open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2014  № 504

Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 701 від 11.06.2014
№ 651 від 19.06.2015}

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2013 № 1312 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607", з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (додатки 1-19).

2. Ввести Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в дію поетапно:

у 5-х класах - з 2014/2015 навчального року;

у 6-х класах - з 2015/2016 навчального року;

у 7-х класах - з 2016/2017 навчального року;

у 8-х класах - з 2017/2018 навчального року;

у 9-х класах - з 2018/2019 навчального року;

у 10-х класах - з 2019/2020 навчального року.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні умови щодо поетапної реалізації Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 № 778 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (II ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" стосовно:

5-х класів - з 1 вересня 2014 року;

6-х класів - з 1 вересня 2015 року;

7-х класів - з 1 вересня 2016 року;

8-х класів - з 1 вересня 2017 року;

9-х класів - з 1 вересня 2018 року;

10-х класів - з 1 вересня 2019 року.

5. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями зробити відмітку у справах архіву.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

П. Полянський
Додаток

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня

Пояснювальна записка

Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розроблені на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України: від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", від 23.04.2003 № 585 "Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів".

Перехід на навчання за новими Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей сліпих, зі зниженим зором, глухих, зі зниженим слухом, тяжкими порушеннями мовлення, із порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю, із складними вадами розвитку вводиться в дію поетапно з 2014/2015 навчального року, починаючи з 5 класу.

Інші класи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів працюватимуть за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 р. № 778.

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мови навчання передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів основної школи для сліпих дітей (додатки 1, 2), зі зниженим зором (додатки 3, 4), глухих (додатки 6, 7), зі зниженим слухом (додатки 8, 9), тяжкими порушеннями мовлення (додатки 11, 12), із порушеннями опорно-рухового апарату (додатки 13, 14), із затримкою психічного розвитку (додатки 16, 17), розумово відсталих (додатки 18, 19), із складними вадами розвитку (додатки 5, 10, 15).

Типові навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності, та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей: "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Технології", "Основи здоров'я і фізична культура".

Освітня галузь "Мови і літератури" в Типових навчальних планах реалізується через навчальні предмети: "Українська мова", "Українська література", "Російська мова", "Російська література", "Зарубіжна література", "Українська жестова мова" (у дітей глухих та дітей зі зниженим слухом), "Іноземна мова". Учні із складними вадами розвитку та розумовою відсталістю предмет "Іноземна мова" не вивчають.

З 5-го класу запроваджується обов'язкове вивчення другої іноземної мови. Нею може бути будь-яка іноземна мова або російська чи інша мова національних меншин. Вивчення другої іноземної мови у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання для дітей із затримкою психічного розвитку здійснюється за рахунок додаткових годин на навчальні предмети.

У школах з російською мовою навчання для дітей із затримкою психічного розвитку вивчення зарубіжної літератури здійснюється за рахунок додаткових годин на навчальні предмети.

Освітня галузь "Математика" реалізується через навчальні предмети: "Математика" (5-6 класи; 5-10 класи - для дітей з розумовою відсталістю, дітей зі складними вадами розвитку); "Алгебра" та "Геометрія" (7-10 класи; 7-9 класи - для дітей із затримкою психічного розвитку).

Освітня галузь "Природознавство" реалізується через навчальні предмети: "Природознавство" (5 клас - для дітей із розумовою відсталістю, 5-9 класи - для дітей зі складними вадами розвитку), "Біологія" (дітьми з розумовою відсталістю, дітьми зі складними вадами розвитку даний предмет не вивчається) та "Географія" (6-10 класи; 6-9 класи - для дітей із затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю), "Фізика", "Хімія" (7-10 класи; 7-9 класи - для дітей із затримкою психічного розвитку), "Фізика і хімія у побуті" (7-9 класи - для дітей із розумовою відсталістю та дітей зі складними вадами розвитку).

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується через навчальні предмети: "Історія України" (5-9 класи - для дітей із затримкою психічного розвитку, із розумовою відсталістю, 7-9 класи - для дітей із складними вадами розвитку), "Я у світі" (5 клас - для дітей із розумовою відсталістю, дітей із складними вадами розвитку), "Всесвітня історія" (6-10 класи; 6-9 класи - для дітей із затримкою психічного розвитку; дітьми з розумовою відсталістю, дітьми із складними вадами розвитку цей предмет не вивчається), "Основи правознавства" (9-10 класи; 9 клас - для дітей із затримкою психічного розвитку; 10 клас - для дітей з розумовою відсталістю, дітей зі складними вадами розвитку).

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується через навчальні предмети: "Образотворче мистецтво", "Рельєфне малювання" (для сліпих дітей), "Музичне мистецтво" (крім дітей глухих) (5-7 класи), "Мистецтво" (8-10 класи; 8-9 класи - для дітей із затримкою психічного розвитку; дітьми з розумовою відсталістю, дітьми зі складними вадами розвитку даний предмет не вивчається).

Освітня галузь "Технології" реалізується через навчальні предмети "Трудове навчання", "Інформатика" (5-10 класи; 5-9 класи - для дітей із затримкою психічного розвитку).

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" (5-10 класи; 5-9 класи - для дітей із затримкою психічного розвитку, дітей із розумовою відсталістю, дітей із складними вадами розвитку) та "Фізична культура" (5-10 класи; 5-9 класи - для дітей із затримкою психічного розвитку). Фізичний розвиток учнів забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з ритміки, лікувальної фізкультури.

Типові навчальні плани для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, обов'язково включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку учнів, і реалізується через навчальні предмети та курси:

для дітей сліпих: "Соціально-побутове орієнтування", "Орієнтування в просторі", "Розвиток мовлення", "Ритміка", "Лікувальна фізкультура";

для дітей зі зниженим зором: "Соціально-побутове орієнтування", "Розвиток мовлення", "Ритміка", "Лікувальна фізкультура";

для глухих дітей: "Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови", "Ритміка", "Лікувальна фізкультура";

для дітей зі зниженим слухом: "Розвиток слухового сприймання та формування вимови", "Ритміка", "Лікувальна фізкультура";

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: "Корекція мовлення", "Логоритміка", "Ритміка", "Лікувальна фізкультура";

для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: "Лікувальна фізкультура", "Корекція розвитку";

для дітей із затримкою психічного розвитку: "Розвиток мовлення", "Корекція розвитку", "Ритміка", "Лікувальна фізкультура";

для дітей з розумовою відсталістю: "Соціально-побутове орієнтування", "Розвиток мовлення", "Лікувальна фізкультура";

для дітей із складними вадами розвитку (сліпих та розумовою відсталістю, зі зниженим зором та розумовою відсталістю): "Соціально-побутове орієнтування", "Розвиток мовлення", "Орієнтування в просторі", "Ритміка", "Лікувальна фізкультура";

для дітей із складними вадами розвитку (глухих та розумовою відсталістю, зі зниженим слухом та розумовою відсталістю): "Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання та формування вимови", "Розвиток слухового сприймання та формування вимови", "Соціально-побутове орієнтування", "Лікувальна фізкультура", "Ритміка";

для дітей із складними вадами розвитку (з порушеннями опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю): "Корекція розвитку", "Соціально-побутове орієнтування", "Лікувальна фізкультура".

Корекційно-розвиткові заняття проводять спеціалісти навчального закладу: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізкультури (інструктор з фізкультури), вчитель ритміки.

Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на основі Типових навчальних планів складають щорічні робочі навчальні плани, конкретизуючи варіативну складову з урахуванням особливостей розвитку та індивідуальних освітніх потреб учнів. Робочі навчальні плани затверджуються відповідним органом управління освітою.

Предмети та курси за вибором визначаються спеціальним загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Навчальні плани для учнів з помірною розумовою відсталістю складаються на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для розумово відсталих дітей з українською чи російською мовою навчання (додатки 18, 19) з урахуванням психофізичного розвитку учнів.

Навчання дітей з помірною розумовою відсталістю здійснюється за спеціальними навчальними програмами та (або) за індивідуальною програмою. Допускається адаптація змісту освіти до пізнавальних можливостей учнів, що виявляється в зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером і структурою.

Під час складання робочих навчальних планів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дозволяється перерозподіл годин всередині освітньої галузі до 15 відсотків навчального часу за погодженням із управлінням освіти, у підпорядкуванні якого знаходиться навчальний заклад. Перерозподіл годин між галузями здійснюється за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

У спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах години з фізичної культури враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів").

Повноцінність базової і повної загальної середньої освіти дітей з особливими освітніми потребами забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної частин та корекційно-розвиткових занять навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідного бюджету.

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128. Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів. Структуру навчального року, графік шкільних канікул визначає загальноосвітній навчальний заклад відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти

Ю.Г. Кононенко
Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для сліпих дітей з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Українська мова

4

4

4

3

3

3

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

1

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

Рельєфне малювання

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

-

Орієнтування в просторі

1

1

1

1

1

1

Розвиток мовлення

2

2

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять);

25

28

30

32

32

32

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 701 від 11.06.2014, № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для сліпих дітей з російською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Російська мова

3

3

3

2

2

2

Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)

2

2

2

2

2

2

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

1

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

Рельєфне малювання

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

-

Орієнтування в просторі

1

1

1

1

1

1

Розвиток мовлення

2

2

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей зі зниженим зором з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Українська мова

4

4

4

3

3

3

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

2

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

-

Розвиток мовлення

2

2

2

1

1

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 701 від 11.06.2014}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей зі зниженим зором з російською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Російська мова

3

3

3

2

2

2

Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)

2

2

2

2

2

2

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

2

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

-

Розвиток мовлення

2

2

2

1

1

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 5
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей із складними вадами розвитку (сліпих та розумовою відсталістю; із зниженим зором та розумовою відсталістю)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Українська мова

3

3

3

3

3

3

Українська література

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

2

2

2

Я у світі

1

-

-

-

-

-

Основи правознавства

-

-

-

-

-

1

Математика

Математика

4

5

4

4

4

3

Природознавство

Природознавство

1

1

1

2

2

-

Географія

-

2

1

2

2

-

Фізика і хімія в побуті

-

-

2

2

2

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

Образотворче мистецтво*

1

1

1

-

-

-

Технології

Трудове навчання

7

8

8

9

11

19

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

-

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

-

Орієнтування в просторі

1

1

1

1

1

1

Розвиток мовлення

2

2

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

__________
* Рельєфне малювання для сліпих дітей.

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 6
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей глухих з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Українська мова

3

3

3

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Українська жестова мова

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

2

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

3

3

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови

10

5

5

5

3

3

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 7
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей глухих з російською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Російська мова

3

3

3

2

2

2

Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)

2

2

2

2

2

2

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська жестова мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

2

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

3

3

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови

10

5

5

5

3

3

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 8
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей із зниженим слухом з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Українська мова

3

3

3

3

3

3

Українська література

2

2

2

2

2

2

Українська жестова мова

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

2

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

3

3

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухового сприймання та формування вимови

10

6

6

6

4

4

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 9
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей із зниженим слухом з російською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Російська мова

2

2

2

2

2

2

Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)

2

2

2

2

2

2

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська жестова мова

1

1

1

1

1

1

Українська література

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

2

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухового сприймання та формування вимови

10

6

6

6

4

4

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 10
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей із складними вадами розвитку (глухих та розумовою відсталістю; із зниженим слухом та розумовою відсталістю)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Українська мова

3

3

3

3

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Жестова мова

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

-

-

2

2

2

-

Я у світі

1

-

-

-

-

-

Основи правознавства

-

-

-

-

-

1

Математика

Математика

4

5

4

4

4

3

Природознавство

Природознавство

1

1

1

2

2

-

Географія

-

2

1

1

1

-

Фізика і хімія в побуті

-

-

2

2

2

1

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Технології

Трудове навчання

6

7

7

8

10

18

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

-

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови

12

6

6

6

4

4

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 11
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей із тяжкими порушеннями мовлення з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Українська мова

4

4

4

3

3

3

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

2

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція мовлення

6

6

5

5

5

5

Логоритміка

1

1

1

1

1

1

Ритміка

1

1

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура

1

1

1

1

1

1

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 701 від 11.06.2014, № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 12
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей із тяжкими порушеннями мовлення з російською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Російська мова

3

3

3

3

3

3

Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)

2

2

2

2

2

2

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

2

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція мовлення

6

6

5

5

5

5

Логоритміка

1

1

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 13
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Українська мова

4

4

4

3

3

3

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

2

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

1

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

3

3

3

3

3

3

Корекція розвитку

2

2

2

3

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 701 від 11.06.2014, № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 14
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату з російською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Російська мова

3

3

2

2

2

2

Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)

2

2

2

2

2

2

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

1

2

2

2

2

Географія

-

2

1

2

2

1

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

3

3

3

3

3

3

Корекція розвитку

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 15
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів I, II ступенів для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні із розумовою відсталістю з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Українська мова*

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

Українська література

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

2

Я у Світі

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

3

Природознавство

Природознавство

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Географія

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

1

Фізика і хімія в побуті

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

7

8

8

8

8

10

Інформатика

-

-

-

-

-

1

1

1

1

2

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Разом


19

19

19

20

20

24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Лікувальна фізкультура

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

21

22

22

25

28

30

32

32

32

__________
* в тому числі "Літературне читання" для підг. 1-4 класів

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 16
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3

3

3

3

3

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

1,5

Географія

-

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Технології

Трудове навчання

3

3

2

2

2

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

Разом

24

27

29,5

30

31,5

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

1

1

1

1

1

Корекція розвитку

1

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

0,5

2

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 17
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку з російською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Російська мова

3

3

3

2

2

Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)*

1

1

1

1

1

Українська мова

2

2

2

2

2

Українська література

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

1

Географія

-

2

1

2

2

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

Разом

24

27

29

30

31

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

1

1

1

1

1

Корекція розвитку

1

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

__________
* Вивчення зарубіжної літератури рекомендується за рахунок додаткового часу варіативної складової

{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 651 від 19.06.2015}

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 18
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для розумово відсталих дітей з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Українська мова

3

3

3

3

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

-

-

2

2

2

-

Я у Світі

1

-

-

-

-

-

Основи правознавства

-

-

-

-

-

1

Математика

Математика

4

5

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

1

1

1

2

2

-

Географія

-

2

1

2

2

-

Фізика і хімія в побуті

-

-

2

2

2

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

-

-

Технології

Трудове навчання

7

8

8

8

11

18

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

-

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

2

Розвиток мовлення

1

1

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко
Додаток 19
до наказу Міністерства
освіти і науки
22.04.2014  № 504

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для розумово відсталих дітей з російською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Мови і літератури

Російська мова

2

2

2

2

2

2

Російська література

2

2

2

2

2

2

Українська мова

1

1

1

1

1

1

Українська література

1

1

1

1

1

1

Суспільствознавство

Історія України

-

-

2

2

1

-

Я у Світі

1

-

-

-

-

-

Основи правознавства

-

-

-

-

-

1

Математика

Математика

4

4

4

4

4

3

Природознавство

Природознавство

1

1

1

2

2

-

Географія

-

2

1

2

2

-

Фізика і хімія в побуті

-

-

2

2

2

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Технології

Трудове навчання

6

8

7

8

10

18

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

-

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

Разом


24

27

29

30

31

31

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

2

Розвиток мовлення

1

1

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура (ритміка)

2

2

2

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

25

28

30

32

32

32

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: