open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

10.11.2017  № 1058

Про затвердження Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації щодо діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", від 29 серпня 2002 року № 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" та у зв'язку із введенням у дію Організаційної структури та Штатного розпису Держлікслужби затверджених наказом Держлікслужби від 24 травня 2017 року № 96-к НАКАЗУЮ:

1. Визначити веб-сайт з адресою www.dls.gov.ua офіційним веб-сайтом Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі - веб-сайт Держлікслужби).

2. Затвердити Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації щодо діяльності Держлікслужби (далі - Заходи), що додається.

3. Першому заступнику Голови, заступнику Голови, керівникам структурних підрозділів, а також головним спеціалістам з питань запобігання та виявлення корупції та з мобілізаційної підготовки (далі - головні спеціалісти) Держлікслужби забезпечити своєчасне подання матеріалів для наповнення веб-сайта Держлікслужби згідно з Порядком, затвердженим цим наказом.

4. Сектору адміністрування баз даних забезпечити доведення цього наказу до відома керівників структурних підрозділів та головних спеціалістів Держлікслужби.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держлікслужби України від 14 лютого 2012 року № 96 "Про затвердження порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації щодо діяльності Державної служби України з лікарських засобів".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови.

Голова

Н.Я. Гудзь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з лікарських засобів та контролю
за наркотиками
10.11.2017  № 1058

ПОРЯДОК
оприлюднення у мережі Інтернет інформації щодо діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

1. Загальні положення

1.1 Цей Порядок визначає механізм оприлюднення у мережі Інтернет інформації щодо діяльності Держлікслужби шляхом розміщення і періодичного оновлення відповідної інформації на власному веб-сайті. Порядком визначаються відповідальні за своєчасну підготовку та подання інформації для розміщення на веб-сайті Держлікслужби, а також відповідальні за розміщення та захист інформації на веб-сайті.

Підготовку та подання інформації для розміщення на веб-сайті Держлікслужби здійснюють структурні підрозділи або головні спеціалісти Держлікслужби.

Відповідальним структурним підрозділом за технічне забезпечення функціонування веб-сайта Держлікслужби та розміщення інформації є сектор адміністрування баз даних Держлікслужби (далі - відповідальний підрозділ) відповідно до посадових обов'язків.

1.2 Склад інформації на веб-сайті Держлікслужби, її структура та оформлення здійснюються згідно вимог Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3, та постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади".

1.3 У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні:

веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет;

розділ веб-сайта - найбільша одиниця інформаційного розподілу веб-сайта, яка відповідає одному з основних напрямів діяльності власника веб-сайта. Розділ може включати декілька підрозділів чи сторінок;

підрозділ веб-сайта - сукупність даних та супутні їм елементи структури та дизайну, що відповідають окремій темі розділу веб-сайта. Підрозділ веб-сайта може включати декілька сторінок;

сторінка веб-сайта - окрема сукупність даних, що становить найменший інформаційний елемент розділу чи підрозділу веб-сайта.

електронна заявка - це заявка, створена в електронному вигляді. Може створюватись в форматі MS Word *.doc(x) або у вигляді електронного поштового листа (*.eml).

2. Структура інформаційних матеріалів на веб-сайті

2.1 Розміщення інформаційних матеріалів на веб-сайті Держлікслужби здійснюється за структурою, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях - розділ, підрозділ, сторінка.

Кожний розділ веб-сайта відповідає окремому тематичному напряму діяльності Держлікслужби. Підготовку інформації для його наповнення здійснюють відповідні структурні підрозділи та головні спеціалісти Держлікслужби. Перелік розділів та підрозділів веб-сайта із зазначенням структурних підрозділів та головних спеціалістів Держлікслужби, які відповідальні за підготовку інформації для їх наповнення, наведено у додатку 1 до цього Порядку.

2.2 Для забезпечення доступності та наочності інформаційних матеріалів та в разі необхідності висвітлення нового напряму діяльності Держлікслужби можуть створюватись в структурі інформаційних матеріалів веб-сайта нові розділи та підрозділи.

Новий розділ створюється на вимогу керівника структурного підрозділу або головних спеціалістів Держлікслужби, який для цього надає відповідальному підрозділу електронну заявку з наступною інформацією:

- найменування розділу, який створюється (до 24 символів);

- найменування розділу після якого пропонується розмістити новий розділ.

Порядок розміщення розділів відповідає структурі головної сторінки веб-сайта Держлікслужби.

Підрозділ на веб-сайті створюється на вимогу керівника структурного підрозділу або головних спеціалістів, який для цього надає відповідальному підрозділу службову записку із зазначенням найменування створюваного підрозділу та найменування розділу, до якого він включається.

2.3 Розділи та підрозділи в інформаційній структурі веб-сайта можуть бути видаленими.

Для видалення розділу (підрозділу) керівник структурного підрозділу або головні спеціалісти, відповідальні за його інформаційне наповнення, надає відповідальному підрозділу електронну заявку, в якій зазначається:

- найменування розділу (підрозділу) веб-сайта, який необхідно видалити;

- перелік заходів щодо інформації, яка розміщувалась у цьому розділі (підрозділі). Інформацію можна видалити, помістити в архів або перенести до іншого розділу чи підрозділу веб-сайта, вказавши їх найменування.

3. Розміщення інформації

3.1. Підготовку та подання інформації для розміщення на веб-сайті Держлікслужби здійснюють структурні підрозділи та головні спеціалісти Держлікслужби у терміни, визначені у додатку 1 до цього Порядку. Інформація повинна містити в собі дані з найважливіших питань діяльності структурного підрозділу Держлікслужби, зокрема:

- нормативно-правову інформацію;

- інформацію про перелік та умови отримання громадянами послуг, які надаються структурним підрозділом, форми та зразки документів;

- звіти про результати поточної діяльності Держлікслужби та її структурних підрозділів;

- статистичну, аналітичну та архівну інформацію;

- проекти нормативних документів, що виносяться на громадське обговорення.

3.2. Відповідальність за своєчасну підготовку інформації для розміщення на веб-сайті Держлікслужби, її зміст, літературне оформлення, а також моніторинг актуальності розміщеної інформації несе керівник структурного підрозділу або головні спеціалісти.

3.3. Усі матеріали, подані для розміщення на веб-сайті Держлікслужби, супроводжуються електронною заявкою для розміщення матеріалів на веб-сайті Держлікслужби (далі - заявка) відповідно до додатка 2 цього Порядку.

Інформаційні матеріали для публікації на веб-сайті Держлікслужби надаються до відповідального підрозділу згідно з вимогами, визначеними в додатку 3 до цього Порядку.

3.4. Відповідальний підрозділ розміщує інформацію на веб-сайті Держлікслужби наступним чином:

- отримує від керівника структурного підрозділу або головного спеціаліста матеріали (п. 3.3.);

- перевіряє відповідність матеріалів вимогам цього Порядку та спільно з відповідним структурним підрозділом або з головними спеціалістами здійснює усунення недоліків у разі їх виявлення;

- розпочинає виконувати заходи з розміщення інформації після отримання з поштової електронної адреси керівника (заступника керівника, виконуючого обов'язки керівника) структурного підрозділу або головних спеціалістів відповідних матеріалів.

4. Організація захисту інформації

Захист інформації, розміщеної на веб-сайті, здійснюється наступним чином:

- розміщення інформації на веб-сайті та її модифікацію здійснюють тільки призначені співробітники відповідального підрозділу;

- не допускається розміщення на веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством. Відповідальність за виконання цієї вимоги несе керівник відповідного структурного підрозділу або головні спеціалісти.

Завідувач сектору
адміністрування баз данихО.М. Литвиненко


Додаток 1
до Порядку оприлюднення
у мережі Інтернет інформації
щодо діяльності Державної
служби України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

РОЗДІЛИ
та підрозділи веб-сайта, відповідальні структурні підрозділи та терміни підготовки інформації

Найменування розділів веб-сайта

Найменування підрозділів веб-сайта

Відповідальний(ні) структурний(ні) підрозділ(и) / головний(ні) спеціаліст(ти)

Термін підготовки інформації

Ліве меню

ГоловнаОчищення влади

Нормативні документи

Відділ управління персоналом

Не пізніше 1 доби після внесення змін

Центральний апарат

Територіальні органи

Державні підприємства, що належать до сфери управління

Держлікслужба

Про Держлікслужбу

Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Не пізніше 2 діб після затвердження чи внесення змін

Історична довідка

Положення про Держлікслужбу

Відділ управління персоналом

Не пізніше 2 діб після затвердження чи внесення змін

Керівництво

Керівництво Держлікслужби

Біографії

Управління персоналом

Перелік нормативно-правових актів до нового Закону України "Про державну службу"

Держлікслужба

Інформація та оголошення

Відділ управління персоналом

Не пізніше 1 доби після затвердження чи внесення змін

Центральний апарат

Не пізніше 2 діб після затвердження чи внесення змін

Структура та функції

Розпорядок роботи

Органіграма

Вакансії

Не пізніше 2 діб

Територіальні органи

Не пізніше 2 діб після затвердження чи внесення змін

Визначення термінів

Управління ліцензування
Управління інспектування
Управління якості лікарських засобів
Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

Не пізніше 2 діб після затвердження чи внесення змін

Діяльність

Система якості Держлікслужби

Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту

Не пізніше 4 діб після затвердження чи внесення змін

Сертифікаційний аудит системи управління якістю Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Політика якості Держлікслужби

Структурні підрозділи, на які поширюються вимоги системи управління якістю Держлікслужби

Діяльність

PIC/S

Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Не пізніше 2 діб після підготовки підсумкового документа

Загальна інформація

Хронологія вступу України до PIC/S

Не пізніше 4 діб після підготовки підсумкового документа

Результати діяльності

Відділ бухгалтерського обліку та планування

Не пізніше 10 діб

Використання бюджетних коштів

1 раз у квартал

Державні закупівлі

Тендерний комітет

Не пізніше 2 діб після затвердження плану

Річний план державних закупівель

Міжнародне співробітництво

Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Не пізніше 3 діб після подій

Україна - ЄС: зона вільної торгівлі

Запобігання проявам корупції

Загальна інформація

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Не пізніше 2 діб після підготовки документа

Нормативно-правові акти

Діяльність

Написати про корупційні діяння

Нормативні документи

Накази Держлікслужби

Керівники структурних підрозділів

Не пізніше 2 діб після затвердження наказу

Регуляторна діяльність

Не пізніше 1 доби після підготовки документа

Проекти

Плани

Звіти

Верховна Рада України

Не пізніше 1 доби після затвердження чи внесення змін

Президент України

Кабінет Міністрів України

МОЗ України

Звернення громадян

Графік прийому громадян

Відділ загальноадміністративної роботи

Не пізніше 1 доби після внесення змін

Керівництво

Керівники структурних підрозділів

Звіти

Щоквартально / щорічно, не пізніше 3 діб після опрацювання

Як подати звернення

Не пізніше 5 діб після внесення змін

Державні підприємства

ДП "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції"Фінансова звітність

Відділ бухгалтерського обліку та планування

Щорічно /
Поквартально, але не пізніше 3 діб після звіту

Аудиторський висновок

Не пізніше 3 діб після затвердження чи внесення змін

Загальна інформація

Відділ управління персоналом

Не пізніше 4 діб після затвердження чи внесення змін

ДП "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів"Фінансова звітність

Відділ бухгалтерського обліку та планування

Щорічно /
Поквартально, але не пізніше 3 діб після звіту

Аудиторський висновок

Не пізніше 3 діб після затвердження чи внесення змін

Загальна інформація

Відділ управління персоналом

Не пізніше 4 діб після затвердження чи внесення змін

ДП "Український фармацевтичний інститут якості"Фінансова звітність

Відділ бухгалтерського обліку та планування

Щорічно /
Поквартально, але не пізніше 3 діб після звіту

Державні підприємства

Аудиторський висновок

Відділ бухгалтерського обліку та планування

Не пізніше 3 діб після затвердження чи внесення змін

Загальна інформація

Відділ управління персоналом

Не пізніше 4 діб після затвердження чи внесення змін

ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції"Фінансова звітність

Відділ бухгалтерського обліку та планування

Щорічно /
Поквартально, але не пізніше 3 діб після звіту

Аудиторський висновок

Не пізніше 3 діб після затвердження чи внесення змін

Загальна інформація

Відділ управління персоналом

Не пізніше 4 діб після затвердження чи внесення змін

Консультації з громадськістю

Проекти

Відділ комунікацій та міжнародних відносин
Управління ліцензування
Управління інспектування
Управління якості лікарських засобів
Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

Не пізніше 1 доби після підготовки документа

Звіти

Не пізніше 2 діб після затвердження чи внесення змін

Накази

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю

Не пізніше 1 доби після затвердження чи внесення змін

Зауваження та пропозиції від інститутів громадського суспільства

Відділ комунікацій та міжнародних відносин
Управління ліцензування
Управління інспектування

Не пізніше 3 діб після затвердження чи внесення змін

Консультації з громадськістю


Управління якості лікарських засобів
Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу


Громадська рада

Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Не пізніше 2 діб після внесення змін

Поточні документи

Склад

Контакти

Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації

Відділ загальноадміністративної роботи

Не пізніше 5 діб після внесення змін

Накази

Не пізніше 2 діб після внесення змін

Звіти

Щотижнево / щомісячно / щорічно, не пізніше 3 діб після опрацювання

Порядок оскарження

Відділ загальноадміністративної роботи

Не пізніше 5 діб після внесення змін

Система обліку

Керівники структурних підрозділів

Не пізніше 3 діб після внесення змін

Перелік відомостей, що містять службову інформацію

Відділ загальноадміністративної роботи

Не пізніше 5 діб після внесення змін

Відкриті дані

Сектор адміністрування баз даних
Керівники структурних підрозділів

Контакти

Відділ загальноадміністративної роботи

Не пізніше 2 діб після внесення змін

Прес-центр

Новини Держлікслужби

Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ

Не пізніше 2 діб після подій

Головні новини

Не пізніше 1 доби після подій

Інші новини

Не пізніше 2 діб після подій

Анонс заходів

Не пізніше 2 діб після затвердження звіту або проекту плану

Прес-центр

Реагування на критику

Не пізніше 2 діб після подій

Контакти

Не пізніше 2 діб після внесення змін

Корисні посилання

Тематичні ресурси

Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ

Не пізніше 3 діб після внесення змін

Програмне забезпечення

Сектор адміністрування баз даних

Не пізніше 5 діб після внесення змін

Дорадчі органи

Колегія Держлікслужби

Відділ правового забезпечення

Не пізніше 3 діб після внесення змін

Адміністративні послуги

Нормативно-правова база

Відділ правового забезпечення
Управління ліцензування
Управління інспектування
Управління якості лікарських засобів
Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

Не пізніше 3 діб після внесення змін

Накази

Інформаційні картки

Технологічні картки

Перелік безоплатних адміністративних послуг

Шаблони та зразки документів

Стандарти надання

Контакти

Контакти відповідальних осіб з питань якості лікарських засобів

Управління якості лікарських засобів

Не пізніше 3 діб після внесення змін

Центральний апарат

Відділ управління персоналом

Не пізніше 3 діб після внесення змін

Територіальні органи

Мапа сайта

Сектор адміністрування баз даних

Не пізніше 3 діб після внесення змін

Верхнє меню

Контроль якості ЛЗ

Загальна інформація

Управління якості лікарських засобів

Не пізніше 3 діб після затвердження змін

Шаблони та зразки документів

Не пізніше 1 доби після внесення змін

Інформація щодо заборони обігу ЛЗ

Не пізніше 1 доби після підписання документа

Уповноважені лабораторії

Не пізніше 2 діб після підписання документа або внесення змін

До відома

Не пізніше 1 доби після затвердження

Утилізація та знищення ЛЗ

Не пізніше 3 діб після затвердження або внесення змін

Контактні телефони відповідальних осіб з питань якості лікарських засобів

Не пізніше 3 діб після затвердження або внесення змін

Підконтрольні речовини

Контроль за дотриманням ліцензійних умов

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

Звітність

Відповідно до законодавства. Не пізніше 3 діб після затвердження змін

Утилізація та знищення

Не пізніше 1 доби після підписання документа або внесення змін

Нормативна база

Не пізніше 3 діб після затвердження змін

Квоти

Не пізніше 1 доби після підписання документа або внесення змін

Ліцензування

Протоколи засідання робочої групи

День у день після прийняття рішення комісією

Підконтрольні речовини

Як сплатити за ліцензію?

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

Відповідно до законодавства. Не пізніше 3-х діб

Зауваження

Не пізніше 3 діб після прийняття рішення комісією

Шаблони та зразки документів

Зразок відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта

Не пізніше 1 доби після затвердження змін

Зразок опису документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Зразок заяви про отримання ліцензії

Дозвільна діяльність

Нормативна база

Не пізніше 1 доби після підписання документа або внесення змін

Зразки документів

Не пізніше 1 доби після затвердження змін

Листи роз'яснення щодо наявності підконтрольних речовин у товарах

Не пізніше 2 діб після підписання документа або внесення змін

Оголошення та повідомлення

Не пізніше 1 доби після підписання документа або внесення змін

Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - активний

Не пізніше 2 діб після змін

Оптова, роздрібна торгівля та імпорт ЛЗ

Загальна інформація

Управління ліцензування

Не пізніше 3 діб після затвердження змін

Видача та переоформлення ліцензії

Не пізніше 3 діб після затвердження змін

Шаблони та зразки документів

Не пізніше 1 доби після затвердження чи внесення змін

Ліцензування імпорту ЛЗ (ввезення)

Банківські реквізити

Не пізніше 3 діб після внесення змін

Рішення щодо видачі та анулювання ліцензії

Не пізніше 1 доби після підписання документа або внесення змін

Переоформлення ліцензії

Не пізніше 3 діб після внесення змін

Внесення змін до переліку ЛЗ (імпорт)

Не пізніше 1 доби після затвердження чи внесення змін

Оптова та роздрібна торгівля ЛЗ (банківські реквізити)

Сертифікація дистрибуції

Управління інспектування

Не пізніше 2 діб після внесення змін

Ліцензійний реєстр з виробництва ЛЗ (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ

Управління ліцензування

Не пізніше 3 діб після підписання документа або внесення змін

Державний нагляд (контроль)

Загальна інформація

Управління інспектування

Не пізніше 3 діб після затвердження змін

Форми актів

Не пізніше 1 доби після затвердження чи внесення змін

Плани перевірок

Не пізніше 2 діб після підписання документа або внесення змін

Виробництво ЛЗ

Загальна інформація

Управління ліцензування

Не пізніше 3 діб після затвердження змін

Шаблони та зразки документів

Не пізніше 1 доби після затвердження чи внесення змін

Ліцензування виробництва лікарських засобів

Не пізніше 3 діб після затвердження змін

Рішення щодо видачі та анулювання ліцензій

Не пізніше 1 доби після підписання документа або внесення змін

Сертифікація виробництва лікарських засобів

Не пізніше 5 діб після затвердження змін

Сертифікація лікарських засобів для міжнародної торгівлі

Не пізніше 5 діб після підписання документа або внесення змін

Медичні вироби

Загальна інформація

Відділ державного ринкового нагляду

Не пізніше 3 діб після затвердження змін

Ринковий нагляд

Не пізніше 3 діб після затвердження змін

Звіти

Щорічно, не пізніше 01 квітня

Секторальні плани

До уваги суб'єктів господарювання

Не пізніше 5 діб після підписання документа

Технічні регламенти

Технічний регламент щодо медичних виробів

Не пізніше 3 діб після затвердження змін та/або не пізніше 5 днів з моменту надходження

Технічний регламент активних медичних виробів, які імплантують

Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro

Медичні вироби

Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення

Відділ державного ринкового нагляду

Одноразово. Інформація не вноситься

Моніторинг одержаної інформації з іноземних систем повідомлення

Щоквартально, не пізніше 5 числа

Великобританія

Франція

Швейцарія

Німеччина

Повідомлення від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції

Не пізніше 5 діб після надходження до Відділу

Реєстр осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг

Не пізніше 10 днів після оновлення

Державні реєстри

Державний реєстр лікарських засобів України

Управління якості лікарських засобів

Не пізніше 3 діб після прийняття документа або внесення змін

Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення

Відділ державного ринкового нагляду

Не пізніше 3 діб після прийняття документа або внесення змін

Ліцензійний реєстр з промислового виробництва ЛЗ

Управління ліцензування

Не пізніше 3 діб після прийняття документа або внесення змін

Ліцензійний реєстр з імпорту ЛЗ

Не пізніше 3 діб після прийняття документа або внесення змін

Ліцензійний реєстр з виробництва лікарських засобів
(в умовах аптеки) оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ

Управління інспектування

Не пізніше 3 діб після прийняття
документа або внесення змін

Державні реєстри

Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

Не пізніше 3 діб після прийняття документа або внесення змін

Реєстр осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг

Відділ державного ринкового нагляду

Не пізніше 10 днів після оновлення

Завідувач сектору
адміністрування баз данихО.М. Литвиненко


Додаток 2
до Порядку оприлюднення
у мережі Інтернет інформації
щодо діяльності Державної
служби України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

ЗАЯВКА
для розміщення матеріалу на веб-сайті Держлікслужби

Завідувач сектору
адміністрування баз данихО.М. Литвиненко


Додаток 3
до Порядку оприлюднення
у мережі Інтернет інформації
щодо діяльності Державної
служби України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

ВИМОГИ
до інформаційних матеріалів, що надаються для публікації на веб-сайті Держлікслужби

1. Інформаційні матеріали надаються в електронній формі (на електронну адресу pub@dls.gov.ua).

2. Інформаційні матеріали мають включати обов'язкову текстову частину та, у разі необхідності, зображення (ілюстрації), табличні матеріали та/або діаграми.

3. Для інформаційних матеріалів окремих видів відповідальним підрозділом можуть встановлюватись обмеження на обсяг текстової частини та наявність/кількість ілюстрацій, табличних матеріалів та/або діаграм.

4. Текстова частина матеріалів надається у файлах форматів Microsoft Word DOC або RTF, табличні матеріали - у файлах форматів Microsoft Excel XLS або Microsoft Word DOC, ілюстрації - у графічних файлах формату JPEG, графіки та діаграми надаються у файлі формату Microsoft Excel XLS, з урахуванням ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів".

Забороняється надавати текстову частину матеріалів у графічних форматах та включати до них зображення підписів відповідальних осіб.

5. Проекти нормативних документів, що виносяться на громадське обговорення, надаються у одному файлі формату Microsoft Word DOC разом з усіма додатками. Всі супровідні матеріали (повідомлення про оприлюднення, пояснювальна записка, аналіз регуляторного впливу тощо) надаються кожен в окремому файлі формату Microsoft Word DOC.

Завідувач сектору
адміністрування баз данихО.М. Литвиненко

{Текст взято з сайту Держлікслужби http://www.diklz.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: