косметичних засобів

Клінічна фармація

Анал. контр. якості хімічних лікарських сполук

Технологія фармацевтичних препаратів

Виробництво фармацевтичних препаратів

Лікувальна справа

Педіатрія

Медико-проф. справа

Медична психологія

Стоматологія

7.12010001

7.12010002

7.12010003

7.12010004

7.12010005

8.110102

6.120101

5.12010102

6.120102

5.12010106

7.12020101

6.120201

5.12020101

7.12020104

7.12020102

5.110203

7.12020103

5.110205

1.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

793

793

610

120

50

5

8


2.

ДВНЗ "Національний фармацевтичний університет"

20

020
3

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

478

478

420

535


4

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

220

220

180

355


5.

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

479

479

360

85

30


4


6.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

450

445

326

85

30


4


7.

Запорізький державний медичний університет

384

379

315

60458.

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

248

248

209

354


9.

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"

0

010.

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

300

300

236

604


11.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

410

405

300

70

30


5512.

Одеський національний медичний університет

426

426

321

75

25


5


13.

ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія"

280

280

221

4019


14.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

209

204

200
4


5
15.

Харківський національний медичний університет

518

508

399

70

35


4


5

516.

Харківська медична академія післядипломної освіти

15
10

5ВСЬОГО:

5230

5165

4097

788

200

5

75

0

20

25

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

В.о. директора
Департаменту персоналу, освіти та наукиО. ВолосовецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.07.2014 № 516

ПЛАН
випуску студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2014 році

№№ пп

Найменування вищих медичних навчальних закладів

Загальний план випуску

у т.ч. спеціальності з напряму 1101 "Медицина"

у т.ч. спеціальності з напряму 1102 "Фармація"

Лікарі всього

у т.ч. лікарські спеціальності

Сестринська справа

Акушерська справа

Лабораторна діагностика

Лікувальна справа

Фармація

Технологія парфюмерно-косметичних засобів

Клінічна фармація

Анал. контр. якості хімічних лікарських сполук

Технологія фармацевтичних препаратів

Виробництво фармацевтичних препаратів

Лікувальна справа

Педіатрія

Медико-проф. справа

Медична психологія

Стоматологія

7.12010001

7.12010002

7.12010003

7.12010004

7.12010005

8.110102

6.120101

5.12010102

5.12010105

6.120102

5.12010101

7.12020101

6.120201

5.12020101

7.12020104

7.12020102

5.110203

7.12020103

5.110205

1.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

611

600

357

120

78

16

29

 


11
2.

ДВНЗ "Національний фармацевтичний університет"

94

0


4


823

3


2


3

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

232

219

195

3


10

1110
3
4

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

161

159

138

13


3

52
5.

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

300

297

181

64

45


71
2
6.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

363

331

179

102

42


81314

5
7.

Запорізький державний медичний університет

218

181

126

51426
101

8.

ДВНЗ "Івано-
Франківський національний медичний університет"

183

178

147

16155
9.

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"

207

200

142

508


5

2
10.

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

178

175

124

4563
11.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

384

323

219

59

33


1247
11
3
12.

Одеський національний медичний університет

218

215

145

52

10


83
13.

ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія"

168

168

116

163614.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

152

138

130
8


9

21

2
15

Харківський національний медичний університет

320

264

157

68

30


9


7

32


2

15

16

Харківська медична академія післядипломної освіти

11
5

6
ВСЬОГО:

3800

3448

2356

659

238

29

166

0

26

124

0

6

29

143

0

0

5

17

0

2

0

В.о. директора
Департаменту персоналу, освіти та наукиО. ВолосовецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.07.2014 № 516

КВОТА
цільового прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України у 2014 році

№№

Вищий медичний заклад освіти

Спеціальність

Загальний план прийому

Цільовий прийом (всього)

у тому числі з областей

АР Крим

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано-
Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Тернопільська

Сумська

Харківська

Хмельницька

Херсонська

Черкаська

Чернігівська

Чернівецька

м. Севастополь

м. Київ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Лікувальна справа

610

152


20
39

115


3


1

6


2

9

26

30
Педіатрія

120

30


8
1


1

2


21

5

10
Мед-проф. справа

50

12


2
4

3
2
1

Мед. психологія

5

0
Фармація


0
Стоматологія

8

2


2


Всього

793

196

0

0

0

0

0

22

0

0

0

53

14

0

0

6

0

4

2

1

10

0

2

10

32

40

0

0

0

2

ДВНЗ "Національний фармацевтичний університет"

Фармація

20

5
5
Всього

20

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

3

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

Лікувальна справа

180

266
1


6
5

62Мед. психологія


0
Педіатрія

35

11

Стоматологія

5

1


1


Всього

220

28

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

6

0

0

0

5

7

0

0

2

0

0

4

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Лікувальна справа

420

97

 

22
15
5

4318

7

18

5
Педіатрія

53

10


3
21


2

2
Мед. психологія


0
Фармація


0
Стоматологія

5

1


1


Всього

478

108

0

25

0

0

0

18

0

0

0

5

4

0

0

3

0

0

1

0

0

0

18

7

20

7

0

0

0

5

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Лікувальна справа

360

90
441916
6

5

Педіатрія

85

13
361
1

2

Мед-проф. справа

30

65
1

Стоматологія

4

0
Всього

479

109

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

30

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

7

8

0

0

0

0

6

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Лікувальна справа

326

46

46Педіатрія

85

10

10Мед-проф. справа

30

2

2Стоматологія

4

0
Всього

445

58

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Запорізький державний медичний університет

Лікувальна справа

315

78
43103
17

5

Стоматологія

4

1


1


Педіатрія

60

15
913
1

1

Всього

379

94

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

11

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

19

6

0

0

0

0

8

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

Лікувальна справа

209

27


142


4


3
4Педіатрія

35

7113


2

Фармація


0
Стоматологія

4

1

1Всього

248

35

0

0

1

0

0

15

0

0

5

0

6

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

9

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського"

Лікувальна справа


0
Педіатрія


0
Стоматологія


0
Всього


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Лікувальна справа

236

50
50
Педіатрія

60

7
7
Фармація


0
Стоматологія

4

1
1
Всього

300

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Лікувальна справа

300

51522
2

272
2


7

2
Педіатрія

70

611
11
2Мед-проф. справа

30

7

61
Стоматологія

5

1


1


Фармація

 

0


 


Всього

405

65

0

0

6

0

0

24

0

0

0

2

2

0

6

8

0

0

3

0

0

0

4

0

7

3

0

0

0

12

Одеський національний медичний університет

Лікувальна справа

321

79
1820

389

3

Педіатрія

75

10


1

81


Стоматологія

5

11

Мед-проф. справа

25

0
Всього

426

90

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

8

0

0

21

47

0

0

0

0

0

0

10

3

0

0

0

0

13

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України"

Лікувальна справа

200

37


7

225

95

1


6
Фармація


0
Стоматологія

4

1


1


Всього

204

38

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

2

0

0

3

0

0

5

9

0

0

5

1

0

6

0

0

0

14

ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія"

Лікувальна справа

221

5531


334
7

7
Педіатрія

40

10
42
1

3
Стоматологія

19

4
11
1

1 

Всього

280

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

38

0

0

7

0

0

0

9

11

0

0

0

15.

Харківський національний медичний університет

Лікувальна справа

399

9152


514

36


11

3

15
Педіатрія

70

112

5


2


2
Мед-проф. справа

35

3
3
Стоматологія

4

1
1
Всього

508

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

2

0

5

0

0

16

45

0

13

3

17

0

0

0

ВСЬОГО

Лікувальна справа

4097

879

0

22

11

44

46

78

0

44

2

46

69

50

0

59

38

41

16

10

24

36

36

66

74

65

2

0

0

Педіатрія

788

130

0

3

3

3

10

4

0

9

3

8

9

7

0

7

8

5

4

0

6

5

2

6

11

17

0

0

0

Мед-проф. справа

200

30

0

0

0

0

2

2

0

0

0

4

8

0

6

0

0

0

0

0

2

3

0

0

2

1

0

0

0

Стомато-
логія

75

15

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

2

1

1

0

0

0

Мед. психологія

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Фармація

20

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

Всього

5185

1059

0

25

14

47

58

86

0

53

5

60

86

58

6

67

47

47

21

10

33

50

38

74

88

84

2

0

0

В.о. директора
Департаменту персоналу, освіти та наукиО. ВолосовецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.07.2014 № 516

ПЛАН
прийому клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів та докторантів до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ МОЗ України у 2014 році

№ п/п

Назва закладу

Прийом, кількість осіб

Клінічна ординатура

Магістратура

Аспірантура

Докторантура

Напрям "Медицина"

Напрям "Фармація"

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

40

25

3

30

10

1

2.

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

16

14

0

13

6

1

3.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

20

21

0

19

6

1

4.

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

14

12

0

15

5

0

5.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

25

17

0

24

5

2

6.

Запорізький державний медичний університет

17

15

2

12

6

0

7.

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

6

7

0

10

3

2

8.

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"

0

0

0

0

0

0

9.

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

9

11

2

16

8

0

10.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

17

15

4

11

10

0

11.

Одеський національний медичний університет

19

15

0

16

6

0

12.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

10

11

3

10

6

0

13.

ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія"

19

15

0

14

3

0

14

Харківський національний медичний університет

27

16

0

27

9

2

15.

ДВНЗ "Національний фармацевтичний університет"

0

0

13

12

3

1

Всього у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України

239

194

27

229

86

10

16.

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"

20

7

0

3

7

0

17.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

81

11

0

20

15

1

18.

Харківська медична академія післядипломної освіти

30

11

0

7

7

0

Всього у закладах післядипломної освіти МОЗ України

131

29

0

30

29

1

19.

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології

0

0

0

2

2

1

20.

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

0

0

0

0

0

0

21.

ДУ "Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України"

0

0

0

1

1

1

22.

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

0

0

0

2

0

0

23.

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин

0

0

0

0

0

0

24.

Національний інститут раку

1

0

0

1

2

1

25.

ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії"

4

0

0

0

0

0

Всього у науково-дослідних установах МОЗ України

5

0

0

6

5

3

Всього у закладах МОЗ України

375

223

27

265

120

14

В.о. директора
Департаменту персоналу, освіти та наукиО. ВолосовецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.07.2014 № 516

ПЛАН
випуску клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів та докторантів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ МОЗ України у 2014 році

№ п/п

Назва закладу

Випуск, кількість осіб

Клінічна ординатура

Магістратура

Аспірантура

Докторантура

Напрям "Медицина"

Напрям "Фармація"

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

40

21

3

20

7

0

2.

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

17

6

0

13

4

1

3.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

18

23

0

15

11

2

4.

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

15

13

0

10

4

0

5.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

22

14

0

20

4

1

6.

Запорізький державний медичний університет

16

5

2

11

3

0

7.

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

6

9

0

6

1

0

8.

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського"

39

24

0

7

1

0

9.

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

3

13

3

10

3

0

10.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

12

6

3

10

7

2

11.

Одеський національний медичний університет

16

10

1

21

4

0

12.

ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія"

17

16

0

9

4

0

13.

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

11

13

1

5

6

0

14

Харківський національний медичний університет

17

16

0

17

11

0

15.

ДВНЗ "Національний фармацевтичний університет"

0

0

13

12

3

2

Всього у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України

249

189

26

186

73

8

16.

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"

19

4

0

4

4

2

17.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

77

6

1

22

25

0

18.

Харківська медична академія післядипломної освіти

28

7

0

6

3

0

Всього у закладах післядипломної освіти МОЗ України

124

17

1

32

32

2

19.

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології

0

0

0

2

1

1

20.

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

0

0

0

0

1

0

21.

ДУ "Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України"

0

0

0

0

1

1

22.

ДУ "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України"

0

0

0

0

0

0

23.

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1

0

0

1

1

0

24.

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин

0

0

0

0

1

0

25.

Національний інститут раку

0

0

0

2

1

0

Всього у науково-дослідних установах МОЗ України

1

0

0

5

6

2

Всього у закладах МОЗ України

374

206

27

223

111

12

В.о. директора
Департаменту персоналу, освіти та наукиО. ВолосовецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.07.2014 № 516

ПЛАН
прийому слухачів, лікарів-інтернів, провізорів-інтернів до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2014 році

Назва закладу

Прийом

Кількість слухачів, осіб

Кількість інтернів, осіб

1

2

3

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

18340

410

Харківська медична академія післядипломної освіти

15557

200

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти"

5916

66

Всього у закладах післядипломної освіти МОЗ України

39813

676

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

9719

471

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

7669

329

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

3492

345

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"

0

0

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

2314

134

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія"

1360

109

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

296

131

Національний фармацевтичний університет

619

83

Одеський національний медичний університет

2846

326

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

2600

304

ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет"

791

104

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

241

302

Запорізький державний медичний університет

500

129

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

780

151

Харківський національний медичний університет

812

109

Всього у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України

34039

3027

Всього у закладах МОЗ України

73852

3703

В.о. директора
Департаменту персоналу, освіти та наукиО. ВолосовецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.07.2014 № 516

ПЛАН
випуску слухачів, лікарів-інтернів, провізорів-інтернів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2014 році

Назва закалду

Випуск

Кількість слухачів, осіб

Кількість інтернів, осіб

1

2

3

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

18340

520

Харківська медична академія післядипломної освіти

15557

183

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти"

5916

70

Всього у закладах післядипломної освіти МОЗ України

39813

773

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

9475

476

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

7633

330

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

3130

276

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"

4361

235

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

2178

144

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія"

1224

114

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

160

122

Національний фармацевтичний університет

591

88

Одеський національний медичний університет

679

268

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

2500

225

ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет"

632

105

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

105

252

Запорізький державний медичний університет

185

105

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

510

153

Харківський національний медичний університет

676

126

Всього у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України

34039

3019

Всього у закладах МОЗ України

73852

3792

В.о. директора
Департаменту персоналу, освіти та наукиО. Волосовець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: