open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.06.2010 N 510/571

Про затвердження паспорта

бюджетної програми на 2010 рік

Відповідно до статті 74 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" ( 2154-17 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 11.03.2009 N 289 ( 289-2009-п ) "Питання використання
коштів Стабілізаційного фонду", від 14.04.2010 N 319
( 319-2010-п ) "Про використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для завершення будівництва Всеукраїнського
центру радіохірургії" та Правил складання паспортів бюджетних
програм, квартального та річного звіту про їх виконання, а також
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002
N 1098 ( z0047-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14.01.2008 N 19 ( z0035-08 ), зі змінами),
Н А К А З У Є М О:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2010 рік
Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301810
( 2154-17 ), що додається.
Міністр охорони
здоров'я України З.М.Митник
Міністр
фінансів України Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства

фінансів України

25.06.2010 N 510/571

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2010 рік

230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301810 0763 Завершення будівництва Всеукраїнського

центру радіохірургії
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 130000,0 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - тис. гривень та із спеціального
фонду - 130000,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Основи законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ); Положення про Державне управління справами, затверджене
Указом Президента України від 17.12.2002 N 1180 ( 1180/2002 ); Указ Президента України від 06.12.2005 N 1694 ( 1694/2005 )
"Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я
населення"; Указ Президента України від 23.01.2007 N 33 ( 33/2007 )
"Питання Державного управління справами"; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1764
( 1764-2001-п ) "Про затвердження Порядку державного фінансування
капітального будівництва" Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
( 342-2002-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 01.10.2008 N 878) ( 878-2008-п ) "Про затвердження переліку
закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що
забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які
здійснюються з державного бюджету"; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 N 289
( 289-2009-п ) "Питання використання коштів Стабілізаційного
фонду"; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N 319
( 319-2010-п ) "Про використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для завершення будівництва Всеукраїнського
центру радіохірургії"; Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 N 369
( 369-2010-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 14.04.2010 N 319"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007
N 305-р ( 305-2007-р ) "Про утворення Всеукраїнського центру
радіохірургії у складі Клінічної лікарні "Феофанія" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2008
N 1171-р ( 1171-2008-р ) "Про затвердження проекту будівництва
Всеукраїнського центру радіохірургії у складі Клінічної лікарні
"Феофанія" Положення про Клінічну лікарню "Феофанія", затверджене
розпорядженням Керівника Державного управління справами від
29.01.2003 N 31.
6. Мета бюджетної програми: Підвищення якості медичного обслуговування населення України
та його доступності, запровадження європейських стандартів
забезпечення права громадян на медичну допомогу.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ |N пор. | Завдання | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 |Завершення будівництва Всеукраїнського центру | | |радіохірургії та введення його в експлуатацію. | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Напрями | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |пор.| використання |---------------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------------| | | бюджетних |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | коштів | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+---------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+---------+-----------+---------| | 1 |Завершення | | | | | 72200,0 |72200,0 | | 111700,0 |111700,0 | | 130000,0 |130000,0 | | |будівництва | | | | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | |центру | | | | | | | | | | | | | | |радіохірургії | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+---------+-----------+---------| |Всього | | |0,00 | | 72200,00 |72200,00| |111700,00 |111700,00| |130000,00 |130000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією | | ( v0604201-01 ) | видатків бюджету | |---------------------+------------------------------------------| | 1130 |Придбання товарів і послуг | |---------------------+------------------------------------------| | 2110 |Придбання обладнання і предметів | | |довгострокового користування | |---------------------+------------------------------------------| | 2120 |Капітальне будівництво (придбання) | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Напрями | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |пор.| використання |---------------------------+------------------------------+-------------------------------+-------------------------------| | | бюджетних |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | коштів | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+---------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+---------+-----------+---------| | 1 |Завершення | | | | | 72200,0 |72200,0 | | 111700,0 |111700,0 | | 130000,0 |130000,0 | | |будівництва | | | | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | |центру | | | | | | | | | | | | | | |радіохірургії | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+---------+-----------+---------| |Всього | | |0,00 | | 72200,00 |72200,00| |111700,00 |111700,00| |130000,00 |130000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією | | ( v0604201-01 ) | видатків бюджету | |---------------------+------------------------------------------| | 1130 |Придбання товарів і послуг | |---------------------+------------------------------------------| | 2110 |Придбання обладнання і предметів | | |довгострокового користування | |---------------------+------------------------------------------| | 2120 |Капітальне будівництво (придбання) | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ | ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | | ( v0604201-01 ) | бюджету | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |державної|державної|---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| |цільової | цільової|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| |програми | програми| фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |державної|державної|---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| |цільової | цільової|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| |програми | програми| фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Одиниця | Джерело | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |пор.| | виміру | інформації|---------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------| | | | | |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 1 |Загальна |тис.грн.|Кошторис | | | | | 290281,4 |290281,4| | 290281,4 |290281,4| | 290281,4 |290281,4| | |кошторисна | |(орієнтовна | | | | | | | | | | | | | | |вартість | |вартість) | | | | | | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | | |центру | | | | | | | | | | | | | | | | |радіохірургії | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 2 |в т.ч. |тис.грн.|Розрахунково| | | | | 192300,0 |192300,0| | 192300,0 |192300,0| | 192300,0 |192300,0| | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | | |вартість | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 3 |Вартість |тис.грн.|Розрахунково| | | | | 39268,7 |39268,7 | | 71657,4 |71657,4 | | 71657,4 |71657,4 | | |обладнання, яке| | | | | | | | | | | | | | | | |має бути | | | | | | | | | | | | | | | | |придбане у | | | | | | | | | | | | | | | | |2010 році | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 1 |Загальна площа | кв.м |Розрахунково| | | | | 1947,0 | 1947,0 | | 1947,0 | 1947,0 | | 1947,0 | 1947,0 | | |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | | |центру | | | | | | | | | | | | | | | | |радіохірургії | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 2 |Кількість | од. |Розрахунково| | | | | 515,0 | 515,0 | | 886,0 | 886,0 | | 886,0 | 886,0 | | |обладнання, яке| | | | | | | | | | | | | | | | |має бути | | | | | | | | | | | | | | | | |придбане у | | | | | | | | | | | | | | | | |2010 році | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 1 |Вартість 1 кв.м|тис.грн.|Розрахунково| | | | | 16,9 | | | 20,6 | | | 30,0 | | | |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | | |центру | | | | | | | | | | | | | | | | |радіохірургії | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 2 |Середня |тис.грн.|Розрахунково| | | | | 76,3 | | | 80,9 | | | 80,9 | | | |вартість | | | | | | | | | | | | | | | | |одиниці | | | | | | | | | | | | | | | | |обладнання у | | | | | | | | | | | | | | | | |2010 році | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+--------+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 1 |Рівень | відс. |Звіт | | | | | 80,1 | | | 93,7 | | | 100,0 | | | |виконання | | | | | | | | | | | | | | | | |загального | | | | | | | | | | | | | | | | |обсягу робіт з | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | | |центру | | | | | | | | | | | | | | | | |радіохірургії | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій:
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України С.С.Буніна
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів
України М.Л.Палійчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: