open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.10.2003 N 501
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 152 ( v0152282-12 ) від 03.03.2012 }
Про внесення доповнення до

Інструкції з діловодства у МОЗ України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28.07.2003 N 1173 ( 1173-2003-п ) "Про внесення змін до Примірної
інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни, що додаються, до наказу МОЗ України від
05.02.1998 N 20 ( v0020282-98 ) "Про затвердження Інструкції
з діловодства у Міністерстві охорони здоров'я України".
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Поляченко Ю.В.
Міністр А.В.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

30.10.2003 N 501

ЗМІНИ,

що вносяться до Інструкції з діловодства

Міністерства охорони здоров'я України

( v0020282-98 )

1. Доповнити підпункт 1.7 після абзацу другого новим абзацом
такого змісту: "здійснювати контроль за дотриманням строків, установлених
для виконання актів законодавства, доручень Президента України,
Прем'єр-міністра України". У зв'язку з цим абзаци третій-восьмий вважати абзацами
четвертим-дев'ятим.
2. Підпункт 3.2.5 викласти у такій редакції: "3.2.5. Керівництву Міністерства відразу після реєстрації
передаються акти та доручення Президента України, доручення
Прем'єр-міністра України, запити та звернення народних депутатів
України в папці з грифом "Невідкладно". Закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
нормативно-правові акти органів виконавчої влади, рішення органів
місцевого самоврядування, а також найважливіші документи, які
містять інформацію з принципових питань діяльності установи і
потребують вирішення керівництвом, розглядаються першочергово. Інші документи передаються до структурних підрозділів і
виконавцям".
3. Підпункт 4.1.6 викласти у такій редакції: "4.1.6. Відповідальність за зміст, рівень підготовки та
належне оформлення документів покладається: таких, що розробляються на виконання завдань, визначених
законами України, постановами Верховної Ради України, актами та
дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів
України та дорученнями Прем'єр-міністра України, - за рішенням
Міністра на одного із заступників відповідно до розподілу
обов'язків; інших службових документів - на керівників структурних
підрозділів міністерства. Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне
оформлення документа, що візується кількома особами, несуть
однаковою мірою всі ці посадові особи. При погодженні проектів документів, відповідальність за
зміст, рівень підготовки та належне їх оформлення покладається на
заступників Міністра".
4. Підпункт 4.5.1 доповнити абзацами такого змісту: "Внутрішнє погодження проектів документів, що розробляються
на виконання законів України, постанов Верховної Ради України,
актів та доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів
України, доручень Прем'єр-міністра України, проводиться не пізніше
ніж у 2-денний строк після закінчення їх розроблення безпосереднім
виконавцем. Проекти таких документів розглядаються Міністром
невідкладно. Зовнішнє погодження проектів зазначених документів
проводиться не пізніше ніж у 3-денний строк після їх реєстрації у
міністерстві, до якого проект надсилається для розгляду".
5. Пункт 4.9 доповнити абзац третій таким змістом: "4.9.1. Контроль за виконанням завдань, визначених законами
України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями
Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та
дорученнями Прем'єр-міністра України, здійснюється згідно з
орієнтовним графіком, який розробляється керівником служби
діловодства, включає контрольні строки та етапи і подається на
затвердження Міністру разом із зазначеним документом".
6. Абзац другий підпункту 6.1.2 після слів "Кабінету
Міністрів України" доповнити словами "доручень Прем'єр-міністра
України".
7. Абзац перший підпункту 6.1.4 викласти у такій редакції: "6.1.4. Організацію контролю за виконанням завдань,
визначених законами України, постановами Верховної Ради України,
актами та дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету
Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України,
здійснює один з перших заступників або заступник Міністра
відповідно до розподілу обов'язків. Безпосередній контроль за
виконанням документів покладається на відділ моніторингу
виконавської дисципліни Управління справами, який діє відповідно
до затвердженого Міністром Положення та цією Інструкцією".
8. У пункті 6.2: Пункт 6.2.1 доповнити абзацом такого змісту: "Строк підготовки проектів документів визначається з
урахуванням того, що: проекти рішень або інформація про їх виконання стосовно актів
та доручень Президента України, що надсилаються Кабінетом
Міністрів України до органів виконавчої влади, подаються до
Кабінету Міністрів України за 10 днів до закінчення місячного
строку від дня підписання таких документів, якщо інший строк не
зазначений в документі; запити та звернення народних депутатів України, що
надсилаються Кабінетом Міністрів України для вжиття відповідних
заходів, розглядаються відповідно у 10- і 5-денний строк після
реєстрації у Секретаріаті Кабінету Міністрів України; датою виконання завдань, визначених законами України,
постановами Верховної Ради України, актами, дорученнями Президента
України, рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями
Прем'єр-міністра України, вважається дата реєстрації проектів
рішень або відповідей про їх виконання, які надсилаються до
Секретаріату Кабінету Міністрів України"; доповнити підпунктами 6.2.4 і 6.2.5 такого змісту: "6.2.4. Розглядає і встановлює строк виконання завдань,
визначених законами України, постановами Верховної Ради України,
актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України,
дорученнями Прем'єр-міністра України, Міністр особисто (відразу
після реєстрації документа).
6.2.5. Доопрацювання проектів документів, повернутих
Кабінетом Міністрів України розробнику, проводиться не пізніше ніж
у 5-денний строк після підписання відповідного доручення, якщо у
дорученні не зазначено інше. Пропозиція щодо продовження строку виконання акта або
доручення Президента України, надісланого Кабінетом Міністрів
України, подається Міністром до Секретаріату Кабінету Міністрів
України разом з проектом листа Главі Адміністрації Президента
України за 7 днів до закінчення встановленого строку".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: