open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2010 N 505

Про комісію Мінагрополітики з питань розподілу коштів,

що спрямовуються на часткову компенсацію вартості

складної сільськогосподарської техніки

вітчизняного виробництва

Відповідно до пункту 3 Порядку використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду, що спрямовуються на часткову
компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.07.2010 N 647 ( 647-2010-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Утворити комісію Мінагрополітики з питань розподілу
коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, у складі
згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про комісію Мінагрополітики з питань
розподілу коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію
вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва, що додається.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Якубовича І.В.
В.о. Міністра С.І.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

18.08.2010 N 505

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Мінагрополітики з питань розподілу коштів,

що спрямовуються на часткову компенсацію

вартості складної сільськогосподарської техніки

вітчизняного виробництва

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності
комісії Мінагрополітики з питань розподілу коштів, що
спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (далі -
Комісія).
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної
політики України.
3. Основним завданням Комісії є розгляд документів, поданих
регіональними комісіями, та прийняття рішення щодо розподілу
коштів, які спрямовуються на часткову компенсацію вартості
складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.
4. Формою роботи комісії є засідання, які скликаються головою
Комісії або його заступником (у разі відсутності голови Комісії)
протягом 10 днів після виділення бюджетних коштів та надходження
документів від регіональних комісій. Засідання Комісії веде голова
Комісії або його заступник.
5. У разі необхідності для виконання своїх повноважень
Комісія має право витребувати від регіональних комісій додаткову
інформацію.
6. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності
не менше 50 відсотків її складу відкритим голосуванням простою
більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос
головуючого на засіданні є вирішальним.
7. Член Комісії має право: ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд; брати участь у вивченні додаткової інформації, наданої
регіональними комісіями; заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати
міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу; брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.
8. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують
усі члени Комісії, що були присутні на засіданні.
9. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також
ведення діловодства покладається на секретаря Комісії.
10. На підставі рішення Комісії про затвердження результатів
конкурсу секретар Комісії готує відповідний проект наказу
Мінагрополітики, забезпечує його погодження, подання на підпис
Міністра та доводить цей наказ до відома Міністерства аграрної
політики Автономної Республіки Крим та головних управлінь
агропромислового розвитку облдержадміністрацій.
Заступник директора Департаменту
інженерно-технічного забезпечення П.В.Гринько

Додаток

до наказу Міністерства

аграрної політики України

18.08.2010 N 505

СКЛАД

комісії Мінагрополітики з питань розподілу коштів,

що спрямовуються на часткову компенсацію вартості

складної сільськогосподарської техніки

вітчизняного виробництва

ЯКУБОВИЧ - заступник Міністра, голова комісії
Ігор Валентинович
ДАЦЕНКО - директор Департаменту
Микола Сергійович інженерно-технічного забезпечення,

заступник голови комісії
КУЖЕЛЮК - начальник відділу ринків техніки
Анатолій Анатолійович Департаменту інженерно-технічного

забезпечення, секретар комісії
Члени комісії:
ДЕМИДОВ - директор Департаменту ринків
Олександр Анатолійович рослинництва
АХІДЖАНОВ - директор Департаменту фінансів
Баграт Рафікович
ЄДАКОВ - директор Департаменту ринків
Ярослав Юрійович тваринництва з Головною державною

племінною інспекцією
ГРИНЬКО - заступник директора Департаменту
Павло Васильович інженерно-технічного забезпечення
КІНЩАК - заступник директора Департаменту
Андрій Андрійович економіки та управління державною

власністю - начальник відділу

економічного аналізу та аграрної

статистики
ПРЕДОЛЯК - начальник відділу представництва
Наталія Юріївна інтересів міністерства в судах та

претензійно-позовної роботи Департаменту

правової та законопроектної роботи

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: