open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.07.2009 N 502

Про стан виконання завдань та заходів,

визначених Програмою діяльності Кабінету

Міністрів України "Подолання впливу світової

фінансово-економічної кризи та поступальний

розвиток" та Додаткові заходи для подолання

кризових явищ в аграрному секторі держави

На основі проведеного комплексного аналізу виконання завдань
і заходів, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів
України "Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та
поступальний розвиток" ( n0005120-08 ) , та на виконання витягу з
протоколу N 39 засідання Кабінету Міністрів України від 10 червня
2009 року Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Додаткові заходи для подолання кризових явищ в
аграрному секторі держави (далі - Додаткові заходи), що додаються.
2. Керівникам центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується через Міністра
аграрної політики, урядових органів у системі міністерства,
структурних підрозділів міністерства, підприємств, установ та
організацій, які належать до сфери управління Міністерства
аграрної політики України, забезпечити виконання затверджених
Додаткових заходів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2009 N 502

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ

для подолання кризових явищ

в аграрному секторі держави

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні | |п/п | | | виконавці | |----+---------------------+------------------+------------------| |1. |Розробити та подати | | | | |на розгляд Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |проекти Законів | | | | |України: | | | | |"Про ґрунти". |до 1 червня |Демидов О.А. | | | |2010 року | | | |"Про рибне |до 1 вересня |Шведенко М.М. | | |господарство та |2010 року | | | |промислове | | | | |рибальство" (робоча | | | | |назва). | | | | |"Про Загальнодержавну|до 1 листопада |Микитюк Д.М. | | |програму селекції у |2010 року | | | |тваринництві на | | | | |період до 2015 року".| | | |----+---------------------+------------------+------------------| |2. |Забезпечити |до прийняття |Корчемний В.П. | | |супроводження проекту|Закону України | | | |Закону України "Про |Верховною Радою | | | |внесення змін до |України | | | |деяких законів | | | | |України з питань | | | | |діяльності | | | | |неприбуткових | | | | |організацій". | | | |----+---------------------+------------------+------------------| |3. |Подати на розгляд | | | | |Уряду проекти | | | | |постанов Кабінету | | | | |Міністрів України: | | | | |"Про надання |до 20 липня |Розгон А.В. | | |державних гарантій |2009 року |Зуб Г.І. | | |для залучення | | | | |інвестицій на | | | | |створення оптових | | | | |ринків | | | | |сільськогосподарської| | | | |продукції" | | | | |"Про затвердження |до 15 серпня |Мельник В.В. | | |Порядку видачі |2009 року | | | |сертифіката якості | | | | |зерна та продуктів | | | | |його переробки при | | | | |інспектуванні"; | | | | |"Про затвердження |до 15 серпня |Мельник В.В. | | |Технічного регламенту|2009 року | | | |зернового складу | | | | |(включаючи порядок | | | | |сертифікації послуг | | | | |із зберігання зерна | | | | |та продуктів його | | | | |переробки з видачею | | | | |сертифіката | | | | |відповідності)". | | | | |"Про внесення змін |до 1 січня |Шведенко М.М. | | |до постанови Кабінету|2010 року | | | |Міністрів України від| | | | |6 квітня 1998 року | | | | |N 449 "Про | | | | |затвердження | | | | |Порядку справляння | | | | |плати за спеціальне | | | | |використання рибних | | | | |та інших водних живих| | | | |ресурсів і нормативів| | | | |плати за їх | | | | |спеціальне | | | | |використання" | | | | |стосовно підвищення | | | | |плати за спеціальне | | | | |використання рибних | | | | |та інших водних живих| | | | |ресурсів. | | | |----+---------------------+------------------+------------------| |4. |Внести пропозиції |постійно |Зуб Г.І. | | |Кабінету Міністрів | |Микитюк Д.М. | | |України щодо | | | | |прискорення | | | | |надходження коштів із| | | | |Стабілізаційного | | | | |фонду Державного | | | | |бюджету України на | | | | |поточний рік для | | | | |виплати | | | | |сільськогосподарським| | | | |товаровиробникам | | | | |бюджетної | | | | |тваринницької | | | | |дотації. | | | |----+---------------------+------------------+------------------| |5. |Підготувати та внести|до 25 липня |Зуб Г.І. | | |обґрунтовані |2009 року |Іщенко Т.Д. | | |пропозиції | | | | |Міністерству фінансів| | | | |щодо збільшення | | | | |обсягів фінансування | | | | |аграрних навчальних | | | | |закладів. | | | |----+---------------------+------------------+------------------| |6. |Внести пропозиції |при супроводженні |Зуб Г.І | | |Міністерству фінансів|проекту Закону |Демидов О.А. | | |України щодо |України "Про | | | |відновлення |Державний бюджет | | | |фінансування з |України на | | | |Державного бюджету |2010 рік" | | | |України в 2010 році | | | | |бюджетних програм, а | | | | |саме: | | | | |"Фінансування | | | | |заходів по захисту, | | | | |відтворенню та | | | | |підвищенню родючості | | | | |ґрунтів"; | | | | |"Часткове | | | | |відшкодування | | | | |сільськогосподарським| | | | |товаровиробникам | | | | |вартості мінеральних | | | | |добрив вітчизняного | | | | |виробництва"; | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
економіки та управління
державною власністю О.І.Куць

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: