open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2013  № 508

Про затвердження Положення про відділ організаційного забезпечення у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відділ організаційного забезпечення у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник
МіністраА.А. МаксютаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.05.2013 № 508

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційного забезпечення у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

1. Загальні положення

1.1. Відділ організаційного забезпечення у складі департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

сприяння реалізації ефективної роботи Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністр) шляхом формування графіка роботи;

організаційне забезпечення діяльності Міністра;

взаємодія зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку з метою виконання завдань Міністра;

контроль за виконанням доручень Міністра;

оперативна взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, іноземними та міжнародними організаціями для забезпечення виконання Міністром службових обов'язків.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує організацію розпорядку роботи Міністра, опрацювання його робочого плану, організацію проведення нарад під головуванням Міністра, зустрічей та поїздок Міністра; уживає заходів з уточнення місця, дати, часу їх проведення і порядку денного;

готує проекти окремих доручень Міністра;

здійснює перевірку дотримання вимог щодо підготовки та подання документів, листів та нормативно-правових актів, що надходять на підпис Міністру;

контролює підготовку аналітичних, інформаційних та довідкових матеріалів для участі Міністра в заходах;

здійснює контроль за виконанням доручень Міністра або департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба);

проводить роботу з попереднього розгляду та аналізу документів, що надходять Міністру;

за дорученням Міністра та директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) здійснює розроблення й опрацювання проектів нормативно-правових актів;

організовує і здійснює роботу приймальні Міністра;

виконує окремі доручення за вказівкою Міністра або директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань;

у межах компетенції взаємодіяти зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку стосовно підготовки документів для Міністра;

ініціювати скликання нарад, що належать до компетенції відділу;

за дорученням директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

уносить пропозиції щодо формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує та подає на підпис директору департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням директора департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Начальник
відділу організаційного
забезпечення департаменту
забезпечення роботи Міністра
(патронатна служба)

Р.М. Атаманський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: