open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.09.2005 N 506

Про затвердження орієнтовного плану

законопроектної роботи Міністерства на 2005 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
15.07.05 N 591 ( 591-2005-п ) "Про затвердження орієнтовного плану
законопроектної роботи на 2005 рік" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити орієнтовний план законопроектної роботи
Міністерства на 2005 рік, що додається (далі план).
2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, Голові
Державної служби лікарських засобів і виробів медичного
призначення, Голові Комітету по контролю за наркотиками
забезпечити:
2.1. виконання плану і подання у встановленому порядку та у
визначені терміни законопроектів до Кабінету Міністрів України;
2.2. подання пропозицій до законопроектів, основними
розробниками яких є інші міністерства, не пізніше ніж за два тижні
до встановленого терміну їх підготовки;
2.3. подання інформації про виконання плану, затвердженого
цим наказом, до Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та
зв'язків з громадськістю.
3. Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення
та зв'язків з громадськістю Лихотопу Р.Й. забезпечити підготовку
зведеного звіту про виконання плану та його подання до
Міністерства юстиції України.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра С.М.Ханенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

30.09.2005 N 506

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

законопроектної роботи МОЗ України на 2005 рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Обґрунтування |Обґрунтування| Центральні органи| Строк | Відповідальні | |п/п| законопроекту | необхідності |необхідності | виконавчої влади,| подання | від МОЗ | | | | прийняття | розроблення | установи та | за-ту до| | | | | закону | концепції | організації, що | Кабінету| | | | | |законопроекту| розроблятимуть |Міністрів| | | | | | та строк її | законопроект | України | | | | | | подання до | | | | | | | | Кабінету | | | | | | | | Міністрів | | | | | | | | України | | | | |---+-----------------+---------------+-------------+------------------+---------+-----------------| | 1.|Про затвердження |забезпечення | |Мінприроди |вересень |Пономаренко А.М. | | |Загальнодержавної|оздоровлення | |Мінекономіки МОЗ | | | | |програми |басейну річки | |Мінпраці | | | | |екологічного |Сіверський | |Мінпромполітики | | | | |оздоровлення |Донець | |Мінфін Мін'юст | | | | |басейну річки | | |Держжитлокомунгосп| | | | |Сіверський Донець| | |Держкомприрод- | | | | | | | |ресусів | | | | | | | |Держводгосп | | | | | | | |Дежкомзем | | | | | | | |Держпідприємництво| | | |---+-----------------+---------------+-------------+------------------+---------+-----------------| | 2.|Про внесення |удосконалення | |МОЗ |вересень |Моісеєнко Р.О. | | |змін до деяких |законодавства з| |Мінпраці | | | | |законів України |питань надання | |Міністерство у | | | | |(з питань надання|державної | |справах молоді та | | | | |соціальної |соціальної | |спорту | | | | |допомоги у |допомоги у | |за участю | | | | |зв'язку з |зв'язку з | |Федерації | | | | |вагітністю та |вагітністю та | |професійних | | | | |пологами) |пологами | |спілок України і | | | | | | | |Фонду соціального | | | | | | | |страхування з | | | | | | | |тимчасової втрати | | | | | | | |працездатності | | | |---+-----------------+---------------+-------------+------------------+---------+-----------------| | 3.|Про внесення |Унормування | |Міністерство у |листопад |Пономаренко А.М. | | |змін до статті |питання щодо | |справах молоді та | | | | |92 Земельного |передачі в | |спорту | | | | |кодексу України |постійне | |Держкомзем | | | | | |користування | |Мінагрополітики | | | | | |земельні | |Мінфін | | | | | |ділянки для | |МОЗ | | | | | |проведення | |Мін'юст | | | | | |фізкультурно- | |МОН | | | | | |оздоровчих та | |Мінкультури | | | | | |спортивних | | | | | | | |заходів | | | | | |---+-----------------+---------------+-------------+------------------+---------+-----------------| | 4.|Про Державну |забезпечення |Визначення |МОН |грудень |Банчук М.В. | | |програму |рівних |правових |Мінекономіки | |Марунич В.В. | | |здобуття освіти |можливостей для|засад |МОЗ | | | | |інвалідами |здобуття |здобуття |Мінпраці | | | | | |якісної освіти |освіти |Міністерство у | | | | | |дітьми і |інвалідами |справах молоді та | | | | | |молоддю, які є |МОН |спорту | | | | | |інвалідами |жовтень |Мінфін | | | | | | | |Мін'юст | | | |---+-----------------+---------------+-------------+------------------+---------+-----------------| | 5.|Про внесення |Удосконалення | |МОЗ |грудень |Алексєєва О.А. | | |змін до деяких |порядку обігу | |МВС | | | | |законів України |наркотичних | |Держмитслужби | | | | |(щодо |засобів, | |СБУ | | | | |удосконалення |психотропних | |Адміністрація | | | | |порядку обігу |речовин, їх | |Держприкордон- | | | | |наркотичних |аналогів і | |служби | | | | |засобів, |прекурсорів та | | | | | | |психотропних |посилення | | | | | | |речовин, їх |відповідаль- | | | | | | |аналогів і |ності за його | | | | | | |прекурсорів) |порушення | | | | | |---+-----------------+---------------+-------------+------------------+---------+-----------------| | 6.|Про внесення |Надання | |МОЗ |грудень |Демченко І.Б. | | |змін до Закону |додаткових | |МВС | | | | |України "Про |гарантій | |Мінекономіки | | | | |ліцензування |захисту | |Мінфін | | | | |певних видів |громадян | |Мін'юст | | | | |господарської |України від | |Держпідприємництво| | | | |діяльності" |недоброякісної | |СБУ | | | | | |продукції у | |Держспоживстандарт| | | | | |вигляді виробів| | | | | | | |медичного | | | | | | | |призначення та | | | | | | | |медичної | | | | | | | |техніки | | | | | |---+-----------------+---------------+-------------+------------------+---------+-----------------| | 7.|Про вироби |врегулювання | |МОЗ |грудень |Демченко І.Б. | | |медичні |правовідносин, | |МВС | | | | | |пов'язаних з | |Мінекономіки | | | | | |розробленням, | |Мінфін | | | | | |реєстрацією, | |Мін'юст | | | | | |виробництвом, | |Держпідприємництво| | | | | |контролем | |СБУ | | | | | |якості і | |Держспоживстандарт| | | | | |безпечності та | | | | | | | |реалізацією | | | | | | | |медичних | | | | | | | |виробів, | | | | | | | |визначення прав| | | | | | | |і обов'язків | | | | | | | |юридичних та | | | | | | | |фізичних осіб, | | | | | | | |які провадять | | | | | | | |діяльність у | | | | | | | |цій сфері | | | | | |---+-----------------+---------------+-------------+------------------+---------+-----------------| | 8.|Про внесення |приведення норм| |Мінпраці |грудень |Петрук Д.А. | | |змін до Закону |Закону у | |МНС | | | | |України "Про |відповідність | |Мінекономіки | | | | |статус і |до вимог | |МОЗ | | | | |соціальний |чинного | |Мінфін | | | | |захист громадян, |законодавства | |Мін'юст | | | | |які постраждали | | | | | | | |внаслідок | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | |катастрофи" | | | | | | |---+-----------------+---------------+-------------+------------------+---------+-----------------| | 9.|Про внесення |удосконалення | |Мін'юст |грудень |Александріна Т.А.| | |змін до Закону |законодавчої | |МОЗ | | | | |України "Про |бази в частині | |МВС | | | | |боротьбу із |забезпечення | |Мінекономіки | | | | |захворюванням на |обов'язкового | |Мінпраці | | | | |туберкульоз" |лікування | |Мінфін | | | | | |хворих на | |МНС | | | | | |туберкульоз | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: