open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.08.2005 N 507-к

Про затвердження

Порядку призначення та звільнення

керівників державних підприємств,

установ та організацій

З метою удосконалення роботи по укладанню контрактів,
упорядкування питань про призначення та звільнення на посади
керівників підприємств, установ та організацій, які належать до
сфери управління Міністерства культури і туризму України,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок призначення та звільнення керівників
державних підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Міністерства (додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра І.Р.Приставського.
Міністр О.В.Білозір

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

04.08.2005 N 507-к

ПОРЯДОК

призначення та звільнення керівників

державних підприємств, установ та організацій,

що належать до сфери управління Міністерства

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо
призначення на посаду та звільнення з посади керівників державних
підприємств, установ та організацій, які належать до сфери
управління Міністерства (надалі - Керівники).
2. Кадрова служба Міністерства не раніше ніж за 5 місяців і
не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії контрактів з
Керівниками подає у встановленому порядку заступникам Міністра
(відповідно до функціональних обов'язків) інформацію щодо
закінчення терміну дії контрактів Керівників.
3. Заступник Міністра дає доручення головам державних служб,
керівникам відповідних структурних підрозділів Міністерства, щодо
підготовки документів про продовження чи розірвання трудових
відносин з Керівниками, у яких закінчується термін дії контракту.
4. Голова державної служби, керівник відповідного
структурного підрозділу Міністерства має, обов'язково, в
установленому порядку у десятиденний термін до дати закінчення
контракту, подати пропозиції (далі - пропозиції) до кадрової
служби Міністерства (узгоджені із заступником Міністра відповідно
до розподілу обов'язків) щодо продовження чи припинення трудових
відносин з Керівником, у якого закінчується термін дії контракту,
а саме: укласти з ним новий контракт на певний термін чи звільнити
його у зв'язку із закінченням терміну дії контракту.
5. У разі припинення трудових відносин з Керівником, кадрова
служба Міністерства готує наказ про його звільнення (наказ
видається в день звільнення Керівника з відміткою про вручення).
6. Голова державної служби, керівник структурного підрозділу
Міністерства погоджує із заступником Міністра покладання виконання
обов'язків директора на працівника даного підприємства, установи,
організації до призначення Керівника або визначає кандидатуру
Керівника.
7. Питання про призначення Керівника на вакантну посаду
розглядається головою державної служби, керівником відповідного
структурного підрозділу Міністерства (наказ Мінкультури від
05.01.2005 р. N 4 ( v0004280-05 ), за попереднім погодженням з
відповідним заступником Міністра та відповідною місцевою державною
адміністрацією, яка надає згоду такого змісту (див. зразок):
Зразок погодження місцевої державної адміністрації
Шевченківська районна державна адміністрація м. Києва
погоджує кандидатуру Іванова Івана Івановича щодо призначення його
на посаду директора Державного підприємства "ТТТ".
8. Після позитивного вирішення питання щодо призначення
Керівника, для відповідного оформлення його особової справи
додаються такі документи: - заява на призначення; - погодження відповідної державної адміністрації на
кандидата, який рекомендується на керівну посаду; - особовий листок з обліку кадрів, автобіографія (написана
власноручно); - дві фотокартки (3 х 4); - біографічна довідка; - копії документів про освіту, присвоєння наукового ступеня і
вченого звання, підвищення кваліфікації, засвідчених нотаріально
або керівником кадрової служби; - копії паспорта, документів про наявність пільг, військового
квитка (для військовозобов'язаних) та трудової книжки, засвідчених
кадровою службою; - копія про присвоєння ідентифікаційного коду; - копія посвідчення про нагородження державними нагородами та
присвоєння почесних звань; - витяг з протоколу засідання конкурсної комісії. Кадрова служба Міністерства перевіряє правильність оформлення
поданих документів.
9. Кадрова служба Міністерства готує проект контракту.
10. Проект контракту погоджується та візується головами
державних служб, керівниками відповідних структурних підрозділів,
Міністерства, заступниками Міністра і подається на підпис
Міністру.
11. Контракт укладається в двох примірниках, які зберігаються
у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
12. На підставі укладеного контракту видається наказ
Міністерства про призначення Керівника.
13. На підставі наказу Міністерства про призначення на посаду
чи звільнення з посади за місцем роботи особи видається наказ, в
якому фіксується дата початку роботи на відповідній посаді або
дата припинення роботи.
14. Після укладання контракту кадрова служба Міністерства
службовою запискою доводить зміст зобов'язань за контрактом та
показники головам державних служб, відповідним структурним
підрозділам Міністерства, які повинні здійснювати контроль за їх
виконанням чи неналежним виконанням.
15. Особові справи Керівників, а також контракти зберігаються
у кадровій службі Міністерства.
Начальник управління
з питань нормативно-правової
та кадрової роботи Л.В.Петасюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: