open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

09.10.2015  № 502

Деякі питання метрологічної служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об'єднань, підприємств та організацій, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики України від 28 лютого 2005 року № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 року за № 307/10587, та з метою підвищення ефективності метрологічного забезпечення ДСНС України НАКАЗУЮ:

1. Утворити метрологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2. Затвердити Положення про метрологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСНС України від 13.07.2015 № 380 "Про затвердження Положення про метрологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. Чечоткін

ПОГОДЖЕНО:


Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниА. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
09.10.2015  № 502

ПОЛОЖЕННЯ
про метрологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1. Положення про метрологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Положення) визначає структуру, основні завдання, функції і права метрологічної служби ДСНС України.

2. Це Положення поширюється на метрологічні служби головних управлінь (управлінь) ДСНС України в областях та м. Києві, підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України, навчальних закладів, а також підприємств, установ та закладів, що належать до сфери управління ДСНС України (далі - органи та підрозділи ДСНС України).

3. Функції щодо координації робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань, здійсненням метрологічного контролю і нагляду в системі ДСНС України, покладаються на метрологічну службу ДСНС України.

4. У своїй діяльності метрологічна служба ДСНС України керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України та іншими нормативно - правовими актами.

5. Структуру метрологічної служби органів та підрозділів ДСНС України визначають їх керівники відповідно до обсягів робіт з урахуванням того, що роботи із забезпечення єдності вимірювань, у тому числі калібрування і ремонт засобів вимірювальної техніки, належать до основних видів робіт. Крім цього, начальники метрологічних служб (особи (метрологи), відповідальні за забезпечення єдності вимірювань) органів та підрозділів ДСНС України, можуть виконувати свої обов'язки спільно з виконанням інших обов'язків.

6. Для виконання робіт із забезпечення єдності вимірювання створюються головні та базові організації метрологічної служби.

7. Функції, права, обов'язки головних та базових організацій метрологічної служби ДСНС України, метрологічних служб органів та підрозділів ДСНС України визначаються відповідними положеннями, що затверджуються їх керівниками та погоджуються відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

II. Структура метрологічної служби ДСНС України

1. Структура метрологічної служби ДСНС України складається з:

начальника метрологічної служби ДСНС України;

відділу засобів вимірювання, метрології та стандартизації Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту - головної організації з метрологічного забезпечення у сфері гідрометеорологічної діяльності;

сектору метрології Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту - головної організації з метрологічного забезпечення у сфері пожежної безпеки;

відділу метрологічного забезпечення Українського гідрометеорологічного центру - базової організації з метрологічного забезпечення у сфері гідрометеорологічної діяльності;

сектору метрології Центральної геофізичної обсерваторії - базової організації з метрологічного забезпечення у сфері моніторингу за забрудненням навколишнього середовища;

науково-випробувального центру Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту - базової організації з метрологічного забезпечення засобів індивідуального захисту та радіометричних засобів вимірювальної техніки;

групи метрологічного забезпечення та технічної діагностики аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Полтавській області - базової організації з метрологічного забезпечення газоаналітичних засобів та методів вимірювань і вимірювань тиску;

метрологічних служб (осіб (метрологів), відповідальних за забезпечення єдності вимірювань) органів та підрозділів ДСНС України;

повірочних та калібрувальних лабораторій органів та підрозділів ДСНС України.

2. Загальне керівництво діяльністю метрологічної служби ДСНС України здійснює заступник Голови ДСНС України, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків відповідає за забезпечення єдності вимірювань.

3. Безпосереднє керівництво робіт із метрологічної діяльності в системі ДСНС України покладається на начальника метрологічної служби (головного метролога), який призначається наказом ДСНС України.

III. Основні завдання метрологічної служби ДСНС України

Основними завданнями метрологічної служби ДСНС України є:

визначення концепції розвитку метрологічної служби ДСНС України та реалізація її шляхом розроблення відповідних планів;

складання і затвердження галузевих перспективних та щорічних планів робіт у сфері забезпечення єдності вимірювань та контроль за їх виконанням;

розроблення та реалізація заходів щодо впровадження систем управління якістю в метрологічних підрозділах ДСНС України відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів;

організація і здійснення метрологічного контролю та нагляду;

аналіз та оцінка стану метрологічного забезпечення галузі за результатами узагальнення інформації органів та підрозділів ДСНС України;

розроблення методик виконання вимірювань, методик метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки;

організація подання на державні випробування і повірку, а також організація проведення ремонту засобів вимірювальної техніки.

IV. Права метрологічної служби ДСНС України

Метрологічна служба ДСНС України має право:

залучати в установленому порядку організації метрологічної служби ДСНС України до виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань, здійснювати контроль у сфері своєї діяльності, отримувати від органів та підрозділів системи ДСНС України необхідні узагальнені звіти та інші матеріали з питань забезпечення єдності вимірювань;

здійснювати організаційно-методичне керівництво роботами з атестації калібрувальних і вимірювальних лабораторій в органах та підрозділах ДСНС України;

представляти інтереси ДСНС України з питань забезпечення єдності вимірювань в органах виконавчої влади;

брати участь у розгляді суперечностей, що стосуються оцінки діяльності метрологічної служби органів та підрозділів ДСНС України;

видавати за результатами метрологічного нагляду приписи щодо припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлення недоліків.

V. Основні функції метрологічної служби ДСНС України

Основними функціями метрологічної служби ДСНС України є:

здійснення єдиної технічної політики у сфері забезпечення єдності вимірювань у системі ДСНС України;

організація проведення аналізу стану вимірювань у системі ДСНС України та визначення основних напрямків подальшого розвитку забезпечення єдності вимірювань;

організація і проведення метрологічного контролю і нагляду у системі ДСНС України;

організація міжлабораторних порівняльних випробувань, а також міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях органів та підрозділів ДСНС України;

здійснення взаємодії з органами Державної метрологічної служби з питань забезпечення єдності вимірювань;

участь у роботі з атестації організацій, координація діяльності та проведення періодичних перевірок з дотриманням нею вимог законодавства;

участь у розробленні галузевих та міжгалузевих програм забезпечення єдності вимірювань, що спрямовані на вдосконалення забезпечення єдності вимірювань і підвищення ефективності робіт метрологічної служби, організація і контроль за їх виконанням;

підготовка пропозицій до проектів планів національної стандартизації і розроблення планів робіт з удосконалення галузевої нормативної бази з метрології;

організація і проведення метрологічної експертизи технічних завдань, проектів нормативних документів, звітів про науково-дослідні роботи.

організація розроблення і впровадження нормативних документів з питань забезпечення метрологічної діяльності;

участь у роботах з атестації вимірювальних і калібрувальних лабораторій органів та підрозділів ДСНС України та проведення перевірок за дотриманням ними вимог законодавства;

організація робіт, необхідних для забезпечення єдності вимірювань в системі ДСНС України;

участь у межах компетенції в міжнародному співробітництві у сфері метрології;

організація галузевих нарад, семінарів, конференцій з питань забезпечення єдності вимірювань у системі ДСНС України.

Директор Департаменту
ресурсного забезпечення
ДСНС України
генерал-майор служби
цивільного захисту

Р.М. Білошицький

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: