open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 507 від 19.08.97
м.Київ
vd970819 vn507

Щодо затвердження Державного класифікатора України

"Класифікація основних фондів"

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 04.05.93
р. N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепцію побудови національної
статистики України та Державну програму переходу на міжнародну
систему обліку і статистики" і від 08.06.95 р. N 403 ( 403-95-п )
"Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу
України на міжнародну систему обліку і статистики" Н А К А З У Ю:
Затвердити Державний класифікатор України ДК 013-97
"Класифікація основних фондів" (КОФ). Встановити чинність зазначеного класифікатора від 01.01.98 р.
Перший заступник Голови
Держстандарту України Ю.Г.Рубан
Державний класифікатор України
Класифікація основних фондів ДК 013-97
Чинний від 1998-01-01
1. Вступ
Класифікація основних фондів (далі - КОФ) є складовою
частиною державної системи класифікації та кодування
техніко-економічної і соціальної інформації (ДСК ТЕСІ).
Класифікацію основних фондів розроблено відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 ( 326-93-п ) "Про
Концепцію побудови національної статистики України та Державну
програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики". КОФ призначено для використання в автоматизованих системах
керування для вирішення таких завдань: - організації систематичного обліку та звітності в частині
основних фондів; - визначення норм амортизації основних фондів та віднесення
амортизаційних відрахунків на витрати виробництва; - проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки обсягів
складу і стану основних фондів; - реалізації комплексу облікових функцій з основних фондів у
межах робіт з державної статистики; - здійснення міжнародних зіставлень за структурою і станом
основних фондів; - визначення розрахунків похідних економічних показників,
включаючи фондоємність, фондоозброєність, фондовіддачу тощо, а
також рекомендованих нормативів проведення капітальних ремонтів
основних фондів. Об'єктом класифікації є основні фонди. Основні фонди - це матеріальні цінності, експлуатаційний
період і вартість яких відповідно перевищують один календарний рік
та 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Одиницею обліку основних фондів є інвентарний об'єкт,
включаючи усі пристрої і приладдя або окремий конструктивно
відокремлений предмет, призначений для виконання окремих
самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс, що складається
з конструктивно з'єднаних предметів, які є єдиними і орієнтовані
на сумісне використання під час виконання певної роботи. КОФ побудовано за ієрархічним методом класифікації з
використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у КОФ
містить шестизначний цифровий код і назву відповідних
класифікаційних угруповань. Структуру коду подано у вигляді такої схеми:
X X XX XX

| | | | Група —————————————————————— | | | Підгрупа ——————————————————————————— | | Клас ———————————————————————————————— | Тип ——————————————————————————————————————
Класифікацію побудовано за ознаками функціонального
призначення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
6 вересня 1996 р. N 1075 ( 1075-96-п ) "Про затвердження Положення
про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних
відрахувань на витрати виробництва (обігу)" і поділяється на такі
групи: - група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та
передавальні пристрої; - група 2 - транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові
автомобілі; меблі, конторське (офісне) обладнання; побутові
електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи,
включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для
автоматичного оброблення інформації; - група 3 - інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 і 2,
включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і
продуктивну худобу та багаторічні насадження. На рівні класифікаційної ієрархії "Тип" позиція "9" завжди
означає інші угруповання. Ведення державного класифікатора "Класифікація основних
фондів" здійснює науково-дослідний інститут статистики Державного
комітету статистики України. Введення в дію КОФ припиняє чинність класифікатора
"Общесоюзный классификатор. Основные фонды".
2. Класифікація основних фондів
————————————————————————————————————————————————————————————————— Код КОФ | Назва | —————————+——————————————————————————————————————————————————————| 100000 |БУДІВЛІ, СПОРУДИ, ЇХ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТА | |ПЕРЕДАВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ | | | 110000 |БУДИНКИ, БУДІВЛІ | | | 110100 |БУДИНКИ ЖИТЛОВІ | 110101 |Будинки та котеджі одно-, двоквартирні | 110102 |Будинки багатоквартирні | 110103 |Будинки житлові готельного типу | 110104 |Гуртожитки | 110105 |Будинки тимчасові житлові баз і таборів відпочинку,| |профілакторіїв, творчого відпочинку | 110106 |Селища дачні з угіддями | 110199 |Будинки та приміщення житлові інші | | | 110200 |БУДИНКИ ТА БУДІВЛІ НЕЖИТЛОВІ | 110201 |Склади та споруди виробничі універсальні одноповерхові| 110202 |Склади та споруди виробничі універсальні| |багатоповерхові | 110203 |Склади товарні, силоси і резервуари | 110204 |Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні| |підземні | 110205 |Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні на| |воді | 110299 |Склади та споруди виробничі універсальні інші | | | 110300 |БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ, | |ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | | | 110301 |Магазини | 110302 |Споруди ринкові | 110303 |Підприємства та установи громадського харчування | 110304 |Приміщення складські та бази підприємств торгівлі та| |громадського харчування | 110305 |Готелі та аналогічні споруди | 110399 |Будинки та споруди підприємств торгівлі, громадського| |харчування та готельного господарства інші | | | 110400 |БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПРОСВІТНІХ І КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВ | |І ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ | | | 110401 |Бібліотеки, музеї та інші подібні споруди | 110402 |Будинки культури, клуби, театри та кінотеатри | 110403 |Будівлі для публічних показів і вистав | 110499 |Будинки та споруди просвітніх і культурних установ і| |для проведення видовищ інші | | | 110500 |БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАУКОВИХ ТА ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИХ| |УСТАНОВ | 110501 |Інститути науково-дослідні (основна діяльність) | 110502 |Будівлі науково-дослідних установ (обслуговувальна та| |допоміжна діяльність) | 110503 |Будівлі проектно-пошукових установ (основна| |діяльність) | 110504 |Будівлі обслуговувальних установ проектно-пошукових| |організацій | 110599 |Будинки та споруди наукових і проектно-пошукових| |установ інші | | | 10600 |БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ШКІЛ | |ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ УСТАНОВ | | | 110601 |Будівлі вищих навчальних закладів | 110602 |Будівлі середніх навчальних закладів, училищ | 110603 |Будівлі дошкільні | 110604 |Установи позашкільні | 110699 |Будинки та споруди для навчальних закладів, шкіл та| |позашкільних установ інші | | | 110700 |ЛІКАРНІ, ЗАКЛАДИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ| 110701 |Лікарні багатопрофільні і територіального| |обслуговування | 110702 |Лікарні профільовані | 110703 |Поліклініки, консультації та пункти медичного| |обслуговування | 110704 |Станції медичного обслуговування | 110705 |Аптеки | 110706 |Санаторії, пансіонати | 110799 |Лікарні, заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі| |інші | | | 110800 |БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, | |ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО І ФІНАНСОВОГО | |ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКОРДОННИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ | 110801 |Будинки та споруди органів державного управління | 110802 |Будівлі підприємств інформаційно-обчислювального| |обслуговування | 110803 |Будівлі фінансового обслуговування та закордонних| |представництв | 110804 |Казарми збройних сил, міліції | 110805 |Тюрми та слідчі ізолятори, виправні колонії | 110806 |Будівлі для релігійної діяльності (церкви, каплиці,| |мечеті, синагоги тощо) | 110807 |Крематорії, похоронні бюро, кладовища | 110808 |Історичні пам'ятки та надмогильники | 110809 |Пральні | 110810 |Туалети | 110899 |Будинки та споруди органів державного управління,| |інформаційно-обчислювального і фінансового| |обслуговування та закордонних представництв інші | | | 120000 |БУДІВЛІ ПРОМИСЛОВІ І СПЕЦІАЛЬНІ ТА ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ | | | 120100 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ | |(КРІМ НАДЗЕМНИХ ЕСТАКАД) | 120101 |Підприємства та установи автотранспортного| |обслуговування | 120102 |Автовокзали | 120103 |Дороги, вулиці, автостради | 120104 |Споруди для вуличного освітлення і транспортної| |сигналізації | 120199 |Будівлі та споруди автомобільного транспорту (крім| |надземних естакад) інші | | | 120200 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ | 120201 |Залізниці та колії | 120202 |Вокзали, станції та споруди пасажирські | 120203 |Депо та станції технічного обслуговування | 120204 |Пункти технічного обслуговування залізничного| |транспорту | 120205 |Будівлі та споруди служб управління залізницями | 120206 |Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних| |служб | 120299 |Будівлі та споруди залізничного транспорту інші | | | 120300 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ | 120301 |Аеропорти та споруди аеродромні | 120302 |Будівлі та споруди управління повітряним транспортом | 120303 |Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних| |служб повітряного транспорту | 120399 |Будівлі та споруди повітряного транспорту інші | | | 120400 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ | 120401 |Порти, причали, вокзали річкові | 120402 |Споруди з забезпечення судохідництва | 120403 |Будівлі та споруди ремонтних і обслуговувальних| |виробництв річкового транспорту | 120499 |Будівлі та споруди річкового транспорту інші | | | 120500 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ | 120501 |Комплекс перевантажувальний морського порту| |універсальний | 120502 |Порти, причали, склади, вокзали морські | 120503 |Споруди із забезпечення управління морським| |судохідництвом | 120599 |Будівлі та споруди морського транспорту інші | | | 120600 |ГРЕБЛІ, ДАМБИ | 120601 |Гребля із грунтових матеріалів та з залізобетонними| |водоперепускними спорудами для водосховищ | 120602 |Дамба обвалована земляна або кам'яної викладки | 120603 |Гребля залізобетонна | 120609 |Греблі та дамби інші | | | 120700 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ | 120701 |Лінії та споруди трамвайно-тролейбусного транспорту | 120702 |Депо і ремонтні підприємства міського| |електротранспорту | 120703 |Дорога канатна | 120704 |Фунікулер | 120709 |Будівлі та споруди міського електричного транспорту| |інші | | | 120800 |СПОРУДИ МЕТРОПОЛІТЕНУ | 120809 |Споруди метрополітену інші | | | 120900 |МОСТИ, АВТОЕСТАКАДИ НАДЗЕМНІ, ТУНЕЛІ, ПЕРЕХОДИ| |ПІДЗЕМНІ ТА НАДЗЕМНІ | 120901 |Мости та естакади | 120902 |Тунелі та підземні переходи | 120909 |Мости, автоестакади надземні, тунелі, переходи| |підземні та надземні інші | | | 121000 |СПОРУДИ ГІДРОТЕХНІЧНІ ТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ | 121001 |Акведуки | 121002 |Канали магістральні зрошувальних систем | 121009 |Споруди гідротехнічні та водного транспорту інші | | | 121100 |СПОРУДИ ІРИГАЦІЙНІ, СПОРУДИ З УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ВОДИ| |ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА | 121101 |Споруди водозабезпечення | 121102 |Мережі стічних вод | 121103 |Будівлі та споруди рибного господарства | 121109 |Споруди іригаційні, споруди з управління потоками води| |та рибного господарства інші | | | 121200 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ГІРНИЧОДОБУВНОГО І ПРОМИСЛОВОГО | |ВИРОБНИЦТВА | 121201 |Будівлі та споруди підприємств нафтодобувної| |промисловості | 121202 |Будівлі та споруди підприємств добувної газової| |промисловості | 121203 |Будівлі та споруди підприємств з добування вугілля та| |сланцю | 121204 |Будівлі та споруди підприємств торф'яної промисловості| 121205 |Будівлі та споруди підприємств з добування і| |збагачення рудної сировини для виробництва чорних| |металів | 121206 |Будівлі та споруди підприємств з добування рудної| |сировини кольорових металів | 121207 |Будівлі та споруди промисловості рідкісних і| |дорогоцінних металів та алмазів | 121208 |Споруди електростанцій та підприємств електро- і| |теплоенергетики | 121209 |Споруди для хімічної і нафтохімічної промисловості та| |пов'язаних з ними виробництв | 121210 |Будівлі та споруди для чорної металургійної і| |металопереробної промисловості (окрім виробництва| |машин та устаткування) | 121211 |Будівлі та споруди підприємств машинобудування й інших| |підприємств обробної промисловості | 121212 |Будівлі та споруди сільського господарства та| |виробництва | 121213 |Будівлі та споруди для садівництва, виноградарства та| |лісівництва | 121214 |Будівлі та споруди для занять спортом і відпочинку,| |рекреаційні споруди | 121215 |Будівлі та споруди із збирання та перероблення| |вторинних ресурсів | 121299 |Будівлі та споруди гірничодобувного і промислового| |виробництва інші | | | 121300 |СПОРУДИ ІНЖЕНЕРНІ ІНШІ, НІДЕ НЕ КЛАСИФІКОВАНІ | 121301 |Центри військові випробувальні | 121302 |Полігони та стрільбища військові | 121303 |Споруди військові інженерні фортифікаційні | 121304 |Космодроми та ділянки для запуску супутників | 121309 |Споруди інженерні інші | | | 130000 |ПРИСТРОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНІ | | | 130100 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВІДНОГО | |ТРАНСПОРТУ | 130101 |Трубопровід магістральний | 130102 |Станції на магістральних трубопроводах | 130103 |Споруди зв'язку на магістральних трубопроводах | 130109 |Будівлі та споруди магістрального трубопровідного| |транспорту інші | | | 130200 |БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ПЕРЕДАЧ | |(ТЕЛЕВІЗІЙНІ, РАДІО, ТЕЛЕГРАФНІ, ТЕЛЕФОННІ ТА ІНШІ) | 130201 |Лінії та вузли зв'язку | 130202 |Станції та системи телефонні | 130203 |Станції, системи та споруди радіотелевізійного зв'язку| 130204 |Будівлі та споруди магістральних і розподільчих ліній| |електропередач великої протяжності | 130205 |Будівлі та споруди систем електрозабезпечення | 130206 |Трубопроводи і кабелі локальні та допоміжні споруди | 130207 |Лінії зв'язку і передач локальні та допоміжні споруди | 130208 |Лінії електроживлення локальні та допоміжні споруди | 130209 |Будівлі та споруди ліній зв'язку і передач інші | | | 200000 |ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВАНТАЖНІ ТА ЛЕГКОВІ | |АВТОМОБІЛІ; МЕБЛІ, ОФІСНЕ ОБЛАДНАННЯ; ПОБУТОВІ | |ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ПРИЛАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ; ІНФОРМАЦІЙНІ | |СИСТЕМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ТА ІНШІ | |МАШИНИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ | | | 210000 |ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВАНТАЖНІ ТА ЛЕГКОВІ | |АВТОМОБІЛІ | | | 210100 |АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ | 210101 |Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння| |об'ємом циліндра до 1000 см куб. | 210102 |Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння| |об'ємом циліндра від 1000 до 1500 см куб. | 210103 |Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння| |об'ємом циліндра від 1500 до 2000 см куб. | 210104 |Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння| |об'ємом циліндра від 2000 до 2500 см куб. | 210105 |Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння| |об'ємом циліндра більше 2500 см куб. | 210106 |Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння| |об'ємом циліндра від 1000 до 1500 см куб. | 210107 |Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння| |об'ємом циліндра від 1500 до 2500 см куб. | 210108 |Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння| |об'ємом циліндра більше 2500 см куб. | 210109 |Автомобілі легкові інші | | | 210200 |АВТОМОБІЛІ ВАНТАЖНІ | 210201 |Автомобілі вантажні вантажопідйомністю до 3,5 т | 210202 |Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 3,5 до 5 т | 210203 |Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 5 до 12 т | 210204 |Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 12 до 20 т | 210205 |Автомобілі вантажні вантажопідйомністю більше 20 т | 210209 |Автомобілі вантажні інші | | | 210300 |АВТОМОБІЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ | 210301 |Тягачі дорожні | 210302 |Самоскиди | 210303 |Автокрани | 210304 |Автобурові (деррік-крани) | 210305 |Машини пожежні | 210306 |Автомобілі для перевезення рідких будівельних| |матеріалів | 210307 |Автомобілі аварійно-технічної служби | 210308 |Автомобілі-тягачі сідлові | 210309 |Автомобілі спеціалізовані інші | | | 210400 |АВТОБУСИ ТА ТРОЛЕЙБУСИ | 210401 |Автобуси з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом| |циліндра до 2500 см куб. | 210402 |Автобуси з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом| |циліндра від 2500 до 2800 см куб. | 210403 |Автобуси з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом| |циліндра понад 2800 см куб. | 210404 |Тролейбуси | 210405 |Автотролейбуси вантажні | 210409 |Автобуси та тролейбуси інші | | | 210500 |КОРПУСИ ТА ПРИЧЕПИ АВТОМОБІЛІВ | 210501 |Корпуси (включаючи кабіни) автотранспортних засобів | 210502 |Контейнери | 210503 |Причепи та напівпричепи житлові, фургони масою до 750| |кг | 210504 |Причепи та напівпричепи житлові, фургони масою від 750| |до 3500 кг | 210505 |Причепи та напівпричепи житлові, фургони масою понад| |3500 кг | 210506 |Причепи та напівпричепи автомобілів | 210507 |Причепи зі спеціалізованими кузовами, трейлери,| |майстерні на причепах, агрегати для технічного догляду| |на самохідних шасі | 210508 |Причепи (напівпричепи)-цистерни для перевезення| |нафтопродуктів, води, скрапленого газу | 210509 |Причепи тракторні | 210519 |Корпуси та причепи автомобілів інші | | | 210600 |УСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНЕ | | | 210700 |СУДНА | 210701 |Кораблі військові | 210702 |Судна торговельні | 210703 |Судна пасажирські та вантажопасажирські | 210704 |Пороми пасажирські, вантажопасажирські | 210705 |Судна наливні | 210706 |Судна рефрижераторні | 210707 |Судна суховантажні | 210708 |Судна промислові, технічні та допоміжні | 210709 |Буксири та буксири-штовхачі | 210710 |Платформи морські | 210711 |Конструкції плавучі (кофердами, плоти, баки,| |цистерни, буї, бакени) | 210712 |Судна прогулянкові | 210713 |Судна надувні | 210714 |Судна моторні та веслові | 210715 |Судна вітрильні та спортивні | 210719 |Судна інші | | | 210800 |ЛОКОМОТИВИ ЗАЛІЗНИЧНІ ТА РЕЙКОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД | 210801 |Локомотиви залізничні електричні | 210802 |Локомотиви залізничні дизель-електричні | 210803 |Локомотиви акумуляторні | 210804 |Локомотиви дизель-гідравлічні та дизель-механічні | 210805 |Тепловози дизельні | 210806 |Вагони залізничні самохідні електричні | 210807 |Вагони самохідні метрополітену | 210808 |Вагони самохідні трамвайні | 210809 |Вагони залізничні несамохідні | 210810 |Вагони трамвайні несамохідні | 210811 |Вагони метрополітену несамохідні | 210812 |Вагони несамохідні спеціальні | 210813 |Вагони вантажні | 210814 |Вузли та деталі до залізничних і трамвайних| |локомотивів і рухомого складу | 210815 |Устаткування та матеріали для колій, включаючи| |кріпильні вироби та арматуру | 210816 |Устаткування механічне (електромеханічне) сигналізації| |та забезпечення безпеки і керування рухом | 210899 |Локомотиви залізничні та рейковий рухомий склад інший | | | 210900 |АПАРАТИ ЛІТАЛЬНІ ПОВІТРЯНІ ТА КОСМІЧНІ ЛІТАЛЬНІ | |АПАРАТИ | 210901 |Устаткування злітно-посадкове | 210902 |Тренажери авіаційні наземні для цивільної і| |транспортної авіації | 210903 |Тренажери авіаційні наземні для військової авіації | 210904 |Планери | 210905 |Аеростати | 210906 |Дельтаплани | 210907 |Вертольоти | 210908 |Літаки легкі | 210909 |Літаки середні | 210910 |Літаки тяжкі | 210911 |Апарати літальні космічні та ракети-носії | 210912 |Супутники | 210913 |Засоби забезпечення польотів космічних апаратів| |наземні | 210929 |Апарати літальні повітряні та космічні літальні | |апарати інші | | | 211000 |МОТОЦИКЛИ І ВЕЛОСИПЕДИ | 211001 |Мотоцикли з об'ємом циліндра двигуна до 50 см куб. | 211002 |Мотоцикли з об'ємом циліндра двигуна від 50 до 250 см| |куб. | 211003 |Мотоцикли з об'ємом циліндра двигуна від 250 до 500| |см куб. | 211004 |Мотоцикли з об'ємом циліндра двигуна від 500 до 800| |см куб. | 211005 |Мотоцикли з об'ємом циліндра двигуна понад 800 см куб.| 211006 |Мопеди | 211007 |Мотовелосипеди | 211008 |Коляски мотоциклів | 211009 |Велосипеди | 211010 |Коляски інвалідні | 211011 |Устаткування для мотоциклів та велосипедів | 211019 |Мотоцикли і велосипеди інші | | | 211100 |ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ВИРОБНИЧИЙ ПІДЛОГОВИЙ БЕЗРЕЙКОВИЙ | | | 220000 |МЕБЛІ, ОФІСНЕ ОБЛАДНАННЯ | | | 220100 |МЕБЛІ | 220101 |Стільці та сидіння | 220102 |Стільці та сидіння спеціальні | 220103 |Крісла-ліжка | 220104 |Крісла садові та кемпінгові | 220105 |Меблі офісні та магазинні металеві | 220106 |Меблі офісні та магазинні дерев'яні | 220107 |Меблі для кухні | 220108 |Меблі для спальні | 220109 |Меблі для їдальні та вітальні | 220110 |Меблі для ванної | 220111 |Меблі для саду | 220112 |Матраци | 220113 |Меблі медичні та для ветеринарії | 220114 |Полички, шухляди, шафи з дверцятами, шафи з| |картотечними шухлядами, рейтерами, висувними шухлядами| 220139 |Меблі інші | | | 220200 |ОБЛАДНАННЯ ОФІСНЕ | 220201 |Машини друкарські | 220202 |Машини бухгалтерські | 220203 |Обладнання копіювальне та розмножувальне | 220204 |Машини офсетні офісні | 220205 |Гектографи та ротатори | 220206 |Машини адресувальні, штемпелювальні | 220207 |Машини для сортування, рахування, пакування монет | 220208 |Шафи вогнетривкі | 220209 |Обладнання офісне малогабаритне металеве | 220229 |Обладнання офісне інше | | | 230000 |ПРИЛАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПОБУТОВІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ | | | 230100 |ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ | 230101 |Машини швейні | 230102 |Холодильники та морозильні камери | 230103 |Машини посудомийні | 230104 |Машини пральні та сушильні | 230105 |Електроковдри | 230106 |Вентилятори та вентиляційні або витяжні шафи | 230107 |Прилади електромеханічні з убудованим електродвигуном | 230108 |Електробритви та машинки для підстригання волосся | 230109 |Фени електротеплові та праски електричні | 230110 |Водонагрівники електричні | 230111 |Електроприлади для опалювання приміщень та| |електрообігрівання підлоги | 230112 |Печі мікрохвильові | 230113 |Плити кухонні, електропечі | 230114 |Реостати електрообігрівання | 230199 |Прилади побутові електромеханічні інші | | | 230200 |ІНСТРУМЕНТИ | 230201 |Інструменти ручні сільськогосподарські | 230202 |Пилки та леза ручні для пилок усіх видів | 230203 |Інструменти різальні для оброблення деревини | 230204 |Інструменти для оброблення металу | 230205 |Інструменти для мулярів, формувальників, бетонярів,| |тинькарів, малярів | 230206 |Інструменти для машин | 230207 |Лампи паяльні | 230208 |Інструменти для буріння скельних порід чи грунтів | 230209 |Інструменти для пресування, штампування чи| |перфорування | 230210 |Замки та запори | 230211 |Інструменти ручні з пневматичним чи убудованим| |неелектричним приводом | 230212 |Інструменти ручні електромеханічні з убудованим| |електродвигуном | 230299 |Інструменти інші | | | 240000 |ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ | |ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ТА ІНШІ МАШИНИ ДЛЯ | |АВТОМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ | | | 240100 |ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ | 240101 |Автоматизовані інформаційні системи на основі| |комп'ютерних баз даних (документально-фактографічні,| |повнотекстові, інформаційно-обчислювальні мережі, бази| |даних показників, лексикографічні, реферативні) | 240102 |Автоматизовані системи для наукових досліджень | 240103 |Автоматизовані системи керування виробництвом | 240104 |Автоматизовані системи керування рухомими об'єктами | 240105 |Діагностичні та експертні системи | 240109 |Інформаційні системи інші | | | 240200 |МАШИНИ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ | |ТА ІНШІ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ | | | 240201 |Машини обчислювальні аналогові та гібридні | 240202 |Комплекси та машини обчислювальні цифрові,| |стаціонарні, індивідуального використання | 240203 |Пристрої обчислювальні центральні цифрові (блоки| |системні) | 240204 |Пристрої введення та виведення | 240205 |Пристрої запам'ятовувальні | 240209 |Обладнання для оброблення інформації інше | | | 300000 |ІНШІ ОСНОВНІ ФОНДИ, ЩО НЕ ВВІЙШЛИ ДО ГРУП 1 ТА 2, | |ВКЛЮЧАЮЧИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ ТА ЗНАРЯДДЯ, | |РОБОЧУ І ПРОДУКТИВНУ ХУДОБУ, БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ | | | 310000 |МАШИНИ ТА УСТАТКУВАННЯ | | | 310100 |МАШИНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ | 310101 |Трактори садово-городні | 310102 |Машини сільськогосподарські та лісогосподарські для| |підготовки грунту чи культивації | 310103 |Машини для сіяння та садження | 310104 |Розкидачі добрив | 310105 |Косарки для газонів | 310106 |Машини збиральні | 310107 |Прес-пакувальники | 310108 |Машини для збирання зерна, фруктів та овочів | 310109 |Причепи та напівпричепи сільськогосподарські | 310110 |Машини для внесення твердих органічних добрив | 310111 |Машини для очищення, сортування та калібрування яєць| |та фруктів | 310112 |Машини доїльні | 310113 |Машини для тваринництва | 310114 |Машини сільськогосподарські для оброблення зерна | 310199 |Машини сільськогосподарські та лісогосподарські інші | | | 310200 |ВЕРСТАТИ | 310201 |Верстати комбіновані для оброблення металів | 310202 |Центри обробні, верстати агрегатні | 310203 |Верстати, що працюють за принципом вилучення металу | 310204 |Верстати свердлильні, розточні та фрезерні для| |оброблення металу | 310205 |Верстати різьбонарізні та гайконарізні, що працюють за| |принципом вилучення металу | 310206 |Верстати для остаточного оброблення, формування,| |пресування та витягування металів | 310207 |Верстати з числовим програмним керуванням | 310208 |Верстати для оброблення методами пластичної деформації| 310209 |Верстати для оброблення каменю, дерева й аналогічних| |жорстких матеріалів; преси для вироблення| |деревностружкової плити та інших матеріалів | 310210 |Машини і молотки кувальні чи штампувальні; преси| |гідравлічні та преси для оброблення металу | 310211 |Верстати лазерні, ультразвукові, електричні | 310212 |Деталі, вузли та пристрої до верстатів | 310229 |Верстати інші | | | 310300 |МАШИНИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ | | | 310301 |Конвертори, ковші, виливниці та розливні машини;| |прокатні стани | 310309 |Машини для металургійної промисловості інші | | | 310400 |МАШИНИ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА | |БУДІВНИЦТВА | 310401 |Елеватори, підіймачі та конвейєри для підземних робіт | 310402 |Машини врубові, прохідницькі та бурильні | 310403 |Машини землерийні | 310404 |Трактори гусеничні | 310409 |Машини для металургійної промисловості інші | | | 310500 |МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ І | |ТЮТЮНУ | 310501 |Машини для перероблення сільгосппродуктів | 310502 |Машини та устаткування для молочної промисловості | 310503 |Машини та апарати борошномельні | 310504 |Машини та апарати для виробництва напоїв | 310505 |Машини та апарати пекарські | 310506 |Устаткування хлібопекарське | 310507 |Машини та устаткування для виробництва макаронів,| |спагетті тощо | 310508 |Машини та устаткування для виробництва кондитерських| |виробів, какао чи шоколаду | 310509 |Машини та устаткування для цукрового виробництва | 310510 |Устаткування пивоварне | 310511 |Машини та устаткування для перероблення м'яса тварин| |чи свійської птиці | 310512 |Машини та устаткування для перероблення фруктів,| |горіхів чи овочів | 310513 |Машини та устаткування для екстрагування (приготування| |тваринних чи рослинних жирів та олій) | 310514 |Машини та апарати для виробництва тютюнових виробів | 310599 |Машини для оброблення харчових продуктів, напоїв і| |тютюну інші | | | 310600 |МАШИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ, ВЕРХНЬОГО | |ОДЯГУ І ШКІРЯНИХ ВИРОБІВ | 310601 |Машини для підготовки текстильних матеріалів та| |волокон | 310602 |Машини прядильні | 310603 |Верстати ткацькі | 310604 |Машини та верстати в'язальні | 310605 |Машини та устаткування додаткові до машин текстильної| |промисловості (машини кардочесальні, копіювальні) | 310606 |Машини для виробництва чи викінчування фетру чи| |нетканих матеріалів | 310607 |Машини та преси прасувальні | 310608 |Машини мийні, вибілювальні чи фарбувальні для| |текстильних матеріалів та виробів | 310609 |Машини для намотування в рулони, розмотування,| |фальцювання, різання текстильних полотен | 310610 |Машини для нанесення клею на тканинну основу під час| |виробництва лінолеуму чи інших покриттів для підлоги | 310611 |Машини пральні промислові | 310612 |Машини швейні промислові | 310613 |Машини та устаткування для шкіряної промисловості | 310699 |Машини для виробництва текстильних виробів, верхнього| |одягу і шкіряних виробів інші | | | 310700 |МАШИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ І КАРТОНУ | 310701 |Машини та устаткування для виробництва целюлози з| |рослинних волокнистих матеріалів | 310702 |Машини та устаткування для виробництва паперу чи| |картону | 310703 |Машини та устаткування для остаточного викінчування| |паперу чи картону | 310704 |Машини комбіновані накатно-різальні та перемотувальні | 310705 |Пристрої паперорізальні гільйотинного типу | 310706 |Машини та устаткування для виробництва паперової маси | 310709 |Машини для виробництва паперу і картону інші | | | 310800 |ДВИГУНИ, ГЕНЕРАТОРИ І ТРАНСФОРМАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ | 310801 |Електродвигуни постійного струму | 310802 |Електродвигуни універсальні | 310803 |Електродвигуни змінного струму | 310804 |Генератори змінного струму (синхронні генератори) | 310805 |Установки електрогенераторні та перетворювачі| |електричні обертові | 310806 |Трансформатори електричні | 310809 |Двигуни, генератори і трансформатори електричні інші | | | 310900 |ПРИСТРОЇ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА КЕРУВАЛЬНЕ | |ОБЛАДНАННЯ | 310909 |Пристрої розподілу електроенергії та керувальне | |обладнання інше | | | 311000 |ОБЛАДНАННЯ МЕДИЧНЕ, ХІРУРГІЧНЕ Й ОРТОПЕДИЧНЕ | 311001 |Апаратура, заснована на застосуванні рентгенівських| |променів чи альфа-, бета- і гама-променів | 311002 |Апаратура електродіагностична й апаратура на основі| |ультрафіолетових чи інфрачервоних променів, які| |застосовуються в медичній практиці | 311003 |Інструменти і прилади, застосовувані в медицині,| |хірургії, стоматології і ветеринарії | 311004 |Інструменти і прилади терапевтичні, дихальні пристрої | 311005 |Обладнання медичне, хірургічне, стоматологічне і| |ветеринарне | 311009 |Обладнання медичне, хірургічне й ортопедичне інше | | | 311100 |ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ПОВІРКИ; | |ВИПРОБУВАНЬ ТА КЕРУВАННЯ СУДНАМИ, ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ| |ТА ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ | 311101 |Прилади та пристрої навігаційні,| |метеорологічні, геофізичні | 311102 |Прилади та пристрої геодезичні, океанографічні | 311103 |Апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та| |апаратура дистанційного радіокерування | 311104 |Засоби служби єдиного часу | 311105 |Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та| |керування | 311109 |Прилади та пристрої для вимірювання, перевірки;| |випробувань та керування суднами, літальними апаратами| |інші | | | 311200 |ГОДИННИКИ І ХРОНОМЕТРИ | 311201 |Годинники на приладових дошках та годинники| |аналогічного типу для транспортних засобів | 311202 |Лічильники часу | 311203 |Годинники спеціалізовані | 311204 |Годинники для електрогодинникових систем (системи| |розподілення й уніфікування часу) | 311205 |Годинники електричні | 311206 |Системи хронометричні | 311207 |Таймери, реєстратори часу, лічильники часу стоянки| |автомобілів; вимикачі з годинниковим механізмом чи| |хронометром | 311209 |Годинники та хронометри інші | | | 320000 |ХУДОБА РОБОЧА ТА ПРОДУКТИВНА | | | 320100 |ХУДОБА ВЕЛИКА РОГАТА | 320101 |Корови молочного стада | 320102 |Корови м'ясного стада | 320103 |Корови-годувальниці | 320104 |Бугаї молочного стада | 320105 |Бугаї м'ясного стада | 320106 |Воли робочі | 320107 |Буйволи | 320108 |Яки | 320109 |Молодняк великої рогатої худоби різного віку | 320119 |Худоба робоча та продуктивна інша | | | 320200 |ВІВЦІ, КОЗИ, КОНІ, ЛОШАКИ, МУЛИ, ВІСЛЮКИ | | | 320300 |СВИНІ | | | 320400 |ПТИЦЯ СВІЙСЬКА | 320401 |Кури яєчних порід | 320402 |Кури м'ясних та м'ясо-яєчних порід | 320403 |Курчата | 320404 |Качки | 320405 |Гуси | 320406 |Індички | 320407 |Цесарки | 320408 |Перепілки | | | 320500 |ХУДОБИ ІНШІ | | | 330000 |НАСАДЖЕННЯ БАГАТОРІЧНІ | | | 330100 |КУЛЬТУРИ ПЛОДОВІ | 330101 |Культури кісточкові | 330102 |Культури горіхоплідні | 330103 |Культури сім'ячкові | 330104 |Культури цитрусові | 330109 |Культури плодові інші | | | 330200 |КУЛЬТУРИ ОВОЧЕВІ БАГАТОЛІТНІ | | | 330300 |КУЛЬТУРИ ЕФІРООЛІЙНІ | 330301 |Культури ефіроолійні трав'янисті багатолітні | 330302 |Культури ефіроолійні чагарникові | 330303 |Культури ефіроолійні деревовидні | 330309 |Культури ефіроолійні інші | | | 330400 |КУЛЬТУРИ ЛІКАРСЬКІ | 330401 |Культури лікарські трав'янисті дволітні | 330402 |Культури лікарські напівчагарникові та ліановидні | 330409 |Культури лікарські інші | | | 330500 |НАСАДЖЕННЯ БАГАТОРІЧНІ, НІДЕ НЕ КЛАСИФІКОВАНІ | 330501 |Трави багатолітні | 330502 |Культури субтропічні | 330503 |Культури ягідні | 330504 |Виноградники | 330505 |Насадження озеленювальні та декоративні | 330506 |Плантації чаю | 330507 |Насадження штучні ботанічних садів та інших| |науково-дослідних установ і навчальних закладів для| |науково-дослідних цілей | | | 340000 |ІНШІ ОСНОВНІ ФОНДИ, НІДЕ НЕ КЛАСИФІКОВАНІ | | | 340100 |ФОНДИ БІБЛІОТЕК, ОРГАНІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,| |АРХІВІВ, МУЗЕЇВ ТА ПОДІБНИХ УСТАНОВ | 340101 |Фонд бібліотечний | 340102 |Видання нотні | 340103 |Книги | 340104 |Брошури | 340105 |Видання періодичні та тривалі | 340106 |Видання картографічні | 340107 |Видання образотворчі | 340108 |Видання офіційно-документальні | 340109 |Кінофотодокументи | 340110 |Цінності музейні | 340111 |Джерела образотворчі (живопис, графіка, скульптура,| |декоративно-прикладне мистецтво та фотографія) | 340112 |Пам'ятники меморіальні | 340113 |Тварини зоопарків, цирків, службові собаки | 340199 |Інші основні фонди, ніде не класифіковані | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: