open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2013  № 500

Про затвердження графіків розподілу препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) для замісної підтримувальної терапії

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 475 від 08.07.2014
№ 100 від 17.02.2016}

З метою подальшого провадження замісної підтримувальної терапії для споживачів ін'єкційних наркотиків з опіоїдною залежністю на виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки", здійснення постійного контролю за отриманням та використанням препаратів для замісної підтримувальної терапії, що надані МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" в якості гуманітарної допомоги в рамках виконання програми "Розбудова довгострокової системи надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки серед груп найвищого ризику та ЛЖВ в Україні" 10-го раунду фінансування Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Графік розподілу препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) відповідно до потреби регіонів для продовження впровадження замісної підтримувальної терапії (таб. "Еднок" 2 мг № 10), що додається.

1.2. Графік розподілу препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) відповідно до потреби регіонів для продовження впровадження замісної підтримувальної терапії (таб. "Еднок" 8 мг № 10), що додається.

2. Визначити набувачем гуманітарної допомоги у вигляді препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) Київську міську наркологічну клінічну лікарню "Соціотерапія".

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій:

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 475 від 08.07.2014}

3.1. Визначити відповідними наказами:

3.1.1. Заклади охорони здоров'я, де проводитиметься замісна підтримувальна терапія (далі - ЗПТ).

3.1.2. Кількість пацієнтів, які будуть отримувати це лікування, в кожному з визначених закладів охорони здоров'я.

3.1.3. Графіки розподілу препаратів для ЗПТ між закладами, де проводитиметься ЗПТ, відповідно до графіків розподілу, затверджених цим наказом.

3.1.4. Аптечні заклади, які мають ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та будуть отримувати, зберігати, здійснювати перевезення, реалізацію (відпуск), використання препаратів "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) для відповідних закладів охорони здоров'я, при цьому перевага має бути надана тим аптечним закладам, що здатні зберігати тримісячний запас препаратів "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид).

3.1.5. Заклади охорони здоров'я, до яких будуть переадресовуватися пацієнти для забезпечення безперервності лікування, та аптечні заклади, через які ці заклади охорони здоров'я отримуватимуть препарати ЗПТ.

3.2. Копії наказів подавати до Департаменту громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України та Державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" (далі - ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України").

{Підпункт 3.2 пункту 3 в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 475 від 08.07.2014, № 100 від 17.02.2016}

3.3. Врахувати, що використання препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) з метою розширення ЗПТ, згідно із затвердженими цим наказом графіками, розпочнеться після використання препаратів "Бупренорфіну гідрохлорид" (бупренорфіну гідрохлорид) та "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) за графіками, затвердженими наказом МОЗ України від 23 листопада 2010 року № 1036 (із змінами).

3.4. Забезпечити контроль за збереженням та цільовим використанням препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид).

3.5. У разі необхідності здійснювати перерозподіл препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) у межах області або міста наказами відповідних місцевих органів управління у сфері охорони здоров'я, подавати копії наказів до Департаменту громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України та ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

{Підпункт 3.5 пункту 3 в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 475 від 08.07.2014, № 100 від 17.02.2016}

3.6. Забезпечити безперервність надання ЗПТ пацієнтам, у тому числі в разі їх госпіталізації (планової чи екстреної) до стаціонарних відділень закладів охорони здоров'я (загального профілю чи спеціалізованих) у межах адміністративно-територіальної одиниці, передбачивши механізм забезпечення цих закладів препаратами ЗПТ.

3.7. Забезпечити подання до ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" наступної неперсоніфікованої інформації:

3.7.1. Про загальну кількість пацієнтів, які отримують ЗПТ, та їх розподіл за віком, статтю, стажем споживання наркотичних препаратів, наявністю інфекційної патології (ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз, гепатити B та C), за препаратами ЗПТ, які вони отримують (бупренорфіну гідрохлорид), а також про середні добові дози цих препаратів.


Термін - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

3.7.2. Про кількість препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) у закладах охорони здоров'я і аптечних закладах на перше і останнє число звітного місяця в розрізі дозувань.


Термін - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

4. ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" (Н. Нізова) забезпечити моніторинг впровадження ЗПТ у регіонах шляхом:

4.1. Збору та аналізу інформації з регіонів про загальну кількість пацієнтів, які отримують ЗПТ, та їх розподіл за віком, статтю, стажем споживання наркотичних препаратів, наявністю інфекційної патології (ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз, гепатити B та C), за препаратами ЗПТ, які вони отримують (бупренорфіну гідрохлорид), а також про середні добові дози цих препаратів; про залишки препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) у закладах охорони здоров'я і аптечних закладах на перше і останнє число кожного місяця в розрізі дозувань.

{Підпункт 4.2 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 100 від 17.02.2016}

{Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 100 від 17.02.2016}

5. ДАК "Ліки України" (Ворона Г.М., за згодою) забезпечити:

5.1. Подання заявки до Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України щодо одержання статусу гуманітарної допомоги для препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид), що розподіляється відповідно до графіків, затверджених цим наказом.

5.2. Комплекс логістичних послуг з митного оформлення, приймання, зберігання, доставки препарату у заклади охорони здоров'я відповідно до графіків розподілу, затверджених цим наказом, та, у разі потреби, утилізацію препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид).

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 100 від 17.02.2016}

6. Врахувати, що подання відомостей про оціночні потреби у бупренорфіні гідрохлориді до Міжнародного комітету з контролю за наркотиками та контроль за витоком у незаконний обіг препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) в регіонах здійснює Державна служба України з контролю за наркотиками.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворюваньТ. Александріна

Голова Державної служби України
з контролю за наркотикамиВ. Тимошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
11.06.2013 № 500
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
17.02.2016 № 100)

ГРАФІК
розподілу препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) відповідно до потреби регіонів для продовження впровадження замісної підтримувальної терапії (таб. "Еднок" 2 мг № 10)

Порядковий номер місяця

АР Крим

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано- Франківська область

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

52

468

32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

II32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

III32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

IV32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

V32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

VI32

288

15

135

53

477

52

468

15

135

10

90

45

405

35

315

VII32

288

19

171

58

522

52

468

19

171

10

90

50

450

39

351

VIII32

288

19

171

58

522

52

468

19

171

10

90

50

450

39

351

IX32

288

19

171

58

52219

171

10

90

50

450

39

351

X32

288

19

171

58

52219

171

10

90

50

450

39

351

XI32

288

19

171

58

52219

171

10

90

50

450

39

351

XII32

288

19

171

58

52219

171

10

90

50

450

39

351

XIII32

54

19

171

58

52219

171

10

54

50

450

39

351

XIV32

21670

482

40

216

XV32

21670

481

40

216

Всього


468


3942


2007


7479


3744


2007


1134


5580


4779

Порядковий номер місяця

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

II

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

III

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

IV

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

V

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

VI

15

135

20

180

15

135

16

144

52

468

52

468

32

288

15

135

25

225

VII

15

135

20

18021

189

57

513

52

468

37

333

15

135

30

270

VIII

15

135

20

18021

189

57

513

52

468

37

333

15

135

30

270

IX

15

135

20

18021

189

57

513

52

468

37

333

15

135

30

270

X

15

135

20

18021

189

57

513

52

468

37

333

15

135

30

270

XI

15

135

20

18021

189

57

513

52

468

37

333

15

135

30

270

XII

15

135

20

18021

189

57

513

52

468

37

333

15

135

30

270

XIII

15

54

20

5421

189

57

513

52

54

37

324

15

54

30

99

XIV52

482XV52

481Всього


1674


2214


810


2187


6399


6633


4050


1674


3069

Порядковий номер місяця

Тернопільська область

Херсонська область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

м. Київ

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

II

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

III

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

IV

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

V

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

VI

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

214

1926

VII

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

224

2016

VIII

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

224

2016

IX

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

224

2016

X

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

224

2016

XI

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

224

2016

XII

20

180

30

270

20

180

20

180

14

126

224

2016

XIII

20

54

30

54

20

54

20

54

14

54

224

144

Всього


2214


3294


2214


2214


1566


23796

Загалом розподілено: 95148 уп.

_________Примітки:Для 934 пацієнтів замісної підтримувальної терапії рекомендовано застосовувати комбінацію таблеток "Еднок" 2 мг № 10, "Еднок" 8 мг № 10.

{Графік в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 475 від 08.07.2014, № 100 від 17.02.2016}

Директор Департаменту
реформ та розвитку медичної
допомоги МОЗ України

М. Хобзей

Голова Держслужби України
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних
захворюваньТ. Александріна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
11.06.2013 № 500
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
17.02.2016 № 100)

ГРАФІК
розподілу препарату "Еднок" (бупренорфіну гідрохлорид) відповідно до потреби регіонів для продовження впровадження замісної підтримувальної терапії (таб. "Еднок" 8 мг № 10)

Порядковий номер місяця

АР Крим

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано- Франківська область

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

52

117

32

72

15

34

53

120

52

117

15

34

10

23

45

102

35

79

II32

72

15

33

53

119

52

117

15

33

10

22

45

101

35

78

III32

72

15

34

53

119

52

117

15

34

10

23

45

101

35

79

IV32

72

15

33

53

119

52

117

15

33

10

22

45

101

35

79

V32

72

15

34

53

120

52

117

15

34

10

23

45

102

35

79

VI32

72

15

33

53

119

52

117

15

33

10

22

45

101

35

78

VII32

72

19

43

58

131

52

117

19

43

10

23

50

113

39

88

VIII32

72

19

43

58

130

52

117

19

43

10

22

50

112

39

88

IX32

72

19

43

58

13119

43

10

23

50

113

39

88

X32

72

19

42

58

13019

42

10

22

50

112

39

87

XI32

72

19

43

58

13119

43

10

23

50

113

39

88

XII32

72

19

43

58

13019

43

10

22

50

112

39

88

XIII32

13

19

43

58

13019

43

10

13

50

112

39

88

XIV32

5470

120

40

54

XV32

5470

121

40

55

Всього


117


985


501


1870


936

 

501

 

283

 

1395


1196

Порядковий номер місяця

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

57

II

15

33

20

45

15

33

16

36

52

117

52

117

32

72

15

33

25

56

III

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

56

IV

15

33

20

45

15

33

16

36

52

117

52

117

32

72

15

33

25

56

V

15

34

20

45

15

34

16

36

52

117

52

117

32

72

15

34

25

57

VI

15

33

20

45

15

33

16

36

52

117

52

117

32

72

15

33

25

56

VII

15

34

20

4521

48

57

129

52

117

37

84

15

34

30

68

VIII

15

34

20

4521

47

57

128

52

117

37

83

15

34

30

67

IX

15

34

20

4521

47

57

128

52

117

37

83

15

34

30

68

X

15

34

20

4521

47

57

128

52

117

37

83

15

34

30

67

XI

15

34

20

4521

48

57

129

52

117

37

84

15

34

30

68

XII

15

34

20

4521

47

57

128

52

117

37

83

15

34

30

67

XIII

15

13

20

1321

48

57

64

52

13

37

84

15

13

30

68

XIV52

120XV52

120Всього


418


553


201


548


1536


1657


1016


418


811

Порядковий номер місяця

Тернопільська область

Херсонська область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

м. Київ

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

кількість пацієнтів

кількість упаковок

I

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

214

482

II

20

45

30

67

20

45

20

45

14

31

214

481

III

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

214

482

IV

20

45

30

68

20

45

20

45

14

31

214

481

V

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

214

482

VI

20

45

30

67

20

45

20

45

14

31

214

481

VII

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

224

504

VIII

20

45

30

68

20

45

20

45

14

31

224

504

IX

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

224

504

X

20

45

30

67

20

45

20

45

14

31

224

504

XI

20

45

30

68

20

45

20

45

14

32

224

504

XII

20

45

30

67

20

45

20

45

14

31

224

504

XIII

20

13

30

13

20

13

20

13

14

13

224

47

Всього


553


825


553


553


391


5960

Загалом розподілено: 23777 уп.

__________
Примітки:Для 934 пацієнтів замісної підтримувальної терапії рекомендовано застосовувати комбінацію таблеток "Еднок" 2 мг № 10, "Еднок" 8 мг № 10.

{Графік в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 475 від 08.07.2014, № 100 від 17.02.2016}

Директор Департаменту
реформ та розвитку медичної
допомоги МОЗ України

М. Хобзей

Голова Держслужби України
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних
захворювань

Т. Александріна

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: