open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
09.07.2008 N 512

Про затвердження Програми спільних заходів

МНС та Всеукраїнської асоціації ветеранів

і пенсіонерів МНС України на 2008 - 2010 роки

Відповідно до Генеральної угоди про співробітництво та
організацію взаємовідносин між МНС і Всеукраїнською асоціацією
ветеранів та пенсіонерів МНС України (далі - Асоціація) від
30.05.2008, з метою посилення соціального та правового статусу
членів ветеранських організацій МНС, сприяння покращенню умов їх
проживання і шанобливого ставлення працівників органів і
підрозділів цивільного захисту до ветеранів та людей похилого
віку, залучення ветеранів до виховної роботи й формування
професіоналізму молодих працівників органів і підрозділів системи
МНС, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
15 січня 2005 р. N 42 ( 42-2005-п ) "Про затвердження Програми
соціального захисту ветеранів", вимог наказу МНС від 08.02.2006
N 76 "Про заходи щодо поліпшення роботи з ветеранськими
організаціями МНС та підвищення їх ролі у формуванні
професіоналізму молодих працівників" та рішення колегії МНС від
17.08.2007 N 26 "Про стан роботи з ветеранськими організаціями МНС
та додаткові заходи щодо підвищення їх ролі у формуванні
професіоналізму молодих працівників", затвердженого наказом МНС
від 03.09.2007 N 598, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Програму спільних заходів МНС і Всеукраїнської
асоціації ветеранів та пенсіонерів МНС на 2008 - 2010 рр. (далі -
Програма), що додається.
2. Керівникам урядових органів державного управління,
департаментів та самостійних структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства, начальникам головних управлінь (управлінь)
МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі, ректорам навчальних закладів, керівникам
науково-дослідних установ та аварійно-рятувальних загонів і
спецформувань МНС забезпечити виконання Програми в повному обсязі.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від
15.09.2006 N 618 "Про затвердження Комплексного плану заходів щодо
роботи з ветеранськими організаціями, посилення соціального
захисту їх членів та залучення ветеранів цивільного захисту до
виховної роботи з молодими працівниками органів і підрозділів
цивільного захисту МНС України".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Третьякова В.М.
Міністр В.Шандра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

09.07.2008 N 512

ПРОГРАМА

спільних заходів МНС і Всеукраїнської

асоціації ветеранів і пенсіонерів

МНС на 2008 - 2010 рр.

З метою активізації роботи з ветеранськими організаціями,
посилення соціального і правового захисту та умов проживання їх
членів, шанобливого ставлення працівників органів і підрозділів
цивільного захисту до ветеранів та людей похилого віку та
залучення ветеранів і пенсіонерів до виховної роботи з молодими
працівниками органів і підрозділів МНС, формування у них
професіоналізму та прищеплення їм поваги до Закону і професії
пожежника-рятувальника, відповідно до вимог Генеральної угоди про
співробітництво і організацію взаємовідносин між МНС та Асоціацією
від 30.05.2008 необхідно організувати виконання наступних спільних
заходів:
1. Забезпечити у всіх органах управління, закладах, установах
і підрозділах МНС облік всіх ветеранів, інвалідів та пенсіонерів,
членів сімей померлих ветеранів та загиблих при виконанні
службових обов'язків працівників служби цивільного захисту,
пожежної охорони, цивільної оборони, пошуково-рятувальних загонів
і спецформувань МНС та створення постійного їх реєстру за
встановленою формою, своєчасно, достовірно, повно відображати
кількісні та якісні зміни як у цілому, так і персонально по
кожному ветерану, інваліду, пенсіонеру, які перебувають на обліку.
2008 рік і постійно

Керівники органів управління

закладів, установ

і підрозділів МНС, Асоціація
2. Сприяти у створенні в кожному органі, закладі, установі і
підрозділі цивільного захисту МНС ветеранських організацій,
вживати заходів щодо збереження цілісності та єдності
ветеранського руху і підвищення його ролі у формуванні особистості
та професіоналізму працівників. Завершити роботу щодо надання
територіальним ветеранським організаціям ГУ (У) МНС статусу
юридичних осіб.
2008 рік

Президія Асоціації,

територіальні ветеранські

організації ГУ (У)

МНС України в Автономній

Республіці Крим, областях,

містах Києві і Севастополі
3. Виступати з ініціативою перед центральними і місцевими
органами виконавчої влади та спільно брати участь у розробці
проектів, законів і нормативно-правових актів з розв'язання
нагальних проблем соціального, правового, економічного, медичного,
пенсійного й іншого забезпечення ветеранів, інвалідів, членів їх
сімей та працівників органів і підрозділів цивільного захисту МНС,
забезпечувати при цьому представництво та відстоювати, в межах
наданих повноважень, інтереси Міністерства і Асоціації в органах
законодавчої і виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування.
Постійно протягом

2008 - 2010 рр.

МНС, Президія Асоціації
4. Продовжити роботу щодо вдосконалення механізму співпраці
органів управління, закладів, установ і підрозділів МНС та
Асоціації з місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, правозахисними,
науковими, релігійними, творчими організаціями, видавництвами,
засобами масової інформації, закладами мистецтва і культури,
естетичного виховання та дозвілля, а також з іншими
підприємствами, установами і організаціями, діяльність яких
впливає на реалізацію державної політики щодо соціального і
правового захисту ветеранів, інвалідів та працівників органів і
підрозділів цивільного захисту МНС.
Протягом 2008 - 2010 рр.

МНС, Президія Асоціації,

керівники органів

управління, закладів,

установ і підрозділів

МНС, Асоціація
5. Активізувати роботу щодо залучення ветеранів і пенсіонерів
органів та підрозділів цивільного захисту до процесу виховання
молодих працівників з метою оволодіння ними необхідними
професійними навичками та формування у них відповідального
ставлення до службової діяльності, закріплення їх на службі,
прищеплення їм поваги до Закону та професії пожежника-рятівника.
Постійно протягом

2008 - 2010 рр.

Керівники органів

управління, закладів

установ та підрозділів МНС,

Асоціація
6. Посилити взаємодію з територіальними, місцевими та
первинними ветеранськими організаціями, спрямовану на поліпшення
соціального і правового захисту та умов проживання їх членів,
сімей померлих ветеранів та сімей загиблих при виконанні службових
обов'язків працівників, а також щодо шанобливого ставлення
працівників органів управління, закладів, установ і підрозділів
МНС до ветеранів та людей похилого віку.
Постійно протягом

2008 - 2010 рр.

Керівники органів

управління, закладів установ

та підрозділів МНС,

Асоціація
7. Організовувати та проводити заходи із вшанування
ветеранів, інвалідів і пенсіонерів органів управління, закладів,
установ та підрозділів МНС з нагоди державних свят, знаменних дат,
подій і виходу на пенсію, також розглядати на спільних засіданнях
пропозиції щодо заохочення їх та інших членів громадських
організацій державними і відомчими нагородами за вагомий внесок у
справу виховання молодих працівників у дусі патріотичного
становлення до державної справи.
Протягом 2008 - 2010 рр.

МНС, Президія Асоціації,

керівники органів

управління, закладів,

установ і підрозділів МНС,

Асоціація
8. Щороку організовувати та проводити огляди діяльності
ветеранських організацій в органах управління, закладах, установах
і підрозділах МНС, присвячених Дню ветерана та Міжнародному дню
людей похилого віку, з підготовкою матеріалів для розгляду на
спільних засіданнях керівництва МНС та Президії Асоціації, а також
ГУ (У) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі, з прийняттям відповідного рішення.
Жовтень, щороку

МНС, Президія Асоціації

та керівництво ГУ (У)

МНС України в Автономній

Республіці Крим, областях,

містах Києві і Севастополі

і Ради територіальних

ветеранських організацій

Асоціації
9. Сприяти місцевим і добровільним пожежно-рятувальним
формуванням у реалізації програм їх розвитку, доступності всіх
верств населення до запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій, що загрожують життю та здоров'ю людей, а також зміцненню
зв'язків органів і підрозділів цивільного захисту МНС із засобами
масової інформації та висвітлення їх діяльності засобами друку,
кіно і телебачення та створення в галузі літератури, мистецтва і
культури нових високохудожніх творів про життя і роботу
працівників органів і підрозділів МНС.
Постійно протягом

2008 - 2010 рр.

МНС, Президія Асоціації,

керівництво ГУ (У) МНС

України в Автономній

Республіці Крим, областях,

містах Києві і Севастополі,

закладів, установ

і підрозділів МНС

та Асоціації
10. Періодично організовувати та проводити спільні
семінари-наради, круглі столи, конференції, збори з розгляду
питань діяльності ветеранських організацій, обміну досвідом роботи
та визначенням актуальних напрямків подальшої їх діяльності, а
також ретельний аналіз стану роботи з ветеранами, за результати
якого звітувати на колегіях МНС та ГУ (У) МНС України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і
оперативних нарадах при керівниках органів управління, закладах,
установах та підрозділах МНС із запрошенням активу Рад ветеранів і
напрацюванням конкретних заходів щодо поліпшення роботи
ветеранських організацій.
Щороку протягом

2008 - 2010 рр.

МНС, Президія Асоціації,

керівники органів

управління, закладів,

установ і підрозділів МНС,

Асоціація
11. На засадах науково-історичних досліджень підготувати
відповідні матеріали, якими було б зафіксовано дату створення
служб Міністерства на професійному рівні, зокрема: пожежної
охорони, аварійно-гірничорятувальної служби, служби цивільного
захисту та інших служб системи МНС, одночасно забезпечити
підготовку матеріалів до Секретаріату Президента України про
поновлення професійних свят: Дня працівників пожежної охорони та
Дня рятівника.
2008 рік

МНС, Президія Асоціації
12. Опрацювати та вирішити питання щодо введення в
центральному апараті Міністерства штатної посади помічника
Міністра по роботі з ветеранськими організаціями, а також питання
щодо введення посад помічників начальника ГУ (У) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі,
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та інших
органів і підрозділів по роботі з ветеранами, які діятимуть на
штатних чи громадських засадах.
2008 рік

МНС, керівники органів

управління закладів

та установ
13. Підготувати необхідні матеріали для направлення до
Секретаріату Президента України щодо ініціювання встановлення
єдиної державної нагороди з метою відзначення ліквідаторів аварії
на Чорнобильській АЕС до 25-ї річниці трагедії.
2008 - 2009 рр.

МНС, Президія Асоціації
14. Запровадити та організовувати виготовлення відзнаки
Асоціації "Неопалима купина", Почесної грамоти та Грамоти
Асоціації для заохочення найбільш активних ветеранів, інвалідів,
пенсіонерів, громадських та інших діячів за вагомий їх внесок у
патріотичне виховання молодих працівників та профілактики
правопорушень.
2008 - 2009 рр.

Президія Асоціації
15. Вжити заходів щодо створення та належного функціонування
в м. Києві, обласних центрах та у великих містах України постійно
діючих "Клубів ветеранів МНС" з метою об'єднання ветеранів,
інвалідів і пенсіонерів для обговорення та напрацювання рішень з
питань нормотворчої, культурно-освітньої, виховної діяльності,
організації життєзабезпечення, відпочинку, оздоровлення та
розв'язання інших нагальних проблем ветеранського руху. Опрацювати
та вирішити питання щодо створення належних умов для їх
діяльності, відповідно вимог наказу МНС від 8 лютого 2006 року
N 76 "Про заходи щодо поліпшення роботи з ветеранськими
організаціями МНС та підвищення їх ролі у формуванні
професіоналізму молодих працівників".
Протягом 2008 - 2010 рр.

Керівники органів

управління, закладів

установ і підрозділів

МНС, Асоціація
16. Організовувати та здійснювати заходи щодо розвитку та
належного функціонування музейної справи в органах управління,
закладах і установах Міністерства, вивчення історії створення і
подальшого розвитку служб та спецформувань МНС на центральному та
територіальному рівнях, а також обладнання в кожному закладі,
установі і підрозділі цивільного захисту МНС кімнат бойової та
трудової слави (кімнат історії), реагувати на факти припинення їх
діяльності або зменшення числа експонатів у музеях, виставках і
кімнатах історії, визначивши відповідального працівника за їх
збереження.
Протягом 2008 - 2010 рр.

МНС, Президія Асоціації,

керівники органів

управління, закладів установ

і підрозділів МНС, Асоціація
17. Організовувати та забезпечити належну підготовку
матеріалів для висвітлення у відомчих засобах масової інформації
щодо діяльності ветеранських організацій, музеїв, виставок і
кімнат історії та проводити спільно з телевізійними каналами
тематичні передачі з висвітленням проблем життєдіяльності
ветеранів, інвалідів і пенсіонерів МНС та можливих шляхів їх
розв'язання, а також питань діяльності державних органів влади
стосовно підвищення соціальної захищеності ветеранів, інвалідів та
працівників органів і підрозділів цивільного захисту МНС.
Протягом 2008 - 2010 рр.

МНС, Президія Асоціації,

керівники органів

управління, закладів,

установ і підрозділів МНС,

Асоціація
18. Взяти на облік всі історичні меморіали, пам'ятні знаки,
обеліски тощо, а також найменування вулиць і площ у містах та
інших населених пунктах, присвячених героїчним вчинкам
пожежників-рятівників служби цивільного захисту з метою практичної
та методичної допомоги в патріотичному, духовно-моральному та
культурно-естетичному вихованні молодих працівників, курсантів та
слухачів органів управління, закладів, установ і підрозділів МНС,
взяти над ними шефство.
2008 р. і постійно

Керівники органів

управління, закладів,

установ підрозділів МНС,

Асоціація
19. Розробити та подати в установленому порядку Положення про
порядок урочистих проводів працівників органів та підрозділів
цивільного захисту на пенсію та Положення про порядок організації
ритуальних заходів при похованні ветеранів органів та підрозділів
цивільного захисту, а також Збірника нормативних актів, які
регламентують соціальний захист ветеранів, інвалідів і пенсіонерів
органів та підрозділів цивільного захисту МНС.
2008 рік - перше

півріччя 2009 р.

МНС, Президія Асоціації
20. Забезпечити організацію та проведення заходів із
вшанування ветеранів, інвалідів та пенсіонерів з нагоди знаменних
дат і подій, зокрема до Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, Дня захисника Вітчизни, Міжнародного дня
прав жінок і миру, до дня аварії на Чорнобильській АЕС, Дня
Перемоги, Дня скорботи, Дня Конституції, Дня Незалежності України,
Дня працівників цивільного захисту, річниці від дня визволення
України від німецько-фашистських загарбників, Міжнародного дня
людей похилого віку, Дня ветеранів, Міжнародного дня інвалідів,
Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
та інших державних і професійних свят.
Щороку

МНС, Президія Асоціації,

керівники органів

управління, закладів,

установ і підрозділів

МНС, Асоціація
21. Активізувати роботу із внесення змін та доповнень до
Закону України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 ),
запровадження державної нагороди "Заслужений працівник цивільного
захисту України", а також розширення кола відзнак Міністра для
нагородження працівників і ветеранів системи МНС та громадян
України за заслуги у сфері цивільного захисту населення і
територій України.
2008 - 2010 рр.

МНС, Президія Асоціації
22. На підставі архівних матеріалів та наукових досліджень з
історії створення і функціонування служб по боротьбі з пожежами,
аваріями, стихійним лихом тощо приступити до написання
історико-навчального посібника: "Історія пожежно-рятувальної
служби" та історичного посібника "Службовий обов'язок" - про
працівників і громадян, які безпосередньо брали участь у їх
ліквідації і віддали за це своє життя.
Протягом 2008 - 2010 рр.

Авторський колектив МНС,

навчальних закладів,

Президії Асоціації за участю

органів управління, установ,

підрозділів і ветеранських

організацій МНС
23. Спільно із МВС, Міноборони та іншими військовими
формуваннями України, їх ветеранськими організаціями порушити
клопотання перед Кабінетом Міністрів України щодо створення
Координаційної ради при Кабінеті Міністрів України з питань
соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників
правоохоронних органів та органів цивільного захисту із
затвердженням відповідного положення про цю Координаційну раду.
2008 рік

МНС, Президія Асоціації
24. Завершити розробку і затвердження керівних статутних
документів Асоціації та територіальних Рад ветеранських
організацій за окремим графіком.
2008 рік

Президія Асоціації, Ради

територіальних ветеранських

оганізацій
25. У кожному підрозділі міста, районі міста, райцентрі
системи МНС обладнати тематичні експозиції: "Учасник Великої
Вітчизняної війни", "Воїн-інтернаціоналіст", "Учасник ліквідації
аварії на ЧАЕС", а також облаштувати постійно діючу експозицію,
присвячену ветеранам підрозділу, участі їх у громадському житті,
вихованні молодих працівників.
Протягом 2008 - 2009 рр.

Керівники органів

управління, закладів установ

і підрозділів МНС, Асоціація
26. Відповідно до Закону України "Про музеї та музейну
справу" ( 249/95-ВР ), Указу Президента України від 22 березня
2000 р. N 489 ( 489/2000 ) "Про невідкладні заходи щодо посилення
діяльності музеїв" та з метою реалізації рішення колегії МНС від
17.01.2008 N 1 утворити на базі пожежно-технічної виставки ГУ МНС
України в м. Києві Центральний музей МНС з наданням йому статусу
юридичної особи, що підлягає державній реєстрації відповідно до
законодавства України. Введення Центрального музею МНС передбачити
до 510 річниці (17 вересня 2010 року) започаткування пожежної
охорони в м. Києві.
2008 рік

МНС, Президія Асоціації
27. Вивчити, узагальнити та направити на місця інформацію
щодо обміну досвідом роботи територіальних ветеранських
організацій ГУ МНС України в Київській і Хмельницькій областях та
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС.
2008 рік - перше

півріччя 2009 р.

МНС, Президія Асоціації
28. Брати участь у підготовці матеріалів до відомчих
друкованих видань МНС з рубрики: "Досвід ветеранів на службі
сьогодення" та "Турбота про ветеранів", всебічно сприяти ветеранам
органів та підрозділів цивільного захисту, які висвітлюють роботу
пожежно-рятувальної служби у засобах масової інформації.
Протягом 2008 - 2010 рр.

Керівники органів

управління, закладів,

установ і підрозділів МНС,

Асоціація
29. Ініціювати перед Кабінетом Міністрів України питання щодо
організації будівництва на території санаторію "Товтри"
Городецького району Хмельницької області реабілітаційного центру
аварійно-рятувальної служби з гуртожитком, який буде
використовуватися для оздоровлення працівників, ветеранів та
інвалідів МНС.
Протягом 2008 - 2010 рр.

МНС та Президія Асоціації

за участю органів

управління, ГУ МНС України

в Хмельницькій області
30. Вирішити питання щодо введення до складу колегій ГУ (У)
МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі та ректорату навчальних закладів голів Рад
ветеранських організацій з правом дорадчого голосу, а також участі
ветеранів у роботі атестаційних та житлово-побутових комісій з
правом дорадчого голосу та рад наставників і громадських рад,
всебічно сприяти у діяльності органів управління, закладів,
установ і підрозділів МНС у наставництві та проведенні роботи з
молоддю з метою закріплення її на службі, прищеплення поваги до
закону та професії пожежника-рятувальника, формування
дисциплінованості, моральної та психологічної стійкості,
попередження надзвичайних подій та запрошувати ветеранів на
засідання з розгляду питань становлення на службі молодих
працівників.
2008 р. і постійно

Керівники органів

управління, закладів

установ і підрозділів

МНС, Асоціація
31. З метою залучення ветеранів, інвалідів та пенсіонерів МНС
до посильної трудової та громадської діяльності активізувати
роботу щодо створення та належного функціонування підприємств і
організацій "Ветеранське" при територіальних ветеранських
організаціях Асоціації.
Протягом 2008 - 2010 рр.

Президія Асоціації,

територіальні ветеранські

організації
32. Запровадити систематичні виїзди до територіальних та
місцевих ветеранських організацій з метою надання їм методичної
допомоги у вирішенні ними статутних завдань Асоціації та
систематично проводити засідання Президії Асоціації, Рад
територіальних, місцевих та первинних ветеранських організацій, на
яких розглядати актуальні питання ветеранського руху, соціального
й правового захисту ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, сімей
померлих ветеранів та сімей загиблих при виконанні службових
обов'язків працівників.
Протягом 2008 - 2010 рр.

Президія Асоціації, Ради

територіальних ветеранських

організацій
33. Систематично проводити перевірку стану справ роботи з
ветеранами, здійснювати аналіз ефективності діяльності органів
управління, закладів, установ і підрозділів МНС, територіальних і
місцевих ветеранських організацій, а також виконання заходів
Міністерства і Асоціації, спрямованих на реалізацію державної
політики у сфері соціального, економічного, правового, медичного,
пенсійного та іншого забезпечення ветеранів, інвалідів та членів
сімей померлих ветеранів і сімей загиблих при виконанні службових
обов'язків працівників.
Протягом 2008 - 2010 рр.

МНС, Президія Асоціації,

керівники органів

управління, територіальні

ветеранські організації
34. Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями сприяти в наданні відповідної допомоги ветеранам та
інвалідам у їх житловому забезпеченні, диспансеризації,
госпіталізації, обслуговуванні в лікувально-профілактичних
закладах, санаторно-курортному лікуванні тощо відповідно до
чинного законодавства.
Протягом 2008 - 2010 рр.

Керівники органів

управління, закладів,

установ і підрозділів МНС,

Асоціація
35. Організувати та провести звітно-виборчі конференції та
збори ветеранів, інвалідів і пенсіонерів у первинних, місцевих та
територіальних ветеранських організаціях, а також провести
звітно-виборчу конференцію Всеукраїнської асоціації ветеранів та
пенсіонерів МНС України, де обрати оновлений склад керівних
статутних органів Асоціації.
IV квартал 2010 року

Президія Асоціації та Ради

територіальних місцевих

і первинних ветеранських

організацій за участю

керівництва МНС, органів

управління, закладів,

установ та підрозділів МНС.
Примітка. У програмі використовуються такі визначення: 1. Органи управління - урядові органи державного управління,
департаменти, самостійні структурні підрозділи центрального
апарату Міністерства, Головні управління (управління) МНС України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі; 2. Заклади - Університети, Академія, Інститути, Вище
професійне училище, військові кафедри МНС; 3. Установи - Науково-дослідні установи, лікувально-оздоровчі
заклади, центри, бази і організації МНС; 4. Підрозділи - пожежні загони та частини,
аварійно-пошуково-рятувальні загони, спецформування МНС; 5. Асоціація - територіальні (ГУ (У) МНС України в АР Крим,
областях установах), місцеві (в загонах, частинах,
спецформуваннях, центрах і підрозділах МНС) та первинні (в
урядових органах державного управління, департаментах, самостійних
структурних підрозділах центрального апарату Міністерства)
ветеранські організації.
Президент Асоціації В.А.Доманський
Заступник Міністра В.М.Третьяков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: