open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.07.2007 N 506

Про стан погашення заборгованості

із заробітної плати на державних підприємствах,

що належать до сфери управління

Міністерства аграрної політики

На виконання доручення Прем'єр-міністра України
Януковича В.Ф. від 13.03.2007 року N 10896/1/1-07 колегія
розглянула стан погашення заборгованості із виплати заробітної
плати на державних підприємствах, що належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики, і відмічає, що вжиті заходи,
направлені на погашення заборгованості із виплати заробітної
плати, не дали позитивних результатів. Якщо в цілому по аграрному сектору економіки намітилась
тенденція до зменшення заборгованості із заробітної плати, то на
державних підприємствах, що належать до сфери управління
міністерства, ситуація з погашенням заборгованості ускладнюється. Так, загальна сума заборгованості із заробітної плати
на підприємствах агропромислового комплексу порівняно з початком
року зменшилася на 20,3 млн. грн. (11,6 відсотка), з попереднім
місяцем - на 3,4 млн. грн. (2,2 відсотка) і на 01.06.2007 року
становить 154,6 млн. гривень. На економічно активних підприємствах
борги порівняно з початком року зменшилися на 9,8 млн. грн.
(22,2 відсотка), з попереднім місяцем - на 0,43 млн. грн.
(1,2 відсотка) і становлять 34,3 млн. гривень. На підприємствах державної форми власності, що належать до
сфери управління міністерства, загальна сума заборгованості із
виплати заробітної плати на 01.06.2007 року складає
11 517,6 тис. грн., що більше в 2,1 раза проти передбаченої
графіком погашення заборгованості (5386,4 тис. грн.). На 32 економічно активних підприємствах станом на 01.06.2007
відповідно до графіка погашення заборгованості із виплати
заробітної плати очікувалась заборгованість в сумі
3233,3 тис. гривень. Фактично вона складає на 44 підприємствах
7562,4 тис. гривень. Невиконання графіка складає
4329,1 тис. гривень. Такий стан справ практично ставить під загрозу виконання
доручення Прем'єр-міністра України щодо погашення заборгованості
із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах
до 1 липня поточного року. Найбільшу заборгованість мають підприємства Державного
комітету рибного господарства - 25,9 відсотка від загальної суми
заборгованості економічно активних підприємств. На 4 підприємствах борги не зменшилися, а зросли, проти
очікуваного за графіком, в 1,8 раза до 1959,4 тис. гривень.
Невиконання графіку погашення складає 849,2 тис. гривень. Станом на 1 червня 2007 року сума невиплаченої заробітної
плати працівникам державних підприємств, контроль і координацію
діяльності яких забезпечує Департамент харчової промисловості,
склала 5654,2 тис. гривень. Це в 2,3 раза більше (приріст
заборгованості склав 3163,0 тис. грн.), ніж передбачалося
погодженим з департаментом графіком погашення -
2491,2 тис. гривень. Більш того, департаменти особисто давали свої
розрахунки для їх відповідного включення у графік погашення
заборгованості. Загальна сума невиплаченої заробітної плати розподіляється
таким чином: - на 10 економічно активних підприємствах - 1699,0 тис. грн.
(22,5 відсотка від загальної суми заборгованості економічно
активних державних підприємств), що в 5 разів перевищує
встановлену графіком суму на 01.06.2007 - 338,1 тис. гривень; - на 3 підприємствах, які припинили виробничо-господарську
діяльність - 189,5 тис. гривень (в 1,5 раза більше, ніж
очікувалося за графіком); на 9 підприємствах, щодо яких порушено справу про
банкрутство - 3765,7 тис. гривень (в 1,9 раза більше, ніж
очікувалося за графіком). Графіки погашення по економічно активних підприємствах
не виконано, а навпаки збільшено на 1360,9 тис. гривень. Заборгованість 9 економічно активних підприємств, контроль і
координацію діяльності яких забезпечує Департамент ринків
рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства, станом
на 01.06.07 складає 1637,7 тис. грн. (21,6 відсотка від загальної
суми заборгованості економічно активних підприємств). Згідно
графіку погашення очікувалося зменшення заборгованості
до 508,8 тис. гривень. Насправді вона перевищена
на 1128,9 тис. гривень. По підприємствах, контроль і координацію діяльності яких
забезпечує Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва,
заборгованість 5 економічно активних підприємств на 1 червня
поточного року складає 922,2 тис. грн. (12,2 відсотка від
загальної суми заборгованості економічно активних державних
підприємств). На цю дату графік не виконано на 426,2 тис. гривень. Мають заборгованість у сумі 673,3 тис. грн. (8,9 відсотка від
загальної суми заборгованості економічно активних підприємств)
14 економічно активних підприємств, контроль і координацію
діяльності яких забезпечує Департамент ринків тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією. Графік погашення ними
також не виконується. Сума перевищення очікуваної заборгованості
на 01.06.07 складає 273,3 тис. гривень. Заборгованість із виплати заробітної плати Херсонського
державного підприємства - біологічна фабрика, контроль і
координацію діяльності якого забезпечує Державний департамент
ветеринарної медицини, на 01.06.2007 склала 658,8 тис. грн.
(8,7 відсотка від загальної суми заборгованості економічно
активних державних підприємств). Графік не виконано
на 278,6 тис. гривень. Кіровоградський центр "Облагростандарт", контроль і
координацію діяльності якого забезпечує Департамент розвитку
аграрного ринку, станом на 1 червня поточного року має
заборгованість 12 тис. грн., яка існувала ще раніше, але
не попадала у звітність та у графік погашення. З метою виконання доручення Прем'єр-міністра України
Януковича В.Ф. щодо погашення заборгованості на економічно
активних підприємствах, що належать до сфери управління
міністерства, до 1 липня 2007 року Н А К А З У Ю:
1. Вказати директору Департаменту харчової промисловості
Кіщаку Ю.П., директору Департаменту ринків рослинництва,
садівництва, виноградарства та виноробства Демидову О.А., голові
концерну "Укрспирт" Яковцю І.І. на недостатній контроль за
організацією діяльності державних підприємств, що зумовило
невиконання, узгодженого ними раніше, графіку погашення
заборгованості із заробітної плати, згідно наказу Міністерства
аграрної політики України від 16.04.2007 N 260 ( v0260555-07 )
"Про затвердження Плану заходів Міністерства аграрної політики
щодо виконання протокольного рішення наради у Першого
віце-прем'єр-міністра України М.Я. Азарова з питання погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та сплати внесків до
Пенсійного фонду", і поставило під загрозу виконання доручення
Прем'єр-міністра України Януковича В.Ф. від 13.03.2007 р.
N 10896/1/1-07.
2. Розірвати контракти з: директором державного підприємства
"Новосуханівський спиртовий завод" Зайденком Максимом
Анатолійовичем, директором державного підприємства "Крисківський
спиртовий завод" Дуб'ягою Світланою Валентинівною, директором
державного підприємства "Вашківський спиртовий завод" Безверхнім
Анатолієм Васильовичем за невиконання графіків погашення
заборгованості із виплати заробітної плати.
3. Керівникам центральних органів виконавчої влади, урядових
органів державного управління, що діють у складі міністерства,
структурних підрозділів міністерства, добровільних формувань та
державних підприємств: - забезпечити жорсткий та результативний контроль за
безсумнівним виконанням графіків погашення боргів, запропонувати
та запровадити дієві економічні та організаційно-правові методи,
спрямовані на забезпечення повного погашення заборгованості із
виплати заробітної плати на економічно активних державних
підприємствах до 1 серпня поточного року; - надати Управлінню організаційних структур і
соціально-трудових відносин (Ніколаєнко В.М.) до 17.07.2007
ґрунтовні пояснення причин невиконання графіку погашення
заборгованості із виплати заробітної плати і конструктивні
пропозиції щодо шляхів погашення наявної на 01.07.2007
заборгованості із виплати заробітної плати на державних
підприємствах, що належать до сфери управління міністерства, та
шляхи негайного усунення цих причин і досягнення належних
результатів в цьому питанні для узагальнення та підготовки
відповідної інформації Кабінету Міністрів України та Міністерству
праці та соціальної політики України; - організувати та здійснити до 18 липня поточного року разом,
із представниками інших зацікавлених органів державного управління
на місцях, перевірку на підприємствах - боржниках щодо стану
нарахування та виплати заборгованої заробітної плати, їх
готовності погасити наявну заборгованість та не допускати подібні
факти у подальшій господарській діяльності; - ініціювати притягнення до передбаченої чинним
законодавством адміністративної та кримінальної відповідальності
посадових осіб, винних у прямому та грубому порушенні чинного
законодавства про працю.
4. Державному комітету рибного господарства (Сочнєв С.В.),
Державному департаменту ветеринарної медицини (Іванов Г.Б.),
Департаменту економіки та управління державною власністю
(Дробот В.І.), Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та
ревізійної роботи (Гаврилюк В.М.), Департаменту правової та
законопроектної роботи (Собовий О.М.), Департаменту харчової
промисловості, Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Департаменту ринків
рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства,
Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва (Іщенко Т.М.),
Департаменту розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.) в термін
до 17 липня поточного року проаналізувати фінансово-господарську
діяльність державних підприємств, контроль і координацію
діяльності яких забезпечують структурні підрозділи міністерства і
які мають заборгованість із заробітної плати, встановити
законність та ефективність використання державного майна по
кожному підприємству-боржнику, оцінити рівень відповідальності
керівників підприємств та запропонувати дієві шляхи погашення
заборгованості із заробітної плати працівникам цих підприємств
не пізніше 1 вересня 2007 року.
5. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи розробити до 20 липня 2007 року удосконалений, чіткий
інструментарій визначення заборгованості із заробітної плати на
державних підприємствах різних категорій, прослідкування історії
та причин її накопичення і введення у звітність показників, які
відображають собою важелі погашення цієї заборгованості, методично
забезпечити використання цього інструментарію і структурними
підрозділами міністерства.
6. Департаменту контролю апарату та роботи з персоналом
(Шведов В.Г.) і Управлінню організаційних структур і
соціально-трудових відносин при підписанні контрактів на
призначення нових керівників державних підприємств або продовження
термінів контрактів, які склали раніше, вимагати у претендентів на
посаду керівника обов'язкового письмового висловлення своїх і
позицій щодо нарахування та вчасної виплати працівникам заробітної
плати і погашення наявної заборгованості з підтвердженням джерел,
якими мають забезпечуватися ці питання. Керівникам урядових
органів державного управління, що діють у складі міністерства,
структурних підрозділів міністерства включати у довідку до
контракту з новопризначеним керівником позиції щодо їх здатності
забезпечувати вчасну і повну виплату працівникам заробітної плати
та погашення наявної заборгованості.
7. Заслухати у серпні поточного року на засіданні Комісії
з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та
погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат всіх керівників урядових органів
державного управління, що діють у складі міністерства, структурних
підрозділів міністерства, добровільних формувань та державних
підприємств, які станом на 1 серпня 2007 року будуть мати залишки
заборгованості із заробітної плати, та розглянути питання щодо
доцільності перебування керівників підприємств-боржників на
займаних посадах, водночас вносячи пропозиції щодо кандидатур
нових керівників, які будуть здатні впоратись з цим недоліком.
8. Комісії з питань забезпеченості своєчасності і повноти
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат на своїх засіданнях
розглядати питання щодо зменшення або скасування відповідальним
працівникам структурних підрозділів міністерства надбавки за
високі досягнення в праці або виконання особливо важливої роботи
та вносити відповідні пропозиції згідно діючого чинного порядку.
9. Управлінню організаційних структур і соціально-трудових
відносин разом з іншими структурними підрозділами міністерства
внести пропозиції щодо удосконалення форми та механізму
моніторингу заборгованості із заробітної плати на державних
підприємствах та її погашення (до 20 липня 2007 року).
10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гуменюка В.С.
Міністр Ю.Ф.Мельник

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: