open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.10.2002 N 504
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної податкової

адміністрації

N 367 ( v0367225-05 ) від 26.08.2005 )
Про затвердження форм звітності щодо обігу спирту, алкогольних

напоїв, спиртовмісної продукції та тютюнових виробів
N 367 ( v0367225-05 ) від 26.08.2005 )
Про затвердження форм звітності щодо обігу спирту, алкогольних

напоїв, спиртовмісної продукції та тютюнових виробів
(Витяг)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

податкової адміністрації

N 572 ( v0572225-04 ) від 30.09.2004

N 716 ( v0716225-04 ) від 23.12.2004 )
На виконання п. 16 постанови Кабінету Міністрів України від
29 серпня 2002 року N 1266 ( 1266-2002-п ) "Про затвердження
Порядку здійснення контролю за обігом спирту" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2003 року наступні
форми звітності: Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (додаток 1); Звіт про надходження та використання спирту виробниками
спиртовмісної продукції (додаток 2).
Голова М.Я.Азаров
Додаток 1

до наказу ДПА України

від 22 жовтня 2002 р. N 504

Форма N 1-РС

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПА України

від __ ____ ___ р.

N за погодженням з

Держкомстатом України
Місячна

ЗВІТНІСТЬ

ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СПИРТУ
за ____________ місяць ____________ р.

----------------------------------------------- | Подають: | Терміни | Форма N 1-РС | | подання | |-----------------------------+---------------| ЗАТВЕРДЖЕНО |1) Подається суб'єктами | до 5 числа | наказом ДПА України |підприємницької діяльності | місяця, |від 23 грудня 2004 р. N 716 |всіх форм власності, які | наступного | |виробляють та реалізують | за звітним | за погодженням |спирт, фракцію головну | | з Держкомстатом України |етилового спирту, до органу | | |державної податкової служби | | Місячна |за місцем реєстрації; | | |-----------------------------+---------------| |2) Органи державної | до 7 числа | |податкової служби за місцем | місяця, | |реєстрації суб'єктів | наступного | |підприємницької діяльності | за звітним | |подають звіт у розрізі | | |підприємств та зведений - до | | |регіонального управління ДААК| | |ДПА України; | | |-----------------------------+---------------| |3) Регіональні управління | до 10 числа | |ДААК ДПА України подають звіт| місяця, | |у розрізі підприємств та | наступного | |зведений - електронною поштою| за звітним | |до ДААК ДПА України | | -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- |Назва організації - складача інформації | |-----------------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |-----------------------------------------------------------------------| |Коди організації-складача | |-----------------------------------------------------------------------| | за ЄДРПОУ|території| виду | форми |організаційно-|Реєстраційний| | |(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми| номер | | | | діяльності| (КФВ) |господарювання| ліцензії | | | | (КВЕД) | | (КОПФГ) | | |----------+---------+-----------+---------+--------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------
1. Рух спирту (дал)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Виробник спирту |Спирт |Залишки на|Вироблено|Інші |Реалізовано |Інші |Залишки на|Примі- --------------------+-------|початок | |надхо-|-----------------------|витрати|кінець |тки код | назва | код |вид|код|звітного | |дження|всього|в тому числі на:| |звітного | обла-|підпри-|ЄДРПОУ| | |місяця | | | |----------------| |місяця | сті |ємства | | | |в місцях | | | |внутрі-|експорт | |в місцях | | | | | |зберігання| | | |шній | | |зберігання| | | | | | | | | |ринок | | | | -----+-------+------+---+---+----------+---------+------+------+-------+--------+-------+----------+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 -----+-------+------+---+---+----------+---------+------+------+-------+--------+-------+----------+------ -----+-------+------+---+---+----------+---------+------+------+-------+--------+-------+----------+------ -----+-------+------+---+---+----------+---------+------+------+-------+--------+-------+----------+------ -----+-------+------+---+---+----------+---------+------+------+-------+--------+-------+----------+------ -----+-------+------+---+---+----------+---------+------+------+-------+--------+-------+----------+------ -----+-------+------+---+---+----------+---------+------+------+-------+--------+-------+----------+------ -----+-------+------+---+---+----------+---------+------+------+-------+--------+-------+----------+------ -----+-------+------+---+---+----------+---------+------+------+-------+--------+-------+----------+------ -----+-------+------+---+---+----------+---------+------+------+-------+--------+-------+----------+------ -----+-------+------+---+---+----------+---------+------+------+-------+--------+-------+----------+------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Реалізація спирту
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Виробник спирту |Споживач спирту |Відвантажено |Наряд на |Товарно- |Мета |Примі- | | |відпуск |транс- |викорис- |тки | | |спирту |портна |тання | | | | |накладна |спирту | ----------------------+----------------------+-------------------+----------+----------+---------+------ код |назва |код |код |назва |код |кіль-|вид |код |номер|дата|номер|дата|вид |код | області|підпри-|ЄДРПОУ|області|підпри-|ЄДРПОУ|кість|спирту|спирту| | | | |про-|про-| |ємства | | |ємства | |(дал)| | | | | | |дук-|дук-| | | | | | | | | | | | | |ції |ції | -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________

(прізвище, підпис)
"___" ____________ 200_ р." *М. П.

_________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище та N телефону (прізвище, підпис)
виконавця)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Виробник спирту |Споживач спирту |Відвантажено |Наряд на |Товарно- |Мета |Примі- | | |відпуск |транс- |викорис- |тки | | |спирту |портна |тання | | | | |накладна |спирту | ----------------------+----------------------+-------------------+----------+----------+---------+------ код |назва |код |код |назва |код |кіль-|вид |код |номер|дата|номер|дата|вид |код | області|підпри-|ЄДРПОУ|області|підпри-|ЄДРПОУ|кість|спирту|спирту| | | | |про-|про-| |ємства | | |ємства | |(дал)| | | | | | |дук-|дук-| | | | | | | | | | | | | |ції |ції | -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ -------+-------+------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+----+-----+----+----+----+------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________

(прізвище, підпис)
"___" ____________ 200_ р." *М. П.

_________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище та N телефону (прізвище, підпис)
виконавця)
--------------- * Підписом головного бухгалтера та печаткою завіряють бланки
звітності тільки суб'єкти підприємницької діяльності.( Кодова частина форми в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 572 ( v0572225-04 ) від 30.09.2004 )
ПОЯСНЕННЯ

щодо заповнення звітності про обсяги виробництва та

реалізації спирту
Звітність про обсяги виробництва та реалізації спирту подають
суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності,
які виробляють спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт
етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований
плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, спирт
етиловий ректифікований денатурований, спирт етиловий
денатурований (спирт технічний), високооктанову кисневмісну
добавку до бензинів (далі - ВКД), абсолютований спирт (далі -
спирт), фракцію головну етилового спирту, до органів державної
податкової служби за місцем реєстрації. Одиниці виміру для спирту,
крім ВКД, - декалітри безводного спирту (далі - дал б. с.), для
ВКД - тонни, для фракції головної етилового спирту - декалітри
(далі - дал). Інформація про надходження на підприємство
конфіскованої продукції вноситься до форм звітності окремим
рядком. Кожен розділ форм звітності оформлюється на окремому
аркуші. Форми звітності органами державної податкової служби
заповнюються в розрізі підприємств, підсумок - по видах продукції.
Графи 1, 2, 3 у розділах 1, 2 суб'єкти підприємницької діяльності
не заповнюють.
Розділ 1. Рух спирту
1. У графі 1 вказується код області, в якій зареєстрований
виробник спирту, фракції головної етилового спирту згідно з
додатком N 2 до форм N 1-РС, N 2-РС "Коди областей".
2. У графі 2 вказується назва виробника спирту, фракції
головної етилового спирту.
3. У графі 3 вказується код ЄДРПОУ виробника спирту, фракції
головної етилового спирту.
4. У графах 4, 5 вказується відповідно вид та код спирту,
фракції головної етилового спирту згідно з додатком N 1 до форм
N 1-РС, N 2-РС "Коди продукції".
5. У графі 6 вказується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту в місцях зберігання на початок звітного місяця.
6. У графі 7 вказується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту, виробленої та переданої в місця їх зберігання.
7. У графі 8 вказується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту, отриманої зі сторони до місць їх зберігання, в
тому числі конфіскованих.
8. У графі 9 вказується загальна кількість реалізованого
спирту, фракції головної етилового спирту.
9. У графі 10 вказується загальна кількість реалізованого
спирту, фракції головної етилового спирту на внутрішній ринок.
10. У графі 11 вказується загальна кількість реалізованого
спирту, фракції головної етилового спирту на експорт.
11. У графі 12 вказуються втрати спирту, фракції головної
етилового спирту при зберіганні, відпуску на лабораторні потреби
тощо.
12. У графі 13 вказується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту в місцях зберігання на кінець звітного місяця.
Розділ 2. Реалізація спирту
1. У графі 1 вказується код області, в якій зареєстрований
виробник спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з
додатком N 2 до форм N 1-РС, N 2-РС "Коди областей".
2. У графі 2 вказується назва виробника спирту, фракції
головної етилового спирту.
3. У графі 3 вказується код ЄДРПОУ виробника спирту, фракції
головної етилового спирту.
4. У графі 4 вказується код області, в якій зареєстрований
споживач спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з
додатком N 2 до форм N 1-РС, N 2-РС "Коди областей", якщо експорт
спирту - необхідно ставити 28.
5. У графі 5 вказується назва споживача спирту, фракції
головної етилового спирту, якщо здійснюється експорт спирту
вказується назва споживача та країна.
6. У графі 6 вказується код ЄДРПОУ споживача спирту, фракції
головної етилового спирту.
7. У графі 7 вказується кількість отриманого спирту, фракції
головної етилового спирту.
8. У графах 8, 9 вказується відповідно вид та код
відвантаженого спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з
додатком N 1 до форм N 1-РС, N 2-РС "Коди продукції".
9. У графах 10, 11 вказується відповідно номер та дата наряду
на відпуск спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з
яким було відвантажено продукцію.
10. У графах 12, 13 вказується відповідно номер та дата
товарно-транспортної накладної або накладної залізниці.
11. У графах 14, 15 вказується відповідно вид та код
продукції, на виробництво якої отримується спирт, фракції головної
етилового спирту згідно з додатком N 1 до форм N 1-РС, N 2-РС
"Коди продукції".
12. У графі 16 вказуються необхідні роз'яснення (при
відповідальному зберіганні продукції вказується номер та дата
договору).( Пояснення в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 572 ( v0572225-04 ) від 30.09.2004 )

Додаток N 1

до форм N 1-РС, N 2-РС
Коди продукції
------------------------------------------------------------------ | Коди | Види продукції | Коди | Види продукції | |продук| |продук| | | ції | | ції | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 1 |Спирт етиловий | 29 |в тому числі вина | | |ректифікований | |виноградні столові | | |(зерновий, мелясний) | |напівсолодкі | |------+------------------------+------+-------------------------| | 2 |Спирт коньячний | 30 |в тому числі вина | | | | |виноградні кріплені міцні| | | | |ординарні | |------+------------------------+------+-------------------------| | 3 |Спирт етиловий | 31 |в тому числі вина | | |виноградний | |виноградні кріплені | | |ректифікований | |десертні ординарні | |------+------------------------+------+-------------------------| | 4 |Спирт етиловий плодовий | 32 |в тому числі вина | | |ректифікований | |виноградні столові сухі | | | | |марочні | |------+------------------------+------+-------------------------| | 5 |Спирт-сирець виноградний| 33 |в тому числі вина | | | | |виноградні кріплені міцні| | | | |марочні | |------+------------------------+------+-------------------------| | 6 |Спирт-сирець плодовий | 34 |в тому числі вина | | | | |виноградні кріплені | | | | |десертні марочні | |------+------------------------+------+-------------------------| | 7 |Спирт етиловий технічний| 35 |Вина плодово-ягідні | | |(ТУ У 18.510-99) | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 8 |Спирт етиловий | 36 |Винні напої виноградні | | |денатурований | | | | |(ТУ У 18.511-99) | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 9 |Фракція головна | 37 |Винні напої | | |етилового спирту | |плодово-ягідні | |------+------------------------+------+-------------------------| | 10 |Спирт етиловий | 38 |Зброджено-спиртовані соки| | |ректифікований | | | | |денатурований для | | | | |парфумерно-косметичної | | | | |продукції | | | | |(ТУ У 18.552-2000) | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 11 |Спирт плодовий | 39 |Вермути | |------+------------------------+------+-------------------------| | 12 |Високооктанова | 40 |Міцні напої з виноградної| | |кисневмісна добавка до | |сировини | | |бензинів | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 13 |Абсолютований спирт | 41 |Міцні напої з плодової | | | | |сировини | |------+------------------------+------+-------------------------| | 14 |Спиртовмісні домішки | 42 |Слабоалкогольні газовані | | | | |і негазовані напої | | | | |плодові та виноградні | |------+------------------------+------+-------------------------| | 15 |Горілка та горілка | 43 |Вина газовані | | |особлива | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 16 |Лікеро-горілчані вироби | 44 |Шампанське та ігристі | | | | |вина | |------+------------------------+------+-------------------------| | 17 |в тому числі | 45 |Коньяк | | |слабоалкогольні напої | | | | |міцністю 1,2 % - 8,5 % | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 18 |в тому числі | 46 |Есенції харчові | | |лікеро-горілчані напої | | | | |міцністю від | | | | |8,5 % - 25 % | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 19 |Напівфабрикати | 47 |Ветеринарні засоби | | |спиртовані (спиртовані | | | | |морси, соки, настої) | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 20 |Виноматеріали виноградні| 48 |Лікарські засоби | |------+------------------------+------+-------------------------| | 21 |в тому числі | 49 |Потреби закладів охорони | | |виноматеріали виноградні| |здоров'я | | |столові ординарні | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 22 |в тому числі | 50 |Парфумерні вироби | | |виноматеріали виноградні| | | | |кріплені ординарні | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 23 |в тому числі | 51 |Вибухові речовини | | |виноматеріали виноградні| | | | |столові марочні | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 24 |в тому числі | 52 |Побутова хімія | | |виноматеріали виноградні| | | | |кріплені марочні | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 25 |Виноматеріали | 53 |Оцет | | |плодово-ягідні | | | |------+------------------------+------+-------------------------| | 26 |Вина виноградні | 54 |Технологічні цілі | |------+------------------------+------+-------------------------| | 27 |в тому числі вина | 55 |Інше (не зазначене у | | |виноградні столові сухі | |даному переліку, у графу | | |ординарні | |примітка внести мету | | | | |використання) | |------+------------------------+------+-------------------------| | 28 |в тому числі вина | | | | |виноградні столові | | | | |напівсухі | | | ------------------------------------------------------------------( Коди продукції в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 572 ( v0572225-04 ) від 30.09.2004 )

Додаток N 2

до форм N 1-РС, N 2-РС

Коди областей------------------------------------------------------------------ |Коди |Назви областей |Коди |Назви областей | |областей|(регіонів) |областей |(регіонів) | |--------+----------------------+---------+----------------------| |1 |Автономна Республіка |14 |Миколаївська обл. | | |Крим | | | |--------+----------------------+---------+----------------------| |2 |Вінницька обл. |15 |Одеська обл. | |--------+----------------------+---------+----------------------| |3 |Волинська обл. |16 |Полтавська обл. | |--------+----------------------+---------+----------------------| |4 |Дніпропетровська обл. |17 |Рівненська обл. | |--------+----------------------+---------+----------------------| |5 |Донецька обл. |18 |Сумська обл. | |--------+----------------------+---------+----------------------| |6 |Житомирська обл. |19 |Тернопільська обл. | |--------+----------------------+---------+----------------------| |7 |Закарпатська обл. |20 |Харківська обл. | |--------+----------------------+---------+----------------------| |8 |Запорізька обл. |21 |Херсонська обл. | |--------+----------------------+---------+----------------------| |9 |Івано-Франківська обл.|22 |Хмельницька обл. | |--------+----------------------+---------+----------------------| |10 |Київська обл. |23 |Черкаська обл. | |--------+----------------------+---------+----------------------| |11 |Кіровоградська обл. |24 |Чернівецька обл. | |--------+----------------------+---------+----------------------| |12 |Луганська обл. |25 |Чернігівська обл. | |--------+----------------------+---------+----------------------| |13 |Львівська обл. |26 |м. Київ | |--------+----------------------+---------+----------------------| | | |27 |м. Севастополь | ------------------------------------------------------------------( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 716 ( v0716225-04 ) від 23.12.2004 )

Додаток 2

до наказу ДПА України

від 22 жовтня 2002 р. N 504

Форма N 2-РС

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПА України

від ___ ____ ____ р.

N за погодженням з

Держкомстатом України
Місячна

ЗВІТНІСТЬ

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СПИРТУ

ВИРОБНИКАМИ СПИРТОВМІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ
за ____________ місяць ____ р.

----------------------------------------------- | Подають: | Терміни | Форма N 2-РС | | подання | |-----------------------------+---------------| ЗАТВЕРДЖЕНО |1) Подається суб'єктами | до 5 числа | наказом ДПА України |підприємницької діяльності | місяця, |від 23 грудня 2004 р. N 716 |всіх форм власності, які | наступного | |отримують спирт, в тому числі| за звітним | за погодженням |по імпорту, фракцію головну | | з Держкомстатом України |етилового спирту, виробляють | | |алкогольни напої, виномате- | | Місячна |ріали, іншу спиртовмісну | | |продукцію - до органу | | |державної податкової служби | | |за місцем реєстрації; | | |-----------------------------+---------------| |2) Органи державної | до 7 числа | |податкової служби за місцем | місяця, | |реєстрації суб'єктів | наступного | |підприємницької діяльності | за звітним | |подають звіт у розрізі | | |підприємств та зведений - до | | |регіонального управління ДААК| | |ДПА України; | | |-----------------------------+---------------| |3) Регіональні управління | до 10 числа | |ДААК ДПА України подають звіт| місяця, | |у розрізі підприємств та | наступного | |зведений - електронною поштою| за звітним | |до ДААК ДПА України | | -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- |Назва організації - складача інформації | |-----------------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |-----------------------------------------------------------------------| |Коди організації-складача | |-----------------------------------------------------------------------| | за ЄДРПОУ|території| виду | форми |організаційно-|Реєстраційний| | |(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми| номер | | | | діяльності| (КФВ) |господарювання| ліцензії | | | | (КВЕД) | | (КОПФГ) | | |----------+---------+-----------+---------+--------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------
1. Рух спирту в місцях його зберігання
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Виробник |Залишки на|Отримано|Інші | Спирт, |Інші |Залишки |Код мети|Примітка| |--------------------------|початок | спирту |надход-|переданий |витрати|на кінець |викорис-| | | код | назва | код |звітного | |ження |із спирто- | |звітного |тання | | |області|підприємст-|ЄДРПОУ|місяця в | | |сховища на | |місяця в | | | | | ва | |місцях | | |виробництво| |місцях | | | | | | |зберігання| | | | |зберігання| | | |-------+-----------+------+----------+--------+-------+-----------+-------+----------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Надходження спирту
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Виробник |Постачальник |Отримано спирту |Наряд на |Товарно- |Мета |Примі- | | |відпуск |транспортна|вико- |тки | | |спирту |накладна |ристання | | | | | |спирту | ------------------+------------------+-------------------------+----------+-----------+----------+------ код |назва|код |код |назва|код |кіль- |вид |код |номер|дата|номер|дата |номер|дата| об- |під- |ЄДРПОУ|об- |під- |ЄДРПОУ|кість (дал)|спирту|спирту| | | | | | | ласті|при- | |ласті|при- | | | | | | | | | | | |ємс- | | |ємс- | | | | | | | | | | | |тва | | |тва | | | | | | | | | | | -----+-----+------+-----+-----+------+-----------+------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 -----+-----+------+-----+-----+------+-----------+------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+------ -----+-----+------+-----+-----+------+-----------+------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+------ -----+-----+------+-----+-----+------+-----------+------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+------ -----+-----+------+-----+-----+------+-----------+------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+------ -----+-----+------+-----+-----+------+-----------+------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+------ -----+-----+------+-----+-----+------+-----------+------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+------ -----+-----+------+-----+-----+------+-----------+------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+------ -----+-----+------+-----+-----+------+-----------+------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+------ -----+-----+------+-----+-----+------+-----------+------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+------ -----+-----+------+-----+-----+------+-----------+------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Виробництво та реалізація алкогольних напоїв,

виноматеріалів та іншої спиртовмісної продукції
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Виробник |Продукція| |Залишки на|Вироб-|Інші | Відпущено |Інші |Залишки |Примітка| |--------------------------+---------|Одиниці|початок |лено |надход-|---------------------------------|витрати|на кінець | | | код | назва | код |вид |код |виміру |звітного | |ження |всього|в тому числі на: | |звітного | | |області|підприємст-|ЄДРПОУ| | | |місяця в | | | |--------------------------| |місяця в | | | | ва | | | | |місцях | | | |внутрішній ринок | | |місцях | | | | | | | | |зберігання| | | |------------------|експорт| |зберігання| | | | | | | | | | | | |всього|в т. ч. на | | | | | | | | | | | | | | | | |власне | | | | | | | | | | | | | | | | |виробництво| | | | | |-------+-----------+------+----+----+-------+----------+------+-------+------+------+-----------+-------+-------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Обіг виноматеріалів
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код | Постачальник | Споживач | Відвантажено |Мета використання|Примітка| |постачаль-| виноматеріалів | виноматеріалів | виноматеріалів | виноматеріалів | | |ника та |-----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------| | |споживача |код |назва |код |код |назва |код |кіль-|вид |код | вид |код | | |винома- |області|підп - |ЄДРПОУ|області|підп - |ЄДРПОУ|кість|про- |про- | про- |продукції| | |теріалів | |риємства| | |риємства| |(дал)|дукції|дукції| дукції| | | |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| |----------+-------+--------+------+-------+--------+------+-----+------+------+-------+---------+--------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________

(прізвище, підпис)
* М.П.
Головний бухгалтер ________________________

(прізвище, підпис)
-------------- * Підписом головного бухгалтера та печаткою завіряють бланки
звітності тільки суб'єкти підприємницької діяльності.( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 572 ( v0572225-04 ) від 30.09.2004,
N 716 ( v0716225-04 ) від 23.12.2004 )

ПОЯСНЕННЯ

щодо заповнення звітності про надходження та

використання спирту виробниками

спиртовмісної продукції
Звітність про надходження та використання спирту подають
суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності,
які отримують спирт, в тому числі по імпорту, фракцію головну
етилового спирту, виробляють алкогольні напої, виноматеріали, іншу
спиртовмісну продукцію. Кожен розділ звітності оформлюється на
окремому аркуші. Інформація про надходження на підприємство
конфіскованої продукції вноситься до форм звітності окремим
рядком. Органи державної податкової служби заповнюють форми
звітності в розрізі підприємств, підсумок - по видах продукції.
Графи 1, 2, 3 у розділах 1, 2, 3 суб'єктами підприємницької
діяльності не заповнюються.
Розділ 1. Рух спирту в місцях його зберігання
1. У графі 1 вказується код області, в якій зареєстрований
виробник спиртовмісної продукції, згідно з додатком N 2 до форм
N 1-РС, N 2-РС "Коди областей".
2. У графі 2 вказується назва виробника спиртовмісної
продукції.
3. У графі 3 вказується код ЄДРПОУ виробника спиртовмісної
продукції.
4. У графі 4 вказується код спирту згідно з додатком N 1 до
форм N 1-РС, N 2-РС "Коди продукції".
5. У графі 5 вказується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту в місцях зберігання на початок звітного місяця.
6. У графі 6 вказується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту отриманого від постачальника на підприємство в
місця його зберігання.
7. У графі 7 вказується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту, отриманого з інших джерел, в тому числі по
імпорту.
8. У графі 8 вказується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту, яку з місця його зберігання передано на
виробництво.
9. У графі 9 вказуються втрати спирту, фракції головної
етилового спирту при зберіганні, відпуску на лабораторні потреби
тощо.
10. У графі 10 вказується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту в місцях зберігання на кінець звітного місяця.
11. У графі 11 вказується код мети використання спирту,
фракції головної етилового спирту згідно з додатком N 1 до форм
N 1-РС, N 2-РС "Коди продукції".
Розділ 2. Надходження спирту
1. У графі 1 вказується код області, в якій зареєстровано
виробника спиртовмісної продукції згідно з додатком N 2 до форм
N 1-РС, N 2-РС "Коди областей".
2. У графі 2 вказується назва виробника спиртовмісної
продукції.
3. У графі 3 вказується код ЄДРПОУ виробника спиртовмісної
продукції.
4. У графі 4 вказується код області згідно з додатком N 2 до
форм N 1-РС, N 2-РС "Коди областей", в якій зареєстровано
постачальника спирту, фракції головної етилового спирту, якщо
здійснюється імпорт спирту - необхідно ставити 28.
5. У графі 5 вказується назва постачальника спирту, фракції
головної етилового спирту, якщо здійснюється імпорт спирту -
вказується назва постачальника та країна.
6. У графі 6 вказується код ЄДРПОУ постачальника спирту,
фракції головної етилового спирту.
7. У графі 7 вказується кількість отриманого спирту, фракції
головної етилового спирту.
8. У графах 8, 9 вказується відповідно вид та код отриманого
спирту, фракції головної етилового спирту згідно з додатком N 1 до
форм N 1-РС, N 2-РС "Коди продукції".
9. У графах 10, 11 вказується відповідно номер та дата наряду
на відпуск спирту, згідно з яким було відвантажено спирт.
10. У графах 12, 13 вказується відповідно номер та дата
товарно-транспортної накладної або накладної залізниці.
11. У графах 14, 15 вказується відповідно вид та код
продукції, на виробництво якої отримано спирт, фракцію головну
етилового спирту, згідно з додатком N 1 до форм N 1-РС, N 2-РС
"Коди продукції".
12. У графі 16 вказуються необхідні роз'яснення (якщо
продукція знаходилась на відповідальному зберіганні - вказується
номер та дата договору).
Розділ 3. Виробництво та реалізація

алкогольних напоїв, виноматеріалів

та іншої спиртовмісної продукції
1. У графі 1 вказується код області, в якій зареєстрований
виробник спиртовмісної продукції згідно з додатком N 2 до форм N
1-РС, N 2-РС "Коди областей".
2. У графі 2 вказується назва виробника спиртовмісної
продукції.
3. У графі 3 вказується код ЄДРПОУ виробника спиртовмісної
продукції.
4. У графі 4, 5 вказується відповідно вид та код продукції
згідно з додатком N 1 до форм N 1-РС, N 2-РС "Коди продукції"*.
_______________

* Звітні дані по коду продукції 16 включають інформацію щодо
лікеро-горілчаних виробів міцністю від 1,2 % до 60 %, якщо до
складу зазначеної продукції входять напої міцністю від 1,2 % до
8,5 % - код продукції 17 та від 8,5 % до 25 % - код продукції 18,
то їх необхідно виділяти окремими рядками. Дані по горілках,
горілках особливих, лікеро-горілчаних виробах, в тому чисті
лікеро-горілчаних напоях міцністю від 1,2 % до 8,5 % та від 8,5 %
до 25 %, вносяться у таблицю в декалітрах безводного спирту та у
декалітрах об'ємних одиниць.
_______________

* Звітні дані по коду продукції 16 включають інформацію щодо
лікеро-горілчаних виробів міцністю від 1,2 % до 60 %, якщо до
складу зазначеної продукції входять напої міцністю від 1,2 % до
8,5 % - код продукції 17 та від 8,5 % до 25 % - код продукції 18,
то їх необхідно виділяти окремими рядками. Дані по горілках,
горілках особливих, лікеро-горілчаних виробах, в тому чисті
лікеро-горілчаних напоях міцністю від 1,2 % до 8,5 % та від 8,5 %
до 25 %, вносяться у таблицю в декалітрах безводного спирту та у
декалітрах об'ємних одиниць.
5. У графі 6 вказуються одиниці виміру, в яких складається
звіт, а саме: горілка та лікеро-горілчані вироби - дал, горілка та лікеро-горілчані вироби - дал б.с., вино та виноматеріали - дал, оцет, есенції харчові - дал, незазначені види спиртовмісної продукції - згідно з
номенклатурою продукції промисловості.
6. У графі 7 вказується кількість алкогольних напоїв,
виноматеріалів та іншої спиртовмісної продукції в місцях
зберігання на початок звітного місяця.
7. У графі 8 вказується кількість готової продукції, яка
передана з виробництва до місця її зберігання.
8. У графі 9 вказується кількість готової продукції, яка
поступила в місце зберігання з торгівельної мережі, конфіскована
продукція тощо.
9. У графі 10 вказується загальна кількість реалізованої
продукції.
10. У графі 11 вказується кількість продукції, яка
реалізована на внутрішній ринок.
11. У графі 12 вказується кількість виноматеріалу, яка
відпущена іншим підрозділом підприємства для виробництва
алкогольної продукції.
12. У графі 13 вказується кількість продукції, яка
реалізується на експорт.
13. У графі 14 вказуються втрати при зберіганні, відпуск
продукції на лабораторні потреби тощо.
14. У графі 15 вказується кількість алкогольних напоїв,
виноматеріалів та іншої спиртовмісної продукції в місцях
зберігання на кінець звітного місяця.
15. У графі 16 надається пояснення до граф 9 і 14 та інші
пояснення. Звітні дані по коду продукції 20 включають інформацію щодо
виноматеріалів виноградних, а окремими рядками необхідно виділити
виноматеріали виноградні столові ординарні - код продукції 21 та
виноматеріали виноградні кріплені ординарні - код продукції 22,
виноматеріали виноградні столові марочні - код продукції 23,
виноматеріали виноградні кріплені марочні 24. Звітні дані по коду продукції 26 включають інформацію щодо
вин виноградних, а окремими рядками необхідно виділити вина
виноградні столові сухі ординарні - код продукції 27, вина
виноградні столові напівсухі - код продукції 28, вина виноградні
столові напівсолодкі - код продукції 29, вина виноградні кріплені
міцні ординарні - код продукції 30, вина виноградні кріплені
десертні ординарні - код продукції 31, вина виноградні столові
сухі марочні - код продукції 32, вина виноградні кріплені міцні
марочні - код продукції 33, вина виноградні кріплені десертні
марочні - код продукції 34.
Розділ 4. Обіг виноматеріалів
Розділ 4 заповнюють постачальники або споживачі
виноматеріалів.
1. У графі 1 вказується складач звіту (під кодом 1 -
постачальник виноматеріалів; під кодом 2 - споживач
виноматеріалів).
2. У графі 2 вказується код області постачальника
виноматеріалів згідно з додатком N 2 до форм N 1-РС, N 2-РС "Коди
областей", в якій зареєстровано постачальника виноматеріалів, якщо
здійснюється імпорт виноматеріалів - необхідно ставити 28.
3. У графі 3 вказується назва постачальника виноматеріалів,
якщо здійснюється імпорт виноматеріалів - вказується назва
постачальника та країна.
4. У графі 4 вказується код ЄДРПОУ постачальника
виноматеріалів.
5. У графі 5 вказується код області споживача виноматеріалів,
згідно з додатком N 2 до форм N 1-РС, N 2-РС "Коди областей", в
якій зареєстровано споживача виноматеріалів, якщо здійснюється
експорт виноматеріалів - необхідно ставити 29.
6. У графі 6 вказується назва споживача виноматеріалів, якщо
здійснюється експорт виноматеріалів - вказується назва споживача
та країна.
7. У графі 7 вказується код ЄДРПОУ споживача виноматеріалів.
8. У графі 8 вказується кількість отриманих виноматеріалів.
9. У графах 9, 10 вказується відповідно вид та код отриманих
виноматеріалів згідно з додатком N 1 до форм N 1-РС, N 2-РС "Коди
продукції".
10. Графи 11, 12 заповнюються споживачем виноматеріалів та
вказується відповідно вид та код продукції, на виробництво якої
отримується виноматеріал, згідно з додатком N 1 до форм N 1-РС,
N 2-РС "Коди продукції".( Пояснення в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 572 ( v0572225-04 ) від 30.09.2004 )

Додаток 3

до наказу ДПА України

від 22 жовтня 2002 р. N 504

ЗВІТНІСТЬ

ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
за ____________ місяць ____ р.

----------------------------------------------- | Подають: | Терміни | Форма N 3-РС | | подання | |-----------------------------+---------------| ЗАТВЕРДЖЕНО |1) Подається суб'єктами | до 5 числа | наказом ДПА України |підприємницької діяльності | місяця, |від 23 грудня 2004 р. N 716 |всіх форм власності, які | наступного | |виробляють та реалізують | за звітним | за погодженням |тютюнові вироби, до органу | | з Держкомстатом України |державної податкової служби | | |за місцем реєстрації; | | Місячна |-----------------------------+---------------| |2) Органи державної | до 7 числа | |податкової служби за місцем | місяця, | |реєстрації суб'єктів | наступного | |підприємницької діяльності | за звітним | |подають звіт у розрізі | | |підприємств та зведений - до | | |регіонального управління ДААК| | |ДПА України; | | |-----------------------------+---------------| |3) Регіональні управління | до 10 числа | |ДААК ДПА України подають звіт| місяця, | |у розрізі підприємств та | наступного | |зведений - електронною поштою| за звітним | |до ДААК ДПА України | | -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- |Назва організації - складача інформації | |-----------------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |-----------------------------------------------------------------------| |Коди організації-складача | |-----------------------------------------------------------------------| | за ЄДРПОУ|території| виду | форми |організаційно-|Реєстраційний| | |(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми| номер | | | | діяльності| (КФВ) |господарювання| ліцензії | | | | (КВЕД) | | (КОПФГ) | | |----------+---------+-----------+---------+--------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------
1. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата| Код |Назва | Код | Вид | Код |Залишок | Інші |Вироб-| Реалізовано |Інша|Залишок|Примітка| | |облас-|підпри-|ЄДРПОУ|продук-|продук-| на |надход-| лено |---------------------| | | | | | ті |ємства | | ції | ції |початок |ження | |всього| внут-|експорт| | | | | | | | | | |звітного| | | |рішній| | | | | | | | | | | | місяця | | | | ринок| | | | | |----+------+-------+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+-------+----+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |----+------+-------+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+-------+----+-------+--------| |----+------+-------+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+-------+----+-------+--------| |----+------+-------+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+-------+----+-------+--------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата| Код | Назва | Код | Код | Назва |Реалі-|Нарахова-| Нараховано|Нараховано| Вартість|Примітка| | |області|підприємст-|ЄДРПОУ|продук-|тютюнової|зовано| но ПДВ | акцизного |акцизного |продукції| | | | | ва | | ції |продукції|(млн. | (тис. | збору | збору | (з | | | | | | | |(асорти- | шт.) | грн.) |специфічної|адвалерної|урахуван-| | | | | | | | мент) | | | складової | складової| ням | | | | | | | | | | | (тис. | (тис. |акцизного| | | | | | | | | | | грн.) | грн.) |збору без| | | | | | | | | | | | | ПДВ) | | | | | | | | | | | | | (тис. | | | | | | | | | | | | | грн.) | | |----+-------+-----------+------+-------+---------+------+---------+-----------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----+-------+-----------+------+-------+---------+------+---------+-----------+----------+---------+--------| |----+-------+-----------+------+-------+---------+------+---------+-----------+----------+---------+--------| |----+-------+-----------+------+-------+---------+------+---------+-----------+----------+---------+--------| |----+-------+-----------+------+-------+---------+------+---------+-----------+----------+---------+--------| |----+-------+-----------+------+-------+---------+------+---------+-----------+----------+---------+--------| |----+-------+-----------+------+-------+---------+------+---------+-----------+----------+---------+--------| |----+-------+-----------+------+-------+---------+------+---------+-----------+----------+---------+--------| |----+-------+-----------+------+-------+---------+------+---------+-----------+----------+---------+--------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ___________________

(прізвище, підпис)
"___" ____________ 200_ р.

М. П.* ________________________________
(прізвище та телефон виконавця) Головний бухгалтер _________

(прізвище,

підпис)
_______________

* Підписом головного бухгалтера та печаткою завіряють бланки
звітності тільки суб'єкти підприємницької діяльності.

ПОЯСНЕННЯ

по заповненню звіту про обсяги виробництва

та реалізації тютюнових виробів

Звіт про виробництво та реалізацію тютюнових виробів подають
суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності,
які виробляють тютюнові вироби. Кожен розділ оформляється на
окремому аркуші. У розділах 1 та 2 графи 1, 2, 3, 4 суб'єкти
підприємницької діяльності не заповнюють.
Розділ 1. Виробництво та Розділ 2. Реалізація та реалізація тютюнових виробів оподаткування тютюнових

виробів
У графі 1 "Дата" - вказується У графі 1 "Дата" - вказується

дата звітності. дата звітності.
У графі 2 "Код області" - У графі 2 "Код області" - вказується код області, в вказується код області, в якій зареєстровано виробника якій зареєстровано виробника тютюнових виробів. тютюнових виробів.
У графі 3 "Назва У графі 3 "Назва підприємства" - вказується підприємства" - вказується назва виробника тютюнових назва виробника тютюнових виробів. виробів.
дата звітності. дата звітності.
У графі 2 "Код області" - У графі 2 "Код області" - вказується код області, в вказується код області, в якій зареєстровано виробника якій зареєстровано виробника тютюнових виробів. тютюнових виробів.
У графі 3 "Назва У графі 3 "Назва підприємства" - вказується підприємства" - вказується назва виробника тютюнових назва виробника тютюнових виробів. виробів.
У графі 4 "Код ЄДРПОУ" - У графі 4 "Код ЄДРПОУ" - вказується код ЄДРПОУ вказується код ЄДРПОУ виробника тютюнових виробів. виробника тютюнових виробів.
У графі 5 "Вид продукції" - У графі 5 "Код продукції" - вказується вид продукції. опис тютюнових виробів згідно

з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ).
У графі 6 "Код продукції" - У графі 6 "Назва тютюнової опис тютюнових виробів згідно продукції (асортимент)" - з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ). вказується перелік тютюнових

виробів, що виробляється

виробником в Україні за їх

власною назвою.
У графі 7 "Залишок на початок У графі 7 "Реалізовано" - звітного місяця" - вказується вказується кількість залишок продукції на реалізованої продукції на

підприємстві. внутрішній ринок за звітний

місяць.
У графі 8 "Інші надходження" У графі 8 "Нараховано ПДВ" - підприємстві. внутрішній ринок за звітний

місяць.
У графі 8 "Інші надходження" У графі 8 "Нараховано ПДВ" - - вказується кількість вказується кількість імпортованої продукції в нарахованих коштів за

звітному місяці. реалізовані тютюнові вироби,

реалізованих на внутрішньому

ринку в звітному місяці.
звітному місяці. реалізовані тютюнові вироби,

реалізованих на внутрішньому

ринку в звітному місяці.
У графі 9 "Вироблено" - У графі 9 "Нараховано вказується кількість акцизного збору специфічної виробленої продукції за складової" - вказується

звітний місяць. кількість нарахованих коштів

за реалізацію тютюнових

виробів, реалізованих на

внутрішньому ринку.
звітний місяць. кількість нарахованих коштів

за реалізацію тютюнових

виробів, реалізованих на

внутрішньому ринку.
У графі 10 "Всього" - У графі 10 "Нараховано вказується загальна кількість акцизного збору адвалерної реалізованих тютюнових складової" - вказується виробів на кінець звітного кількість нарахованих коштів

місяця. за реалізацію тютюнових

виробів, реалізованих на

внутрішньому ринку.
місяця. за реалізацію тютюнових

виробів, реалізованих на

внутрішньому ринку.
У графі 11 "Внутрішній ринок" У графі 11 "Вартість - вказується кількість продукції (з урахуванням

тютюнових виробів, акцизного збору без ПДВ)" - реалізованих на внутрішньому вказується кількість коштів, ринку. на яку реалізовано тютюнових

виробів підприємством в

звітному місяці.
тютюнових виробів, акцизного збору без ПДВ)" - реалізованих на внутрішньому вказується кількість коштів, ринку. на яку реалізовано тютюнових

виробів підприємством в

звітному місяці.
У графі 12 "експорт" - вказується кількість тютюнових виробів, реалізованих на експорт.
У графі 13 "Інша реалізація" - вказується кількість реалізованих тютюнових виробів імпортного виробництва.
У графі 12 "Залишок на кінець звітного місяця" - вказується кількість тютюнових виробів на кінець звітного місяця.
( Наказ доповнено Додатком 3 згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 716 ( v0716225-04 ) від 23.12.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: