open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 501 від 05.07.2001

Про підготовку та забезпечення організованого

початку 2001/2002 навчального року

З метою забезпечення організованого початку 2001/2002
навчального року Н А К А З У Ю:
1. Для оперативного аналізу стану підготовки навчальних
закладів до організованого початку навчального року та підготовки
рекомендацій щодо розв'язання виявлених проблем створити
моніторингову групу у складі: Огнев'юк В.О. - заступник Міністра, керівник групи; Дмитриченко М.Ф. - начальник департаменту вищої освіти; Корнієнко Я.П. - перший заступник начальника департаменту
розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; Томашенко В.В. - начальник департаменту розвитку
професійно-технічної освіти; Куліков П.М. - начальник департаменту економіки та
соціального розвитку; Домашенко А.В. - начальник департаменту організаційної роботи
та контролю; Свириденко А.М. - начальник юридичного відділу.
2. Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України щодо
належної підготовки закладів освіти до нового 2001/2002
навчального року (додаток N 1).
3. Для надання практичної допомоги Міністерству освіти
Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
здійснення контролю за забезпеченням якісної підготовки до нового
2001/2002 навчального року закріпити за місцевими органами
управління освітою керівників структурних підрозділів Міністерства
освіти і науки України (додаток N 2).
4. Заступникам Міністра, начальникам структурних підрозділів
міністерства: 4.1. Забезпечити належне виконання заходів Міністерства
освіти і науки України щодо підготовки закладів освіти до нового
2001/2002 навчального року. 4.2. Проаналізувати матеріали перевірок, звіти місцевих
органів управління освітою і вищих навчальних закладів та до 1
серпня 2001 року підготувати матеріали до підсумкової колегії
Міністерства освіти і науки України. Підсумкову колегію провести
16 серпня 2001 року.
5. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій: 5.1. Вжити заходів щодо якісної підготовки навчальних
закладів до організованого початку нового 2001/2002 навчального
року і забезпечити їх виконання. 5.2. Проаналізувати мережу дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів, вжити заходів щодо її
оптимізації з урахуванням культурноосвітніх запитів населення,
демографічної ситуації в регіоні, наявної інфраструктури та
поінформувати департамент розвитку загальної середньої освіти щодо
змін, які відбулися (до 20.09.2001 р.). 5.3. Спільно з іншими місцевими органами державної виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування: 5.3.1. Забезпечити в сільській місцевості організований
підвіз учнів та педагогічних працівників до місця навчання і
додому, якщо вони проживають за межею пішохідної доступності. 5.3.2. Вирішити питання працевлаштування випускників
загальноосвітніх, інтернатних - різних типів, професійно-технічних
навчальних закладів, особливо дітей-сиріт і дітей, які потребують
додаткової соціальної допомоги. 5.4. Організовано провести прийом до 1-х та 10-х класів та
забезпечити раціональне комплектування інших класів
загальноосвітніх навчальних закладів. 5.6. Забезпечити виконання державного замовлення прийому
учнів до професійно-технічних навчальних закладів, укладання
договорів з державною службою зайнятості, підприємствами та
організаціями на підготовку робітничих кадрів. 5.7. Проаналізувати підсумки проведення Державної підсумкової
атестації, нагородження випускників загальноосвітніх навчальних
закладів медалями. Узагальнені матеріали надіслати департаменту
розвитку загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти. 5.8. Забезпечити підготовку приміщень, матеріально-технічної
бази навчальних закладів до нового навчального року. 5.9. Здійснити конкретні заходи щодо підготовки дошкільних,
загальноосвітніх, інтернатних, професійно-технічних навчальних
закладів до опалювального сезону. 5.10. До 15.08.2001 р. завершити комплектування
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів
педагогічними та керівними кадрами. 5.11. Провести регіональні огляди-конкурси стану підготовки
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладів до нового навчального року. 5.12. Розглянути стан підготовки дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів,
підготовку до II з'їзду педагогічних працівників, проект
Національної доктрини освіти, типові навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002 - 2004/2005
навчальні роки на засіданнях колегій Міністерства освіти
Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
серпневих конференціях педагогічних працівників системи загальної
середньої, професійно-технічної освіти та зборах
професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів. 5.13. Забезпечити урочисте проведення Дня знань 1 вересня
2001 року та першого уроку (лекції) в навчальних закладах за темою
"Моя Україна десятиріччя як вільна, я з нею пов'язую долю свою".
6. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів: 6.1. Вжити дієвих заходів щодо підготовки до 2001/2002 н. р.
Забезпечити організовану роботу Державних екзаменаційних комісій,
своєчасне вручення випускникам документів про закінчення вищих
навчальних закладів, працевлаштування молодих спеціалістів,
проведення навчальних та виробничих практик. 6.2. Організовано провести прийом на перший курс до вищих
навчальних закладів та комплектування студентських груп. 6.3. Забезпечити до початку 2001/2002 навчального року
організаційно-розпорядчою та організаційно-методичною літературою. 6.4. Здійснити конкретні заходи щодо підготовки навчальних
приміщень та соціальної інфраструктури вищих навчальних закладів
до опалювального сезону. 6.5. Забезпечити підготовку навчально-лабораторної бази вищих
навчальних закладів до нового 2001/2002 навчального року.
7. Опублікувати цей наказ в "Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра Огнев'юка В.О. та Степка М.Ф.
Міністр В.Г.Кремень
Додаток 1

Заходи Міністерства освіти і науки України щодо

організованої підготовки до нового 2001/2002

навчального року
-------------------------------------------------------------------------------------- | N | Заходи |Термін |Відповідальні за виконання | |п/п| |виконання | | |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| | 1 |Забезпечити загальноосвітні, | | | | |професійно-технічні, вищі навчальні | |Департамент економіки та | | |заклади документами про освіту |червень-липень |соціального розвитку | |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| | 2 |Підготувати рекомендації щодо | | | | |проведення серпневих конференцій | | | | |педагогічних працівників дошкільних,| | | | |загальноосвітніх, професійно- | |Департаменти розвитку | | |технічних, позашкільних навчальних | |загальної, середньої, | | |закладів, зборів професорсько- | |дошкільної та позашкільної,| | |викладацького складу вищих | |професійно-технічної та | | |навчальних закладів |червень-липень |вищої освіти | |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| | 3 |Підготувати інформаційно-аналітичні | |Департаменти розвитку | | |матеріали до серпневих конференцій | |загальної, середньої, | | |педагогічних працівників та зборів | |дошкільної та позашкільної,| | |професорсько-викладацького складу | |професійно-технічної та | | |вищих навчальних закладів |до 15 липня |вищої освіти | |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| | 4 |Підготувати і опублікувати в | | | | |педагогічній пресі проект | | | | |Національної доктрини освіти, | | | | |типові навчальні плани | | | | |загальноосвітніх навчальних | |Департаменти розвитку | | |закладів на 2001/2002 - 2004/2005 | |загальної, середньої, | | |н. р. та особливості викладання | |дошкільної та позашкільної,| | |шкільних дисциплін у 2001/2002 | |професійно-технічної та | | |навчальному році |червень-липень |вищої освіти | |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| | 5 |Забезпечити загальноосвітні і | | | | |професійно-технічні навчальні | | | | |заклади підручниками та | | | | |посібниками відповідно до замовлень | | | | |Міністерства освіти Автономної | | | | |Республіки Крим, управлінь освіти і | |Методично-видавничий центр | | |науки обласних, Київської та | |організації випуску та | | |Севастопольської міських державних | |доставки освітянської | | |адміністрацій |до 1-го вересня|літератури | |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| | 6 |Розробити перелік діючих програм, | | | | |підручників, навчально-методичних | |Департаменти розвитку | | |посібників для дошкільних, | |загальної, середньої, | | |загальноосвітніх навчальних | |дошкільної та позашкільної,| | |закладів |липень |професійно-технічної освіти| |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| | 7 |Здійснити перевірку стану готовності| |Департаменти розвитку | | |навчальних закладів до нового | |загальної, середньої, | | |2001/2002 навчального року |липень-серпень |дошкільної, позашкільної, | | | | |професійно-технічної та | | | | |вищої освіти | |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| | 8 |Підготувати та провести нараду | | | | |начальників управлінь освіти і | |Департаменти розвитку | | |науки обласних, Київської та | |загальної, середньої, | | |Севастопольської міських державних | |дошкільної та позашкільної,| | |адміністрацій |до 1 серпня |професійно-технічної освіти| |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| | 9 |Підготувати рекомендації щодо | | | | |проведення в загальноосвітніх та | | | | |професійно-технічних навчальних | | | | |закладах першого уроку у новому | |Департаменти розвитку | | |2001/2002 навчальному році | |загальної, середньої, | | |"Моя Україна десятиріччя як вільна, | |дошкільної та позашкільної,| | |я з нею пов'язую долю свою" |липень |професійно-технічної освіти| |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| |10 |Підготувати для розгляду на колегії | | | | |Міносвіти і науки питання "Про | | | | |роботу органів місцевої виконавчої | |Департаменти розвитку | | |влади та самоврядування Львівської | |загальної, середньої, | | |області щодо забезпечення готовності| |дошкільної та позашкільної | | |роботи навчальних закладів у | |професійно-технічної та | | |2001/2002 н. р." |вересень |вищої освіти | |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| |11 |Проаналізувати організацію літнього | | | | |відпочинку та оздоровлення дітей | | | | |дошкільного віку, учнів | |Департаменти розвитку | | |загальноосвітніх і професійно- | |загальної, середньої, | | |технічних закладів, студентів вищих | |дошкільної та позашкільної | | |навчальних закладів і підготувати | |професійно-технічної та | | |рекомендації щодо його удосконалення|до 1 листопада |вищої освіти | |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| |12 |Вивчити і проаналізувати стан | |Департаменти розвитку | | |здійснення обов'язкової повної | |загальної, середньої, | | |середньої освіти дітей та молоді в | |дошкільної та | | |регіонах |III квартал |позашкільної освіти | |---+------------------------------------+---------------+---------------------------| |13 |Зібрати оперативну інформацію про | | | | |початок у загальноосвітніх | |Департаменти розвитку | | |навчальних закладах нового | |загальної, середньої, | | |2001/2002 навчального року за |червень- |дошкільної та | | |встановленою формою |вересень |позашкільної освіти | --------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
Розподіл управлінь освіти і науки обласних державних

адміністрацій за керівниками структурних підрозділів

Міністерства освіти і науки України
------------------------------------------------------------------ | N | | | |п/п |Прізвище, ініціали керівника |Управління освіти і науки| |----+---------------------------------+-------------------------| | 1 |Романенко В.П. |АР Крим | | | |м. Севастополь | |----+---------------------------------+-------------------------| | 2 |Томашенко В.В. |Вінницька обл. | | | |Хмельницька обл. | |----+---------------------------------+-------------------------| | 3 |Дмитриченко М.Ф. |Харківська обл. | | | |Сумська обл. | |----+---------------------------------+-------------------------| | 4 |Куліков П.М. |Київська обл. | | | |Житомирська обл. | |----+---------------------------------+-------------------------| | 5 |Корнієнко Я.П. |Полтавська обл. | | | |Чернігівська обл. | |----+---------------------------------+-------------------------| | 6 |Чернишова Є.К |Запорізька обл. | | | |Одеська обл. | | | |м. Київ | |----+---------------------------------+-------------------------| | 7 |Полянський П.Б. |Херсонська обл. | | | |Миколаївська обл. | |----+---------------------------------+-------------------------| | 8 |Болюбаш Я.Я. |Львівська обл. | | | |Тернопільська обл. | |----+---------------------------------+-------------------------| | 9 |Ігонін В.С. |Закарпатська обл. | | | |Івано-Франківська обл. | |----+---------------------------------+-------------------------| |10 |Супрун В.В. |Донецька обл. | | | |Дніпропетровська обл. | |----+---------------------------------+-------------------------| |11 |Скиба В.В. |Волинська обл. | | | |Чернівецька обл. | |----+---------------------------------+-------------------------| |12 |Березіна Н.О. |Черкаська обл. | | | |Кіровоградська обл. | |----+---------------------------------+-------------------------| |13 |Богданова Л.Г. |Луганська обл. | |----+---------------------------------+-------------------------| |14 |Клепак О.П. |Рівненська обл. | ------------------------------------------------------------------
Надруковано: "Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки

України", N 14, липень, 2001 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: