open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.12.2010 N 505

Про затвердження Плану діяльності

Мінрегіонбуду з підготовки проектів

регуляторних актів на 2011 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства

N 37 ( v0037738-11 ) від 18.03.2011

N 46 ( v0046846-11 ) від 26.04.2011

N 65 ( v0065858-11 ) від 07.06.2011

N 73 ( v0073858-11 ) від 08.07.2011 }

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Мінрегіонбуду з підготовки
проектів регуляторних актів на 2011 рік (далі - План регуляторної
діяльності) згідно з додатком.
2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства у
встановленому порядку, у разі необхідності, вносити зміни та
доповнення до Плану регуляторної діяльності та оприлюднювати їх на
офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра згідно з розподілом обов'язків та
повноважень.
Перший заступник Міністра М.П.Сорока

Додаток

до наказу Мінрегіонбуду

15.12.2010 N 505

ПЛАН

діяльності Мінрегіонбуду з підготовки

проектів регуляторних актів на 2011 рік

------------------------------------------------------------------------------ N | Вид проекту | Назва проекту|Обґрунтування |Строк подання|Відповідальний| з/п|регуляторного| регуляторного| необхідності | проекту | структурний | | акта | акта | прийняття |регуляторного| підрозділ за | | | |регуляторного | акта до КМУ | розроблення | | | | акта | | проекту | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 1.|Закон України|"Про внесення |Поліпшення | листопад |Управління | | |змін до деяких|фінансової | |ціноутворення,| | |законів |дисципліни | |експертизи та | | |України щодо |підприємств, | |контролю | | |визначення |установ та | |вартості у | | |вартості |організацій | |будівництві | | |будівництва, |комунальної | | | | |яке |власності та | | | | |здійснюється |забезпечення | | | | |із залученням |раціонального | | | | |коштів |витрачання | | | | |комунальних |державних | | | | |підприємств, |коштів | | | | |установ та | | | | | |організацій" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 2. |Постанова |"Про |Врегулювання | в місячний |Департамент | |Кабінету |затвердження |порядку | строк після|житлового | |Міністрів |Порядку |використання | набрання |будівництва, | |України |використання |коштів, що | чинності |будіндустрії | | |коштів |виділяються з | Законом |та | | |державного |державного |України "Про |промисловості | | |бюджету на |бюджету, та | Державний |будівельних | | |будівництво |встановлення | бюджет |матеріалів | | |(придбання) |напрямів їх | України на | | | |доступного |використання | 2011 рік" | | | |житла" |та механізму | | | | | |розподілу та | | | | | |контролю | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 3. |Постанова |"Про |Запровадження | липень |Департамент | |Кабінету |затвердження |механізму | |житлового | |Міністрів |механізму |заощадження | |будівництва, | |України |накопичення |коштів шляхом | |будіндустрії | | |громадянами |накопичення | |та | | |індивідуальних|громадянином | |промисловості | | |цільових |протягом | |будівельних | | |внесків на |певного | |матеріалів | | |спеціальних |періоду на | | | | |банківських |депозитних | | | | |депозитних |рахунках | | | | |рахунках для |коштів для | | | | |одержання |першого внеску| | | | |кредиту" |на будівництво| | | | | |(придбання) | | | | | |житла | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 4. |Наказ |"Про |Приведення у | березень |Управління | |Мінрегіонбуду|затвердження |відповідність | |ціноутворення,| | |індексів до |балансової | |експертизи та | | |балансової |вартості | |контролю | | |вартості |об'єктів | |вартості у | | |об'єктів |існуючого | |будівництві | | |житлового |житлового | | | | |фонду станом |фонду з | | | | |на 1 січня |вартістю | | | | |2011 року" |будівництва | | | | | |житла станом | | | | | |на 1 січня | | | | | |2011 року за | | | | | |допомогою | | | | | |індексів, що | | | | | |затверджуються| | | | | |цим наказом | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 5. |Закон України|"Про внесення |Визначення на |серпень |Управління | | |змін до деяких|законодавчому | |правової та | | |законів |рівні | |законо- | | |України щодо |повноважень | |проектної | | |державного |центрального | |роботи | | |архітектурно- |органу | | | | |будівельного |виконавчої | | | | |контролю та |влади з | | | | |державного |питань | | | | |контролю у |здійснення | | | | |сфері житлово-|державного | | | | |комунального |архітектурно- | | | | |господарства" |будівельного | | | | | |контролю, | | | | | |контролю у | | | | | |сфері | | | | | |житлово- | | | | | |комунального | | | | | |господарства | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 6. |Закон України|"Про внесення |Виконання |квітень |Державна | | |змін до деяких|Закону | |архітектурно- | | |законодавчих |України "Про | |будівельна | | |актів України |регулювання | |інспекція | | |у зв'язку з |містобудівної | | | | |прийняттям |діяльності" | | | | |Закону України|( 3038-17 ) | | | | |"Про | | | | | |регулювання | | | | | |містобудівної | | | | | |діяльності" | | | | | | | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 7. |Постанова |"Про | - " - |травень |Департамент | |Кабінету |затвердження | | |містобудування| |Міністрів |Порядку обміну| | |та архітектури| |України |інформацією | | | | | |між державним | | | | | |містобудівним | | | | | |та земельним | | | | | |кадастрами" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 8. |Постанова |"Про | - " - |травень |Департамент | |Кабінету |затвердження | | |містобудування| |Міністрів |Порядку | | |та архітектури| |України |проведення | | | | | |експертизи | | | | | |містобудівної | | | | | |документації" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 9. |Постанова |"Про | - " - |травень |Департамент | |Кабінету |містобудівний | | |містобудування| |Міністрів |кадастр" | | |та архітектури| |України | | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 10.|Постанова |"Про | - " - |квітень |Управління | |Кабінету |затвердження | | |ціноутворення,| |Міністрів |Порядку | | |експертизи та | |України |затвердження | | |контролю | | |проектів | | |вартості у | | |будівництва та| | |будівництві | | |проведення їх | | | | | |експертизи і | | | | | |визнання | | | | | |такими, що | | | | | |втратили | | | | | |чинність, | | | | | |деяких | | | | | |постанов | | | | | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 11.|Постанова |"Про | - " - |квітень |Управління | |Кабінету |затвердження | | |промислової | |Міністрів |Порядку | | |забудови | |України |віднесення | | | | | |об'єктів | | | | | |будівництва до| | | | | |IV і V | | | | | |категорій | | | | | |складності" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 12.|Постанова |"Про | - " - |травень |Департамент | |Кабінету |затвердження | | |житлового | |Міністрів |Порядку | | |будівництва, | |України |проведення | | |будіндустрії | | |професійної | | |та | | |атестації | | |промисловості | | |відповідальних| | |будівельних | | |виконавців | | |матеріалів | | |окремих видів | | | | | |робіт | | | | | |(послуг), | | | | | |пов'язаних із | | | | | |створенням | | | | | |об'єктів | | | | | |архітектури" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 13.|Постанова |"Про | - " - |травень |Департамент | |Кабінету |затвердження | | |містобудування| |Міністрів |Типового | | |та архітектури| |України |положення про | | | | | |службу | | | | | |містобудівного| | | | | |кадастру" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 14.|Постанова |"Деякі питання| - " - |квітень |Державна | |Кабінету |виконання | | |архітектурно- | |Міністрів |підготовчих і | | |будівельна | |України |будівельних | | |інспекція | | |робіт" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 15.|Постанова |"Про Порядок | - " - |квітень |Державна | |Кабінету |прийняття в | | |архітектурно- | |Міністрів |експлуатацію | | |будівельна | |України |закінчених | | |інспекція | | |будівництвом | | | | | |об'єктів" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 16.|Постанова |"Про | - " - |травень |Державна | |Кабінету |затвердження | | |архітектурно- | |Міністрів |Порядку | | |будівельна | |України |здійснення | | |інспекція | | |державного | | | | | |архітектурно- | | | | | |будівельного | | | | | |контролю" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 17.|Постанова |"Про | - " - |травень |Державна | |Кабінету |затвердження | | |архітектурно- | |Міністрів |Порядку | | |будівельна | |України |забезпечення | | |інспекція | | |діяльності | | | | | |інспекцій | | | | | |державного | | | | | |архітектурно- | | | | | |будівельного | | | | | |контролю та їх| | | | | |працівників | | | | | |необхідними | | | | | |засобами" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 18.|Постанова |"Про | - " - |квітень |Державна | |Кабінету |затвердження | | |архітектурно- | |Міністрів |Порядку | | |будівельна | |України |обов'язкового | | |інспекція | | |державного | | | | | |страхування | | | | | |посадових осіб| | | | | |інспекцій | | | | | |державного | | | | | |архітектурно- | | | | | |будівельного | | | | | |контролю" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 19.|Постанова |"Про | - " - |червень |Управління | |Кабінету |затвердження | | |технічного | |Міністрів |Порядку | | |регулювання у | |України |застосування | | |будівництві | | |будівельних | | | | | |норм, | | | | | |розроблених | | | | | |на основі | | | | | |національних | | | | | |технологічних | | | | | |традицій та | | | | | |будівельних | | | | | |норм, | | | | | |гармонізованих| | | | | |з нормативними| | | | | |документами | | | | | |Європейського | | | | | |Союзу" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 20.|Наказ |"Про | - " - |у тримісячний|Департамент | |Мінрегіонбуду|затвердження | |строк з дня |містобудування| | |порядку | |опублікування|та архітектури| | |розроблення | |Закону | | | |містобудівної | |України "Про | | | |документації" | |регулювання | | | | | |містобудівної| | | | | |діяльності" | | | | | |( 3038-17 ) | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 21.|Наказ |"Про | - " - | - " - |Департамент | |Мінрегіонбуду|затвердження | | |містобудування| | |Методики | | |та архітектури| | |розроблення | | | | | |плану | | | | | |зонування | | | | | |територій" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 22.|Наказ |"Про | - " - | - " - |Управління | |Мінрегіонбуду|затвердження | | |реставрації та| | |Порядку | | |збереження | | |розроблення, | | |історичної | | |погодження та | | |спадщини | | |затвердження | | | | | |історико- | | | | | |архітектурного| | | | | |опорного плану| | | | | |населеного | | | | | |пункту" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 23.|Наказ |"Про | - " - | - " - |Департамент | |Мінрегіонбуду|затвердження | | |містобудування| | |Типового | | |та архітектури| | |положення про | | | | | |архітектурно- | | | | | |містобудівні | | | | | |ради" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 24.|Наказ |"Про | - " - | - " - |Департамент | |Мінрегіонбуду|затвердження | | |містобудування| | |Порядку | | |та архітектури| | |проведення | | | | | |містобудівного| | | | | |моніторингу" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 25.|Наказ |"Про | - " - | - " - |Департамент | |Мінрегіонбуду|затвердження | | |містобудування| | |Порядку видачі| | |та архітектури| | |та форми | | | | | |будівельного | | | | | |паспорта" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 26.|Наказ |"Про | - " - | - " - |Департамент | |Мінрегіонбуду|затвердження | | |містобудування| | |Порядку | | |та архітектури| | |розміщення | | | | | |тимчасових | | | | | |споруд для | | | | | |провадження | | | | | |підпри- | | | | | |ємницької | | | | | |діяльності" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 27.|Наказ |"Про склад, | - " - | - " - |Департамент | |Мінрегіонбуду|зміст, порядок| | |містобудування| | |надання | | |та архітектури| | |містобудівних | | | | | |умов та | | | | | |обмежень та | | | | | |про | | | | | |затвердження | | | | | |переліку | | | | | |об'єктів | | | | | |будівництва, | | | | | |для | | | | | |проектування | | | | | |яких | | | | | |містобудівні | | | | | |умови та | | | | | |обмеження не | | | | | |надаються" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 28.|Наказ |"Про | - " - | - " - |Управління | |Мінрегіонбуду|затвердження | | |ціноутворення,| | |Порядку | | |експертизи та | | |розроблення | | |контролю | | |проектної | | |вартості у | | |документації | | |будівництві | | |на будівництво| | | | | |об'єктів" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 29.|Наказ |"Про визнання | - " - | - " - |Управління | |Мінрегіонбуду|таким, що | | |ціноутворення,| | |втратив | | |експертизи та | | |чинність, | | |контролю | | |наказу | | |вартості у | | |Міністерства | | |будівництві | | |регіонального | | | | | |розвитку та | | | | | |будівництва | | | | | |України від | | | | | |08.04.2009 | | | | | |N 145" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 30.|Наказ |"Про | - " - | - " - |Управління | |Мінрегіонбуду|затвердження | | |ціноутворення,| | |критеріїв, | | |експертизи та | | |яким повинні | | |контролю | | |відповідати | | |вартості у | | |експертні | | |будівництві | | |організації, | | | | | |що здійснюють | | | | | |експертизу | | | | | |проектів | | | | | |будівництва" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 31.|Наказ |"Про | - " - | - " - |Державна | |Мінрегіонбуду|затвердження | | |архітектурно- | | |Порядку | | |будівельна | | |ведення | | |інспекція | | |єдиного | | | | | |реєстру | | | | | |отриманих | | | | | |повідомлень | | | | | |про початок | | | | | |виконання | | | | | |підготовчих | | | | | |будівельних | | | | | |робіт, | | | | | |зареєстрованих| | | | | |декларацій про| | | | | |початок | | | | | |виконання | | | | | |підготовчих і | | | | | |будівельних | | | | | |робіт, виданих| | | | | |дозволів на | | | | | |виконання | | | | | |будівельних | | | | | |робіт, | | | | | |зареєстрованих| | | | | |декларацій про| | | | | |готовність | | | | | |об'єкта до | | | | | |експлуатації | | | | | |та виданих | | | | | |сертифікатів, | | | | | |відмов у | | | | | |реєстрації | | | | | |таких | | | | | |декларацій та | | | | | |у видачі таких| | | | | |дозволів і | | | | | |сертифікатів" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 32.|Наказ |"Про | - " - | грудень |Департамент | |Мінрегіонбуду|затвердження | | |житлового | | |Порядку | | |будівництва, | | |реєстрації | | |будіндустрії | | |саморегулівних| | |та | | |організацій у | | |промисловості | | |сфері | | |будівельних | | |архітектурної | | |матеріалів | | |діяльності" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 33.|Наказ |"Про |Приведення у |III квартал |Департамент | |Мінрегіонбуду|затвердження |відповідність | |житлового | | |Положення про |до Закону | |будівництва, | | |Атестаційну |України "Про | |будіндустрії | | |архітектурно- |регулювання | |та | | |будівельну |містобудівної | |промисловості | | |комісію" |діяльності" | |будівельних | | | |( 3038-17 ) | |матеріалів | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 34.|Наказ |"Про |Приведення у | - " - |Державна | |Мінрегіонбуду|затвердження |відповідність | |архітектурно- | | |Порядку |до Закону | |будівельна | | |прийняття в |України "Про | |інспекція | | |експлуатацію |регулювання | | | | |індивідуальних|містобудівної | | | | |(садибних) |діяльності" | | | | |житлових |( 3038-17 ) | | | | |будинків, | | | | | |садових, | | | | | |дачних | | | | | |будинків, | | | | | |господарських | | | | | |(присадибних) | | | | | |будівель і | | | | | |споруд, | | | | | |прибудов до | | | | | |них, | | | | | |громадських | | | | | |будинків I та | | | | | |II категорій | | | | | |складності, | | | | | |які збудовані | | | | | |без дозволу на| | | | | |виконання | | | | | |будівельних | | | | | |робіт, і | | | | | |проведення | | | | | |технічного | | | | | |обстеження їх | | | | | |будівельних | | | | | |конструкцій та| | | | | |інженерних | | | | | |мереж" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 35.|Наказ |"Про |Приведення у | - " - |Департамент | |Мінрегіонбуду|затвердження |відповідність | |житлового | | |Порядку |до Закону | |будівництва, | | |внесення плати|України "Про | |будіндустрії | | |за проведення |регулювання | |та | | |професійної |містобудівної | |промисловості | | |атестації |діяльності" | |будівельних | | |відповідальних|( 3038-17 ) | |матеріалів | | |виконавців | | | | | |окремих видів | | | | | |робіт | | | | | |(послуг), | | | | | |пов'язаних зі | | | | | |створенням | | | | | |об'єктів | | | | | |архітектури, | | | | | |та її | | | | | |розмірів" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 36.|Постанова |"Про внесення |Приведення у |грудень |Державна | |Кабінету |змін до |відповідність | |архітектурно- | |Міністрів |постанови |до Закону | |будівельна | |України |Кабінету |України "Про | |інспекція | | |Міністрів |регулювання | | | | |України |містобудівної | | | | |від 5 грудня |діяльності" | | | | |2007 р. |( 3038-17 ) | | | | |N 1396" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 37.|Наказ |"Про внесення | - " - |грудень |Департамент | |Мінрегіонбуду|змін до | | |житлового | | |Ліцензійних | | |будівництва, | | |умов | | |будіндустрії | | |провадження | | |та | | |господарської | | |промисловості | | |діяльності у | | |будівельних | | |будівництві, | | |матеріалів | | |пов'язаної | | | | | |із створенням | | | | | |об'єктів | | | | | |архітектури" | | | | ---+-------------+--------------+--------------+-------------+--------------| 38.|Постанова |"Про |Виконання | вересень |Департамент | |Кабінету |затвердження |постанови | |житлового | |Міністрів |переліку |Кабінету | |будівництва, | |України |платних |Міністрів | |будіндустрії | | |адміністрати- |України від | |та | | |вних послуг, |05.01.2011 | |промисловості | | |що надаються |N 33 | |будівельних | | |Міністерством |( 33-2011-п ) | |матеріалів | | |регіонального |"Деякі питання| | | | |розвитку, |надання | | | | |будівництва та|платних | | | | |житлово- |адміністрати- | | | | |комунального |вних послуг" | | | | |господарства, | | | | | |та розміру | | | | | |плати за їх | | | | | |надання" | | | | ----------------------------------------------------------------------------- План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 37 ( v0037738-11 ) від 18.03.2011, N 46
( v0046846-11 ) від 26.04.2011, N 65 ( v0065858-11 ) від
07.06.2011, N 73 ( v0073858-11 ) від 08.07.2011 }
Заступник начальника
Управління правової
та законопроектної
роботи - начальник
відділу
нормативно-правового
забезпечення
та законопроектної
роботи Ю.Ю.Вернигор

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: