open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 501 від 13.12.2001

Про створення робочої групи по розробці

плану протибактеріологічного захисту

населення і території України

З метою розробки плану протибактеріологічного захисту
населення і території України у зв'язку з можливістю виникнення
надзвичайних ситуацій, пов'язаних із загостренням епідемічної та
епізоотичної ситуації та можливим застосуванням біологічних
патогенних агентів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад робочої групи по розробці плану
протибактеріологічного захисту населення і території України
(додаток 1) та завдання членам Робочої групи (додаток 2).
2. Робочій групі до 28 грудня 2001 р. розробити та подати на
затвердження план протибактеріологічного захисту населення і
території України.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр В.Ф.Москаленко
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 13.12.2001 N 501
Склад

робочої групи по розробці плану

протибактеріологічного захисту

населення і території України
---------------------------------------------------------------- |Бобильова Ольга |- голова робочої групи, перший | |Олександрівна |заступник Державного секретаря | | |МОЗ, Головний державний | | |санітарний лікар України | |--------------------+-----------------------------------------| |Картиш Анатолій |- заступник голови робочої групи, | |Петрович |заступник Державного секретаря | | |МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Бережнов Сергій |начальник Головного | |Петрович |санітарно-епідеміологічного | | |управління | |--------------------+-----------------------------------------| |Жданова Мирослава |начальник Головного управління | |Петрівна |організації медичної допомоги | | |населенню | |--------------------+-----------------------------------------| |Вовк Марія |Начальник Головного управління | |Григорівна |економіки | |--------------------+-----------------------------------------| |Моісеїнко Раїса |начальник управління організації | |Олександрівна |медичної допомоги дітям і матерям | |--------------------+-----------------------------------------| |Мухарська Людмила |начальник управління профілактики | |Мирославівна |інфекційних захворювань ГСЕУ МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Ситенко Михайло |начальник управління санітарно | |Антонович |гігіїнічного забезпечення ГСЕУ | | |МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Баранова Тетяна |заступник начальника Головного | |Федорівна |управління економіки МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Падченко Анатолій |заступник начальника управління | |Григорович |профілактики інфекційних | | |захворювань ГСЕУ МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Долот Володимир |начальник відділу стаціонарної | |Денисович |медичної допомоги | |--------------------+-----------------------------------------| |Лауген Елеонора |начальник сектору профілактики | |Армінівна |особливо-небезпечних хвороб та | | |карантинних інфекцій ГСЕУ МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Черник Тамара |начальник режимно-секретного | |Іванівна |відділу МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Васянін Андрій |начальник військово-мобілізаційного | |Олександрович |відділу МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Волошин Володимир |заступник директора Українського | |Олександрович |науково-практичного центру | | |екстреної медичної допомоги та | | |медицини катастроф | |--------------------+-----------------------------------------| |Фролов Аркадій |головний позаштатний епідеміолог | |Федорович |МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Руденко Антоніна |головний позаштатний інфекціоніст | |Олексіївна |МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Крамарев Сергій |головний позаштатний дитячий | |Олександрович |інфекціоніст МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Рибалко Світлана |головний позаштатний вірусолог | |Леонтіївна |МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Глушкевич Тетяна |головний позаштатний бактеріолог | |Георгіївна |МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Сельнікова Ольга |директор Інституту епідеміології | |Петрівна |та інфекційних хвороб АМН України | | |( центр специфічної індикації) | | |БПА) | |--------------------+-----------------------------------------| |Безкопильний Іван |директор Львівського науково-дослідного | |Никифорович |Інституту епідеміології та гігієни МОЗ | | |України, ( центр специфічної індикації) | | |БПА) | |--------------------+-----------------------------------------| |Бощенко Юрій |директор Українського науково-дослідного | |Анатолійович |протичумного Інституту МОЗ України | | |( центр специфічної індикації БПА) | |--------------------+-----------------------------------------| |Некрасова Любов |головний лікар Центральної | |Сергіївна |санепідстанції МОЗ | | |( центр специфічної індикації БПА) | |--------------------+-----------------------------------------| |Свита Віктор |заступник головного лікаря | |Миколайович |Центральної санепідстанції МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Маринюк Віталій |завідуючий відділом особливо | |Віталійович |небезпечних інфекцій Центральної | | |санепідстанції МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Трет'якова Людмила |завідуюча лабораторією особливо | |Вікторівна |небезпечних інфекцій Центральної | | |санепідстанції МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Компанцев Микола |лікар-епідеміолог відділу особливо | |Пилипович |небезпечних інфекцій Центральної | | |санепідстанції МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Головач Костянтин |начальник Української станції | |Михайлович |виїзної екстреної консультативної | | |медичної допомоги | |--------------------+-----------------------------------------| |Бровченко Валентин |заступник директора Центральної | |Михайлович |бази спеціального медичного | | |постачання МОЗ | |--------------------+-----------------------------------------| |Бруй Георгій |генеральний директор ДП | |Федорович |"Укрвакцина" | |--------------------+-----------------------------------------| |Львова Раїса |начальник відділу оперативного | |Михайлівна |вирішення задач УЦІТ та НР МОЗ | | |України | ----------------------------------------------------------------
Начальник Головного
санітарно-епідеміологічного управління С.П.Бережнов
Начальник Головного управління
організації меддопомоги населенню М.П.Жданова
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 13.12.2001 N 501
Завдання

членам робочої групи по розробці Плану

протибактеріологічного захисту

населення і території України
1. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної
станції МОЗ України Некрасовій Л.С подати Робочій групі у
триденний термін пропозиції щодо:
1.1. забезпечення установ системи організації специфічної
індикації бактеріальних (біологічних) засобів (СОСІБЗ)
спеціалістами відповідного фаху та кваліфікаційного рівня,
діагностичним обладнанням, поживними середовищами, сироватками,
тест-системами, дезинфікуючими, миючими засобами, спецодягом та
засобами індивідуального захисту - протичумними костюмами;
1.2. методики розрахунків можливої кількості уражених
біологічними патогенними агентами (БПА) у місцях їх можливого
застосування;
1.3. перегляду документації груп епідеміологічної розвідки
(ГЕР), рухомих протиепідемічних загонів, установ мережі
спостереження і лабораторного контролю (МСЛК) - разом з фахівцями
науково-дослідних інститутів епідеміологічного профілю;
1.4. організації роботи установ санітарно-епідеміологічної
служби в місцях застосування біологічних патогенних агентів (БПА)
1.5. перегляду "Інструкцію по лабораторному контролю харчових
продуктів та води на забруднення біологічними патогенними агентами
(БПА)".
2. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України зі
спеціальностей "інфекційні хвороби" Руденко А.О. та "дитячі
інфекційні хвороби" Крамареву С.О.:
2.1. у триденний термін переглянути та подати Робочій групі
"Інструкцію з екстреної профілактики населення у місцях
застосування біологічних патогенних агентів (БПА) та лікування
уражених"
2.2. у триденний термін подати Робочій групі орієнтовні
розрахунки в необхідних сучасних засобах лікування та профілактики
особливо небезпечних інфекційних захворювань.
2.3. у триденний термін розробити для практичних лікарів
різних спеціальностей диференційно-діагностичну таблицю з
клініко-лабораторними та епідеміологічними критеріями
3. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної
станції МОЗ України Некрасовій Л.С., директорам Львівського
науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни МОЗ України
Безкопильному І.Н., Інституту мікробіології та імунології АМН
України Волянському Ю.Л., Інституту епідеміології та інфекційних
хвороб АМН України Сельніковій О.П., Українського
науково-дослідного протичумного інституту МОЗ України Бощенку Ю.А.
у триденний термін подати Робочій групі пропозиції щодо структури,
функцій, штатів Центрів специфічної індикації біологічних
патогенних агентів (БПА).
4. Керівникам головних і дублюючих установ системи індикації
біологічних патогенних агентів (БПА) у триденний термін подати до
Робочої групи пропозиції щодо структури, штатів та
матеріально-технічного забезпечення підрозділів індикації
біологічних патогенних агентів (БПА) підвідомчих їм установ.
5. Директору Інституту епідеміології та інфекційних хвороб
АМН України Сельніковій О.П. подати у триденний термін Робочій
групі пропозиції щодо організації в структурі Центру специфічної
індикації Інституту групи по удосконаленню діагностики мутантних
та генно-інженерних форм біологічних патогенних агентів (БПА).
6. Членам робочої групи Падченку А.Г., Долоту В.Д., Фролову
А.Ф., Свиті В.М., Маринюку В.В., Компанцеву М.П. узагальнити
надані матеріали та представити їх голові Робочої групи
28.12.2001 р. на затвердження.
Начальник Головного
санітарно-епідеміологічного управління С.П.Бережнов
Начальник Головного управління
організації меддопомоги населенню М.П.Жданова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: