open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2010 N 513

Про затвердження плану заходів

з підвищення якості дорожніх робіт

На виконання п. 2.1 рішення колегії N 35 від 25.11.2010 "Про
забезпечення якості робіт при будівництві, ремонті та утриманні
автомобільних доріг та роботи ДНТЦ "Дор'якість", з метою
покращення системи забезпечення якості дорожніх робіт
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів з покращення системи забезпечення
якості дорожніх робіт на 2011 рік.
2. Керівникам структурних підрозділів Укравтодору, служб
автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі,
ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", ДНТЦ "Дор'якість",
ДерждорНДІ, Укрдіпродор:
2.1. Забезпечити виконання затверджених заходів.
2.2. Про виконання Плану заходів доповідати у тижневий термін
по їх виконанню, а для постійних заходів - щоквартально до 5 числа
першого місяця наступного кварталу.
3. Управлінню науково-технічної політики щоквартально до
10 числа першого місяця наступного кварталу подавати аналітичну
записку щодо ходу виконання Плану заходів.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова В.Демішкан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укравтодору

29.12.2010 N 513

ПЛАН ЗАХОДІВ

з покращення системи забезпечення якості

дорожніх робіт на 2011 рік

----------------------------------------------------------------------------- NN | Найменування | Термін | Виконавець | Контроль | пп | заходу | виконання | | виконання | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 1. |Забезпечити | | | | |постійний | | | | |інспекційний | | | | |контроль зі | | | | |сторони | | | | |замовника та | | | | |ДНТЦ "Дор'якість"| | | | |служб якості | | | | |підрядника: | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 1.1. |Встановити | постійно |Служби автомобільних|Завійський І.М.| |жорсткий контроль| |доріг | | |за проведенням | | | | |вхідного та | | | | |операційного | | | | |(технологічного) | | | | |контролю якості | | | | |відповідними | | | | |підрозділами | | | | |підрядників | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 1.2. |Провести | 15.04.2011 |ДНТЦ "Дор'якість" |Завійський І.М.| |перевірку | | | | |готовності служб | | | | |автомобільних | | | | |доріг до | | | | |проведення | | | | |інспекційного | | | | |контролю та | | | | |надати аналіз | | | | |ефективності | | | | |функціонування | | | | |відділів якості | | | | |та технічного | | | | |контролю і | | | | |випробувальних | | | | |лабораторій. | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 1.3. |При проведенні | постійно |Служби автомобільних|Завійський І.М.| |інспекційного | |доріг, | | |контролю якості | |ДНТЦ "Дор'якість" | | |на об'єктах | | | | |будівництва та | | | | |ремонту | | | | |обов'язково | | | | |перевіряти роботу| | | | |служб якості | | | | |підрядних | | | | |організацій | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 2. |Забезпечити кожну| | | | |службу | | | | |автомобільних | | | | |доріг повноцінною| | | | |випробувальною | | | | |лабораторією та | | | | |автотранспортом: | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 2.1. |Проаналізувати | 15.01.2011 |Служби автомобільних|Прусенко Є.Д. | |стан | |доріг, | | |випробувальних | |ДНТЦ "Дор'якість" | | |лабораторій та | | | | |надати пропозиції| | | | |щодо | | | | |доукомплектування| | | | |їх необхідним | | | | |обладнанням та | | | | |персоналом. | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 2.2. |Забезпечити | 31.03.2011 |Служби |Завійський І.М.| |випробувальні | |автомобільних доріг | | |лабораторії | | | | |автотранспортом | | | | |для перевезення | | | | |обладнання та | | | | |відібраних | | | | |зразків | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 2.3. |Доукомплектувати | протягом |Служби |Прусенко Є.Д. | |існуючі | 2011 року |автомобільних доріг | | |випробувальні | | | | |лабораторії служб| | | | |автомобільних | | | | |доріг та створити| | | | |нові при їх | | | | |відсутності | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 3. |Надати пропозиції| 31.01.2011 |Департамент кап. |Завійський І.М.| |про внесення змін| |будівництва та |Прусенко Є.Д. | |до нормативних | |інвестиційної | | |документів щодо | |політики Департамент| | |збільшення | |авт. доріг | | |гарантійних | |Управління науково- | | |термінів на | |технічної політики | | |автомобільну | | | | |дорогу та окремих| | | | |її елементів | | | | |після здачі | | | | |дороги в | | | | |експлуатацію з | | | | |метою підвищення | | | | |відповідальності | | | | |підрядника за | | | | |якість виконаних | | | | |робіт. | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 4. |Розробити і | 25.12.2011 |Департамент |Прусенко Є.Д. | |прийняти нові | |капітального | | |нормативно- | |будівництва та | | |правові акти та | |інвестиційної | | |внести зміни до | |політики Департамент| | |чинних у | |автомобільних доріг | | |будівельній | |Управління науково- | | |галузі України | |технічної політики | | |нормативних | |Укрдіпродор | | |документів у | | | | |частині | | | | |розрахунків між | | | | |Замовником і | | | | |Підрядником та | | | | |прийманні | | | | |виконаних робіт | | | | |на основі | | | | |принципів FIDIC | | | | |(Міжнародної | | | | |федерації | | | | |інженерів- | | | | |консультантів) | | | | |при будівництві | | | | |автодорожніх | | | | |об'єктів з метою | | | | |залучення | | | | |незалежних | | | | |інжинірингових | | | | |груп експертів | | | | |(українських або | | | | |іноземних) до | | | | |контролю | | | | |виконання робіт. | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 5. |Надати пропозиції| 31.01.2011 |Департамент |Завійський І.М.| |щодо підвищення | |капітального | | |відповідальності | |будівництва та | | |замовника за | |інвестиційної | | |прийняття | |політики Департамент| | |неякісно | |автомобільних доріг | | |виконаних | | | | |дорожньо- | | | | |будівельних та | | | | |ремонтних робіт. | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 6. |Вирішити питання | 31.03.2011 |Управління науково- |Прусенко Є.Д. | |необхідності | |технічної політики | | |сертифікації | |ДНТЦ "Дор'якість" | | |основних | |ДерждорНДІ | | |дорожньо- | | | | |будівельних | | | | |матеріалів та | | | | |конструкцій. | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 7. |Забезпечити | постійно |Департамент авт. |Завійський І.М.| |постійний | |доріг, служби | | |моніторинг | |автомобільних доріг,| | |транспортно- | |ДНТЦ "Дор'якість" | | |експлуатаційного | | | | |стану | | | | |автомобільних | | | | |доріг. | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 8. |Провести | 15.04.2011 |ДНТЦ "Дор'якість" |Прусенко Є.Д. | |атестацію | |ВАТ ДАК | | |виробничих баз, у| |"Автомобільні дороги| | |першу чергу | |України" Служби | | |асфальтобетонних | |автомобільних доріг | | |заводів відомчими| | | | |органами | | | | |сертифікації. | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 9. |Реорганізувати | 01.07.2011 |Департамент фінансів|Прусенко Є.Д. | |ДНТЦ "Дор'якість"| |та економічної |Галушко В.О. | |у Державну | |політики | | |дорожню інспекцію| |Управління науково- | | |та передбачити її| |технічної політики | | |централізоване | |Відділ правової | | |фінансування | |роботи та управління| | | | |державною власністю | | | | |ДНТЦ "Дор'якість" | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 10. |Передбачати | постійно |Управління науково- |Прусенко Є.Д. | |обов'язковий | |технічної політики | | |науково-технічний| |Служби автомобільних| | |супровід робіт | |доріг | | |при застосуванні | | | | |нових матеріалів | | | | |та технологій | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 11. |Включати до | постійно |Департамент |Завійський І.М.| |складу | |капітального | | |приймальних | |будівництва та | | |комісій | |інвестиційної | | |представників | |політики Департамент| | |ДНТЦ | |авт. доріг | | |"Дор'якість". | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 12. |ДНТЦ "Дор'якість"| постійно |ДНТЦ "Дор'якість" |Завійський І.М | |здійснювати | | | | |перевірку | | | | |ефективності | | | | |функціонування | | | | |відділів якості | | | | |та технічного | | | | |контролю, | | | | |випробувальних | | | | |лабораторій | | | | |замовника і | | | | |підрядника з | | | | |наданням | | | | |консультативної | | | | |допомоги. | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 13. |Завершити роботи | 25.12.2011 |Управління науково- |Прусенко Є.Д. | |по приведенню | |технічної політики | | |вимог основних | | | | |державних і | | | | |галузевих | | | | |стандартів щодо | | | | |якості дорожньо- | | | | |будівельних | | | | |матеріалів, | | | | |конструкцій та | | | | |робіт у | | | | |відповідність до | | | | |європейських | | | | |стандартів. | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 14. |Забезпечити | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | | | |працівників | | | | |відділів якості | | | | |та технічного | | | | |контролю, | | | | |випробувальних | | | | |лабораторій служб| | | | |автомобільних | | | | |доріг, | | | | |облавтодорів, | | | | |проведення | | | | |конференцій, | | | | |семінарів, | | | | |виробничих нарад | | | | |з питань якості | | | | |будівництва, | | | | |реконструкції, | | | | |капітального | | | | |ремонту та | | | | |утримання | | | | |автомобільних | | | | |доріг з | | | | |залученням | | | | |представників | | | | |відділів якості | | | | |та технічного | | | | |контролю, | | | | |випробувальних | | | | |лабораторій служб| | | | |автомобільних | | | | |доріг, | | | | |облавтодорів, | | | | |ДНТЦ | | | | |"Дор'якість", | | | | |ДерждорНДІ, | | | | |проектних, | | | | |підрядних | | | | |організацій та | | | | |виробників | | | | |матеріалів, | | | | |науковців | | | | |профільних | | | | |учбових | | | | |закладів: | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 14.1.|Розробити та | 15.01.2011 |Управління науково- |Прусенко Є.Д. | |подати на | |технічної політики | | |затвердження план| |ДерждорНДІ | | |проведення | |ДНТЦ "Дор'якість" | | |конференцій, | | | | |семінарів, у | | | | |якому передбачити| | | | |розгляд питань | | | | |забезпечення | | | | |якості, | | | | |застосування | | | | |сучасних | | | | |технологій і | | | | |матеріалів та | | | | |інше. | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 14.2.|Провести | 31.03.2011 |ДНТЦ "Дор'якість" |Прусенко Є.Д. | |стажування | |Служби автомобільних| | |спеціалістів | |доріг | | |відділів якості, | |Облавтодори | | |нових технологій | | | | |та технічного | | | | |контролю, | | | | |випробувальних | | | | |лабораторії та | | | | |інших підрозділів| | | | |служб якості | | | | |дорожніх | | | | |організацій у | | | | |ДНТЦ | | | | |"Дор'якість" | | | | -----+-----------------+--------------+--------------------+---------------| 14.3.|Провести |7-11 листопада|Управління науково- |Прусенко Є.Д. | |Галузевий тиждень| 2011 р. |технічної політики | | |якості у рамках | |ДНТЦ "Дор'якість" | | |Європейського | |ДерждорНДІ | | |тижня якості | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
науково-технічної політики О.Є.Крижанівський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: