open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2006 N 501

Щодо проведення дозорного епідеміологічного

нагляду за ротавірусною інфекцією
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 867 ( v0867282-13 ) від 08.10.2013 }

З метою проведення дозорного епідеміологічного нагляду за
ротавірусною інфекцією Н А К А З У Ю:
1. Залучати за погодженням з керівниками структурних
підрозділів з питань охорони здоров'я Одеської обласної та
Київської міської державних адміністрацій для участі у проведенні
дозорного епідеміологічного нагляду за ротавірусною інфекцією
лікувально-профілактичні заклади міста Одеси та міста Києва. Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 867
( v0867282-13 ) від 08.10.2013 }
2. Затвердити:
2.1. Перелік лікувально-профілактичних закладів щодо
проведення дозорного епідеміологічного нагляду за ротавірусною
інфекцією, що додається (далі - Перелік);
2.2. Форму обліку випадку діареї (додається);
2.3. Журнал обліку результатів лабораторних досліджень
(додається).
3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони
здоров'я Одеської обласної (М.Бартко) та Київської міської
(В.Мохорєв) державних адміністрацій на час проведення робіт з
дозорного епіднагляду за ротавірусною інфекцією в
лікувально-профілактичних закладах, визначених у Переліку. { Абзац
перший пункту 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 867 ( v0867282-13 ) від 08.10.2013 }
3.1. Призначити відповідальних осіб за впровадження дозорного
епіднагляду за ротавірусною інфекцією у кожному із закладів.
3.2. Забезпечити контроль за лікуванням, лабораторним
обстеженням хворих, які госпіталізовані у віці до 5 років у
відділення гострих кишкових інфекцій і знаходились на лікуванні не
менше 24 год. з приводу діареї, яка продовжувалась не менше
7 днів.
3.3. Забезпечити зберігання та транспортування проб фекалій
для проведення лабораторних досліджень за умов дотримання
холодового ланцюга.
4. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби
України, головному державному санітарному лікарю України
(А.Пономаренко):
4.1. Призначити відповідальних осіб за проведення
лабораторного моніторингу ротавірусної інфекції.
4.2. Забезпечити взаємодію з національним координатором з
проведення дозорного епідеміологічного нагляду за ротавірусною
інфекцією.
4.3. Забезпечити контроль за своєчасним поданням інформації
про результати проведення дозорного епідеміологічного нагляду за
ротавірусною інфекцією до МОЗ України. Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 867
( v0867282-13 ) від 08.10.2013 }
5. Начальнику Управління громадського здоров'я МОЗ України
(А.Григоренко): { Абзац перший пункту 5 в редакції Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 867 ( v0867282-13 ) від
08.10.2013 }
5.1. Забезпечити моніторинг за реалізацією заходів щодо
проведення дозорного епідеміологічного нагляду за ротавірусною
інфекцією та інформування щодо результатів його виконання ЄРБ/ВООЗ
протягом двомісячного терміну після завершення роботи.
{ Підпункт 5.2 пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 867 ( v0867282-13 ) від
08.10.2013 }
6. Призначити національним координатором з проведення
дозорного епідеміологічного нагляду за ротавірусною інфекцією
головного позаштатного спеціаліста МОЗ України з дитячої
імунології, завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб та
дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної
освіти ім. П.Л.Шупика Чернишову Л.І. Наказ доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 867 ( v0867282-13 ) від 08.10.2013 }
7. Національному координатору з проведення дозорного
епідеміологічного нагляду за ротавірусною інфекцією (Л.Чернишова)
забезпечити аналіз та своєчасне подання інформації щодо
результатів дозорного епідеміологічного нагляду за ротавірусною
інфекцією до Державної санітарно-епідеміологічної служби України
та МОЗ України. Наказ доповнено пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 867 ( v0867282-13 ) від 08.10.2013 }
8. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Пономаренка А.М.
Перший заступник Міністра,
Головний державний
санітарний лікар України С.П.Бережнов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

20.07.2006 N 501

ПЕРЕЛІК

лікувально-профілактичних закладів

щодо проведення дозорного епідеміологічного

нагляду за ротавірусною інфекцією

------------------------------------------------------------------ Регіон |Назва лікувально-профілактичного закладу | ----------+-----------------------------------------------------| м. Київ |Дитяча клінічна міська лікарня N 1 | ----------+-----------------------------------------------------| м. Одеса |Міська інфекційна лікарня | ----------+-----------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
Директор департаменту
державного санепіднагляду А.М.Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

20.07.2006 N 501

ЖУРНАЛ

обліку результатів лабораторних досліджень

----------------------------------------------------------------------------- N |Дата отримання| П.І. | Вік | Результати тестування | Місце | | фекалій |пацієнта|(місяць)| фекалій |збереження| |(день/міс/рік)| | | | фекалій | | | | |---------------------------+----------| | | | |Бактерії|Паразити|Ротавірус| | | ---+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+----+-----| |___/______/___| | | | | | | | ---+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+----+-----| |___/______/___| | | | | | | | ---+--------------+--------+--------+--------+--------+---------+----+-----| |___/______/___| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

20.07.2006 N 501

ФОРМА

обліку випадку діареї

Назва стаціонару: ______________ Історія хвороби _____________
------------------------------------------------------------------ Дата захворювання: ___/______/___ (день, місяць, рік) | | Дата госпіталізації: ___/______/___ (день, місяць, рік) | | Дата виписки або смерті: ___/______/___ (день, місяць, рік) | (обвести один) | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Прізвище ______________________ Ім'я ______________________ | | Дата народження ___/______/___ (день, місяць, рік) | | --- --- | Стать | | Ч | | Ж | --- --- | | Симптоми: | --- --- | Блювота: | | Так | | Ні Тривалість (днів): ____________ | --- --- | --- --- | Понос: | | Так | | Ні Тривалість (днів): ____________ | --- --- | --- --- | Гарячка: | | Так | | Ні Тривалість (днів): ____________ | --- --- | | Результат госпіталізації: | --- --- | | | одужання | | переведений | --- --- | --- --- | | | помер | | невідомий | --- --- | -----------------------------------------------------------------
Інформація щодо лабораторних досліджень:
------------------------------------------------------------------ Дата збору фекалій: ___/______/___ (день, місяць, рік) | | Дата тестування: ___/______/___ (день, місяць, рік) | | --- --- | Рота вірус знайдений у фекаліях? | | Так | | Ні | --- --- | --- --- --- | Вірус знайдений у фекаліях? | | Так | | Ні | | Не обстежений | --- --- --- | Якщо "Так", які віруси _______________________________________ | | Паразитарні збудники --- --- --- | знайдені в фекаліях? | | Так | | Ні | | Не обстежений | --- --- --- | Якщо "Так", які паразитарні збудники? ________________________ | -----------------------------------------------------------------
Лікар, який заповнив форму:
П.І.Б. ______________________ Підпис: ______________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: