open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2005 N 510

Про затвердження Методичних рекомендацій

з оформлення свідоцтва про право плавання

під Державним прапором України та свідоцтва

про право власності на судно при здійсненні

його реєстрації у Державному судновому

реєстрі України та Суднового білета при

здійсненні реєстрації судна у Судновій

книзі України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства транспорту та зв'язку

N 675 ( v0675650-05 ) від 25.10.2005 )

Відповідно до вимог ст. ст. 28, 29 Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ), п. 9 Порядку ведення
Державного суднового реєстру України і Суднової книги України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня
1997 р. N 1069 ( 1069-97-п ) (із змінами), та на виконання п. 1
Змін до Положення про збір за реєстрацію суден у Державному
судновому реєстрі України і Судновій книзі України, затверджених
наказом Мінтрансзв'язку від 01.08.2005 N 396 ( z0867-05 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 08.08.2005 за
N 867/11147, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Методичні рекомендації з оформлення свідоцтва про право
плавання під Державним прапором України та свідоцтва про право
власності на судно при здійсненні його реєстрації у Державному
судновому реєстрі України (далі - Свідоцтва), що додаються; Методичні рекомендації з оформлення Суднового білета при
здійсненні реєстрації судна у Судновій книзі України, що
додаються.
2. Визначити, що записи у вказаних свідоцтвах, Державному
судновому реєстрі України та Судновій книзі України англійською
мовою здійснюються відповідно до вимог, зазначених у додатку 1.
3. Капітанам морських торговельних портів, які здійснюють
проведення державної реєстрації суден згідно з наказом
Мінтрансзв'язку від 04.04.2005 N 114 ( v0114650-05 ), а саме:
Ізмаїльського, Білгород-Дністровського, Одеського, Миколаївського,
Херсонського, Євпаторійського, Севастопольського, Керченського,
Маріупольського, а також Держфлотінспекції України при вчиненні
відповідних реєстраційних дій у Державному судновому реєстрі
України і Судновій книзі України вжити належних заходів щодо
дотримання вимог вищезазначених Методичних рекомендацій та в
місячний термін надати Укрморрічфлоту інформацію про виконання
наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Рябікіна П.Б.
В.о. Міністра В.Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

31.08.2005 N 510

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з оформлення свідоцтва про право плавання

під Державним прапором України та свідоцтва

про право власності на судно при здійсненні

його реєстрації у Державному судновому

реєстрі України

1. Ці рекомендації розроблені відповідно до статей 28, 29
Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) та п. 9
Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової
книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.09.1997 р. N 1069 ( 1069-97-п ) (із змінами) (далі -
Порядок), та на виконання вимог п. 1 Змін до Положення про збір за
реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій
книзі України, затверджених наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України від 01.08.2005 р. N 396 ( z0867-05 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.05 за
N 867/11147.
2. Оформлення свідоцтва про право плавання під Державним
прапором України та свідоцтва про право власності на судно (далі -
Свідоцтва) здійснюється відповідно до вимог, які визначені у
розділі II Порядку ( 1069-97-п ) при реєстрації судна у Державному
судновому реєстрі України уповноваженим для цього органом
державної реєстрації суден.
3. Дані про судно, які вносяться до Свідоцтв, повинні бути
внесені розбірливо, без виправлень, чорною чорнильною ручкою або
засобами для друкування та відповідати відомостям про це судно,
які внесені до Державного суднового реєстру України.
4. Свідоцтва при їх оформленні засвідчуються печаткою та
підписом керівника органу державної реєстрації суден або особи,
яка виконує його обов'язки згідно з чинним законодавством.
Свідоцтва підлягають ламінуванню відповідно до вимог, встановлених
Міністерством транспорту та зв'язку України.
5. Внесення у Свідоцтва таких даних як назва судна, назва
його власника, судновласника або фрахтувальника за
бербоут-чартером, найменування органу державної реєстрації
здійснюється державною та англійською мовами за принципами
транслітерації, які затвердженні рішенням Української комісії з
питань правничої термінології від 19 квітня 1996 року N 9,
протокол N 2, та відповідно до даних, заявлених власником судна,
судновласником або фрахтувальником за бербоут-чартером при
реєстрації судна.
6. Оригінал відповідного Свідоцтва повинен в обов'язковому
порядку знаходитися на борту судна та повертатися органу державної
реєстрації у випадках, передбачених чинним законодавством.
7. Дані про серію та номер Свідоцтва, які визначені на бланку
зазначеного документа, підлягають внесенню до відповідної сторінки
Книги Державного суднового реєстру України, відведеної для
конкретного судна при видачі відповідного Свідоцтва.
8. Оформлення Свідоцтва про право плавання під Державним
прапором України (Суднового патенту) здійснюється на термін не
більший, ніж зазначений у суднових документах на придатність судна
для подальшої експлуатації, які надаються власником судна,
судновласником або фрахтувальником за бербоут-чартером для
проведення державної реєстрації судна, та в яких зазначається
термін дії класу, що наданий судну класифікаційним товариством при
здійсненні технічного нагляду. Цей термін вказується у погодженні Інспекції Головного
державного реєстратора флоту. Термін дії Суднового патенту визначається шляхом внесення до
бланка Суднового патенту відповідних записів, які виконуються
друкованими засобами під рядками "Видано під N ____ від ______ числа ______ місяця ______ року Issued by # ______ of_______ day _______ month _______ year"
у вигляді: "Дійсний до ___ числа ___ місяця __ року Valid until __ day __ month ___ year"
9. У Свідоцтві про право власності на судно термін його дії
не зазначається. Таке Свідоцтво вважається дійсним до моменту
переходу права власності на судно від одного до іншого
судновласника згідно з чинним законодавством, після чого підлягає
поверненню органу реєстрації, який його видав. У разі тимчасової
реєстрації судна Свідоцтво про право власності на судно не
видається.
10. Видача Свідоцтв та їх облік здійснюється в установленому
порядку відповідно до вимог законодавства України.
11. З метою здійснення контролю за державною реєстрацією
суден, копії відповідних Свідоцтв, оформлених органами державної
реєстрації суден, надаються до Інспекції Головного державного
реєстратора флоту одночасно з видачею їх власнику, судновласнику
або фрахтувальнику за бербоут-чартером.
12. Відповідальність за оформлення та видачу Свідоцтв несе
капітан морського торговельного порту, що встановлено Положенням
про капітана морського торговельного порту України, затвердженого
наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 р. N 573
( z0774-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02.11.2000 р. за N 774/4995. Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 675 ( v0675650-05 ) від 25.10.2005 )
Директор Укрморрічфлоту І.Горобець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

31.08.2005 N 510

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з оформлення Суднового білета при здійсненні

реєстрації судна у Судновій книзі України

1. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно
до статей 28, 29 Кодексу торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ) та п. 9 Порядку ведення Державного суднового реєстру
України і Суднової книги України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 ( 1069-97-п )
(зі змінами) (далі - Порядок) та на виконання вимог п. 1 Змін до
Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому
реєстрі України і Судновій книзі України, затверджених наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.08.2005 N 396
( z0867-05 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
08.08.2005 за N 867/11147.
2. Оформлення Суднового білета здійснюється відповідно до
вимог, які визначені у розділі III Порядку ( 1069-97-п ) при
реєстрації судна у Судновій книзі України уповноваженим для цього
органом державної реєстрації суден.
3. Дані про судно, які вносяться до Суднового білета, повинні
бути внесені розбірливо, без виправлень, чорною чорнильною ручкою
та відповідати відомостям, внесеним до Суднової книги України.
4. Судновий білет при його оформленні засвідчується печаткою
та підписом керівника уповноваженого підрозділу органу державної
реєстрації суден або особи, яка виконує його обов'язки згідно з
чинним законодавством.
5. Записи у Судновому білеті ведуться українською мовою, а у
Судновому білеті міжнародного зразка також англійською мовою за
принципами транслітерації, які затверджені рішенням Української
комісії з питань правничої термінології від 19 квітня 1996 року
N 9, протокол N 2.
6. Оригінал Суднового білета повинен в обов'язковому порядку
знаходитися на борту судна та повертатися органу державної
реєстрації суден у випадках, передбачених чинним законодавством.
7. Оформлення Суднового білета здійснюється на термін не
більший, ніж зазначений у суднових документах на придатність судна
для подальшої експлуатації, які надаються власником судна,
судновласником або фрахтувальником за бербоут-чартером для
проведення державної реєстрації цього судна, та в яких
зазначається термін дії класу, що наданий класифікаційним
товариством при здійсненні технічного нагляду за даним судном.
8. Термін дії Суднового білета визначається шляхом нанесення
відповідного штампа розміром 115 мм на 10 мм на бланк Суднового
білета. Відбиток зазначеного штампа наноситься під рядком "Виданий __ числа ____ місяця ____ року" у вигляді: -------------------------------------------------- |Чинний до ___ числа _______ місяця ________ року| --------------------------------------------------
9. Видача Суднових білетів підтверджується записами у Журналі
видачі суднових реєстраційних документів відповідно до вимог
Методичних рекомендацій щодо проведення державної реєстрації суден
у Судновій книзі України, затверджених наказом Державного
департаменту морського і річкового транспорту від 24.09.2004 р.
N 254.
10. Облік виданих Суднових білетів здійснюється в
установленому порядку відповідно до вимог законодавства України.
Директор Укрморрічфлоту І.Горобець

Додаток 1

до Наказу Міністерства

транспорту та зв'язку

України

31.08.2005 N 510

ПРАВИЛА ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ

ВЛАСНИХ НАЗВ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Відтворення українських власних назв засобами англійської
мови відбувається з їх української форми, записаної відповідно до
чинного правопису, без посередництва будь-якої іншої мови. Відтворення українських власних назв засобами англійської
мови відбувається шляхом транслітерації (політерного перезапису за
допомогою латинського алфавіту). Міжмовні алфавітні відповідники
наведеного в транслітерацій ній таблиці, коментар до якої наведено
нижче. Вимоги цих правил не обов'язкові для запису українських імен
іноземних громадян. Коментар до транслітераційної таблиці: у певних сферах
відтворення українських власних назв допускається спрощений
варіант запису, що передбачає: а) орфографічне спрощення громіздкого подвоєння приголосних
ж, х, ц, ч, ш, які відтворюються буквосполученням zh, kh, ts, ch,
sh, наприклад, Запоріжжя - Zaporizzhia; б) апостроф і знак м'якшення (за винятком буквосполучень
-ьо-, -ьї-, що завжди передаються як -о-, -ї-) у спрощеній
транслітерації не відтворюються. Приклади:
------------------------------------------------------------------ Українська форма |Точна транслітерація | Спрощена | | | транслітерація | --------------------+---------------------+---------------------| Львів |L'viv |Lviv | --------------------+---------------------+---------------------| Ананьїв |Anan'iv |Ananiv | --------------------+---------------------+---------------------| Стеф'юк |Stef'iuk |Stefiuk | --------------------+---------------------+---------------------| Короп'є |Korop'ie |Koropie | -----------------------------------------------------------------
НОРМАТИВНА ТРАНСЛІТЕРАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

для відтворення українських власних назв англійською мовою
------------------------------------------------------------------ А | B | C | D | E | ------+------------+------------+------------+------------------| N |Укр. літери |Лат. літери |Примітки | Приклади | | | | |застосування | ------+------------+------------+------------+------------------| 1 |А |A | |Алушта - Alushta | ------+------------+------------+------------+------------------| 2 |Б |B | |Борщагівка - | | | | |Borschagivka | ------+------------+------------+------------+------------------| 3 |В |V | |Вишгород - | | | | |Vyshhorod | ------+------------+------------+------------+------------------| 4 |Г |H, gh |H - у |Гадяч - Hadiach, | | | |більшості |Згорани - Zghorany| | | |випадків, | | | | |Gh - при | | | | |відтворенні | | | | |сполуки -ж- | | ------+------------+------------+------------+------------------| 5 |Г |G | |Галаган - Galagan | ------+------------+------------+------------+------------------| 6 |Д |D | |Дон - Don | ------+------------+------------+------------+------------------| 7 |Е |E | |Рівне - Rivne | ------+------------+------------+------------+------------------| 8 |Є |Ye, ie |Ye - на |Єнакієве - | | | |початку |Yenakiieve, | | | |слова, ie - |Нагуєвичі - | | | |в інших |Nahuievychi | | | |позиціях | | ------+------------+------------+------------+------------------| 9 |Ж |Zh | |Житомир - Zhytomyr| | | | | | ------+------------+------------+------------+------------------| 10 |З |Z | |Закарпаття - | | | | |Zakarpattia | ------+------------+------------+------------+------------------| 11 |И |Y | |Медвин - Medvyn | | | | | | ------+------------+------------+------------+------------------| 12 |І |I | |Іршава - Irshava | | | | | | ------+------------+------------+------------+------------------| 13 |Ї |I |Yi - на |Їжакевич - | | | |початку |Yizhakevych, | | | |слова, і - в|Кадіївка - | | | |інших |Kadiivka | | | |позиціях | | ------+------------+------------+------------+------------------| 14 |Й |Y, j |Y - на |Йосипівна - | | | |початку |Yosypivka, | | | |слова, j - в|Стрий - Stryj | | | |інших | | | | |позиціях | | ------+------------+------------+------------+------------------| 15 |К |K | |Київ - Kyiv | ------+------------+------------+------------+------------------| 16 |Л |L | |Лебедин - Lebedyn | ------+------------+------------+------------+------------------| 17 |М |M | |Миколаїв - | | | | |Mykolaiv | ------+------------+------------+------------+------------------| 18 |Н |N | |Ніжин - Nizhyn | ------+------------+------------+------------+------------------| 19 |О |O | |Одеса - Odesa | | | | | | ------+------------+------------+------------+------------------| 20 |П |P | |Полтава - Poltava | ------+------------+------------+------------+------------------| 21 |Р |R | |Ромни - Romny | ------+------------+------------+------------+------------------| 22 |С |S | |Суми - Sumy | ------+------------+------------+------------+------------------| 23 |Т |T | |Тетерев - Tetetrev| ------+------------+------------+------------+------------------| 24 |У |U | |Ужгород - Uzhhorod| ------+------------+------------+------------+------------------| 25 |Ф |F | |Фастів - Fastiv | ------+------------+------------+------------+------------------| 26 |Х |Kh | |Харків - Kharkiv | ------+------------+------------+------------+------------------| 27 |Ц |Ts | |Біла Церква - | | | | |Bila Tserkva | ------+------------+------------+------------+------------------| 28 |Ч |Ch | |Чернівці - | | | | |Chernivtsi | ------+------------+------------+------------+------------------| 29 |Ш |Sh | |Шостка - Shostka | ------+------------+------------+------------+------------------| 30 |Щ |Sch | |Гоща - Hoscha | ------+------------+------------+------------+------------------| 31 |Ь | |(див. |Русь - Rus', | | | |коментар) |Львів - L'viv | | | | | | ------+------------+------------+------------+------------------| 32 |Ю |Yu, iu |Yu - на |Юрій - Yurij, | | | |початку |Кроківка - | | | |слова, iu - |Kriukivka | | | |в інших | | | | |позиціях | | ------+------------+------------+------------+------------------| 33 |Я |Ya, ia |Ya - на |Яготин - Yahotyn, | | | |початку |Ічня - Ichnia | | | |слова, ia - | | | | |в інших | | | | |позиціях | | ------+------------+------------+------------+------------------| |' (апостроф)|' |(див. |Знам'янка - | | | |коментар) |Znamianka | -----------------------------------------------------------------
Директор Укрморрічфлоту І.Горобець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: