open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
20.10.2004 N 514/4/15-2410

ДПАУ розглянула звернення стосовно надання роз'яснення щодо
порядку оподаткування ПДВ операції з передачі новоствореній
юридичній особі за розподільчим балансом активів і пасивів
підприємства з іноземною інвестицією, що реорганізується, та
окремих особливостей застосування режиму іноземного інвестування
на території України, і повідомляє.
Особливості режиму іноземного інвестування на території
України визначені Законом України від 19.03.96 р. N 93/96-ВР
( 93/96-ВР ) "Про режим іноземного інвестування" (далі - Закон).
Згідно із Законом ( 93/96-ВР ) до іноземних інвестицій
відноситься будь-яке рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди,
обладнання та інші матеріальні цінності) та пов'язані з ним
майнові права, які безпосередньо вкладаються іноземними
інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності й належним чином
зареєстровані згідно з чинним законодавством України.
Відповідно до ст. 13 Закону ( 93/96-ВР ) державна реєстрація
іноземних інвестицій здійснюється Урядом АР Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями
протягом 3 робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що
визначається КМУ.
Статтею 18 Закону ( 93/96-ВР ) визначено, якщо протягом 3
років з часу зарахування іноземної інвестиції на баланс
підприємства з іноземними інвестиціями майно, що було ввезене в
Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду
зазначеного підприємства, відчужується, у тому числі у зв'язку з
припиненням діяльності цього підприємства (крім вивезення
іноземної інвестиції за кордон), підприємство з іноземними
інвестиціями сплачує ввізне мито, яке обчислюється виходячи з
митної вартості цього майна, перерахованої у валюту України за
офіційним курсом валюти України, визначеним НБУ на день здійснення
відчуження майна.
У цивільному праві однією із складових права власності є
право розпорядження належним майном шляхом відчуження цього майна
у власність іншій особі. Відчуження майна відбувається головним
чином за волею власника на основі договору купівлі-продажу
(дарування, міни).
Тобто при переході права власності від одного суб'єкта
господарської діяльності до іншого такий факт є відчуженням.
У разі встановлення факту відчуження майна раніше трирічного
терміну при несплаченому ввізному миті, ДПА (ДПІ) зобов'язана
повідомити про це відповідний митний орган, як це визначено п. 17
Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час
ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до
статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями,
затвердженого постановою КМУ від 07.08.96 р. N 937 ( 937-96-п ).
При цьому зазначаємо, що реєстрація іноземних інвестицій
повинна здійснюватися згідно з Положенням про порядок державної
реєстрації іноземних інвестицій, затвердженим постановою КМУ від
07.08.96 р. N 928 ( 928-96-п ).
Статтею 34 Закону України від 27.03.91 р. N 887-XII
( 887-12 ) "Про підприємства в Україні" (в редакції від
17.05.2001 р.) визначено, що у разі поділу підприємства до нових
підприємств, які виникли в результаті цього поділу, переходять за
роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і
обов'язки реорганізованого підприємства. При виділенні з
підприємства одного або кількох нових підприємств до кожного з них
переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах
майнові права і обов'язки реорганізованого підприємства.
Відповідно до пп. 3.2.8 ст. 3 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) поставка за компенсацію сукупних
валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу)
іншому платнику податку не є об'єктом оподаткування.
При цьому під поставкою сукупних валових активів розуміється
поставка підприємства як окремого об'єкта підприємництва або
включення валових активів підприємства чи його частини до складу
активів іншого підприємства. При цьому підприємство-покупець
набуває прав і обов'язків (є правонаступником) підприємства, що
продає такі активи (пп. 3.2.8 ст. 3 зазначеного Закону
( 168/97-ВР ).
Таким чином, у разі якщо в результаті реорганізації юридичної
особи здійснюється створення іншої юридичної особи з переданням на
баланс останньої (яка набуває статусу правонаступника) майнових
комплексів та інших активів (включаючи нематеріальні активи) і
пасивів разом з усіма майновими правами та обов'язками, об'єкта
оподаткування ПДВ не виникатиме.
Заступник Голови В.Копилов
"Невідоме про відомі податки", 2005 р.
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: