open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
05.11.2003 N 516

Про забезпечення виконання постанови

Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2003 р.

N 1532 "Про підсумки соціально-економічного

розвитку України за січень-серпень 2003 р.

та хід виконання Програми діяльності

Кабінету Міністрів України"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
30 вересня 2003 р. N 1532 ( 1532-2003-п ) "Про підсумки
соціально-економічного розвитку України за січень-серпень 2003 р.
та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи Міністерства охорони здоров'я України
щодо реалізації зазначеної постанови ( 1532-2003-п ) (далі -
заходи; додаються).
2. Першим заступникам, заступникам Міністра, Голові Державної
служби лікарських засобів і виробів медичного призначення,
керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я
України забезпечити виконання плану заходів та подання інформації
про стан реалізації до відділу інформаційно-аналітичного
забезпечення, взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю до 15 січня 2004 року.
3. Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення,
взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю
забезпечити узагальнення інформації.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр А.В.Підаєв

ЗАХОДИ

Міністерства охорони здоров'я України

виконання постанови Кабінету Міністрів України

від 30 вересня 2003 р. N 1532 "Про підсумки

соціально-економічного розвитку України за

січень-серпень 2003 р. та хід виконання Програми

діяльності Кабінету Міністрів України"

( 1532-2003-п )

----------------------------------------------------------------------------------------------------- Завдання, | Виконавці | Заходи МОЗ | Термін | Відповідальні | визначені постановою | | | виконання | виконавці МОЗ | ------------------------+--------------+--------------------------+-------------+------------------| 1. Вжити заходів для |МОЗ, |1.1. Забезпечити |2003-2007 рр.|Лапушенко О.В. | ефективної протидії |Мінекономіки, |впровадження проекту | |Бережнов С.П. | поширенню захворювань на|Мінфін, інші |"Контроль за туберкульозом| | | туберкульоз та ВІЛ/СНІД |центральні |та ВІЛ/СНІДом в Україні" в| | | і, зокрема, оновлення з |органи |рамках Угоди між Урядом | | | цією метою |виконавчої |України і Міжнародним | | | медико-діагностичного |влади |банком реконструкції та | | | обладнання | |розвитку ( 996_040 ) | | | | | | | | | |1.2. Продовжити співпрацю |II півріччя | -"- | | |з Європейським Союзом щодо|2003 р. | | | |реалізації проекту | | | | |"Профілактика та боротьба | | | | |з туберкульозом (м. Київ)"| | | | |в рамках Індикативної | | | | |програми TASIC для України| | | | |на 2000-2003 роки | | | | |( v0026282-03 ) | | | | | | | | | |1.3. Продовжити |2003 р. |Орда О.М. | | |впровадження галузевої | |Моісеєнко Р.О. | | |програми профілактики | | | | |вертикальної трансмісії | | | | |ВІЛ від матері до дитини | | | ------------------------+--------------+--------------------------+-------------+------------------| 2. Розробити до 1 січня |МОН, інші |2.1. Подати до МОН на |2003 рік |Передерій В.Г. | 2004 року довгострокові |центральні |затвердження пропозиції | |Волосовець О.П. | програми переоснащення |органи |щодо нормативів | | | матеріально-технічного |виконавчої |матеріально-технічного | | | забезпечення навчального|влади, до |забезпечення | | | процесу |сфери яких |дороговартісним | | | |належать |навчальним, науковим та | | | |навчальні |лікувально-діагностичним | | | |заклади |обладнанням вищих медичних| | | | |(фармацевтичного) | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | |2.2. Розробити |до 1 січня |Передерій В.Г. | | |довгострокові програми |2004 року |Волосовець О.П., | | |переоснащення | |Міністр охорони | | |матеріально-технічного | |здоров'я АР Крим, | | |забезпечення навчального | |начальники | | |процесу вищих медичних | |управлінь охорони | | |(фармацевтичного) | |здоров'я обласних,| | |навчальних закладів I-IV | |Севастопольської | | |рівнів акредитації та | |міської, Головного| | |закладів післядипломної | |управління охорони| | |освіти на період до 2015 | |здоров'я та | | |року | |медичного | | | | |забезпечення | | | | |Київської міської | | | | |державних | | | | |адміністрацій, | | | | |ректори вищих | | | | |медичних | | | | |(фарматецтичного) | | | | |навчальних | | | | |закладів I-IV | | | | |рівнів акредитації| | | | |та закладів | | | | |післядипломної | | | | |освіти | ------------------------+--------------+--------------------------+-------------+------------------| 3. Розробити та |Органи |Розробити та здійснити |II півріччя |Карамушка Л.І. | здійснити комплекс |виконавчої |галузеві заходи щодо |2003 р. |Алешко Д.В. | заходів щодо |влади, |удосконалення проведення | | | удосконалення проведення|уповноважені |досудової санації | | | досудової санації |управляти |підприємств з метою | | | підприємств з метою |державним |запобігання банкрутству, | | | запобігання банкрутству,|майном |забезпечення розроблення | | | забезпечення розроблення| |ефективних планів санації | | | ефективних планів | |підприємств-боржників та | | | санації | |здійснення моніторингу їх | | | підприємств-боржників та| |виконання | | | здійснення моніторингу | | | | | їх виконання | | | | | ------------------------+--------------+--------------------------+-------------+------------------| 4. Вжити заходів для |МОН, |Вжити заходів для | |Передерій В.Г. | повномасштабного |Мінекономіки, |повномасштабного | |Волосовець О.П. | приведення планів |Мінфін, інші |приведення планів наукових| | | наукових досліджень у |центральні |досліджень у відповідність| | | відповідність з |органи |з реальними потребами | | | реальними потребами |виконавчої |економіки та розвитку | | | економіки |влади |суспільства, розроблення | | | та розвитку суспільства,| |і впровадження механізмів | | | розроблення і | |вагомої економічної | | | впровадження механізмів | |віддачі від вкладених у | | | вагомої економічної | |розвиток медичної науки | | | віддачі від вкладених у | |ресурсів | | | розвиток науки ресурсів,| | | | | у тому числі у рамках | | | | | базового фінансування | | | | | Національної та | | | | | галузевих академій наук | | | | | ------------------------+--------------+--------------------------+-------------+------------------| 5. Під час формування |Рада Міністрів|5.1. Під час формування |II півріччя |Лапушенко О.В. | місцевих бюджетів на |АР Крим, |місцевих бюджетів на 2004 |2003 р. |Бережнов С.П. | 2004 рік передбачити |обласні, |рік передбачити фінансове | |Орда О.М. | кошти для забезпечення |Київська та |забезпечення національних,| |Жданова М.П. | виконання національних, |Севастопольсь-|державних, регіональних | |Моісеєнко Р.О. | державних, регіональних |ка міські |соціальних програм, які | |Міністр охорони | соціальних програм |державні |стосуються охорони | |здоров'я АР Крим, | стосовно дітей, молоді, |адміністрації |здоров'я дітей, молоді, | |начальники | жінок та сімей | |жінок та сімей | |управлінь охорони | | | | |здоров'я обласних,| | |5.2. Здійснювати постійний| |Севастопольської | | |моніторинг виконання таких| |міської, Головного| | |програм | |управління охорони| | | | |здоров'я та | | | | |медичного | | | | |забезпечення | | | | |Київської міської | | | | |державних | | | | |адміністрацій | ------------------------+--------------+--------------------------+-------------+------------------| 6. Прискорити |Мінпромполіти-|Забезпечити супровід |II півріччя |Поляченко Ю.В. | розроблення та подання |ки, Мінпалива,|законопроектів "Основи |2003 р. |Пасічник М.Ф. | до Мінекономіки проектів|Мінтранс, МОН,|законодавства України про | |Жданова М.П. | актів законодавства, |МОЗ, інші |охорону здоров'я" та "Про | |Пономаренко В.М. | прийняття яких є |центральні |лікарські засоби" | | | передумовою вступу до |органи | | | | СОТ |виконавчої | | | | |влади | | | | ------------------------+--------------+--------------------------+-------------+------------------| 7. Забезпечити |Рада міністрів|Забезпечити підготовку |II півріччя |Корнієнко М.М. | підготовку підприємств |АР Крим, |закладів охорони здоров'я |2003 р. | | житлово-комунального |обласні та |до роботи в | | | господарства до роботи в|міські держ- |осінньо-зимовий період | | | осінньо-зимовий період |адміністрації,|2003/04 року та розробку | | | 2003/04 року, а також |органи |планів запобігання | | | розроблення планів |місцевого |виникненню надзвичайних | | | запобігання виникненню |самоврядування|ситуацій | | | надзвичайних ситуацій |разом з | | | | |Держкомунгос- | | | | |пом, інші | | | | |заінтересовані| | | | |центральні | | | | |органи | | | | |виконавчої | | | | |влади | | | | ------------------------+--------------+--------------------------+-------------+------------------| 8. Проаналізувати стан |Центральні і |Проаналізувати стан |II півріччя |Корнієнко М.М. | охорони праці та |місцеві органи|охорони праці та |2003 р. | | промислової безпеки і |виконавчої |промислової безпеки в | | | вжити заходів для |влади |галузі і вжити заходів для| | | безумовного виконання | |безумовного виконання | | | суб'єктами | |суб'єктами господарювання | | | господарювання вимог | |вимог законодавства у цій | | | законодавства у цій | |сфері | | | сфері | | | | | ------------------------+--------------+--------------------------+-------------+------------------| 9. Вносити пропозиції |Перший |Вносити пропозиції щодо |постійно |Поляченко Ю.В. | щодо персональної |віце-прем'єр- |персональної | |Лапушенко О.В. | відповідальності |міністр |відповідальності | |Педченко Т.В. | керівників та посадових |України, |керівників та посадових | |Білий В.Я. | осіб у разі неналежного |Міністр |осіб у галузі охорони | |Загородній В.В. | та несвоєчасного |фінансів, |здоров'я у разі | |Орда О.М. | виконання завдань, |Віце-прем'єр- |неналежного та | |Пасічник М.Ф. | установлених законами, |міністри |несвоєчасного виконання | |Передерій В.Г. | актами і дорученнями |України, |завдань, установлених | | | Президента України, |Міністр у |законами, актами і | | | Програмою та рішеннями |зв'язках з |дорученнями Президента | | | Кабінету Міністрів |Верховною |України, Програмою та | | | України |Радою України,|рішеннями Кабінету | | | |керівники |Міністрів України | | | |центральних | | | | |органів | | | | |виконавчої | | | | |влади, Голова | | | | |Ради міністрів| | | | |АР Крим, | | | | |голови | | | | |обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольсь-| | | | |кої міських | | | | |державних | | | | |адміністрацій | | | | ------------------------+--------------+--------------------------+-------------+------------------| 10. З метою підвищення |Перший |Для підвищення |Постійно | | рівня обґрунтованості |віце-прем'єр- |ефективності управлінням | | | прийняття управлінських |міністр |галуззю охорони здоров'я | | | рішень та забезпечення |України, |забезпечити: | | | їх ефективного |Міністр | | | | виконання, підвищення |фінансів, | | | | відповідальності |Віце-прем'єр- | | | | керівників центральних |міністри | | | | органів виконавчої влади|України, | | | | за доручену ланку роботи|Міністр у | | | | забезпечити: |зв'язках з | | | | - створення в межах |Верховною |- підготовку проекту |II півріччя |Педченко Т.В. | бюджетних призначень |Радою України,|наказу про створення на |2003 р. |Лихотоп Р.Й. | належних |керівники |базі відділу | | | матеріально-технічних |центральних |інформаційно-аналітичного | | | умов для становлення та |органів |забезпечення, взаємодії з | | | розвитку підрозділів |виконавчої |Верховною Радою України та| | | стратегічного планування|влади, Голова |зв'язків з громадськістю | | | як провідних у структурі|Ради міністрів|відповідного управління; | | | відповідних органів |АР Крим, | | | | виконавчої влади; |голови | | | | - завершення роботи з |обласних, |- проведення роботи з |Постійно |Поляченко Ю.В. | уточнення переліку |Київської та |уточнення переліку | |Лапушенко О.В. | основних документів, |Севастопольсь-|основних документів, | |Педченко Т.В. | необхідних для |кої міських |необхідних для реалізації | |Білий В.Я. | реалізації державної |державних |державної політики в | |Загородній В.В. | соціально-економічної |адміністрацій |галузі охорони здоров'я, | |Орда О.М. | політики, розроблення | |розроблення методології та| |Пасічник М.Ф. | методології та належного| |належного | |Передерій В.Г. | високопрофесійного | |високопрофесійного | |Пономаренко В.М. | кадрового забезпечення | |кадрового забезпечення під| | | під час їх формування; | |час їх формування; | | | - високий рівень | |- високий рівень |Постійно | -"- | аналітично-прогнозної | |аналітично-прогнозної | | | роботи, складення | |роботи, складення звітних | | | звітних та прогнозних | |та прогнозних балансів, | | | балансів, завчасне | |завчасне прийняття | | | прийняття управлінських | |управлінських рішень, | | | рішень, системність у | |системність у | | | законопроектній роботі | |законопроектній роботі та | | | та максимальну суспільну| |максимальну суспільну | | | ефективність | |ефективність використання | | | використання фінансових,| |ресурсів галузі; | | | трудових, | | | | | інтелектуальних та інших| | | | | ресурсів держави; | | | | | - належну координацію та| |- належну координацію та |Постійно | -"- | взаємний інформаційний | |взаємний інформаційний | | | обмін для вироблення | |обмін для вироблення | | | узгодженої державної | |узгодженої державної | | | соціально орієнтованої | |соціально орієнтованої | | | політики, підвищення | |політики, підвищення | | | конкурентоспроможності | |конкурентоспроможності | | | економіки, розширення | |економіки, розширення | | | внутрішнього ринку, | |внутрішнього ринку, | | | активного просування | |активного просування | | | українських товарів на | |українських товарів на | | | зовнішні ринки та | |зовнішні ринки та | | | забезпечення захисту | |забезпечення захисту | | | національних інтересів | |національних інтересів | | | України; | |України; | | | - участь громадськості | |- участь громадськості |Постійно | -"- | у процесі підготовки | |у процесі підготовки | | | управлінських рішень, | |управлінських рішень, | | | розроблення нових та | |розроблення нових | | | внесення змін до | |та внесення змін до | | | законодавчих актів на | |законодавчих актів на | | | основі їх ґрунтовного | |основі їх ґрунтовного | | | аналізу і з урахуванням | |аналізу і з урахуванням | | | думки заінтересованих | |думки заінтересованих | | | верств населення, | |верств населення, | | | громадських організацій,| |громадських організацій, | | | об'єднань промисловців | |об'єднань промисловців та | | | та підприємців; | |підприємців; | | | - підготовку пропозиції | |- підготовку пропозиції | | | щодо децентралізації | |щодо децентралізації | | | прийняття управлінських | |прийняття управлінських | | | рішень шляхом передачі | |рішень шляхом передачі | | | окремих функцій Кабінету| |окремих функцій Кабінету | | | Міністрів України на | |Міністрів України на | | | рівень центральних | |рівень центральних органів| | | органів виконавчої | |виконавчої влади; | | | влади. В разі потреби | | | | | підготувати пропозиції | | | | | стосовно внесення змін | | | | | до відповідних | | | | | нормативно-правових | | | | | актів; | | | | | - підвищення рівня | |- підвищення рівня |Постійно | -"- | взаємодії з Верховною | |взаємодії з Верховною | | | Радою України з метою | |Радою України з метою | | | своєчасного розгляду і | |своєчасного розгляду і | | | прийняття | |прийняття законопроектів, | | | законопроектів, | |спрямованих | | | спрямованих на виконання| |на виконання завдань | | | завдань Програми, | |Програми, насамперед щодо | | | насамперед щодо | |подолання бідності, | | | подолання бідності, | |посилення захисту прав і | | | посилення захисту прав і| |свобод громадян, зміцнення| | | свобод громадян, | |обороноздатності держави, | | | зміцнення | |вдосконалення | | | обороноздатності | |податково-бюджетної | | | держави, вдосконалення | |політики, поліпшення | | | податково-бюджетної | |фінансової дисципліни, | | | політики, поліпшення | |розвитку ринку праці, | | | фінансової дисципліни, | |впорядкування системи | | | розвитку ринку праці, | |оплати праці, | | | впорядкування системи | |соціально-гуманітарних | | | оплати праці, | |відносин, відносин | | | соціально-гуманітарних | |власності, підприємництва,| | | відносин, відносин | |управління державною | | | власності, | |власністю, корпоративного | | | підприємництва, | |управління, фондового та | | | управління державною | |страхового ринку, інших | | | власністю, | |фінансових небанківських | | | корпоративного | |установ, а також із | | | управління, фондового та| |розв'язання завдань щодо | | | страхового ринку, інших | |вступу України до СОТ, | | | фінансових небанківських| |поглиблення інтеграційних | | | установ, а також із | |процесів у світову | | | розв'язання завдань щодо| |економіку | | | вступу України до СОТ, | | | | | поглиблення | | | | | інтеграційних процесів у| | | | | світову економіку | | | | | ------------------------+--------------+--------------------------+-------------+------------------| Інформацію про стан | |Забезпечити підготовку |Січень |Педченко Т.В. | виконання цієї постанови| |інформації про стан |2003 р. |Лихотоп Р.Й. | заслухати разом із | |виконання цієї постанови, | | | звітом про хід виконання| |заслухати разом із звітом | | | Програми у 2003 році на | |про хід виконання Програми| | | засіданні Кабінету | |у 2003 році на засіданні | | | Міністрів України у | |Кабінету Міністрів України| | | лютому 2004 року | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: