open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2015  № 511

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної фіскальної служби зустрічних звірок, обміну податковою інформацією при здійсненні податкового контролю

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної фіскальної служби України
від 19 жовтня 2015 року № 806,
від 07 червня 2017 року № 410

Відповідно до пункту 73.5 статті 73 Податкового кодексу України, з метою впровадження єдиного порядку організації роботи з обміну та опрацювання податкової інформації при здійсненні податкового контролю, направлення запитів на проведення зустрічних звірок, а також оформлення, передачі та накопичення матеріалів зустрічних звірок органами ДФС, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної фіскальної служби зустрічних звірок, обміну податковою інформацією при здійсненні податкового контролю, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 22.04.2011 № 236 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок";

наказ Державної податкової служби України від 10.05.2012 № 390 "Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених наказом ДПА України від 22.04.2011 № 236";

наказ Державної податкової служби України від 17.12.2012 № 1138 "Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених наказом ДПА України від 22.04.2011 № 236";

наказ Державної фіскальної служби України від 01.09.2014 № 93 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 22.04.2011 № 236".

3. Департаменту податкового та митного аудиту (Рубан Н.І.) у двотижневий термін після видання наказу надати Департаменту ІТ узгоджену заявку на внесення змін до Інформаційної системи "Податковий блок" для забезпечення виконання цього наказу.

4. Департаменту розвитку ІТ (Доронін Д.В.) внести зміни до діючого програмного забезпечення у терміни, визначені в заявці.

5. Керівникам головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників забезпечити доведення цього наказу до підпорядкованих територіальних органів та врахування при організації та проведенні зустрічних звірок та обміну податковою інформацією відповідно до вимог законодавства.

6. Координаційно-моніторинговому департаменту (Мокляк М.В.) забезпечити внесення змін до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Р.М. Насіров


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної
фіскальної служби України
17.07.2015  № 511

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації та проведення органами державної фіскальної служби зустрічних звірок, обміну податковою інформацією при здійсненні податкового контролю

зі змінами, внесеними наказом ДФС
від 19.10.2015 № 806,
від 07.06.2017 № 410

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної фіскальної служби (далі - органи ДФС) зустрічних звірок, обміну податковою інформацією при здійсненні податкового контролю (далі - Методичні рекомендації) рекомендуються для застосування з метою впровадження єдиного порядку організації роботи з обміну та опрацювання податкової інформації при здійсненні податкового контролю, направлення запитів про проведення зустрічних звірок, а також оформлення, передачі та накопичення матеріалів зустрічних звірок органами ДФС.

При організації та здійсненні обміну документально оформленими результатами опрацювання зібраної податкової інформації щодо платників податків ризикових категорій - учасників схем ухилення від оподаткування ПДВ, які відпрацьовуються в рамках виконання наказів ДФС щодо комплексного відпрацювання податкових ризиків з ПДВ, доцільно використовувати інші методичні рекомендації та роз'яснення з цього питання.

1.2. При організації і проведенні зустрічних звірок та обміні органами ДФС податковою інформацією при здійсненні податкового контролю необхідно керуватись вимогами розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1232 "Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок" із змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1245 "Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом" із змінами та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. При проведенні зустрічних звірок під час здійснення документальних перевірок дотримання законодавства з питань державної митної справи необхідно керуватись вимогами статті 348 Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів з цього питання. При проведенні зазначених зустрічних звірок Методичні рекомендації рекомендується використовувати у частині розділу 6 "Алгоритм направлення запитів на проведення зустрічних звірок та обміну податковою інформацією, їх обліку та опрацювання, внесення даних та передача результатів проведених зустрічних звірок та обміну податковою інформацією" за допомогою підсистеми "Податковий аудит" Інформаційної системи "Податковий блок") (далі - Інформаційна система).

2. Відбір суб'єктів господарювання для здійснення зустрічних звірок та обміну податковою інформацією

2.1. Для проведення зустрічних звірок відбираються суб’єкти господарювання (контрагенти такого платника податків, у т.ч. самозайняті особи та суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні особи), у випадках визначених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1232 "Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок" із змінами.

2.2. Відбір суб'єктів господарювання для здійснення зустрічних звірок доцільно проводити шляхом ґрунтовного аналізу наявної в органах ДФС податкової інформації, зібраної у встановленому законом порядку (у т.ч. яка відповідно до статті 74 Кодексу зберігається та опрацьовується в інформаційних базах даних органів ДФС, виявлена у ході податкового контролю та при виконанні інших покладених на органи ДФС функцій та завдань).

Зокрема, доцільно проводити аналіз:

реєстраційних даних суб'єкта господарювання, даних фінансової звітності та податкових декларацій і додатків до них, інформації про попередні перевірки (звірки), даних митних декларацій, інформації про здійснені контрольовані операції (з використанням Інформаційної системи);

наявності розбіжностей між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ (з використанням Системи автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів);

відомостей, що містяться у податкових та акцизних накладних та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до них, а також доданих до реєстру документів, наявність або відсутність факту їх реєстрації (з використанням Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних);

інформації щодо провадження у справах про адміністративне та судове оскарження податкових повідомлень-рішень (з використанням АІС "Скарга" та АІС "Суди");

наявності та стану діяльності господарських одиниць, через які платник податків здійснює роздрібну торгівлю, даних про реєстрацію та зняття з обліку реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), а також обсягів здійснених операцій (з використанням підсистеми системи "Реєстрація суб'єктів господарювання" "Реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій");

інформації про кількість та динаміку працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами) або цивільно-правовими договорами у звітному періоді, нарахування та виплату доходів на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку з використанням Державного реєстру фізичних осіб;

наявності взаємовідносин із суб’єктами господарювання, які мають ознаки фіктивних, інформація щодо яких внесена до АІС "Суб’єкти фіктивного підприємництва" Інформаційної системи;

наявності інформації щодо порушень суб’єктом господарювання податкового, валютного, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

наявності інформації про проведення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

іншої інформації, отриманої у передбачений законом спосіб.

При проведенні аналізу доцільно дослідити схему діяльності платника податків щодо регулярності взаємовідносин з контрагентами, проаналізувати наявність причинно-наслідкового зв'язку між фактом придбання товарів (послуг), інших (супутніх) витрат з основною господарською діяльністю платника податків, обґрунтованість використання товарів (послуг) у господарській діяльності, особливості предмета господарсько-правових взаємовідносин.

Необхідність проведення зустрічних звірок суб’єктів господарювання посадовим (службовим) особам органів ДФС доцільно визначати також за результатами аналізу документів, отриманих із внутрішніх або зовнішніх джерел (у т.ч. від платників податків), які свідчать про порушення такими платниками податків податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС.

2.3. За результатами аналізу, з урахуванням вимог пунктів 2.1 та 2.2 Методичних рекомендацій, розглядається питання доцільності направлення запиту щодо проведення зустрічної звірки до органу ДФС до компетенції якого віднесено реалізацію повноважень щодо здійснення податкового контролю стосовно суб’єкта господарювання.

Направляти запит про проведення зустрічної звірки доцільно при виявленні за результатами аналізу податкової інформації фактів, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та є підставою для направлення суб'єкту господарювання запиту відповідно до вимог пункту 73.3 статті 73 Кодексу.

У разі встановлення за результатами аналізу відсутності необхідності проведення зустрічних звірок, до матеріалів перевірки можуть долучати ся дані, які це підтверджують, із фіксацією на них дати та часу роздрукування з інформаційних баз даних органів ДФС.

2.4. При встановленні за результатами аналізу факту відсутності передбачених пунктом 73.3 статті 73 Кодексу підстав для направлення запиту суб’єкту господарювання про проведення зустрічної звірки або якщо суб’єкт господарювання, взаємовідносини з яким необхідно дослідити, має стан відмінний від основного та який при цьому унеможливлює проведення зустрічної звірки, з метою отримання податкової інформації до відповідного органу ДФС доцільно направляти запит щодо обміну податковою інформацією, наявною в такому органі.

Такий запит направляється виключно для отримання належним чином оформленої податкової інформації, яка відсутня в інформаційних базах даних органів ДФС або перегляд якої обмежений (зокрема, результати проведених перевірок, стан адміністративного та судового оскарження результатів перевірок, інформація про наявність ознак фіктивного підприємництва (банкрутства), інформація щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків тощо).

3. Направлення запитів про проведення зустрічних звірок та запитів щодо обміну податковою інформацією

3.1. З метою проведення зустрічної звірки орган ДФС, що ініціює проведення такої звірки (далі - орган ДФС - ініціатор), надсилає органу ДФС, до компетенції якого віднесено реалізацію повноважень щодо здійснення податкового контролю стосовно суб’єкта господарювання (далі - орган ДФС - виконавець), Запит про проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання (рекомендований зразок форми запиту про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання наведено в додатку 1 до Методичних рекомендацій) за допомогою Інформаційної системи для підтвердження даних, отриманих від платника податків та інших суб’єктів інформаційних відносин.

З метою отримання податкової інформації, яка відсутня в інформаційних базах даних органів ДФС або перегляд якої обмежений відповідно до рівня органу ДФС - ініціатора, останній надсилає до органу ДФС - виконавця запит щодо обміну податковою інформацією (рекомендований зразок форми запиту щодо обміну податковою інформацією наведено в додатку 2 до Методичних рекомендацій) за допомогою Інформаційної системи.

Запити про проведення зустрічних звірок та запити щодо отримання податкової інформації, надіслані іншими засобами (транзитними файлами тощо), відпрацюванню не підлягають.

3.2. У Запиті про проведення зустрічної звірки органу ДФС - ініціатору доцільно чітко та повно вказати інформацію щодо здійснених господарських операцій платника податків із суб’єктом господарювання, інформацію, що може бути підставою для направлення запиту суб'єкту господарювання, та вказати повний і чіткий перелік питань, які потребують дослідження при проведенні зустрічної звірки для співставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, повноти їх відображення в обліку платника податків, підтвердження відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", передбачених статтею 39 Кодексу тощо.

З метою забезпечення результативності та оперативності проведення зустрічної звірки у Запиті про проведення зустрічної звірки доцільно наводити інформацію, відповідно до якої виникли сумніви та/або необхідність дослідження факту та обставин здійснення операцій, щодо наявних або можливих порушень податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи з дотриманням вимог, визначених пункті 73.3 статті 73 Кодексу.

Зустрічна звірка може бути проведена органом ДФС-ініціатором самостійно, якщо здійснення податкового контролю щодо цього суб’єкта господарювання віднесено до його компетенції.

3.3. У запиті щодо обміну податковою інформацією зазначаються обґрунтування необхідності його направлення за результатами опрацювання податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, обсяг та зміст інформації, яка необхідна для здійснення податкового контролю.

3.4. Не рекомендовано надсилати запити до органу ДФС:

3.4.1. щодо проведення зустрічних звірок

до завершення граничного терміну виконання первинного запиту на проведення зустрічної звірки;

без належного обґрунтування підстав для направлення запиту суб'єкту господарювання про надання інформації та її документального підтвердження для проведення зустрічної звірки (з врахуванням вимог, передбачених пунктом 73.3 статті 73 Кодексу);

з метою отримання лише інформації щодо загальних відомостей про суб'єкта господарювання та показників його податкової звітності, наявної в інформаційних базах даних органів ДФС, у т.ч. що є достатньою для підтвердження відносин між платниками податків;

щодо контрагентів, які мають відмінний від основного стан, який при цьому унеможливлює проведення зустрічної звірки, з урахуванням пункту 2.4 Методичних рекомендацій;

повторно з одного і того самого питання.

3.4.2. щодо обміну податковою інформацією:

до завершення граничного терміну виконання первинного запиту щодо обміну податковою інформацією;

з метою отримання лише інформації щодо загальних відомостей про суб’єкта господарювання та показників його податкової звітності, наявної в інформаційних базах даних органів ДФС.

3.5. Обов’язок здійснення відповідних заходів (направлення запитів, повторних запитів, здійснення моніторингу відповідей, що надходять тощо) з метою забезпечення отримання податкової інформації та своєчасного й у повному обсязі проведення зустрічних звірок, в т.ч. і по ланцюгу проходження ТМЦ (робіт, цінних паперів, нематеріальних активів тощо), покладається на орган ДФС - ініціатора. При цьому обов’язок направлення запиту на адресу суб’єкта господарювання та забезпечення проведення зустрічної звірки, покладається на орган ДФС - виконавця (крім випадків, визначених у абзаці третьому пункті 3.2 Методичних рекомендацій).

3.6. Керівник структурного підрозділу органу ДФС - ініціатора забезпечує належний контроль за своєчасністю отримання інформації та моніторинг виконання направлених запитів за допомогою Інформаційної системи.

За результатами моніторингу розглядається питання доцільності вжиття додаткових заходів з метою забезпечення подальшого проведення таких звірок та обміну податковою інформацією.

4. Проведення зустрічних звірок суб’єктів господарювання та оформлення їх результатів

4.1. Зустрічні звірки проводяться органом ДФС - виконавцем або органом ДФС - ініціатором - у випадках, встановлених абзацом третім пункту 3.2 Методичних рекомендацій.

Відповідно до пункту 73.5 статті 73 Кодексу контролюючим органам заборонено повторно здійснювати зустрічні звірки з одного і того самого питання.

4.2. У разі необхідності до проведення зустрічних звірок органом ДФС - виконавцем можуть залучатися працівники інших органів ДФС (в тому числі органу ДФС - ініціатора) за погодженням з керівником (його заступником або уповноваженою особою) цього органу.

4.3. При отриманні запиту про проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання структурний підрозділ органу ДФС, визначений керівником (його заступником або уповноваженою особою) органу ДФС відповідальним за її проведення (далі - відповідальний підрозділ), у той же день проводить аналіз інформації та документального її підтвердження, які містяться в інформаційних базах даних органу ДФС та справі суб’єкта господарювання.

У разі встановлення невідповідності запиту про проведення зустрічної звірки вимогам підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Методичних рекомендацій та/або наявності обставин визначених пунктом 4.11 Методичних рекомендацій, відповідальний підрозділ в день отримання опрацьовує такий запит, визначає причину відмови від надання відповіді та вносить відповідні дані до Інформаційної системи.

4.4. З метою спрощення процедури проведення зустрічних звірок суб’єктів господарювання (насамперед тих, які віднесені до категорії великих платників податків) за наявності в органі ДФС інформації, зазначеної у запиті органу ДФС - ініціатора, та її документального підтвердження, орган ДФС - виконавець протягом трьох робочих днів проводить на їх підставі зустрічну звірку та складає Довідку про результати проведення зустрічної звірки, за рекомендованим зразком відповідно до підпункту 4.6 пункту 4 Методичних рекомендацій.

При цьому інформація на запит та її документальне підтвердження можуть бути наявними в органі ДФС - виконавця у зв’язку із направленням суб’єктом господарювання відповідно до вимог статей 72 та 73 глави 7 розділу II та інших норм Кодексу, за результатами попередньо проведених перевірок, отриманих відповідних документів суб’єкта господарювання, у т.ч. документації з трансфертного ціноутворення, виконання органом ДФС функцій та завдань тощо.

У разі відсутності в органі ДФС - виконавця запитуваної інформації та її документального підтвердження, такий орган протягом двох робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту, надсилає суб’єкту господарювання завірений печаткою запит контролюючого органу на проведення зустрічної звірки за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 299 «Про затвердження форми запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.03.2017 за № 370/30238, у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу Такий запит реєструється як вихідна кореспонденція органу ДФС у загальному порядку.

4.5. При отриманні від суб’єкта господарювання (у встановлений статтею 73 Кодексу термін) інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження відповідальний підрозділ органу ДФС - виконавця проводить зустрічну звірку суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем отримання такої інформації та її документального підтвердження.

Якщо суб’єктом господарювання протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті органу ДФС, то відповідно до підпункту 78.1.19 пункту 78.1 статті 78 Кодексу це може бути підставою для проведення позапланової документальної перевірки такого суб’єкта господарювання.

Зазначена перевірка проводиться виключно з питань, наведених у запиті органу ДФС. Матеріали такої перевірки оформлюються у порядку, передбаченому статтею 86 Кодексу.

4.6. За результатами проведення зустрічної звірки складається довідка про результати проведення зустрічної звірки (далі - Довідка) (рекомендований зразок форми довідки про результати проведення зустрічної звірки наведено у додатку 4 до Методичних рекомендацій) у двох примірниках.

Довідка реєструється в Журналі реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, актів неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки) (зразок форми Журналу реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, актів неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки) наведено в додатку 3 до Методичних рекомендацій) не пізніше останнього робочого дня терміну, відведеного для проведення зустрічної звірки відповідно до пунктів 4.4 або 4.5 Методичних рекомендацій.

У разі встановлення фактів, що свідчать про непідтвердження господарських відносин платника податків із суб’єктом господарювання або про можливі порушення платником податків норм податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, Довідка про результати зустрічної звірки одночасно із направленням електронних копій надсилається органу ДФС - ініціатору поштою із повідомленням про вручення, при цьому отримана від суб’єкта господарювання інформація та її документальне підтвердження залишається органу ДФС - виконавцю.

Отримана від суб’єкта господарювання інформація та її документальне підтвердження в подальшому використовується для проведення заходів податкового контролю та повинна бути відпрацьована в комплексі з іншими документами суб’єкта господарювання при проведенні документальної планової або позапланової перевірки суб’єкта господарювання із метою підтвердження повноти відображення результатів здійснених господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліках.

4.7. Довідка підписується та вручається або надсилається суб’єкту господарювання у порядку, передбаченому пунктом 7 Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1232, не пізніше наступного робочого дня від дати її складання.

4.8. У разі відмови суб’єкта господарювання (законного чи уповноваженого представника) від підписання Довідки (неявки для підписання), посадовими особами органу ДФС складається відповідний акт в довільній формі, що засвідчує факт такої відмови (неявки).

Акт відмови від підписання Довідки (неявки для підписання) реєструються в Журналі реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, актів неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки) (зразок форми Журналу реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, актів неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки) наведено в додатку 3 до Методичних рекомендацій) у день складання.

4.9. У разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб’єкта господарювання у зв’язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб’єкта господарювання та/або його посадових (уповноважених) осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), ненаданням інформації та документів для проведення зустрічної звірки, контролюючий орган (виконавець) в той же день складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання (рекомендований зразок форми акта про неможливість проведення зустрічної звірки наведено в додатку 5 до Методичних рекомендацій).

В акті про неможливість проведення зустрічної звірки доцільно відображати інформацію, наведену у запиті ДФС - ініціатора, фактичні обставини, які унеможливлюють проведення зустрічної звірки, та інформацію про вжиті заходи для забезпечення її проведення в подальшому.

Не рекомендується зазначати в акті про неможливість проведення зустрічної звірки будь-яку іншу інформацію, зокрема щодо діяльності платника податків, показників податкової звітності тощо, крім інформації, наведеної у абзаці другому цього пункту.

Акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання підписується посадовими особами органу ДФС - виконавця та не пізніше наступного робочого дня реєструється в Журналі реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, актів неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки).

Орган ДФС - виконавець протягом трьох робочих днів з дня реєстрації акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання направляє органу ДФС - ініціатору у порядку, визначеному п. 6.4 Методичних рекомендацій, копію такого акта та належним чином оформлений супровідний лист.

У супровідному листі наводиться податкова інформація, що відсутня в інформаційних базах даних органів ДФС або перегляд якої обмежений (зокрема, результати проведених перевірок, стан адміністративного та судового оскарження результатів перевірок, інформація, отримана за результатами вжитих заходів щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків тощо), з надсиланням належним чином засвідчених копій наявних матеріалів, що підтверджують цей факт, матеріалів щодо вжитих заходів з метою проведення зустрічної звірки, а також інших наявних в органі ДФС матеріалів, що мають або можуть мати відношення до питань запиту і підтверджують або не підтверджують дані платника податків, наведені у такому запиті.

У разі неможливості проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання, відповідними структурними підрозділами вживаються заходи для встановлення місцезнаходження (місця проживання) суб'єкта господарювання (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників), забезпечення отримання інформації та документів, з метою забезпечення проведення зустрічної звірки.

У разі встановлення фактів неможливості (відповідно до пункту 73.5 статті 73 Кодексу) провести зустрічну звірку у зв’язку із її повторністю орган ДФС - виконавець, протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту направляє органу ДФС - ініціатору в порядку, визначеному пунктом 6.4 Методичних рекомендацій, копію довідки зустрічної звірки суб’єкта господарювання, яка була проведена раніше, із належно оформленим супровідним листом.

4.10. При відпрацюванні отриманих запитів про проведення зустрічних звірок контрагентів не рекомендовано надсилати:

проміжні відповіді;

довідки (листи), які містять лише інформацію щодо загальних відомостей про суб’єкта господарювання та показників його податкової звітності, наявної в інформаційних базах даних органів ДФС.

4.11. Відмова від проведення зустрічної звірки може здійснюватись у разі:

невідповідності у запиті даних контрагента (назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - податковий номер платника податків), або серія та/або номер паспорта, адреси направлення запиту);

перевищення запитуваного періоду 1095 днів (для цілей трансфертного ціноутворення - 2555 днів), з урахуванням особливостей, визначених ст. 102 Кодексу;

відсутності належного обґрунтування підстав для направлення запиту суб'єкту господарювання про надання інформації та її документального підтвердження для проведення зустрічної звірки (з врахуванням вимог, передбачених пунктом 73.3 статті 73 Кодексу).

Недотримання органом ДФС - ініціатором рекомендованої форми запиту не є підставою для відмови органом ДФС - виконавцем у здійсненні зустрічної звірки.

5. Оформлення результатів обміну податковою інформацією

5.1. При отриманні органом ДФС - виконавцем запиту щодо обміну податковою інформацією керівником (його заступником або уповноваженою особою) цього органу в той же день визначаються підрозділи, відповідальні за підготовку податкової інформації, та підрозділ, який є відповідальним за її узагальнення та направлення до органу ДФС - ініціатора.

5.2. За результатами аналізу відповідальним підрозділом проводиться аналіз отриманого запиту на відповідність вимогам визначеним у підпункті 3.4.2 пункту 3.4 Методичних рекомендацій.

У разі встановлення невідповідності та/або наявності обставин, визначених пунктом 5.5 Методичних рекомендацій, відповідальний підрозділ у день отримання опрацьовує запит щодо отримання податкової інформації, визначає причину відмови від надання відповіді та вносить відповідні дані до Інформаційної системи.

У разі відповідності такого запиту, забезпечується отримання якісної та повної податкової інформації, визначеної у запиті, від інших структурних підрозділів органу ДФС (відповідно до їх компетенції) протягом трьох робочих днів з дня отримання такого запиту.

Відповідальність за повноту, якість, достовірність та своєчасність надання податкової інформації відповідальному підрозділу несе керівник (заступники керівника) структурного підрозділу органу ДФС, визначений співвиконавцем такого запиту.

5.3. Після отримання податкової інформації, визначеної у запиті, у т.ч. від структурних підрозділів органу ДФС, відповідальний підрозділ здійснює її узагальнення, перевіряє повноту, якість та забезпечує направлення податкової інформації супровідним листом щодо обміну податковою інформацією органу ДФС - ініціатору.

Такий лист направляється органу ДФС - ініціатору протягом п'яти робочих днів з дня отримання такого запиту з обов'язковим зазначенням дати та номера запиту щодо обміну податковою інформацією, назви (ПІБ) та податкового номера платника податків або серії та/або номера паспорта суб’єкта господарювання, щодо якого надається інформація, періоду діяльності, за який надається інформація, джерел отримання, наведенням документів та даних, що її підтверджують, а також іншої інформації, передбаченої у запиті органу ДФС - ініціатора.

Відповідальність за повноту, якість, достовірність та своєчасність направлення податкової інформації органу ДФС - ініціатору несе керівник (його заступник або уповноважена особа) органу ДФС - виконавця.

5.4. При відпрацюванні отриманих запитів щодо отримання податкової інформації необхідно враховувати обмеження визначені у пункті 5.5 Методичних рекомендацій.

5.5. Відмова від надання відповіді на запит щодо отримання податкової інформації може здійснюватись лише у разі, якщо:

запитувана інформація в повному обсязі наявна в інформаційних базах даних органу ДФС - ініціатора та перегляд якої не обмежений рівнем органів ДФС;

невідповідності у запиті даних контрагента (назва суб'єкта господарювання, податковий номер платника податків або серія та/або номер паспорта, адреси направлення запиту);

перевищення запитуваного періоду 1095 днів (для цілей трансфертного ціноутворення - 2555 днів), з урахуванням особливостей, визначених статтею 102 Кодексу.

Недотримання органом ДФС - ініціатором рекомендованої форми запиту не є підставою для відмови органом ДФС - виконавцем у наданні податкової інформації.

6. Алгоритм направлення запитів на проведення зустрічних звірок та обміну податковою інформацією, їх обліку та опрацювання, внесення даних та передачі результатів проведених зустрічних звірок та обміну податковою інформацією за допомогою Інформаційної системи

6.1. Направлення запитів про проведення зустрічних звірок, запитів щодо обміну податковою інформацією, їх автоматизований облік, зберігання та опрацювання, а також направлення відповідей на такі запити здійснюється за допомогою Інформаційної системи.

6.2. Доступ до Інформаційної системи надається працівникам у межах повноважень, які за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) органу ДФС визначені відповідальними за роботу з Інформаційною системою та за дорученням керівника структурного підрозділу безпосередньо направляють запити щодо обміну податковою інформацією, запити про проведення зустрічних звірок, проводять такі зустрічні звірки або здійснюють контроль за виконанням запитів.

Доступ до Інформаційної системи за відповідними напрямами працівникам інших структурних підрозділів надається у межах наданих повноважень на певний період часу за погодженням з керівником структурного підрозділу, що здійснює зустрічні звірки за таким напрямом та готує відповіді на запити щодо обміну податковою інформацією, за наявності дозволу керівника (його заступника або уповноваженої особи) органу ДФС, що відповідає за роботу такого структурного підрозділу.

6.2.1. Керівник (його заступник або уповноважена особа) головних управлінь ДФС в областях, місті Києві, Офісі великих платників податків ДФС визначає посадових осіб, відповідальних за роботу з Інформаційною системою (далі - відповідальні працівники):

6.2.1.1. стан надання запитів та отримання результатів за відповідними напрямами:

планові та позапланові документальні перевірки юридичних осіб;

перевірки юридичних осіб з питань відшкодування ПДВ (від’ємного значення з ПДВ);

перевірки сумнівного податкового кредиту юридичних осіб;

планові документальні перевірки самозайнятих осіб;

позапланові документальні перевірки самозайнятих осіб;

перевірка сумнівного податкового кредиту самозайнятих осіб;

перевірки фізичних осіб - підприємців з питань відшкодування ПДВ / від’ємного значення з ПДВ;

перевірки фізичних осіб;

перевірка фінансових установ та операцій у сфері ЗЕД;

перевірки з питань виявлених недостовірностей даних, що містяться у податкових деклараціях;

перевірки дотримання законодавства з питань державної митної справи;

перевірки з питань контролю трансфертного ціноутворення;

перевірки з питань дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

6.2.1.2. стан отримання запитів та надання відповідей за ознакою платників податків:

проведення зустрічних звірок юридичних осіб;

проведення зустрічних звірок фізичних осіб.

обмін податковою інформацією щодо юридичних осіб;

обмін податковою інформацією щодо фізичних осіб.

6.2.2. Відповідальні за вказаними напрямами працівники мають право переглядати всі запити, які надійшли від органів ДФС - ініціаторів, та надані на них відповіді.

Інформаційна система передбачає можливість пошуку:

за податковим номером платника податків або серією та/або номером паспорта;

за податковим номером платника податків та за номером супровідного листа отриманого запиту про проведення зустрічної звірки, запиту щодо обміну податковою інформацією та відповіді на них.

Працівник органу ДФС - ініціатора (безпосередній ініціатор запиту, що направив запит, або працівник структурного підрозділу - ініціатора) має право будь-коли переглядати всі направлені запити та отримані на них відповіді.

Працівник органу ДФС - виконавця (безпосередній виконавець зустрічної звірки або працівник структурного підрозділу - виконавця зустрічної звірки або запиту щодо обміну податковою інформацією) має доступ до перегляду наданих на виконання запитів та наданих на них відповідей.

6.2.3. Відповідальні працівники мають доступ до формування будь-яких контрольних звітних форм за відповідними напрямами.

Контрольні звітні форми формуються за вказаний період, напрямом запиту, типом особи:

направлені (отримані) запити про проведення зустрічних звірок;

отримані (надані) відповіді на запити про проведення зустрічних звірок;

не отримані (не надані) відповіді на запити про проведення зустрічних звірок;

направлені (отримані) запити щодо обміну податковою інформацією;

отримані (надані) відповіді на запити щодо обміну податковою інформацією;

не отримані (не надані) відповіді на запити щодо обміну податковою інформацією;

зведений журнал надання відповідей на отримані органом ДФС запити;

зведений журнал виконання направлених органом ДФС запитів;

журнал направлених запитів та отриманих відповідей про проведення зустрічних звірок;

журнал направлених запитів та отриманих відповідей щодо обміну податковою інформацією.

При цьому вихідні контрольні звітні форми можуть формуватись відповідно до напрямів роботи, визначених підпунктом 6.2.1.1 пункту 6.2 Методичних рекомендацій.

6.2.4. Керівники структурних підрозділів ДФС України (які відповідають за напрями, визначені у підпункті 6.2.1.1 пункту 6.2 Методичних рекомендацій) визначають перелік осіб, які мають доступ до Інформаційної системи та можуть здійснювати контроль за направленням та виконанням запитів про проведення зустрічної звірки та запитів щодо обміну податковою інформацією підпорядкованими структурними підрозділами територіальних органів ДФС за відповідними напрямами.

6.3. Направлення та отримання запиту про проведення зустрічної звірки та запиту щодо обміну податковою інформацією здійснюється таким чином.

У день направлення працівник органу ДФС - ініціатора реєструє запит про проведення зустрічної звірки (запит щодо обміну податковою інформацією) у підрозділі адміністративно-господарського забезпечення в автоматизованій системі електронного документообігу (або іншими засобами, які застосовуються в органі ДФС) як вихідну кореспонденцію та сформований запит направляє за допомогою Інформаційної системи.

Призначений керівником (його заступником або уповноваженою особою) органу ДФС - виконавця працівник підрозділу адміністративно-господарського забезпечення, до функціональних обов’язків якого внесено відповідну функцію, щоденно за кодом органу ДФС отримує в Інформаційній системі нові запити про проведення зустрічних звірок та запити щодо обміну податковою інформацією, які адресовані вказаному органу ДФС, друкує їх, вносить у систему відмітку про друк (пункт меню Інформаційної системи - "Друк вхідних документів"), реєструє отримані запити як вхідну кореспонденцію в автоматизованій системі електронного документообігу та передає їх в цей же день на розгляд керівництву органу ДФС.

Дані такого працівника - отримувача запиту (ПІБ, посада), дата та час перегляду ним запитів фіксуються в Інформаційній системі автоматично (пункт меню "Вхідні запити").

Відповідно до отриманих запитів керівник (його заступник або уповноважена особа) органу ДФС визначає відповідального за своєчасність та якість проведення зустрічної звірки та надання податкової інформації керівника структурного підрозділу (управління, відділу, сектору), який (і) в свою чергу визначають працівників, що безпосередньо виконують запити про проведення зустрічної звірки суб’єктів господарювання та запити щодо обміну податковою інформацією (далі - виконавець запиту).

Керівник структурного підрозділу (управління, відділу, сектору) має право передати виконання запиту іншому працівнику у разі необхідності (відрядження, відпустка, лікарняний, звільнення тощо).

Особа, яка виконує запит на проведення зустрічної звірки та запит щодо обміну податковою інформацією, опрацьовує відповідний запит в Інформаційній системі.

6.4. Формування та направлення відповіді на запит про проведення зустрічної звірки/запит щодо обміну податковою інформацією здійснюється таким чином.

Виконавець запиту у день направлення відповіді на запит реєструє в підрозділі адміністративно-господарського забезпечення супровідний лист як вихідну кореспонденцію в автоматизованій системі електронного документообігу та самостійно приєднує відповідь в Інформаційній системі.

Відповідь, що вноситься до Інформаційної системи, повинна містити перевірені дані і складатись із належним чином оформленого супровідного листа та приєднаних файлів, а саме: довідки про результати проведення зустрічної звірки, акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання та листа щодо обміну податковою інформацією та інших необхідних матеріалів (електронних копій наданих суб’єктом господарювання матеріалів, пояснень, судових рішень, документів що підтверджують зібрану податкову інформацію тощо).

У разі якщо проведення зустрічної звірки є неможливим у зв’язку із її повторністю запит вважається виконаним за умови приєднання копії довідки зустрічної звірки, яка була проведена раніше, із належно оформленим супровідним листом.

У разі відмови від проведення зустрічної звірки/надання відповіді на запит щодо обміну податковою інформацією до Інформаційної системи вносяться відповідні дані щодо підстав такої відмови. При цьому окремий лист органу ДФС - ініціатору не надсилається.

Не рекомендується безпідставно вносити до Інформаційної системи дані щодо відмови від проведення зустрічної звірки/надання відповіді на запит щодо обміну податковою інформацією.

6.5. Отримання відповіді на запит про проведення зустрічної звірки та запит щодо обміну податковою інформацією здійснюється таким чином.

Відповідальний працівник підрозділу адміністративно-господарського забезпечення органу ДФС - ініціатора щоденно за кодом органу ДФС отримує нові відповіді, що надійшли від органу ДФС - виконавця за допомогою Інформаційної системи, друкує їх, реєструє як вхідну кореспонденцію в автоматизованій системі електронного документообігу, передає їх на розгляд керівництву органу ДФС та за результатами розгляду направляє за допомогою засобів інформаційної системи управління документами працівнику (структурному підрозділу) органу ДФС - ініціатора запиту.

Дані такого працівника - отримувача відповіді (ПІБ, посада), дата та час перегляду ним відповідей фіксуються в Інформаційній системі автоматично.

6.6. Оцінка виконання отриманої відповіді на запит про проведення зустрічної звірки здійснюється таким чином.

Працівник органу ДФС - ініціатора (безпосередній ініціатор запиту або працівник структурного підрозділу - ініціатора), після отримання відповіді протягом трьох робочих днів зобов’язаний оцінити якість (повноту) виконання запиту та внести до Інформаційної системи відповідну оцінку виконання.

Оцінка виконання відповіді здійснюється з використанням відповідного довідника і може бути такою:

1 - завдання виконано (така оцінка результату проведеної зустрічної звірки може бути надана, якщо у довідці відображені обґрунтовані відповіді на всі поставлені у запиті питання, а у разі якщо проведення зустрічної звірки є неможливим у зв’язку із її повторністю - за умови приєднання копії довідки зустрічної звірки, яка була проведена раніше, із належно оформленим супровідним листом). Якщо в запиті наведено встановлені при перевірці платника податків відомості, які потребували підтвердження, за результатами розгляду отриманої відповіді ініціатором додатково до оцінки виконання "1" (завдання виконано) зазначається така інформація (значення):

1.1 - відомості підтверджено повністю;

1.2 - відомості підтверджено частково;

1.3 - відомості не підтверджено;

2 - завдання не виконано:

2.1 - неможливо виконати у зв’язку із встановленням відсутності суб’єкта господарювання (посадових осіб або ліквідатора) за місцезнаходженням (за умови приєднання акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, електронної копії службової записки про розшук суб’єкта господарювання, запиту на адресу ліквідатора, а також належним чином оформленої податкової інформації, яка відсутня в інформаційних базах даних органів ДФС або перегляд якої обмежений);

2.2 - не виконано повною мірою у зв’язку з тим, що суб’єкт господарювання не надав усі необхідні пояснення та документальні підтвердження (за умови приєднання акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання та належним чином оформленої податкової інформації, яка відсутня в інформаційних базах даних органів ДФС або перегляд якої обмежений);

2.3 - не виконано повною мірою без об’єктивних причин.

Завдання не вважається виконаним, якщо у довідці відображено лише загальні відомості щодо суб’єкта господарювання та показники фінансової і податкової звітності, наявні в інформаційних базах даних органів ДФС.

Запит на проведення зустрічної звірки з оцінкою органу ДФС - ініціатора 2.3 "не виконано повною мірою без об’єктивних причин" вважається не виконаним. При отриманні органом ДФС - ініціатором повторної відповіді на один і той же запит орган ДФС - ініціатор зобов’язаний повторно оцінити виконання відповіді, а оцінка 2.3 автоматично анулюється.

6.7. Оцінка виконання отриманої відповіді на запит щодо обміну податковою інформацією здійснюється таким чином (після внесення змін до програмного забезпечення).

Працівник органу ДФС - ініціатора, після отримання листа щодо обміну податковою інформацією протягом трьох робочих днів зобов’язаний оцінити якість (повноту) виконання запиту та внести до Інформаційної системи відповідну оцінку виконання.

Оцінка виконання здійснюється з використанням відповідного довідника і може бути такою:

1 - завдання виконано (така оцінка результату отриманої податкової інформації може бути надана, якщо в листі щодо обміну податковою інформацією відображені обґрунтовані відповіді на всі порушені у запиті питання).

2 - завдання не виконано:

2.1 - неможливо виконати у зв’язку із перевищенням запитуваного періоду 1095 днів (для цілей трансфертного ціноутворення - 2555 днів), з врахуванням особливостей визначених ст. 102 Кодексу;

2.2 - неможливо виконати у зв’язку із відсутністю запитуваної інформації;

2.3 - не виконано повною мірою без об’єктивних причин.

Завдання не вважається виконаним, якщо у листі щодо обміну податковою інформацією відображено лише загальні відомості щодо суб’єкта господарювання, показники фінансової і податкової звітності та інша інформація наявна в інформаційних базах даних органів ДФС.

Запит щодо обміну податковою інформацією із оцінкою органу ДФС - ініціатора 2.3 "не виконано повною мірою без об’єктивних причин" вважається не виконаним. При отриманні органом ДФС - ініціатором повторної відповіді на один і той же запит орган ДФС - ініціатор зобов’язаний повторно оцінити виконання відповіді, а оцінка 2.3 автоматично анулюється.

7. Реалізація матеріалів проведеної зустрічної звірки та отриманої податкової інформації

7.1. Результати проведеної зустрічної звірки суб’єкта господарювання та отримана податкова інформація опрацьовуються в інформаційних базах контролюючих органів, використовуються для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів і підлягають врахуванню, відповідно до статті 83 Кодексу, в матеріалах перевірки платника податків органом ДФС - ініціатором.

7.2. При отриманні матеріалів зустрічної звірки, податкової інформації після закінчення перевірки платника податків орган ДФС - ініціатор:

у разі підтвердження здійснення господарських відносин із суб’єктом господарювання (їх виду, обсягу, якості, розрахунків тощо) - долучає матеріали зустрічної звірки, податкову інформацію до матеріалів перевірки;

у разі непідтвердження здійснення господарських відносин із суб’єктом господарювання (їх виду, обсягу, якості, розрахунків тощо) - здійснює заходи щодо проведення документальної позапланової перевірки такого платника податків з урахуванням встановленого законом порядку та обмежень щодо їх проведення (за наявності).

Директор
Департаменту податкового
та митного аудиту

Н.І. Рубан


Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо організації та проведення
органами державної фіскальної
служби зустрічних звірок, обміну
податковою інформацією
при здійсненні податкового контролю

ЗРАЗОК ФОРМИ ЗАПИТУ
про проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання


Додаток 2
до Методичних рекомендацій
щодо організації та проведення
органами державної фіскальної
служби зустрічних звірок, обміну
податковою інформацією
при здійсненні податкового контролю

ЗРАЗОК ФОРМИ ЗАПИТУ
щодо обміну податковою інформацією


Додаток 3
до Методичних рекомендацій
щодо організації та проведення
органами державної фіскальної
служби зустрічних звірок, обміну
податковою інформацією
при здійсненні податкового контролю

ЖУРНАЛ
реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, актів неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки)


Додаток 4
до Методичних рекомендацій
щодо організації та проведення
органами державної фіскальної
служби зустрічних звірок, обміну
податковою інформацією
при здійсненні податкового контролю

ДОВІДКА
про результати проведення зустрічної звірки щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків їх реальності та повноти відображення в обліку


Додаток 5
до Методичних рекомендацій
щодо організації та проведення
органами державної фіскальної
служби зустрічних звірок, обміну
податковою інформацією
при здійсненні податкового контролю
(у редакції наказу ДФС
19.10.2015 № 806)

АКТ
про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання щодо підтвердження господарських відносин із платником податків

{Текст із змінами станом на 07.06.2017 взято з сайту ДФС України http://sfs.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: