open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
10.04.2008 N 502

Про внесення змін до структури

файлів, формату та опису полів електронної

форми звітних даних фінансових компаній

та юридичних осіб - суб'єктів господарювання,

які за своїм правовим статусом не є фінансовими

установами, але мають визначену законами

та нормативно-правовими актами

Держфінпослуг можливість надавати

окремі види фінансових послуг

Відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ), Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ), пункту 5.4 Порядку
надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами,
а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за
своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають
визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг
можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 N 27 ( z0431-04 ) (із
змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.04.2004 за N 431/9030, а також з метою удосконалення державного
регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг, Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Внести зміни до структури файлів, формату та опису полів
електронної форми звітних даних фінансових компаній та юридичних
осіб - суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не
є фінансовими установами, але мають визначену законами та
нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати
окремі види фінансових послуг ( v4899486-05 ) відповідно до пункту
5.4 Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими
товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами
господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими
установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими
актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового
лізингу, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004
N 27 ( z0431-04 ) (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.04.2004 за N 431/9030 (додаються).
2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах
масової інформації та розмістити електронні форми звітних даних у
затвердженому пунктом 1 цього розпорядження форматі на офіційному
сайті Держфінпослуг www.dfp.gov.ua.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими
компаніями.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії

від 10 квітня 2008 р. N 407

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

10.04.2008 N 502

ЗМІНИ

до структури файлів, формату та опису

полів електронної форми звітних даних фінансових

компаній та юридичних осіб - суб'єктів господарювання,

які за своїм правовим статусом не є фінансовими

установами, але мають визначену законами

та нормативно-правовими актами Держфінпослуг

можливість надавати окремі види фінансових

послуг, затвердженої розпорядженням

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

від 15.11.2005 N 4899

( v4899486-05 )

1. Текстову частину формату подання звітних даних в
електронній формі викласти в такій редакції: "Електронна форма звітних даних складається окремо за видами
фінансових послуг, які надають фінансові компанії, довірчих
товариств та лізингодавців з файлів: за місяць: - для фінансових компаній - управителів - "mtitul.dbf",
"mfd.dbf", "mffb.dbf" та "mfon.dbf"; квартальна: - для фінансових компаній: "dod1.dbf", "dod2.dbf" -
обов'язково, "dod3.dbf", "dod4.dbf", "dod5_t1.dbf", "dod5_t2.dbf",
"dod6_t1.dbf", "dod6_t2.dbf", "dod8_t1.dbf", "dod8_t2.dbf",
"dod9.dbf", "dod10.dbf" - у разі зазначення відповідної фінансової
послуги у додатку до свідоцтва, "bp_a.dbf", "bp_p.dbf", "fp.dbf"; - для фінансових компаній - управителів: - "dod1.dbf",
"dod2.dbf", "bp_a.dbf", "bp_p.dbf", "fp.dbf", "bp_af.dbf",
"bp_pf.dbf; - для довірчих товариств: - "dod1.dbf", "dod7_t1.dbf",
"dod7_t2.dbf", "dod7_t3.dbf", "bp_a.dbf", "bp_p.dbf", "fp.dbf",
"bp_af.dbf", "bp_pf.dbf; - для лізингодавців: "dod11.dbf", "dod2.dbf", "dod3.dbf"; за IV квартал для фінансових компаній: "dod1.dbf",
"dod2.dbf" - обов'язково, "dod3.dbf", "dod4.dbf", "dod5_t1.dbf",
"dod5_t2.dbf", "dod6_t1.dbf", "dod6_t2.dbf",, "dod8_t1.dbf",
"dod8_t2.dbf", "dod9.dbf", "dod10.dbf " - у разі зазначення
відповідної фінансової послуги у додатку до свідоцтва; за IV квартал для довірчих товариств: "dod1.dbf
"dod7_t1.dbf", "dod7_t2.dbf", "dod7_t3.dbf "; за IV квартал для фінансових компаній - управителів:
"dod1.dbf", "dod2.dbf", "bp_af.dbf", "bp_pf.dbf; річна: - для фінансових компаній: "dod1.dbf", "bp_a.dbf",
"bp_p.dbf", "fp.dbf", "rk_1.dbf", "rk_2.dbf", "vk_1.dbf",
"vk_2.dbf", "vk_3.dbf", "f5_inshe.dbf", "f5_oz_1.dbf",
"f5_oz_1.dbf", "f5_oz_1.dbf", "f5_shapk.dbf"; - для довірчих товариств: "dod1.dbf", "bp_a.dbf", "bp_p.dbf",
"fp.dbf", "rk_1.dbf", "rk_2.dbf", "vk_1.dbf", "vk_2.dbf",
"vk_3.dbf", "f5_inshe.dbf", "f5_oz_1.dbf", "f5_oz_1.dbf",
"f5_oz_1.dbf", "f5_shapk.dbf". Усі реквізити типу "дата" в електронній формі звіту
заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де: "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; "мм" - двозначне число, що визначає місяць року; "рррр" - чотири цифри в числі року".
2. Таблицю 1 викласти в такій редакції:
"Таблиця 1. Структура файла "mtitul.dbf".

Титульний аркуш фінансової компанії - управителя

ФФБ/ФОН
------------------------------------------------------------------ | N |Наймену- | Інформація, що повинна | Формат |Розмір поля| |з/п| вання | вноситись | поля | | | | поля | | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 1 | NN |Службове | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 2 |Ptn_svis |Посада |Текстове| 100 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 3 |Nsn_svis |П.І.Б. керівника |Текстове| 100 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 4 | Dt_appr |Дата затвердження інформації | Дата | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 5 | Nsn_ct |П.І.Б. контактної особи |Текстове| 100 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 6 | Ptn_ct |Посада контактної особи |Текстове| 100 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 7 | Ict_cd |Код ММТЗ |Текстове| 7 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 8 | Div_ct |Підрозділ, до якого |Текстове| 100 | | | |належить контактна особа | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 9 | Phn_ct |Телефон контактної особи |Текстове| 7 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 10|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | | | |ЄДРПОУ | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 11| Fl_date |Складено на дату | Дата | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 12|Zvit_god |Рік, за який звітує |Числове | 4 | | | |управитель | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 13| Zvit_kv |Порядковий номер звітного |Числове | 1 | | | |кварталу | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 14| Zvit_mn |Порядковий номер звітного |Числове | 2 | | | |місяця | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 15|Abr_nmfc |Скорочене найменування |Текстове| 100 | | | |управителя | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 16| Doc_ser |Серія свідоцтва |Текстове| 2 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 17| Doc_num |Номер свідоцтва |Текстове| 10 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 18| Fc_code |Код фінансової компанії |Текстове| 8 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 19| Lic_ser |Серія ліцензії |Текстове| 2 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 20| Lic_num |Номер ліцензії |Текстове| 10 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 21|BP220-04 |Поточні фінансові |Числове |15 (3 знаки| | | |інвестиції (на кінець | |після коми)| | | |періоду) | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 22|BP230_04 |У національній валюті |Числове |15 (3 знаки| | | |(на кінець періоду) | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 23|BP240_04 |В іноземній валюті (на |Числове |15 (3 знаки| | | |кінець періоду) | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 24|BP280_04 |Баланс активів (на кінець |Числове |15 (3 знаки| | | |періоду) | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 25|BP300_04 |Статутний капітал (на |Числове |15 (3 знаки| | | |кінець періоду) | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 26|BP350 04 |Нерозподілений прибуток |Числове |15 (3 знаки| | | |(на кінець періоду) | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 27|BP380_04 |Усього за розділом I (на |Числове |15 (3 знаки| | | |кінець періоду) | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 28|BP620_04 |Усього за розділом IV |Числове |15 (3 знаки| | | |(на кінець періоду) | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 29| Tr_t_a |Кількість довірителів всього |Числове | 10 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 30| Tr_d_a |Кількість договорів всього |Числове | 10 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 31| Tr_p_ a |Кількість довірителів |Числове | 10 | | | |фізичних осіб | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 32|Tr_pd_ a |Кількість договорів з |Числове | 10 | | | |фізичними особами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 33| Tr_j_a |Кількість довірителів ФФБ, |Числове | 10 | | | |юридичних осіб | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 34| Tr_jd_a |Кількість договорів з |Числове | 10 | | | |юридичних осіб | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 35|Tr_tdt_a |Кількість довірителів, |Числове | 10 | | | |які мають заборгованість | | | | | |за платежами, всього | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 36|Tr_pdt_a |Кількість довірителів - |Числове | 10 | | | |фізичних осіб, які мають | | | | | |заборгованість за платежами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 37|Tr_jdt_a |Кількість довірителів - |Числове | 10 | | | |юридичних осіб, які мають | | | | | |заборгованість за платежами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 38|Tr_tdd_a |Кількість договорів, які |Числове | 10 | | | |мають заборгованість за | | | | | |платежами, всього | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 39|Tr_pdd_a |Кількість договорів |Числове | 10 | | | |фізичних осіб, які мають | | | | | |заборгованість за платежами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 40|Tr_jdd_a |Кількість договорів |Числове | 10 | | | |юридичних осіб, які мають | | | | | |заборгованість за платежами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 41| St_dd_a |Кількість припинених |Числове | 10 | | | |договорів за ініціативи | | | | | |довірителя всього | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 42| St_dp_a |Кількість припинених |Числове | 10 | | | |договорів за ініціативи | | | | | |довірителя з фізичними | | | | | |особами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 43| St_dj_a |Кількість припинених |Числове | 10 | | | |договорів за ініціативи | | | | | |довірителя з юридичними | | | | | |особами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 44| St_ud_a |Кількість припинених |Числове | 10 | | | |договорів за ініціативи | | | | | |управителя всього | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 45| St_up_a |Кількість припинених |Числове | 10 | | | |договорів за ініціативи | | | | | |управителя з фізичними | | | | | |особами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 46| St_uj_a |Кількість припинених |Числове | 10 | | | |договорів за ініціативи | | | | | |управителя з юридичними | | | | | |особами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 47| N_Risk |Номер дозволу на право |Текстове| 10 | | | |прийняття управителем на | | | | | |себе комерційних ризиків | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 48| N_Em |Номер дозволу на право |Текстове| 10 | | | |здійснення емісій | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 49|Datemaker|Службове |Числове | 10 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 50| BP_RF |Резервний фонд |Числове |15 (3 знаки| | | | | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 51| Bp_savf |Страховий фонд |Числове |15 (3 знаки| | | | | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 52| Gr_1a |Вартість активів |Числове |15 (3 знаки| | | |фінансової компанії - | |після коми)| | | |управителя (1 група) | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 53| Gr_1m |Вартість майна, що перебуває |Числове |15 (3 знаки| | | |в управлінні (1 група) | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 54| Gr_2a |Вартість активів |Числове |15 (3 знаки| | | |фінансової компанії - | |після коми)| | | |управителя (2 група) | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 55| Gr_2m |Вартість майна, що перебуває |Числове |15 (3 знаки| | | |в управлінні (2 група) | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 56| Gr_3a |Вартість активів |Числове |15 (3 знаки| | | |фінансової компанії - | |після коми)| | | |управителя (3 група) | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 57| Gr_3m |Вартість майна, що перебуває |Числове |15 (3 знаки| | | |в управлінні (3 група) | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 58| Gr_4a |Вартість активів |Числове |15 (3 знаки| | | |фінансової компанії - | |після коми)| | | |управителя (4 група) | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 59| Gr_4m |Вартість майна, що перебуває |Числове |15 (3 знаки| | | |в управлінні (4 група) | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 60| Gr_5a |Вартість активів |Числове |15 (3 знаки| | | |фінансової компанії - | |після коми)| | | |управителя (5 група) | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 61| Gr_5m |Вартість майна, що перебуває |Числове |15 (3 знаки| | | |в управлінні (5 група) | |після коми)| ------------------------------------------------------------------ "
3. Таблицю 2 викласти в такій редакції:
"Таблиця 2. Структура файла "mfd.dbf".

Інформація про ФФБ/ФОН
------------------------------------------------------------------ | N |Наймену- | Інформація, що повинна | Формат |Розмір поля| |з/п| вання | вноситись | поля | | | | поля | | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 1 | NN |Службове | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 2 |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | | | |ЄДРПОУ | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 3 | Fl_date |Складено на дату | Дата | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 4 |Zvit_god |Рік, за який звітує |Числове | 4 | | | |управитель | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | | Zvit_kv |Порядковий номер звітного |Числове | 1 | | | |кварталу | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 6 | Zvit_mn |Порядковий номер звітного |Числове | 2 | | | |місяця | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 7 |Abr_nmfc |Скорочене найменування |Текстове| 100 | | | |управителя | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 8 | n_fond |Номер реєстрації правил |Текстове| 10 | | | |ФФБ та/або ФОН | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 9 | CFRE_nm |Найменування ФФБ та/або ФОН |Текстове| 254 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 10| CFF_tp |Тип ФФБ (А/Б) відповідно |Текстове| 1 | | | |до табл. 34 | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 11| R_date |Дата створення ФФБ та/або ФОН| Дата | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 12| d_stop |Дата закриття ФФБ та/або ФОН | Дата | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 13| CFF_lc |Місцезнаходження об'єкта |Текстове| 254 | | | |будівництва ФФБ | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 14| Tr_tot |Кількість установників |Числове | 10 | | | |управління майном ФФБ, всього| | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 15| Tr_p |Кількість установників |Числове | 10 | | | |управління майном ФФБ, | | | | | |фізичних осіб | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 16| Tr_j |Кількість установників |Числове | 10 | | | |управління майном ФФБ, | | | | | |юридичних осіб | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 17|Tr_totdt |Кількість довірителів ФФБ, |Числове | 10 | | | |які мають заборгованість за | | | | | |платежами, всього | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 18| Tr_pdt |Кількість довірителів ФФБ, |Числове | 10 | | | |фізичних осіб, які мають | | | | | |заборгованість за платежами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 19| Tr_jdt |Кількість довірителів ФФБ, |Числове | 10 | | | |юридичних осіб, які мають | | | | | |заборгованість за платежами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 20| Oas_ptp |Розрахунки з довірителями |Числове |15 (3 знаки| | | |(ФОН) - фізичними особами | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 21| Oas_ptj |Розрахунки з довірителями |Числове |15 (3 знаки| | | |(ФОН) - юридичними особами | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 22| As_val |Загальна вартість чистих |Числове |15 (3 знаки| | | |активів ФОН на початок | |після коми)| | | |періоду | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 23|As_valcr |Вартість чистих активів |Числове |15 (3 знаки| | | |на один сертифікат ФОН | |після коми)| | | |на початок періоду | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 24|As_vlEnd |Загальна вартість чистих |Числове |15 (3 знаки| | | |активів ФОН на кінець | |після коми)| | | |періоду | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 25|As_vrEnd |Вартість чистих активів |Числове |15 (3 знаки| | | |на один сертифікат ФОН | |після коми)| | | |на кінець періоду | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 26|Datinuse |Дата введення об'єкта в | Дата | | | | |експлуатацію | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 27|Datemaker|Службове |Числове | 10 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 28|Tr_tot_k |Кількість договорів, усього |Числове | 10 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 29| Tr_p_k |Кількість договорів, |Числове | 10 | | | |фізичних осіб | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 30| Tr_j_k |Кількість договорів, |Числове | 10 | | | |юридичних осіб | | | ------------------------------------------------------------------ "
4. Таблицю 3 викласти в такій редакції:
"Таблиця 3. Структура файла "mffb.dbf".

Інформація про діяльність управителя ФФБ
------------------------------------------------------------------ | N |Наймену- | Інформація, що повинна | Формат |Розмір поля| |з/п| вання | вноситись | поля | | | | поля | | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 1 | NN |Службове | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 1 |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ управителя |Текстове| 10 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 3 |Abr_nmfc |Скорочене найменування |Текстове| 100 | | | |управителя | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 4 |Zvit_god |Рік, за який звітує |Числове | 4 | | | |управитель | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 5 | Zvit_kv |Порядковий номер звітного |Числове | 1 | | | |кварталу | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 6 | Zvit_mn |Порядковий номер звітного |Числове | 2 | | | |місяця | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 7 | Inf_dt |Інформація за станом на |Текстове| 4 | | | |(відповідно до табл. 35) | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 8 | n_fond |Номер реєстрації правил ФФБ |Текстове| 10 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 9 | CFF_nm |Найменування ФФБ |Текстове| 254 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 10| CFF_tp |Вид ФФБ |Текстове| 1 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 11| CFF_lc |Місцезнаходження ФФБ |Текстове| 254 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 12| Crc_s |Сума кредитів, отриманих |Числове |15 (3 знаки| | | |управителем для фінансування | |після коми)| | | |будівництва, усього | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 13|Crc_s12l |Сума кредитів з терміном |Числове |15 (3 знаки| | | |погашення до 12 міс., | |після коми)| | | |отриманих управителем для | | | | | |фінансування будівництва | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 14|Crc_s12m |Сума кредитів, з терміном |Числове |15 (3 знаки| | | |погашення більше 12 міс., | |після коми)| | | |отриманих управителем для | | | | | |фінансування будівництва | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 15| Sas_s |Сума внесків, наданих |Числове |15 (3 знаки| | | |установниками майна, у | |після коми)| | | |тому числі | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 16| Sas_p |Сума внесків наданих |Числове |15 (3 знаки| | | |установниками майна - | |після коми)| | | |фізичними особами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 17| Sas_j |Сума внесків, наданих |Числове |15 (3 знаки| | | |установниками майна - | |після коми)| | | |юридичними особами | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 18| Op_res |оперативний резерв за |Числове |15 (3 знаки| | | |операціями фінансування | |після коми)| | | |будівництва | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 19| Ofin_s |Власні кошти |Числове |15 (3 знаки| | | | | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 20| Finv_s |Загальна сума фінансових |Числове |15 (3 знаки| | | |інвестицій | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 21| Bacc_s |кошти на поточному рахунку |Числове |15 (3 знаки| | | |в банку | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 22| Bdep_s |кошти на депозитних рахунках |Числове |15 (3 знаки| | | |у банках | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 23| Fn_con |кошти, передані забудовнику |Числове |15 (3 знаки| | | |для спорудження об'єктів | |після коми)| | | |будівництва | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 24| Pt_bldr |Розрахунки забудовника з |Числове |15 (3 знаки| | | |управителем | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 25| Wk_dn |обсяг виконаних робіт |Числове |15 (3 знаки| | | | | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 26| Ord_dec |зменшення замовлення |Числове |15 (3 знаки| | | | | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 27| CFF_den |відмова від участі у ФФБ |Числове |15 (3 знаки| | | | | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 28| Ot_rea |інші випадки |Числове |15 (3 знаки| | | | | |після коми)| |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 29|Datemaker|Службове |Числове | 10 | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 30| Rzrh |Розрахунки управителя з |Числове |15 (3 знаки| | | |установниками управління | |після коми)| | | |майном, яким передані | | | | | |майнові права | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 31| Rz_fiz |Розрахунки управителя з |Числове |15 (3 знаки| | | |установниками управління | |після коми)| | | |майном, яким передані | | | | | |майнові права, фізичні особи | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 32| Rz_ur |Розрахунки управителя з |Числове |15 (3 знаки| | | |установниками управління | |після коми)| | | |майном, яким передані | | | | | |майнові права, юридичні особи| | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 33| R041 |Списані суми за |Числове |15 (3 знаки| | | |розрахунково-касове | |після коми)| | | |обслуговування, нараховані | | | | | |відсотки за цим рахунком | | | |---+---------+-----------------------------+--------+-----------| | 34| R042 |Винагорода управителя |Числове |15 (3 знаки| | | | | |після коми)| ------------------------------------------------------------------ "
5. Таблицю 36 викласти в такій редакції:
"Таблиця 36. Вид фінансової послуги
---------------------------------------------------------------------- | N | Найменування послуги | Код | |з/п| | | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 1 |надання фінансових кредитів за рахунок залучених | 13.001 | | |коштів | | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 2 |надання фінансових кредитів за рахунок власних | 13.002 | | |коштів | | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 3 |надання позик | 13.003 | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 4 |переказ грошових коштів | 13.004 | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 5 |надання порук (поручительств) | 13.005 | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 6 |залучення коштів фізичних осіб - установників | 13.006 | | |управління майном для фінансування об'єктів | | | |будівництва та/або операцій з нерухомістю | | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 7 |залучення фінансових активів юридичних осіб | 13.007 | | |із зобов'язанням щодо наступного їх повернення | | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 8 |фінансовий лізинг | 13.008 | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 9 |надання гарантій | 13.009 | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 10|факторинг | 13.010 | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 11|довірче управління фінансовими активами | 13.011 | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 12|Кліринг | 13.012 | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 13|обслуговування дорожніх чеків | 13.013 | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 14|діяльність з обміну валют | 13.014 | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 15|залучення коштів установників управління | 13.015 | | |майном з метою фінансування будівництва житла | | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 16|обслуговування платіжних карток | 13.016 | |---+----------------------------------------------------+-----------| | 17|інші форми здійснення розрахунків | 13.017 | ---------------------------------------------------------------------- "
6. Доповнити формат подання звітних даних в електронній формі
таблицями 52 та 53 такого змісту:
"Таблиця 52. Структура файла "BP_AF.dbf" -

Баланс ФФБ та/або ФОН
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Інформація, що повинна | Формат |Розмір поля | | поля | вноситись | поля | | |----------------+------------------------+---------+------------| | Nn |Службове поле | Числове | 10 | |----------------+------------------------+---------+------------| | E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | |----------------+------------------------+---------+------------| | Zvit_god |Рік, за який звітує | Числове | 4 | | |фінансова компанія | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | Zvit_kv(*) |Порядковий номер | Числове | 1 | | |звітного кварталу | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | Date |Дата складання звіту | Дата | | |----------------+------------------------+---------+------------| | Date1 |Станом на (баланс ФФБ | Дата | | | |та/або ФОН) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | E_name |Найменування фінансової |Текстове | 100 | | |компанії | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | E_obl |Територія (область) |Текстове | 50 | |----------------+------------------------+---------+------------| | KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове | 10 | |----------------+------------------------+---------+------------| | ODU |Орган державного |Текстове | 100 | | |управління | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | SPODU |Код за СПОДУ | Числове | 10 | |----------------+------------------------+---------+------------| | GNG |Галузь |Текстове | 100 | |----------------+------------------------+---------+------------| | ZKGNG |Код за ЗКГНГ | Числове | 5 | |----------------+------------------------+---------+------------| | VED |Вид економічної |Текстове | 100 | | |діяльності | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | KVED |Код за КВЕД |Текстове | 10 | |----------------+------------------------+---------+------------| | Boss |Керівник фінансової |Текстове | 100 | | |компанії | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | Buhg |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | | |фінансової компанії | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP010_03 |Нематеріальні активи: | Числове |15 (3 знаки | | |залишкова вартість (на | |після коми) | | |початок року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP010_04 |Нематеріальні активи: | Числове |15 (3 знаки | | |залишкова вартість (на | |після коми) | | |кінець періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP011_03 |Нематеріальні активи: | Числове |15 (3 знаки | | |первісна вартість (на | |після коми) | | |початок року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP011_04 |Нематеріальні активи: | Числове |15 (3 знаки | | |первісна вартість (на | |після коми) | | |кінець періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP012_03 |Нематеріальні активи: | Числове |15 (3 знаки | | |знос (на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP012_04 |Нематеріальні активи: | Числове |15 (3 знаки | | |знос (на кінець періоду)| |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP020_03 |Незавершене будівництво | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP020_04 |Незавершене будівництво | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP030_03 |Основні засоби: | Числове |15 (3 знаки | | |залишкова вартість (на | |після коми) | | |початок року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP030_04 |Основні засоби: | Числове |15 (3 знаки | | |залишкова вартість (на | |після коми) | | |кінець періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP036_03 |Основні засоби: первісна| Числове |15 (3 знаки | | |вартість (на початок | |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP036_04 |Основні засоби: первісна| Числове |15 (3 знаки | | |вартість (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP032_03 |Основні засоби: знос (на| Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP032_04 |Основні засоби: знос (на| Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP040_03 |Довгострокові фінансові | Числове |15 (3 знаки | | |інвестиції, які | |після коми) | | |обліковуються за методом| | | | |участі в капіталі (на | | | | |початок року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP040_04 |Довгострокові фінансові | Числове |15 (3 знаки | | |інвестиції, які | |після коми) | | |обліковуються за методом| | | | |участі в капіталі (на | | | | |кінець періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP045_03 |Інші фінансові | Числове |15 (3 знаки | | |інвестиції (на початок | |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP045_04 |Інші фінансові | Числове |15 (3 знаки | | |інвестиції (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP050_03 |Довгострокова | Числове |15 (3 знаки | | |дебіторська | |після коми) | | |заборгованість (на | | | | |початок року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP050_04 |Довгострокова | Числове |15 (3 знаки | | |дебіторська | |після коми) | | |заборгованість (на | | | | |кінець періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP060_03 |Відстрочені податкові | Числове |15 (3 знаки | | |активи (на початок року)| |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP060_04 |Відстрочені податкові | Числове |15 (3 знаки | | |активи (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP070_03 |Інші необоротні активи | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP070_04 |Інші необоротні активи | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP080_03 |Усього за розділом I (на| Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP080_04 |Усього за розділом I (на| Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP100_03 |Виробничі запаси (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP100_04 |Виробничі запаси (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP110_03 |Тварини на вирощуванні | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP110_04 |Тварини на вирощуванні | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP120_03 |Незавершене виробництво | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP120_04 |Незавершене виробництво | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP130_03 |Готова продукція (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP130_04 |Готова продукція (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP140_03 |Товари (на початок року)| Числове |15 (3 знаки | | | | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP140_04 |Товари (на кінець | Числове |15 (3 знаки | | |періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP150_03 |Векселі одержані (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP150_04 |Векселі одержані (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP160_03 |Чиста реалізаційна | Числове |15 (3 знаки | | |вартість (на початок | |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP160_04 |Чиста реалізаційна | Числове |15 (3 знаки | | |вартість (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP161_03 |Первісна вартість (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP161_04 |Первісна вартість (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP162_03 |Резерв сумнівних боргів | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP162_04 |Резерв сумнівних боргів | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP170_03 |З бюджетом (на початок | Числове |15 (3 знаки | | |року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP170_04 |З бюджетом (на кінець | Числове |15 (3 знаки | | |періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP180_03 |За виданими авансами (на| Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP180_04 |За виданими авансами (на| Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP190_03 |З нарахованих доходів | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP190_04 |З нарахованих доходів | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP200_03 |Із внутрішніх | Числове |15 (3 знаки | | |розрахунків (на початок | |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP200_04 |Із внутрішніх | Числове |15 (3 знаки | | |розрахунків (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP210_03 |Інша поточна дебіторська| Числове |15 (3 знаки | | |заборгованість (на | |після коми) | | |початок року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP210_04 |Інша поточна дебіторська| Числове |15 (3 знаки | | |заборгованість (на | |після коми) | | |кінець періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP220_03 |Поточні фінансові | Числове |15 (3 знаки | | |інвестиції (на початок | |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP220_04 |Поточні фінансові | Числове |15 (3 знаки | | |інвестиції (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP230_03 |У національній валюті | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP230_04 |У національній валюті | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP240_03 |В іноземній валюті (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP240_04 |В іноземній валюті (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP250_03 |Інші оборотні активи (на| Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP250_04 |Інші оборотні активи (на| Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP260_03 |Усього за розділом II | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP260_04 |Усього за розділом II | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP270_03 |III. Витрати майбутніх | Числове |15 (3 знаки | | |періодів (на початок | |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP270_04 |III. Витрати майбутніх | Числове |15 (3 знаки | | |періодів (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP280_03 |Баланс активів (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP280_04 |Баланс активів (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | ------------------------------------------------------------------
______________

(*) - Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").
Таблиця 53. Структура файла "BP_PF.dbf" -

Баланс ФФБ та/або ФОН
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Інформація, що повинна | Формат |Розмір поля | | поля | вноситись | поля | | |----------------+------------------------+---------+------------| | Nn |Службове поле | Числове | 10 | |----------------+------------------------+---------+------------| | E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | |----------------+------------------------+---------+------------| | Zvit_god |Рік, за який звітує | Числове | 4 | |----------------+------------------------+---------+------------| | Zvit_kv(*) |Порядковий номер | Числове | 1 | | |звітного кварталу | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ фінансової|Текстове | 10 | | |компанії | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | Zvit_god |Рік, за який звітує ФФБ | Числове | 4 | | |та/або ФОН | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | Zvit_kv(*) |Порядковий номер | Числове | 1 | | |звітного кварталу | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP300_03 |Статутний капітал (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP300_04 |Статутний капітал (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP360_03 |Пайовий капітал (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP360_04 |Пайовий капітал (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP320_03 |Додатково вкладений | Числове |15 (3 знаки | | |капітал (на початок | |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP320_04 |Додатково вкладений | Числове |15 (3 знаки | | |капітал (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP330_03 |Інший додатковий капітал| Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP330_04 |Інший додатковий капітал| Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP340_03 |Резервний капітал (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP340_04 |Резервний капітал (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP350_03 |Нерозподілений прибуток | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP350_04 |Нерозподілений прибуток | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP360_03 |Неоплачений капітал (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP360_04 |Неоплачений капітал (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP370_03 |Вилучений капітал (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP370_04 |Вилучений капітал (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP380_03 |Усього за розділом I (на| Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP380_04 |Усього за розділом I (на| Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP400_03 |Забезпечення виплат | Числове |15 (3 знаки | | |персоналу (на початок | |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP400_04 |Забезпечення виплат | Числове |15 (3 знаки | | |персоналу (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP410_03 |Інші забезпечення (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP410_04 |Інші забезпечення (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP415_03 |(вписувальний рядок) (на| Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP415_04 |(вписувальний рядок) (на| Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP416_03 |(вписувальний рядок) (на| Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP416_04 |(вписувальний рядок) (на| Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP420_03 |Цільове фінансування (на| Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP420_04 |Цільове фінансування (на| Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP430_03 |Усього за розділом II | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP430_04 |Усього за розділом II | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP440_03 |Довгострокові кредити | Числове |15 (3 знаки | | |банків (на початок року)| |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP440_04 |Довгострокові кредити | Числове |15 (3 знаки | | |банків (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP450_03 |Інші довгострокові | Числове |15 (3 знаки | | |фінансові зобов'язання | |після коми) | | |(на початок року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP450_04 |Інші довгострокові | Числове |15 (3 знаки | | |фінансові зобов'язання | |після коми) | | |(на кінець періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP460_03 |Відстроченні податкові | Числове |15 (3 знаки | | |зобов'язання (на початок| |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP460_04 |Відстроченні податкові | Числове |15 (3 знаки | | |зобов'язання (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP470_03 |Інші довгострокові | Числове |15 (3 знаки | | |зобов'язання (на початок| |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP470_04 |Інші довгострокові | Числове |15 (3 знаки | | |зобов'язання (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP480_03 |Усього за розділом III | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP480_04 |Усього за розділом III | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP500_03 |Короткострокові кредити | Числове |15 (3 знаки | | |банків (на початок року)| |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP500_04 |Короткострокові кредити | Числове |15 (3 знаки | | |банків (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP510_03 |Поточна заборгованість | Числове |15 (3 знаки | | |за довгостроковими | |після коми) | | |зобов'язаннями банків | | | | |(на початок року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP510_04 |Поточна заборгованість | Числове |15 (3 знаки | | |за довгостроковими | |після коми) | | |зобов'язаннями банків | | | | |(на кінець періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP520_03 |Векселі видані (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP520_04 |Векселі видані (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP530_03 |Кредиторська | Числове |15 (3 знаки | | |заборгованість за товари| |після коми) | | |(на початок року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP530_04 |Кредиторська | Числове |15 (3 знаки | | |заборгованість за товари| |після коми) | | |(на кінець періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP540_03 |З одержаних авансів (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP540_04 |З одержаних авансів (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP550_03 |З бюджетом (на початок | Числове |15 (3 знаки | | |року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP550_04 |З бюджетом (на кінець | Числове |15 (3 знаки | | |періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP560_03 |З позабюджетних платежів| Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP560_04 |З позабюджетних платежів| Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP570_03 |Зі страхування (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP570_04 |Зі страхування (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP580_03 |З оплати праці (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP580_04 |З оплати праці (на | Числове |15 (3 знаки | | |кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP590_03 |З учасниками (на початок| Числове |15 (3 знаки | | |року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP590_04 |З учасниками (на кінець | Числове |15 (3 знаки | | |періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP600_03 |Із внутрішніх | Числове |15 (3 знаки | | |розрахунків (на початок | |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP600_04 |Із внутрішніх | Числове |15 (3 знаки | | |розрахунків (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP610_03 |Інші поточні | Числове |15 (3 знаки | | |зобов'язання (на початок| |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP610_04 |Інші поточні | Числове |15 (3 знаки | | |зобов'язання (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP620_03 |Усього за розділом IV | Числове |15 (3 знаки | | |(на початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP620_04 |Усього за розділом IV | Числове |15 (3 знаки | | |(на кінець періоду) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP630_03 |V. Доходи майбутніх | Числове |15 (3 знаки | | |періодів (на початок | |після коми) | | |року) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP630_04 |V. Доходи майбутніх | Числове |15 (3 знаки | | |періодів (на кінець | |після коми) | | |періоду) | | | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP640_03 |Баланс пасиву (на | Числове |15 (3 знаки | | |початок року) | |після коми) | |----------------+------------------------+---------+------------| | BP640_04 |Баланс пасиву (на кінець| Числове |15 (3 знаки | | |періоду) | |після коми) | ------------------------------------------------------------------
______________

(*) - Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0").

"
Член Комісії - директор
департаменту нагляду
за фінансовими компаніями К.Отченаш

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: