open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
15.07.2009 N 511

Про організаційні заходи МОЗ

щодо підготовки бюджетних запитів

проекту державного бюджету на 2010 рік

З метою забезпечення складання проекту Державного бюджету
України на 2010 рік, керуючись постановою Кабінету Міністрів
України від 25.02.2009 N 151 ( 151-2009-п ) "Про схвалення
Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 (Бюджетної
декларації)", положеннями Програми діяльності Кабінету Міністрів
України "Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та
поступальний розвиток", а також листа Міністерства фінансів
України від 03.07.2009 N 31-06010-01-5/17989 "Інструктивний лист
щодо підготовки бюджетних запитів проекту державного бюджету на
2010 рік" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я щодо
підготовки бюджетних запитів проекту державного бюджету
на 2010 рік (додається).
2. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра охорони
здоров'я, відповідно до функціональних обов'язків забезпечити
підготовку бюджетних запитів на 2010 рік згідно вимог зазначених
нормативних документів, забезпечити контроль за виконанням
відповідних положень Плану заходів за визначеними термінами.
3. Директорам департаментів, керівникам структурних
підрозділів МОЗ України забезпечити виконання заходів у визначені
терміни.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

15.07.2009 N 511

ПЛАН ЗАХОДІВ

Міністерства охорони здоров'я

щодо підготовки бюджетних запитів

проекту державного бюджету на 2010 рік

------------------------------------------------------------------ | N | Захід | Виконавці | Термін | |з/п| | |виконання| |---+-------------------------------+------------------+---------| | 1 |Підготувати та подати до | |до | | |Департаменту економіки, | |17 липня | | |фінансів і бухгалтерської | |2009 року| | |звітності прогнозні | | | | |результативні показники | | | | |на 2010 рік за бюджетними | | | | |програмами згідно напрямів | | | | |діяльності відповідно | | | | |до додатків: | | | | |-------------------------------+------------------| | | |Додаток N 1; |Департамент | | | | |розвитку медичної | | | | |допомоги | | | |-------------------------------+------------------| | | |Додаток N 2; |Департамент | | | | |кадрової політики,| | | | |освіти і науки | | | |-------------------------------+------------------| | | |Додаток N 3; |Департамент | | | | |організації | | | | |санітарно- | | | | |епідеміологічного | | | | |нагляду | | | |-------------------------------+------------------| | | |Додаток N 4; |Сектор | | | | |протирадіаційного | | | | |захисту та | | | | |медичних проблем | | | | |наслідків аварії | | | | |на ЧАЕС | | | |-------------------------------+------------------| | | |Додаток N 5; |Департамент | | | | |материнства, | | | | |дитинства та | | | | |санаторного | | | | |забезпечення | | |---+-------------------------------+------------------+---------| |2 |Підготувати та подати до |Відділ інвестицій,|до | | |Департаменту економіки, |будівництва та |17 липня | | |фінансів і бухгалтерської |майнових відносин,|2009 року| | |звітності погоджені з |Управління | | | |відповідним структурним |організації | | | |підрозділом Міністерства |медичного | | | |фінансів пропозиції щодо |забезпечення | | | |капітальних видатків (КЕКВ 2120|ЄВРО-2012, | | | |( v0604201-01 ), 2130, 2140) у |міжнародної | | | |2010-2012 (додаток N 5 до листа|діяльності та | | | |Мінфіну від 03.07.09 |євроінтеграції | | | |N 31-06010-01-5/17989). | | | |---+-------------------------------+------------------+---------| |3 |1. Підготувати та надати до |Департамент |до | | |Департаменту економіки, |кадрової політики,|17 липня | | |фінансів і бухгалтерської |освіти і науки |2009 року| | |звітності інформацію за | | | | |формами: | | | | |- Чисельність аспірантів, | | | | |докторантів, ординаторів | | | | |у вищих навчальних закладах | | | | |та закладах післядипломної | | | | |освіти (ф. N 4к-2). | | | | |- Підвищення кваліфікації | | | | |та перепідготовка кадрів | | | | |(ф. N 4к-3). | | | | |- Дані про обсяги прийомів | | | | |до вищих та | | | | |професійно-технічних навчальних| | | | |закладів у 2007-2009 роках. | | | | |- Чисельність студентів у вищих| | | | |навчальних закладах та закладах| | | | |післядипломної освіти. | | | |---+-------------------------------+------------------+---------| |4 |Підготувати та надати до |Департамент |до | | |Департаменту економіки, |кадрової політики,|17 липня | | |фінансів і бухгалтерської |освіти і науки |2009 року| | |звітності перелік | | | | |науково-дослідних робіт, що | | | | |плануються до виконання за | | | | |рахунок коштів державного | | | | |бюджету у 2010 рік та перелік | | | | |госпрозрахункових ДДР із | | | | |зазначенням їхньої вартості. | | | |---+-------------------------------+------------------+---------| |5 |Забезпечити погодження видатків|Департамент |до | | |на бюджетні програми у сфері |кадрової політики,|28 липня | | |науки з Міністерством |освіти і науки |2009 року| | |економіки. | | | |---+-------------------------------+------------------+---------| |6 |Підготувати та подати до |Департамент |до | | |Управління моніторингу та |розвитку медичної |15 липня | | |супроводу державних програм на |допомоги, |2009 року| | |паперових та електронних носіях|Департамент | | | |наступну інформацію за |материнства, | | | |бюджетними програмами в розрізі|дитинства та | | | |державних цільових програм та |санаторного | | | |централізованих заходів: |забезпечення, | | | |- аналіз результатів, |Департамент | | | |досягнутих внаслідок |організації | | | |використання коштів загального |санітарно- | | | |фонду бюджету у 2008 році |епідеміологічного | | | |( 107-17 ) (на підставі |нагляду, | | | |річних звітів про виконання |Департамент | | | |паспортів бюджетних програм |кадрової політики,| | | |за 2008 рік) та очікувані |освіти і науки, | | | |результати у 2009 році |Сектор | | | |(для заповнення п. 11 форми 2 |протирадіаційного | | | |бюджетного запиту); |захисту та | | | |- пропозиції щодо формування |медичних проблем | | | |обсягів видатків державного |наслідків аварії | | | |бюджету, які необхідно |на ЧАЕС, | | | |спрямувати на виконання |Комітет з питань | | | |державних програм і |протидії | | | |централізованих заходів МОЗ в |ВІЛ-інфекції/СНІДу| | | |2010 році, з детальними |та іншим | | | |розрахунками та |соціально- | | | |обґрунтуваннями; |небезпечним | | | |- результативні показники, які |хворобам | | | |характеризують їх виконання на | | | | |2010 рік; | | | | |- прогнозні видатки | | | | |на 2011-2012-2013 роки; | | | | |- результативні показники, які | | | | |характеризують їх виконання на | | | | |2011-2012-2013 роки. | | | |---+-------------------------------+------------------+---------| |7 |Узагальнити зведені пропозиції,|Управління |до | | |надані структурними |моніторингу та |17 липня | | |підрозділами МОЗ для складання |супроводу |2009 року| | |проекту бюджетного запиту на |державних програм | | | |2010 рік та подати за окремою | | | | |формою (додаток N 6 до листа | | | | |Міністерства фінансів від | | | | |03.07.09 N 31-06010-01-5/17989)| | | | |до Департаменту економіки, | | | | |фінансів і бухгалтерської | | | | |звітності на паперових та | | | | |електронних носіях: | | | | |- пропозиції щодо видатків на | | | | |здійснення заходів і завдань | | | | |державних (цільових програм); | | | | |- пропозиції щодо передачі | | | | |окремих централізованих | | | | |видатків на виконання з | | | | |місцевих бюджетів з визначенням| | | | |конкретних критеріїв їх | | | | |розподілу в регіональному | | | | |розрізі. | | | |---+-------------------------------+------------------+---------| |8 |Підготувати та подати до |Департамент |до | | |Департаменту економіки, |розвитку медичної |17 липня | | |фінансів і бухгалтерської |допомоги |2009 року| | |звітності на паперових та | | | | |електронних носіях розрахунки | | | | |видатків на забезпечення | | | | |інсулінами хворих на цукровий | | | | |діабет та на лікування | | | | |нецукрового діабету (включаючи | | | | |уточнені дані щодо контингентів| | | | |відповідних хворих у розрізі | | | | |адміністративно-територіальних | | | | |одиниць). | | | |---+-------------------------------+------------------+---------| |9 |Подати до Департаменту |Департамент |до | | |економіки, фінансів і |розвитку медичної |25 липня | | |бухгалтерської звітності |допомоги, |2009 року| | |пропозиції щодо додаткових |Департамент | | | |обсягів видатків за |кадрової політики,| | | |відповідними бюджетними |освіти і науки, | | | |програми на 2010 рік відповідно|Департамент | | | |до напрямів діяльності. |материнства, | | | | |дитинства та | | | | |санаторного | | | | |забезпечення, | | | | |Сектор | | | | |протирадіаційного | | | | |захисту та | | | | |медичних проблем | | | | |наслідків аварії | | | | |на ЧАЕС, | | | | |Комітет з питань | | | | |протидії | | | | |Віл-інфекцій/СНІДу| | | | |та іншим соціально| | | | |небезпечним | | | | |хворобам, | | | | |Відділ інвестицій,| | | | |будівництва та | | | | |майнових відносин,| | | | |Управління | | | | |організації | | | | |медичного | | | | |забезпечення | | | | |ЄВРО-2012, | | | | |міжнародної | | | | |діяльності та | | | | |євроінтеграції. | | |---+-------------------------------+------------------+---------| |10 |Підготувати Форми бюджетних |Державна інспекція|до | | |запитів на 2010 рік та |з контролю якості |28 липня | | |пропозиції щодо капітальних |лікарських засобів|2009 року| | |видатків (КЕКВ 2120 | | | | |( v0604201-01 ), 2130, 2140) | | | | |у 2010-2012 (Додатки N 5 та 7 | | | | |до листа Мінфіну від 03.07.09 | | | | |N 31-06010-01-5/17989) | | | | |і надати їх до Департаменту | | | | |економіки, фінансів і | | | | |бухгалтерської звітності після | | | | |погодження з відповідними | | | | |структурними підрозділами | | | | |Міністерства фінансів. | | | |---+-------------------------------+------------------+---------| |11 |Сформувати бюджетні запити на |Департамент |до | | |2010 рік згідно з вимогами |економіки, |30 липня | | |листа Міністерства фінансів від|фінансів і |2009 року| | |03.07.09 N 31-06010-01-5/17989 |бухгалтерської | | | |та направити його до |звітності | | | |Міністерства фінансів України. | | | ------------------------------------------------------------------
В.о. директора
Департаменту економіки,
фінансів і бухгалтерської
звітності М.Г.Вовк

Додаток N 1

Бюджетна програма КПКВК 2301170 "Діагностика і лікування
захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних
технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих
навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я
України": - Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта
в клініках НДІ та вищих навчальних закладів.
Бюджетна програма КПКВК 2301230 "Надання послуг у
стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та
інших загальнодержавних стоматологічних закладах": - Кількість пролікованих пацієнтів на одного
лікаря-стоматолога.
Бюджетна програма КПКВК 2301520 "Фінансова підтримка служб
Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної
федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця": - Кількість послуг наданих патронажною службою в медичних
центрах та кімнатах; - Кількість відвідувань на дому патронажною службою; - Кількість осіб, яким надаються медико-соціальні послуги.

Додаток N 2

Бюджетна програма КПКВК 2301020 "Фундаментальні дослідження у
сфері профілактичної та клінічної медицини": - Кількість наукових установ; - Кількість науково-дослідних робіт; - Кількість публікацій в наукових виданнях; - Кількість опублікованих монографій; - Відсоток науково-дослідних робіт, які впроваджені в
медицині.
Бюджетна програма КПКВК 2301050 "Прикладні наукові та
науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки
наукових кадрів у сфері охорони здоров'я": - Кількість наукових установ; - Кількість науково-дослідних робіт; - Кількість публікацій в наукових виданнях; - Кількість опублікованих монографій; - Кількість клінічних ординаторів; - Кількість аспірантів (з відривом від виробництва); - Кількість аспірантів (без відриву від виробництва); - Кількість докторантів; - Відсоток клінічних ординаторів, що отримали диплом про
освіту; - Відсоток аспірантів, що отримали диплом про освіту; - Відсоток докторантів, що отримали диплом про освіту; - Відсоток науково-дослідних робіт, які впроваджені в
медицині.
Бюджетна програма КПКВК 2301060 "Фінансова підтримка розвитку
інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та
клінічної медицини": - Кількість зразків колекцій; - Відсоток збережених зразків колекцій.
Бюджетна програма КПКВК 2301070 "Підготовка і підвищення
кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та
науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV
рівнів акредитації": - Кількість спеціалізованих вчених рад; - Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для
розгляду; - Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для
захисту; - Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення
ради, щодо присудження наукового.
Бюджетна програма КПКВК 2301080 "Підвищення кваліфікації
медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і
науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я": - Кількість спеціалізованих вчених рад; - Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для
розгляду; - Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для
захисту; - Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення
ради, щодо присудження наукового.
Бюджетна програма КПКВК 2301090 "Методичне забезпечення
діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та
закладів післядипломної освіти": - Рецензування навчальних програм; - Рецензування рукописів навчально-методичної літератури; - Рецензування та затвердження комплекту нормативних
документів.

Додаток N 3

Бюджетна програма КПКВК 2301250 "Державний
санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи": - Кількість об'єктів нагляду; - Кількість лабораторних досліджень.
Бюджетна програма КПКВК 2301260 "Заходи з подолання епідемії
туберкульозу та СНІДу": - Кількість ліквідованих та попереджених спалахів інфекційних
захворювань.

Додаток N 4

Бюджетна програма КПКВК 2301110 "Спеціалізована та
високоспеціалізована медична допомога, що надається
загальнодержавними закладами охорони здоров'я": - Середня тривалість лікування в стаціонарі 1-го пацієнта у
СМСЧ; - Показники летальності у СМСЧ.
Бюджетна програма КПКВК 2301200 "Спеціалізована
консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається
вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та
загальнодержавними закладами охорони здоров'я": - Відсоток охоплення диспансеризацією прикріпленого
населення.

Додаток N 5

Бюджетна програма КПКВК 2301170 "Діагностика і лікування
захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних
технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих
навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я
України": - Кількість хворих дітей, що отримують онкопрепарати в
Інституті раку;

- Кількість проведених оперативних втручань в НПМЦ дитячої
кардіології та кардіохірургії;Інституті раку;

- Кількість проведених оперативних втручань в НПМЦ дитячої
кардіології та кардіохірургії; - Зниження дитячої смертності від вроджених вад серця та
продовження життя в НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії.
Бюджетна програма КПКВК 2301180 "Санаторне лікування хворих
на туберкульоз": - Кількість тимчасово розгорнутих ліжок; - Кількість ліжко-днів; - Кількість населення, що отримало санаторне лікування; - Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з
санаторію.
Бюджетна програма КПКВК 2301190 "Санаторне лікування дітей та
підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)": - Кількість тимчасово розгорнутих ліжок; - Кількість ліжко-днів; - Кількість населення, що отримало санаторне лікування; - Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з
санаторію.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: