open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 501 від 03.12.98

м.Київ
vd981203 vn501

Про оголошення та введення в дію постанови / рішення

колегій Держкомкордону та Держмитслужби України

від 26 листопада 1998 року

1. Ввести в дію постанову / рішення колегій Держкомкордону та
Держмитслужби України від 26 листопада 1998 року "Про стан
прикордонного та митного контролю на державному кордоні України та
перспективи його розвитку". 2. Заступникам Голів Держкомкордону та Держмитслужби України,
керівникам структурних підрозділів Держкомкордону та Держмитслужби
України за напрямами своєї діяльності, командуючим військами
напрямів Прикордонних військ, командирам з'єднань та частин,
начальникам регіональних митниць, митниць довести вимоги постанови
/ рішення колегій Держкомкордону та Держмитслужби України від 26
листопада 1998 року "Про стан прикордонного та митного контролю на
державному кордоні України та перспективи його розвитку" до
керівників органів управління і посадових осіб у частині, що їх
стосується, та забезпечити своєчасне і повне виконання. 3. Контроль за виконанням постанови / рішення колегій та
плану спільних заходів Держкомкордону та Держмитслужби України
покласти на першого заступника Голови Держкомкордону
генерал-лейтенанта Шишоліна П.А. та заступника Голови
Держмитслужби Державного радника митної служби 3 рангу Соболя І.М.
Голова Держкомітету-командуючий
Прикордонними військами України
генерал-полковник В.Банних
Голова Державної митної служби
України Дійсний державний радник
митної служби Ю.Соловков
Державний комітет у Державна митна
справах охорони служба України
державного кордону 28 грудня 1998 року
України N 825
3 грудня 1998 року
N 501
Затверджено

наказ Держкомкордону України

та Держмитслужби України

28.12.98 N 501 /825
Постанова / Рішення

колегій Державного комітету у справах охорони державного

кордону України та Державної митної служби України
26 листопада 1998 року N 6 м.Київ
Заслухавши та обговоривши доповіді першого заступника Голови
Державного комітету у справах охорони державного кордону України -
командуючого Прикордонними військами України - начальника штабу
генерал-лейтенанта Шишоліна П.А. "Про стан прикордонного контролю
на державному кордоні України та перспективи його розвитку" та
заступника Голови Державної митної служби України Державного
радника митної служби 3 рангу Соболя І.М. "Про стан митного
контролю на державному кордоні України та перспективи його
розвитку" колегії Держкомкордону та Держмитслужби констатують, що
за період з 1991 по 1998 роки створено систему прикордонного і
митного контролю, яка в цілому забезпечує безперебійний пропуск
існуючого пасажиро-вантажного потоку через державний кордон
України. Так, за 5 років виконання Комплексної програми розбудови
державного кордону України створена розгалужена мережа пунктів
пропуску через державний кордон України для автомобільного,
залізничного, морського (річкового) та повітряного сполучення,
яких на сьогодні понад 200, прикордонному і митному контролю
піддано понад 330 млн. осіб і біля 30 млн. транспортних засобів. Разом з тим, аналіз пропускних операцій в пунктах пропуску
свідчить, що існуючий стан прикордонного, митного та інших видів
контролю не в повній мірі відповідає вимогам сьогодення.
Відсутність загальнодержавного підходу до питань пропуску та
облаштування пунктів пропуску, наявність великої кількості
контрольних служб, дублювання функцій, які вони виконують,
недостатнє фінансування та матеріально - технічне забезпечення не
дозволяють ефективно проводити контроль осіб, транспортних засобів
і вантажів, що прямують через державний кордон України. Враховуючи курс України на інтеграцію з країнами Європи,
колегії Держкомкордону і Держмитслужби вважають за необхідне
ініціювати перед Кабінетом Міністрів України вирішення питання про
подальше удосконалення та інтегрування системи прикордонного,
митного та інших видів контролю до загальноєвропейських норм і
стандартів. Зробити діяльність державних контрольних служб
ефективною, економічно і фінансово вигідною для України. На підставі аналізу стану організації прикордонного та
митного контролю, результатів обстеження пунктів пропуску,
виступів і пропозицій, які були висловлені на розширеному
засіданні, колегії Державного комітету у справах охорони
державного кордону України та Державної митної служби України
постановляють:
1. Стан прикордонного і митного контролю осіб, транспортних
засобів, вантажів й іншого майна в пунктах пропуску через
державний кордон України визнати задовільним. 2. Затвердити План спільних заходів Держкомкордону та
Держмитслужби України щодо вдосконалення прикордонного та митного
контролю на державному кордоні України на 1999 - 2000 рр. 3. Про виконання Плану спільних заходів у четвертому кварталі
1999 р. на засіданнях колегій Держкомкордону та Держмитслужби
заслухати начальників Управління прикордонного контролю
Держкомкордону та Управління організації митного контролю
Держмитслужби. 4. Контроль за виконанням Плану спільних заходів
Держкомкордону та Держмитслужби покласти на першого заступника
Голови Держкомкордону генерал-лейтенанта Шишоліна П.А. та
заступника Голови Держмитслужби Державного радника митної служби 3
рангу Соболя І.М. 5. Про постанову розширеної Колегії Держкомкордону та
Держмитслужби інформувати міністерства й інші органи центральної
виконавчої влади, які мають відношення до міжнародного сполучення
через державний кордон України.
Голова Колегії Держкомкордону
генерал-полковник В.Банних
Голова Колегії Держмитслужби
Дійсний державний радник
митної служби Ю.Соловков
Серкетар Колегії Держмитслужби
радник митної служби III рангу В.Максименко

Проект
Затверджено

постановою / рішенням колегій

Державної митної служби України

та Державного комітету у справах

охорони державного кордону

України від 26 листопада 1998 р.

N 6
План

спільних заходів Держкомкордону та Держмитслужби

щодо удосконалення прикордонного та митного контролю

на державному кордоні України на 1999 - 2000 рр.
I. Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази
1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України
проекти нової редакції законів України "Про державний кордон
України", "Про Іміграційну службу України", "Про внесення змін і
доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення та
Кримінального Кодексу України".
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 3 кв. 1999 р.
2. Ініціювати питання щодо прискорення розгляду та прийняття
Верховною Радою України Митного Кодексу України.
Відповідальна: Держмитслужба

Термін: грудень 1998 р.
3. Розробити та направити до Кабінету Міністрів України
узгоджені пропозиції щодо усунення дублювання функцій у роботі
прикордонної, митної та інших контрольних служб у пунктах пропуску
через державний кордон України.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 2 кв. 1999 р.
4. Подати до Кабінету Міністрів України проект постанови
Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про пункти
пропуску через державний кордон України".
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 4 кв. 1998 р.
5. Розробити та затвердити "Загальні вимоги до будівництва і
реконструкції пунктів пропуску через державний кордон України".
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 кв. 1999 р.
6. Вийти з клопотанням до Кабінету Міністрів України про
прискорення прийняття постанови про встановлення пунктів пропуску
через державний кордон України, в першу чергу на кордоні з Росією,
Білорусією та Молдовою.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 4 кв. 1998 р.
7. Опрацювати і подати на розгляд Кабінету Міністрів України
типовий проект міжурядової Угоди України з суміжними державами про
контроль руху через державний кордон, відповідно до
загальноприйнятих європейських норм.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 2 кв. 1999 р.
8. Вийти з пропозицією до Кабінету Міністрів України про
доручення відповідним міністерствам і іншим органам центральної
виконавчої влади розробити та подати на розгляд Уряду України
проект постанови Кабінету Міністрів України "Про правила
заходження іноземних суден в порти України".
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 півріччя 1999 р.
II. Співробітництво з прикордонними і

митними відомствами суміжних держав
1. Спільно з керівництвом прикордонних і митних відомств
Російської Федерації вирішити питання щодо функціонування пунктів
пропуску, визначених угодою "Про пункти пропуску через державний
кордон між Україною і Російською Федерацією" від 08.02.1995р., але
які не увійшли до Протоколу "Про режим роботи пунктів пропуску"
від 29.01.1998р., а також ініціювати до Урядів України і Росії
питання про внесення змін до зазначеної Угоди стосовно статусу
деяких пунктів пропуску.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 півріччя 1999 р.
2. Ініціювати до компетентних органів України питання щодо
підписання двосторонніх міжурядових угод з суміжними державами: - про пункти пропуску з Румунією; - про порядок перетинання громадянами, мешканцями
прикордонних районів, державного кордону з Російською Федерацією,
Республікою Білорусь, Республікою Польща та Словацькою
Республікою; - про взаємні поїздки з Словацької Республіки, Угорської
Республіки, Румунії та Республіки Молдова; - про передачу й приймання осіб з Російської Федерації,
Республіки Білорусь і Румунії; - про контроль руху через державний кордон з Російською
Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Польща, Словацькою
Республікою, Угорською Республікою, Румунією і Республікою
Молдова.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 півріччя 1999 р.
III. Розвиток мережі пунктів пропуску

через державний кордон України
1. Підвести підсумки виконання Комплексної програми розбудови
державного кордону України, затвердженої Указом Президента України
від 16 грудня 1993 р. N 596/93, з питань розвитку мережі пунктів
пропуску через державний кордон, опрацювати та подати на розгляд
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо нової Програми
розбудови державного кордону України на період до 2005 року,
опрацювати першочергові заходи щодо розбудови пунктів пропуску та
створення автопортів на шляхах міжнародних транспортних коридорів.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 3 кв. 1999 р.
2. Вжити комплекс заходів щодо створення сервісних зон поза
пунктами пропуску через державний кордон України для
автомобільного сполучення з метою розміщення в них підприємств і
установ сфери обслуговування.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 3 кв. 1999 р.
3. Порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про
необхідність фінансування заходів з державного бюджету та
залучення коштів інвесторів й інших небюджетних організацій щодо
облаштування пунктів пропуску через державний кордон України,
обладнання їх державною символікою України та відповідними
інформаційними стендами про їх режим роботи, статус, види
контролю, які необхідно пройти під час перетинання кордону тощо, а
також щодо реконструкції під'їзних шляхів до автомобільних пунктів
пропуску, обладнання їх світлофорами, дорожньою розміткою та
засобами обмеження руху тощо.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 півріччя 1999 р.
4. Опрацювати питання щодо тимчасового припинення
функціонування пунктів пропуску, в яких не створено умов для
здійснення пропуску через державний кордон України осіб,
транспортних засобів, вантажів та іншого майна, до створення
необхідних умов для функціонування контрольних служб.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 кв. 1999 р.
5. Порушити перед Мінтрансом питання щодо облаштування місць
оформлення автотранспорту в пунктах пропуску для морського
сполучення "Іллічівськ", "Скадовськ", переправи "Крим - Кубань".
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 кв. 1999 р.
6. Опрацювати та затвердити типову схему пункту місцевого
пропуску через державний кордон України, а також спільні вимоги до
організації роботи автопортів пунктів пропуску.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 півріччя 1999 р.
IV. Удосконалення системи прикордонного і митного контролю в

пунктах пропуску через державний кордон України
1. Створити автоматизовану систему електронного обміну
інформацією між Держкомкордоном та Держмитслужбою щодо контролю
фізичних осіб, які перетинають державний кордон України.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 кв. 1999 р.
2. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо удосконалення порядку пропуску осіб і транспортних
засобів через державний кордон України в аеропортах (аеродромах),
яким надано Тимчасові дозволи на здійснення міжнародних польотів
через державний кордон України.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 2 кв. 1999 р.
3. Проаналізувати стан прикордонного і митного контролю
пасажирських і вантажних поїздів в пунктах пропуску через
державний кордон України та підготувати узгоджені пропозиції щодо
підвищення його якості та ефективності.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 кв. 1999 р.
4. Організувати та провести в пунктах пропуску через
державний кордон України для залізничного сполучення на кордоні з
Російською Федерацією, Республікою Білорусь та Республікою Молдова
експеримент щодо здійснення прикордонного та митного контролю
пасажирів закордонного прямування під час руху поїздів.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 півріччя 1999 р.
5. Опрацювати заходи щодо спрощення формальностей під час
здійснення прикордонного та митного контролю при прямуванні
громадян України в Україну та подати їх на розгляд Кабінету
Міністрів України.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 4 кв. 1999 р.
6. Опрацювати та погодити з іншими центральними органами
виконавчої влади, які здійснюють контроль в пунктах пропуску через
державний кордон України, типову Технологічну схему пропуску через
державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та
іншого майна.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 кв. 1999 р.
7. З метою недопущення подвійного обліку даних про затримання
прикордонниками разом з митниками контрабандних товарів в пунктах
пропуску через державний кордон України вжити заходів щодо
удосконалення порядку їх обліку та звітності.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 кв. 1999 р.
8. З метою посилення протидії нелегальній міграції і
контрабандній діяльності, розробити типові плани проведення
спільних операцій в пунктах пропуску через державний кордон
України.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 кв. 1999 р.
V. Організаційні заходи
1. З метою контролю за виконанням заходів згідно з Планом
створити спільну робочу групу з представників Держкомкордону і
Держмитслужби, робочі засідання якої проводити щокварталу.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: грудень 1998 р.
2. Провести комплекс організаційних і практичних заходів щодо
припинення з березня 1999 р. діяльності в автомобільних пунктах
пропуску підприємств сфери обслуговування, за виключенням банків,
які здійснюють банківські операції.
Відповідальні: Держкомкордон, Держмитслужба

Термін: 1 кв. 1999 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: