open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.05.2009 N 510

Про затвердження стандарту надання

Міністерством економіки України

адміністративної послуги щодо погодження

застосування процедури торгів з обмеженою

участю та процедури закупівлі в одного учасника

З метою виконання пункту 10 плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг
органами виконавчої влади, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27 червня 2007 року N 494-р ( 494-2007-р )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Стандарт надання Міністерством економіки
України адміністративної послуги щодо погодження застосування
процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в
одного учасника, що додається.
2. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації розмістити Стандарт надання Міністерством економіки
України адміністративної послуги щодо погодження застосування
процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в
одного учасника на веб-сайті Міністерства.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Б.М.Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

28.05.2009 N 510

СТАНДАРТ

надання Міністерством економіки України

адміністративної послуги щодо погодження

застосування процедури торгів з обмеженою

участю та процедури закупівлі в одного учасника

1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що
здійснює послугу Міністерство економіки України: 01008, м. Київ,
вул. М.Грушевського, 12/2; департамент державних закупівель:
01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, тел. (044) 286-02-97. Сторінка веб-сайта Мінекономіки - http://me.kmu.gov.ua/.
2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги Замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює
закупівлю в порядку, установленому Положенням про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (із
змінами) (далі - Положення).
3. Перелік документів, необхідних для надання
адміністративної послуги Відповідно до пункту 2 Порядку погодження застосування
процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в
одного учасника, затвердженого наказом Мінекономіки від 30.01.2009
N 64 ( z0221-09 ), зареєстрованого в Мін'юсті 10.03.2009
N 221/16237 (далі - Порядок), для погодження застосування
процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в
одного учасника замовник подає у швидкозшивачі до Мінекономіки
такі документи, які повинні відповідати вимогам Положення: у разі застосування процедури торгів з обмеженою участю: лист-звернення на адресу Мінекономіки з обов'язковим
зазначенням умов застосування цієї процедури відповідно до пункту
34 Положення ( 921-2008-п ), предмета закупівлі, конкретного
найменування товару, роботи чи послуги, очікуваної вартості
закупівлі, джерел фінансування закупівлі, орієнтовного терміну
(строку) поставок товарів (виконання робіт, надання послуг); копію протоколу (протоколів) засідання тендерного комітету
щодо прийняття рішення про застосування процедури торгів з
обмеженою участю, засвідчену в установленому законодавством
порядку, із зазначенням переліку учасників, яких замовник планує
запросити до участі в процедурі закупівлі; засвідчену в установленому законодавством порядку копію
річного плану закупівель; проект тендерної документації, необхідної для проведення
процедури закупівлі; засвідчені замовником в установленому законодавством порядку
копії експертних (дата видачі яких не перевищує один рік до дня
подання до Мінекономіки необхідного пакета документів,
передбаченого підпунктом 2.1 пункту 2 Порядку) ( z0221-09 ),
нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують
наявність умов застосування процедури торгів з обмеженою участю; у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника: лист-звернення на адресу Мінекономіки із зазначенням умов
застосування цієї процедури відповідно до пункту 83 Положення
( 921-2008-п ), предмета закупівлі, конкретного найменування
товару, роботи чи послуги, очікуваної вартості закупівлі, джерел
фінансування закупівлі, орієнтовного терміну (строку) поставок
товарів (виконання робіт, надання послуг); копію протоколу (протоколів) засідання тендерного комітету
щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в
одного учасника із зазначенням умов застосування цієї процедури
відповідно до пункту 83 Положення ( 921-2008-п ), предмета
закупівлі, конкретного найменування товару, роботи чи послуги,
очікуваної вартості закупівлі, джерел фінансування закупівлі,
орієнтовного терміну (строку) поставок товарів (виконання робіт,
надання послуг), засвідчену в установленому законодавством
порядку; проект договору про закупівлю товарів, робіт чи послуг із
додатками; техніко-економічне обґрунтування застосування процедури
закупівлі в одного учасника, заповнене за формою згідно з
додатком 1 ( z0221-09 ); засвідчену в установленому законодавством порядку копію
річного плану закупівель; засвідчені замовником в установленому законодавством порядку
копії експертних (дата видачі яких не перевищує один рік до дня
подання до Мінекономіки необхідного пакета документів,
передбаченого підпунктом 2.2 пункту 2 Порядку) ( z0221-09 ),
нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують
наявність умов застосування процедури закупівлі в одного учасника; засвідчені замовником копії договорів або інших документів,
що підтверджують наявність в учасника авторських прав, у разі
закупівлі, пов'язаної із захистом авторських прав; у зв'язку з потребою здійснення додаткових поставок первинним
учасником, призначених для часткової заміни або розширення
поставок, коли зміна учасника може призвести до закупівлі товарів
чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними
товарами чи послугами, - засвідчені в установленому законодавством
порядку копії договору (договорів) про закупівлю (із додатками) з
первинним учасником, звіту (звітів) про проведення процедури
закупівлі, а також експертні, нормативні, технічні документи, які
підтверджують, що зміна учасника може призвести до закупівлі
товарів чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з
наявними товарами чи отриманими послугами; у зв'язку з необхідністю виконання додаткових будівельних
робіт - засвідчені в установленому законодавством порядку копії
головного договору (договорів) про закупівлю (з додатками), звіту
(звітів) про проведення процедури закупівлі та документ розробника
проекту щодо необхідності виконання додаткових будівельних робіт,
не включених у початковий проект, але які через непередбачувані
обставини стали необхідними для виконання цього проекту, за умови,
що договір буде укладено з учасником таких робіт, якщо роботи
технічно чи економічно пов'язані з головним договором. При цьому
загальна вартість договору на додаткові роботи не повинна
перевищувати 50 відсотків вартості головного договору; для юридичних осіб - засвідчені в установленому
законодавством порядку копії установчих документів учасника,
свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії (дозволу) на зайняття
певним видом господарської діяльності, необхідної для виконання
договору про закупівлю; для фізичних осіб - копія паспорта або іншого документа, що
посвідчує особу в разі відсутності паспорта та ідентифікаційного
номера; для фізичних осіб - підприємців - копія паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу в разі відсутності паспорта,
свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії (дозволу) на зайняття
певним видом господарської діяльності, необхідної для виконання
договору про закупівлю; у разі закупівлі нерухомого майна - засвідчені в
установленому законодавством порядку копії документів, що
підтверджують право власності учасника на нерухоме майно, звіт про
оцінку нерухомого майна.
4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, опис етапів надання послуги Видача листа-погодження або листа-відмови передбачає такі
дії: для одержувача адміністративної послуги: подання до Мінекономіки повного пакета документів, визначених
у пункті 2 Порядку ( z0221-09 ); отримання листа-погодження або листа-відмови; можливість усунення причин відмови у видачі листа-погодження
в установленому законодавством порядку та повторне звернення до
Мінекономіки з пакетом документів щодо погодження застосування
процедури торгів з обмеженою участю або процедури закупівлі в
одного учасника після усунення причин відмови; для адміністративного органу: розгляд звернення та документів, які додані до нього; прийняття рішення про погодження застосування процедури
торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника
для закупівлі товарів, робіт і послуг або про відмову в погодженні
застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури
закупівлі в одного учасника для закупівлі товарів, робіт і послуг; видача листа-погодження або листа-відмови; видача дублікатів довідок передбачає такі дії: для одержувача адміністративної послуги: звернення до Мінекономіки з проханням про видачу дубліката
листа-погодження або листа-відмови в разі їх втрати; отримання дубліката листа-погодження або листа-відмови; для адміністративного органу: розгляд звернення про видачу дубліката листа-погодження або
листа-відмови; видача дубліката листа-погодження або листа-відмови замість
втраченої.
5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також
до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання
адміністративної послуги Відповідно до пункту 6 Порядку ( z0221-09 ): рішення щодо погодження застосування процедури закупівлі або
відмови в такому погодженні приймається протягом 30 календарних
днів з дати реєстрації документів замовника; розгляд звернень замовників щодо погодження застосування
процедури закупівлі в одного учасника через виникнення нагальної
потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними
чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, у
тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків
надзвичайних ситуацій, здійснюється Мінекономіки протягом десяти
робочих днів; у разі коли замовник надіслав додаткові документи до раніше
надісланого пакета документів, то рішення за результатами розгляду
відповідного пакета документів приймається протягом 30 календарних
днів з дати реєстрації додаткових документів.
6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні
адміністративної послуги Рішення про відмову в застосуванні процедури закупівлі в
одного учасника або торгів з обмеженою участю може бути прийняте в
разі: невідповідності поданих документів вимогам Порядку
( z0221-09 ); якщо подані документи не підтверджують наявності умов для
застосування відповідної процедури, передбачених пунктами 34 і 83
Положення ( 921-2008-п ); виявлення в поданих документах недостовірної інформації; застосування до замовника або учасника-нерезидента
спеціальних санкцій у вигляді режиму індивідуального ліцензування
або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно
зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ).
7. Опис результату, який повинен отримати одержувач Рішення про погодження застосування процедури закупівлі
оформляється листом-погодженням процедури закупівлі (далі -
лист-погодження) за формою згідно з додатком 2 до Порядку
( z0221-09 ), рішення про відмову в погодженні застосування
процедури закупівлі - листом-відмовою процедури закупівлі (далі -
лист-відмова) за формою згідно з додатком 3 до Порядку. Лист-погодження або лист-відмова оформляється за підписом
Міністра або уповноваженої ним посадової особи Мінекономіки. Лист-погодження оформляється у двох примірниках, один з яких
видається замовнику, а другий разом з пакетом поданих документів
для здійснення погодження застосування процедури закупівлі
зберігається в Мінекономіки протягом трьох років. У супровідному листі Мінекономіки зазначаються зауваження,
які не впливають на погодження застосування процедури закупівлі та
можуть бути виправлені замовником самостійно до укладення договору
з учасником процедури закупівлі (у разі проведення процедури
закупівлі в одного учасника) або направлення запрошення до участі
в торгах (у разі проведення процедури торгів з обмеженою участю). Лист-погодження разом із супровідним листом та лист-відмова
видаються уповноваженій особі замовника за умови пред'явлення нею
документів, що посвідчують особу, та оригіналів документів, які
підтверджують наявність повноважень від замовника на отримання від
Мінекономіки зазначених документів, або надсилаються поштою
протягом п'яти робочих днів з дня прийняття Мінекономіки
відповідного рішення. Документи, передбачені пунктом 2 Порядку ( z0221-09 ), що
надійшли на адресу Мінекономіки, залишаються без розгляду, якщо: замовник надіслав клопотання про відкликання документів,
зазначених у пункті 2 Порядку ( z0221-09 ); очікувана вартість закупівлі товару (товарів), послуги
(послуг) становить менше 100 тис. гривень, а робіт -
300 тис. гривень; закупівля товарів, робіт і послуг не регулюється Положенням
( 921-2008-п ). За наявності однієї або декількох зазначених у пункті 10
Порядку ( z0221-09 ) підстав Мінекономіки приймає рішення про
залишення листа-звернення без розгляду, яке оформляється у вигляді
листа. Копія рішення протягом 30 календарних днів з дати
реєстрації листа-звернення та документів, що додаються до нього,
надсилається замовнику із зазначенням підстав залишення
листа-звернення без розгляду. Після усунення причин, що були підставою для залишення
Мінекономіки листа-звернення без розгляду, замовник може повторно
подати новий лист-звернення та документи, передбачені пунктом 2
Порядку ( z0221-09 ).
8. Інформація про платність або безоплатність надання
адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата
передбачена Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.
9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх
кваліфікації Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання
адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного
професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста.
10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з
урахуванням його транспортної і пішохідної доступності Прийом документів і видача довідок здійснюється в
Мінекономіки. Подання документів здійснюється поштовим відправленням за
адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського; 12/2 або
безпосередньо до поштової скриньки, яка розташована за адресою:
01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.
11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому
одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про
надання адміністративної послуги та їх реєстрації Прийом та видача документів здійснюються відповідно до
робочого графіка Мінекономіки. Прийом та видача документів:
------------------------------------------------------------------ |понеділок |з 9.00 по 13.00 та з 14.00 | | |по 18.00 | |-------------------------------+--------------------------------| |вівторок |з 9.00 по 13.00 та з 14.00 | | |по 18.00 | |-------------------------------+--------------------------------| |середа |з 9.00 по 13.00 та з 14.00 | | |по 18.00 | |-------------------------------+--------------------------------| |четвер |з 9.00 по 13.00 та з 14.00 | | |по 18.00 | |-------------------------------+--------------------------------| |п'ятниця |з 9.00 по 13.00 та з 14.00 | | |по 16.45 | ------------------------------------------------------------------
12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення
дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на
адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування,
у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної
послуги Послуга надається в міру надходження звернень та повного
пакета документів у терміни, визначені законодавством.
13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при
зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги На веб-сайті Мінекономіки розміщено Порядок погодження
застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури
закупівлі в одного учасника, затверджений наказом Мінекономіки від
30.01.2009 N 64 ( z0221-09 ).
14. Особливості надання адміністративної послуги особам
похилого віку та інвалідам тощо Послуга надається на загальних підставах.
15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на
недотримання стандарту У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на дії
працівників Мінекономіки щодо недотримання Стандарту Мінекономіки
розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і
повідомляє заявнику рішення Мінекономіки, прийняте за наслідками
розгляду скарги.
16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої
адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу Мінекономіки може з власної ініціативи або за заявою осіб,
які подали документи, виправити допущені технічні чи арифметичні
помилки в листі-погодженні або в листі-відмові.
17. Інше Перелік нормативно-правових актів: Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (із змінами); Порядок погодження застосування процедури торгів з обмеженою
участю та процедури закупівлі в одного учасника, затверджений
наказом Мінекономіки від 30.01.2009 N 64 ( z0221-09 ),
зареєстрований у Мін'юсті 10.03.2009 за N 221/16237; наказ Мінекономіки від 12.07.2007 N 219 ( v0219665-07 ) "Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів
надання адміністративних послуг"; постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 N 777
( 777-2007-п ) "Про затвердження Положення про Міністерство
економіки України".
Директор департаменту
державних закупівель В.А.Новик


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: