open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2014  № 502

Про забезпечення організації направлення громадян на лікування за кордон

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 577 від 19.08.2014
№ 899 від 27.11.2014
№ 263 від 06.05.2015
№ 617 від 22.09.2015
№ 912 від 31.08.2016
№ 579 від 31.05.2017}

З метою удосконалення роботи щодо визначення необхідності направлення на лікування за кордон громадян України, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1995 року № 991 "Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон", відповідно до підпункту 6.29 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та у зв'язку із кадровими змінами в апараті Міністерства охорони здоров'я України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Комісії Міністерства охорони здоров'я України з питань направлення на лікування за кордон (далі - Комісія), що додається.

2. Міністру Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

1) забезпечити безумовне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1995 № 991 "Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон";

2) проводити аналіз результатів лікування громадян України за кордоном, інформацію надавати до Департаменту медичної допомоги у місячний термін після повернення громадянина України після лікування за кордоном.

3. Департаменту медичної допомоги сприяти в отриманні документів, визначених Положенням про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1995 року № 991, та подання їх на розгляд Комісії.

4. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України при наданні висновку про необхідність направлення хворого на лікування за кордон обґрунтовувати причину направлення та конкретно вказувати рекомендовані медичні заклади зарубіжних країн.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 577 від 19.08.2014}

5. Відділу зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції:

1) за рекомендацією головного позаштатного спеціаліста МОЗ України відповідного профілю в 5-денний термін розпочинати обмін інформацією МОЗ України із медичними закладами зарубіжних країн щодо можливості надання ними відповідної спеціалізованої допомоги (лікування) у кожному конкретному випадку;

2) сприяти в отриманні від медичного закладу зарубіжної країни інформації щодо обсягів, попередньої вартості надання таким закладом спеціалізованої медичної допомоги (лікування), а також звітів про обсяги та остаточну вартість проведеного лікування;

3) сприяти в отриманні від медичного закладу зарубіжної країни платіжного документа встановленого зразка та письмової домовленості із медичним закладом зарубіжної країни, яка повинна включати інформацію щодо обсягів та вартості лікування, обґрунтованості терміну та якості лікування, відповідальності сторін.

{Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 577 від 19.08.2014}

4) здійснювати переклад отриманої інформації.

6. Департаменту економіки та ресурсного забезпечення щороку за поданням Департаменту медичної допомоги при формуванні державного бюджету на наступний рік передбачення асигнувань для направлення громадян на лікування за кордон по бюджетній програмі 2301360 "Лікування громадян України за кордоном".

7. Управлінню бухгалтерського обліку забезпечити:

1) облік хворих, що потребують оплати лікування за кордоном, згідно прийнятих Комісією рішень;

{Підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 577 від 19.08.2014}

2) бухгалтерський облік видатків, передбачених для направлення громадян України на лікування за кордон;

3) підготовку відповідних наказів МОЗ України про направлення на лікування хворого в тижневий термін після надання Департаментом медичної допомоги виписки з протоколу засідання Комісії та платіжного документа за наявності коштів, передбачених МОЗ України на цю мету;

8. Секретарю Комісії забезпечити:

1) підготовку та надання для ознайомлення членам Комісії проекту порядку денного засідання Комісії, матеріалів справ, які будуть розглядатися на Комісії (за вимогою);

2) ведення протоколів засідань Комісії;

3) оформлення виписок з протоколу засідань Комісії та направлення їх заінтересованим підрозділам МОЗ України в місячний термін.

9. Наказ МОЗ України від 6 червня 2008 року "Про забезпечення порядку направлення громадян на лікування за кордон" вважати таким, що втратив чинність.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лазоришинця В.В.

Міністр

О. МусійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
17.07.2014 № 502
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
31.05.2017 № 579)

СКЛАД
Комісії Міністерства охорони здоров'я України з питань направлення на лікування за кордон


Лінчевський
Олександр Володимирович

-

заступник Міністра, Голова Комісії;


Гаврилюк
Андрій Олександрович

-

заступник директора Департаменту - начальник Управління медичної допомоги дорослим Медичного департаменту, заступник Голови Комісії;


Комаров
Михайло Петрович

-

заступник начальника управління - начальник відділу організації високоспеціалізованої медичної допомоги Управління медичної допомоги дорослим Медичного департаменту;


Малигон
Олена Іванівна

-

заступник директора Медичного департаменту;


Голівець
Рімма Володимирівна

-

заступник начальника Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності - начальник відділу бухгалтерського обліку, заступник головного бухгалтера;


Тучак
Олексій Миколайович

-

головний спеціаліст Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків;


Морозова
Юлія Олексіївна

-

заступник начальника Управління - начальник відділу внутрішнього Управління аудиту та аналітики (з правом дорадчого голосу);


Домбровська
Лідія Миколаївна

-

головний спеціаліст Відділу з питань міжнародної діяльності та євроінтеграції;


Дяк
Юлія Михайлівна

-

головний спеціаліст відділу судово-претензійної роботи Управління правового забезпечення;


Подолян
Олександр Володимирович

-

офіцер по посаді заступника начальника управління ГУ БКОЗ СБУ України (за згодою);


Коломійчук
Олена Едуардівна

-

радник в.о. Міністра охорони здоров'я України;


Архипчук
Наталія Василівна

-

головний спеціаліст відділу організації первинної медичної допомоги управління надання медичної допомоги дорослим Медичного департаменту;


Єрашова
Світлана Олександрівна

-

завідувач сектору лікування громадян за кордоном управління медичної допомоги дорослим Медичного департаменту, секретар Комісії.

{Склад в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 899 від 27.11.2014, № 263 від 06.05.2015, № 617 від 22.09.2015, № 912 від 31.08.2016, № 579 від 31.05.2017}

В.о. директора
Департаменту медичної допомогиА. Терещенко


{Форму висновку про необхідність направлення хворого на лікування за кордон виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 577 від 19.08.2014}Додаток
до наказу МОЗ України
17.07.2014 № 502

ПЛАТІЖНИЙ ДОКУМЕНТ
щодо вартості лікування

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: