open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2010 N 504

Про затвердження Порядку взаємодії органів

Державного казначейства України при веденні

Єдиного реєстру розпорядників

та одержувачів бюджетних коштів

У зв'язку із унесенням змін до нормативно-правових актів
Державного казначейства України та з метою удосконалення порядку
взаємодії органів Державного казначейства України при веденні
Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок взаємодії органів Державного
казначейства України при веденні Єдиного реєстру розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
казначейства України від 10.07.2008 N 286 ( v0286506-08 ) "Про
затвердження Порядку взаємодії органів Державного казначейства
України при функціонуванні Єдиного реєстру розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів та формуванні єдиної бази даних
мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету".
3. Відділу мережі та зведених показників бюджету
(Клименко О.М.) довести цей наказ до відома заступників голови,
керівників самостійних структурних підрозділів центрального
апарату Державного казначейства України та начальників Головних
управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти
на заступників голови Державного казначейства України відповідно
до розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

казначейства України

24.12.2010 N 504

ПОРЯДОК

взаємодії органів Державного казначейства України

при веденні Єдиного реєстру розпорядників

та одержувачів бюджетних коштів

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини
між самостійними структурними підрозділами Державного казначейства
України та його територіальними органами у процесі забезпечення
розпорядників бюджетних коштів інформацією з Єдиного реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (далі - Єдиний
реєстр), унесення змін до нього та особливості ведення бази даних
Єдиного реєстру по розпорядниках бюджетних коштів, відомості про
яких містять інформацію з обмеженим доступом.
1.2. При виконанні цього Порядку необхідно керуватись наказом
Державного казначейства України від 05.02.2008 N 40 ( z0137-08 )
"Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів", зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2008 за N 137/14828 (зі змінами).
1.3. У цьому Порядку застосовуються поняття та економічні
категорії, які визначені Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ) та
іншими нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні
відносини в Україні.
2. Забезпечення розпорядників бюджетних коштів інформацією
з Єдиного реєстру
2.1. У Державному казначействі України Відділ мережі
та зведених показників бюджету формує витяги з Єдиного реєстру
в розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету в
форматі dbf-файлів за відповідним кодом відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету ( v0604201-01 ) (далі - КВК) та
передає Управлінню зв'язків з органами державної влади, засобами
масової інформації та координації діяльності Державного
казначейства України для розміщення на веб-порталі Державного
казначейства України (далі - Веб-портал). Витяги з Єдиного реєстру по головних розпорядниках коштів
державного бюджету, до мережі яких включені розпорядники
(одержувачі) бюджетних коштів, відомості про яких містять
інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави, або
становлять державну таємницю, на Веб-порталі не розміщуються.
2.2. Управління зв'язків з органами державної влади, засобами
масової інформації та координації діяльності Державного
казначейства України для забезпечення можливості імпортування
витягів з Єдиного реєстру у форматі dbf-файлів надає доступ до
витягів за відповідним КВК ( v0604201-01 ) головним розпорядникам
коштів державного бюджету шляхом їх реєстрації на Веб-порталі в
спеціальній рубриці з наданням кожному одного імені користувача
(логіну) та паролю. Логін встановлюється за такою схемою: RKVK_S_XXXXXXXX, де: R - фіксований символ; KVK - КВК ( v0604201-01 ); S - рівень розпорядника бюджетних коштів (для головних
розпорядників бюджетних коштів дорівнює 1); XXXXXXXX - ім'я користувача (до 8 символів). Управління зв'язків з органами державної влади, засобами
масової інформації та координації діяльності Державного
казначейства України надає Відділу мережі та зведених показників
бюджету Державного казначейства України інформацію про логін
та пароль, за якими здійснена реєстрація головного розпорядника
коштів державного бюджету на Веб-порталі, для доведення
до відповідного головного розпорядника коштів державного бюджету.
2.3. Відділ мережі та зведених показників бюджету Державного
казначейства України щоденно оновлює (актуалізує) витяги з Єдиного
реєстру в розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету
та передає Управлінню зв'язків з органами державної влади,
засобами масової інформації та координації діяльності Державного
казначейства України для оновлення інформації на Веб-порталі.
2.4. За зверненням головного розпорядника коштів державного
бюджету з обґрунтуванням щодо необхідності включення до мережі
розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, якого зареєстровано в
Єдиному реєстрі за іншим КВК ( v0604201-01 ), Відділ мережі та
зведених показників бюджету Державного казначейства України формує
відповідний витяг з Єдиного реєстру та надає головному
розпоряднику із супровідним листом на зовнішніх носіях інформації
або електронною поштою з відповідним підтвердженням її отримання.
2.5. Органи Державного казначейства України для забезпечення
інформацією з Єдиного реєстру головних розпорядників коштів
місцевих бюджетів, розпорядників коштів нижчого рівня державного
та місцевих бюджетів, які мають власну мережу, формують витяги з
Єдиного реєстру у форматі dbf-файлів за відповідним КВК
( v0604201-01 ) за кодом розпорядника бюджетних коштів вищого
рівня. За зверненням головних розпорядників коштів місцевих
бюджетів, розпорядників коштів нижчого рівня державного та
місцевих бюджетів, які мають власну мережу, з обґрунтуванням щодо
необхідності включення до мережі розпорядника (одержувача)
бюджетних коштів, якого зареєстровано в Єдиному реєстрі за іншим
КВК ( v0604201-01 ), орган Державного казначейства України формує
відповідний витяг з Єдиного реєстру. Витяги з Єдиного реєстру органи Державного казначейства
України надають відповідному розпоряднику бюджетних коштів в
електронному вигляді на зовнішніх носіях інформації або
електронною поштою з відповідним підтвердженням її отримання.
2.6. Витяг з Єдиного реєстру розпоряднику бюджетних коштів
нижчого рівня, до мережі якого включаються розпорядники та
одержувачі бюджетних коштів, які обслуговуються в іншому Головному
управлінні Державного казначейства України (транзитному), надає
Головне управління Державного казначейства України, в якому він
обслуговується (базове). З цією метою базовим Головним управлінням
Державного казначейства України додатково надається доступ до
інформації бази даних Єдиного реєстру транзитних Головних
управлінь Державного казначейства України.
2.7. Органи Державного казначейства України щоденно у разі
внесення змін до інформації Єдиного реєстру оновлюють витяги з
Єдиного реєстру та надають відповідним розпорядникам бюджетних
коштів для забезпечення їх актуальною інформацією з Єдиного
реєстру.
2.8. У разі внесення змін до Єдиного реєстру в частині даних,
які використовуються при формуванні мережі, органи Державного
казначейства України надають відповідним розпорядникам бюджетних
коштів оновлений витяг з Єдиного реєстру разом з протоколом
розбіжностей даних мережі та Єдиного реєстру (за формою мережі)
для внесення змін до мережі в установленому порядку. Органи Державного казначейства України постійно проводять
організаційні заходи щодо забезпечення відповідності даних про
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у базах даних мережі
розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів даним Єдиного
реєстру.
3. Унесення змін до Єдиного реєстру у зв'язку із зміною
розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів органу Державного
казначейства України, в якому він обслуговується
3.1. Унесення змін до бази даних Єдиного реєстру щодо зміни
розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів місця обслуговування
в органах Державного казначейства України здійснюється відповідним
органом Державного казначейства України вищого рівня за зверненням
органів Державного казначейства України, в якому обслуговувався
розпорядник (одержувач) бюджетних коштів та до якого переходить на
обслуговування, на підставі поданих змін до реєстраційної картки
розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (далі - реєстраційна
картка). Орган Державного казначейства України, до якого переходить на
обслуговування розпорядник (одержувач) бюджетних коштів, отримує
від нього оригінал змін до реєстраційної картки (разом з копією
реєстраційної картки та копіями попередніх змін у разі їх внесення
з відміткою відповідного органу Державного казначейства України
про введення до Єдиного реєстру). Орган Державного казначейства України, в якому раніше
обслуговувався розпорядник (одержувач) бюджетних коштів, отримує
від нього копію змін до реєстраційної картки. Після зміни в базі даних Єдиного реєстру інформації щодо
місця обслуговування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів,
внесення до бази даних Єдиного реєстру інших змін до реєстраційної
картки та відмітка на оригіналі змін реєстраційної картки
здійснюється органом Державного казначейства України, до якого
переходить на обслуговування розпорядник (одержувач) бюджетних
коштів.
3.2. Оригінали реєстраційної картки та змін до неї
зберігаються в органі Державного казначейства України, який вносив
відповідну інформацію до бази даних Єдиного реєстру.
4. Особливості ведення бази даних Єдиного реєстру по
розпорядниках (одержувачах) бюджетних коштів, відомості про яких
містять інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави,
або становлять державну таємницю
4.1. З метою збереження конфіденційності та цілісності
інформації в Єдиному реєстрі про розпорядників (одержувачів)
бюджетних коштів, діяльність яких пов'язана з державною таємницею,
відповідні органи Державного казначейства України, в яких
обслуговуються такі розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів,
отримують від розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
реєстраційну картку (зміни до неї) у двох формах: - заповнену реальною інформацією з відповідним грифом
обмеження доступу (у трьох примірниках); - заповнену з використанням символів *** замість тих
реквізитів, які містять інформацію з обмеженим доступом (повне та
скорочене найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів,
найменування розпорядника бюджетних коштів вищого рівня, повна
адреса тощо), та реальною інформацією тих реквізитів, які не
містять інформації з обмеженим доступом, у тому числі реальним
кодом за ЄДРПОУ, без грифа обмеження доступу (у двох примірниках).
4.2. Органи Державного казначейства України вносять до бази
даних Єдиного реєстру інформацію реєстраційної картки, заповненої
з використанням символів *** замість тих реквізитів, які містять
інформацію з обмеженим доступом. Після присвоєння розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів
коду за Єдиним реєстром повне та скорочене найменування
розпорядника (одержувача) бюджетних коштів в реєстраційній картці
та базі даних Єдиного реєстру заповнюється за такою схемою: ***NNNNN, де NNNNN - код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів
за Єдиним реєстром.
4.3. Один примірник реєстраційної картки (змін до неї),
заповненої реальною інформацією, з відміткою про введення до
Єдиного реєстру Головне управління Державного казначейства України
надсилає до Державного казначейства України з урахуванням вимог
щодо обігу документів з обмеженим доступом.
4.4. Відділ мережі та зведених показників бюджету Державного
казначейства України веде базу даних реєстраційних карток з грифом
обмеження доступу та надає відповідним головним розпорядникам
коштів інформацію з Єдиного реєстру по цих установах
(організаціях) у частині даних, які використовуються при складанні
мережі. У разі внесення змін до реєстраційних карток з грифом
обмеження доступу Відділ мережі та зведених показників бюджету
Державного казначейства України вносить зміни до бази даних таких
реєстраційних карток та доводить оновлену інформацію з Єдиного
реєстру до відповідних головних розпорядників.
4.5. Про закриття реєстраційної картки розпорядника
(одержувача) бюджетних коштів, відомості про якого містять
інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави, або
становлять державну таємницю, Головне управління Державного
казначейства України листом повідомляє Відділ мережі та зведених
показників бюджету Державного казначейства України для відмітки
дати закриття в примірнику реєстраційної картки, який зберігається
в Державному казначействі України, та в базі даних таких
реєстраційних карток.
Начальник Відділу мережі
та зведених показників бюджету О.М.Клименко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: