open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2013  № 500

Про затвердження графіків розподілу препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) для замісної підтримувальної терапії

З метою подальшого провадження замісної підтримувальної терапії для споживачів ін'єкційних наркотиків з опіоїдною залежністю на виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки", здійснення постійного контролю за отриманням та використанням препаратів для замісної підтримувальної терапії, що надані МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" в якості гуманітарної допомоги в рамках виконання програми "Розбудова довгострокової системи надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки серед груп найвищого ризику та ЛЖВ в Україні" 10-го раунду фінансування Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Графік розподілу препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) відповідно до потреби регіонів для продовження впровадження замісної підтримувальної терапії (таб. "Еднок" 2 мг № 10), що додається.

1.2. Графік розподілу препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) відповідно до потреби регіонів для продовження впровадження замісної підтримувальної терапії (таб. "Еднок" 8 мг № 10), що додається.

2. Визначити набувачем гуманітарної допомоги у вигляді препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) Київську міську наркологічну клінічну лікарню "Соціотерапія".

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій:

3.1. Визначити відповідними наказами:

3.1.1. Заклади охорони здоров'я, де проводитиметься замісна підтримувальна терапія (далі - ЗПТ).

3.1.2. Кількість пацієнтів, які будуть отримувати це лікування, в кожному з визначених закладів охорони здоров'я.

3.1.3. Графіки розподілу препаратів для ЗПТ між закладами, де проводитиметься ЗПТ, відповідно до графіків розподілу, затверджених цим наказом.

3.1.4. Аптечні заклади, які мають ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та будуть отримувати, зберігати, здійснювати перевезення, реалізацію (відпуск), використання препаратів "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) для відповідних закладів охорони здоров'я, при цьому перевага має бути надана тим аптечним закладам, що здатні зберігати тримісячний запас препаратів "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид).

3.1.5. Заклади охорони здоров'я, до яких будуть переадресовуватися пацієнти для забезпечення безперервності лікування, та аптечні заклади, через які ці заклади охорони здоров'я отримуватимуть препарати ЗПТ.

3.2. Копії наказів подавати до Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України та Державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" (далі - ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України").

3.3. Врахувати, що використання препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) з метою розширення ЗПТ, згідно із затвердженими цим наказом графіками, розпочнеться після використання препаратів "Бупренорфіну гідрохлорид" (бупренорфіну гідрохлорид) та "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) за графіками, затвердженими наказом МОЗ України від 23 листопада 2010 року № 1036 (із змінами).

3.4. Забезпечити контроль за збереженням та цільовим використанням препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид).

3.5. У разі необхідності здійснювати перерозподіл препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) у межах АР Крим, області або міста наказами відповідних місцевих органів управління у сфері охорони здоров'я, подавати копії наказів до Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України та ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України".

3.6. Забезпечити безперервність надання ЗПТ пацієнтам, у тому числі в разі їх госпіталізації (планової чи екстреної) до стаціонарних відділень закладів охорони здоров'я (загального профілю чи спеціалізованих) у межах адміністративно-територіальної одиниці, передбачивши механізм забезпечення цих закладів препаратами ЗПТ.

3.7. Забезпечити подання до ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" наступної неперсоніфікованої інформації:

3.7.1. Про загальну кількість пацієнтів, які отримують ЗПТ, та їх розподіл за віком, статтю, стажем споживання наркотичних препаратів, наявністю інфекційної патології (ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз, гепатити B та C), за препаратами ЗПТ, які вони отримують (бупренорфіну гідрохлорид), а також про середні добові дози цих препаратів.


Термін - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

3.7.2. Про кількість препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) у закладах охорони здоров'я і аптечних закладах на перше і останнє число звітного місяця в розрізі дозувань.


Термін - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

4. ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" (Н. Нізова) забезпечити моніторинг впровадження ЗПТ у регіонах шляхом:

4.1. Збору та аналізу інформації з регіонів про загальну кількість пацієнтів, які отримують ЗПТ, та їх розподіл за віком, статтю, стажем споживання наркотичних препаратів, наявністю інфекційної патології (ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз, гепатити B та C), за препаратами ЗПТ, які вони отримують (бупренорфіну гідрохлорид), а також про середні добові дози цих препаратів; про залишки препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) у закладах охорони здоров'я і аптечних закладах на перше і останнє число кожного місяця в розрізі дозувань.

4.2. Подання звітів з аналізом отриманої від регіонів інформації до Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань та дотримання запланованих термінів набору пацієнтів.

5. ДУ "Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України", головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності "Наркологія" (А. Вієвський) забезпечити:

5.1. Контроль за призначенням в регіонах препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид).

5.2. Подання, у разі необхідності, до Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань пропозицій про перерозподіл препарату між АР Крим, областями, містами Київ і Севастополь для забезпечення безперервності лікувального процесу і раціонального використання препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид).

6. ДАК "Ліки України" (Л. Титенко, за згодою) забезпечити:

6.1. Подання заявки до Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України щодо одержання статусу гуманітарної допомоги для препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид), що розподіляється відповідно до графіків, затверджених цим наказом.

6.2. Комплекс логістичних послуг з митного оформлення, приймання, зберігання, доставки препарату у заклади охорони здоров'я відповідно до графіків розподілу, затверджених цим наказом, та, у разі потреби, утилізацію препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид).

7. Врахувати, що подання відомостей про оціночні потреби у бупренорфіні гідрохлориді до Міжнародного комітету з контролю за наркотиками та контроль за витоком у незаконний обіг препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) в регіонах здійснює Державна служба України з контролю за наркотиками.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворюваньТ. Александріна

Голова Державної служби України
з контролю за наркотикамиВ. Тимошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
11.06.2013 № 500

ГРАФІК
розподілу препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) відповідно до потреби регіонів для продовження впровадження замісної підтримувальної терапії (таб. "Еднок" 2 мг № 10)

Порядковий номер місяця, починаючи з моменту поставки

АР Крим

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано- Франківська область

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

II

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

III

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

IV

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

V

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

VI

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

VII

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

VIII

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

IX

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

X

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

XI

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

XII

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

XIII

52

54

32

54

15

54

53

54

52

54

15

54

10

54

45

54

35

54

Всього

52

5670

32

3510

15

1674

53

5778

52

5670

15

1674

10

1134

45

4914

35

3834

Порядковий номер місяця, починаючи з моменту поставки

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

II

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

III

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

IV

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

V

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

VI

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

VII

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

VIII

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

IX

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

X

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

XI

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

XII

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

XIII

15

54

20

54

15

54

16

54

52

54

52

54

32

54

15

54

25

54

Всього

15

1674

20

2214

15

1674

16

1782

52

5670

52

5670

32

3510

15

1674

25

2754

Порядковий номер місяця, починаючи з моменту поставки

Тернопільська область

Херсонська область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Київ

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

II

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

III

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

IV

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

V

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

VI

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

VII

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

VIII

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

IX

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

X

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

XI

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

XII

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

XIII

20

54

30

54

20

54

20

54

14

54

214

54

Всього

20

2214

30

3294

20

2214

20

2214

14

1566

214

23166

Загалом розподілено: 95148 уп.

Примітки:

Для 869 пацієнтів замісної підтримувальної терапії рекомендовано застосовувати комбінацію таблеток "Еднок" 2 мг № 10, "Еднок" 8 мг № 10. Середньодобова доза препарату бупренорфіну гідрохлорид для одного пацієнта складає 12 мг.

Директор Департаменту
реформ та розвитку медичної
допомоги МОЗ України

М. Хобзей

Голова Держслужби України
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних
захворюваньТ. Александріна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
11.06.2013 № 500

ГРАФІК
розподілу препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) відповідно до потреби регіонів для продовження впровадження замісної підтримувальної терапії (таб. "Еднок"8 мг № 10)

Порядковий номер місяця, починаючи з моменту поставки

АР Крим

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано- Франківська область

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

52

117

32

72

15

34

53

120

52

117

15

34

10

23

45

102

35

79

II

52

117

32

72

15

33

53

119

52

117

15

33

10

22

45

101

35

78

III

52

117

32

72

15

34

53

119

52

117

15

34

10

23

45

101

35

79

IV

52

117

32

72

15

33

53

119

52

117

15

33

10

22

45

101

35

79

V

52

117

32

72

15

34

53

120

52

117

15

34

10

23

45

102

35

79

VI

52

117

32

72

15

33

53

119

52

117

15

33

10

22

45

101

35

78

VII

52

117

32

72

15

34

53

119

52

117

15

34

10

23

45

101

35

79

VIII

52

117

32

72

15

34

53

119

52

117

15

34

10

22

45

101

35

79

IX

52

117

32

72

15

34

53

120

52

117

15

34

10

23

45

102

35

79

X

52

117

32

72

15

34

53

119

52

117

15

34

10

22

45

101

35

79

XI

52

117

32

72

15

34

53

119

52

117

15

34

10

23

45

101

35

78

XII

52

117

32

72

15

34

53

119

52

117

15

34

10

22

45

101

35

79

XIII

52

13

32

13

15

13

53

13

52

13

15

13

10

13

45

13

35

13

Всього

52

1417

32

877

15

418

53

1444

52

1417

15

418

10

283

45

1228

35

958

Порядковий номер місяця, починаючи з моменту поставки

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

57

II

15

33

20

45

15

33

16

36

52

117

52

117

32

72

15

33

25

56

III

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

56

IV

15

33

20

45

15

33

16

36

52

117

52

117

32

72

15

33

25

56

V

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

57

VI

15

33

20

45

15

33

16

36

52

117

52

117

32

72

15

33

25

56

VII

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

56

VIII

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

56

IX

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

57

X

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

56

XI

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

56

XII

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

56

XIII

15

13

20

13

15

13

16

13

52

13

52

13

32

13

15

13

25

13

Всього

15

418

20

553

15

418

16

445

52

1417

52

1417

32

877

15

418

25

688

Порядковий номер місяця, починаючи з моменту поставки

Тернопільська область

Херсонська область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Київ

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

214

482

II

20

45

30

67

20

45

20

45

14

31

214

481

III

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

214

482

IV

20

45

30

68

20

45

20

45

14

31

214

481

V

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

214

482

VI

20

45

30

67

20

45

20

45

14

31

214

481

VII

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

214

482

VIII

20

45

30

68

20

45

20

45

14

31

214

481

IX

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

214

482

X

20

45

30

67

20

45

20

45

14

31

214

481

XI

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

214

482

XII

20

45

30

67

20

45

20

45

14

31

214

481

XIII

20

13

30

13

20

13

20

13

14

13

214

13

Всього

20

553

30

825

20

553

20

553

14

391

214

5791

Загалом розподілено: 23777 уп.

Примітки:

Для 869 пацієнтів замісної підтримувальної терапії рекомендовано застосовувати комбінацію таблеток "Еднок" 2 мг № 10, "Еднок" 8 мг № 10. Середньодобова доза препарату бупренорфіну гідрохлорид для одного пацієнта складає 12 мг.

Директор Департаменту
реформ та розвитку медичної
допомоги МОЗ України

М. Хобзей

Голова Держслужби України
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних
захворювань

Т. Александріна

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: